<< 2018 Június >>
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Betöltés...

EU-Info feldolgozás Közlemény RSS Csatorna

A14K0173.MVH 2014-10-17
gabona felvásárlás

A14K0172.MVH 2014-10-16
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0171.MVH 2014-10-15
Halászati Operatív Program

A14K0170.MVH 2014-10-14
mg-i termékek értéknövelése

A14K0169.MVH 2014-10-14
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0168.MVH 2014-10-13
varroa atka

A14K0167.MVH 2014-10-13
méz

A14K0166.MVH 2014-10-13
méz

A14K0165.MVH 2014-10-13
TÉSZ kamattámogatás

A14K0164.MVH 2014-10-13
turisztika

A14K0163.MVH 2014-10-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0162.MVH 2014-10-13
vidéki örökség megőrzése

A14K0161.MVH 2014-10-13
falumegújítás és –fejlesztés

A14K0160.MVH 2014-10-13
diverzifikáció

A14K0159.MVH 2014-10-13
mikrovállalkozás

A14K0158.MVH 2014-10-13
technológiai berendezések beszerzése 2013

A14K0157.MVH 2014-10-13
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0156.MVH 2014-10-13
kertészet korszerűsítése

A14K0155.MVH 2014-10-13
állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés

A14K0154.MVH 2014-10-13
öntözés, melioráció

A14K0153.MVH 2014-10-13
mg-i utak fejlesztése

A14K0152.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0151.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0150.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0149.MVH 2014-10-08
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0148.MVH 2014-10-03
növény-egészségügyi vizsgálatok

A14K0147.MVH 2014-09-30
iskolagyümölcs-program

A14K0146.MVH 2014-09-30
Halászati Operatív Program

A14K0145.MVH 2014-09-26
sajt magántárolás

A14K0144.MVH 2014-09-22
de minimis

A14K0143.MVH 2014-09-22
borászati beruházás

A14K0142.MVH 2014-09-22
bemutató üzem

A14K0141.MVH 2014-09-20
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0140.MVH 2014-09-20
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0139.MVH 2014-09-19
szaktanácsadás

A14K0138.MVH 2014-09-22
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0137.MVH 2014-09-15
fiatal mg-i termelők

A14K0136.MVH 2014-09-09
tejtermék intervenció

A14K0135.MVH 2014-09-09
bemutató üzem

A14K0134.MVH 2014-09-06
tejtermék intervenció

A14K0133.MVH 2014-09-06
vaj magántárolás

A14K0132.MVH 2014-09-06
sovány tejpor magántárolás

A14K0131.MVH 2014-09-06
sajt magántárolás

A14K0130.MVH 2014-09-05
rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás

A14K0129.MVH 2014-09-03
meggyfeldolgozás

A14K0128.MVH 2014-08-28
szárított takarmány (de minimis)

A14K0127.MVH 2014-08-21
képzés

A14K0126.MVH 2014-08-19
növényi genetikai erőforrások

A14K0125.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0124.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0123.MVH 2014-07-22
energia ültetvények

A14K0122.MVH 2014-07-22
ültetvények

A14K0121.MVH 2014-07-22
kertészeti ültetvények

A14K0120.MVH 2014-07-22
vidéki alapszolgáltatások

A14K0119.MVH 2014-07-22
diverzifikáció

A14K0118.MVH 2014-07-22
vidéki örökség megőrzése

A14K0117.MVH 2014-07-22
turisztika

A14K0116.MVH 2014-07-22
mikrovállalkozások

A14K0115.MVH 2014-07-22
falumegújítás és – fejlesztés

A14K0114.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0113.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0112.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0111.MVH 2014-07-22
erdészeti géppark

A14K0110.MVH 2014-07-22
kertészet korszerűsítése

A14K0109.MVH 2014-07-22
növénytermesztés létesítmények

A14K0108.MVH 2014-07-22
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0107.MVH 2014-07-22
állattartó telepek

A14K0106.MVH 2014-07-22
technológiai berendezések

A14K0105.MVH 2014-07-22
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek

A14K0104.MVH 2014-07-22
mg-i termékek értéknövelése

A14K0103.MVH 2014-07-22
szaktanácsadás

A14K0102.MVH 2014-07-22
mezőgazdasági utak

A14K0101.MVH 2014-07-22
öntözés, melioráció

A14K0100.MVH 2014-07-09
méhcsaládok pusztulása

A14K0099.MVH 2014-06-20
erdő tűzkárok megelőzése

A14K0098.MVH 2014-06-20
állati génmegőrzés

A14K0097.MVH 2014-06-20
Halászati Operatív Program

A14K0096.MVH 2014-06-19
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0095.MVH 2014-06-18
erdőszerkezet átalakítása

A14K0094.MVH 2014-06-18
erdő-környezetvédelem

A14K0093.MVH 2014-06-06
iskolagyümölcs-program

A14K0092.MVH 2014-05-28
tenyésznyúl - de minimis

A14K0091.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0090.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0089.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0088.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0087.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0086.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0085.MVH 2014-05-27
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A14K0084.MVH 2014-05-26
állati génmegőrzés

A14K0083.MVH 2014-05-26
anyatehén tartás - termeléshez kötött

A14K0082.MVH 2014-05-26
erdészeti potenciál helyreállítása

A14K0081.MVH 2014-05-21
termelői csoportok

A14K0080.MVH 2014-05-20
állatbetegségek és zoonózisok felszámolása

A14K0079.MVH 2014-05-15
biztosítási díjtámogatás

A14K0078.MVH 2014-05-14
iskolagyümölcs-program

A14K0077.MVH 2014-05-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0076.MVH 2014-05-08
bemutató üzem

A14K0075.MVH 2014-05-06
állatjólét

A14K0074.MVH 2014-05-06
agrárerdészeti rendszerek

SZAK
Dokumentum
A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2010.X.2. )

 

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) 83. §-a (3) bekezdésének a)-c) pontjában kapott, továbbá az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszterrel egyetértésben, valamint az Ebtv. 83. §-a (4) bekezdésének n) pontjában megállapított felhatalmazás alapján az egészségügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározottak szerint a következõket rendelem el:

1. § (1) E rendelet alkalmazásában:

1. befogadás: a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: Gtv.) 32-34. §-ában meghatározott kérelem tárgyában való döntéshozatal;

2. egyedi méretvétel alapján készített gyógyászati segédeszköz: meghatározott személy gyógykezelése során arra jogosult személy által a gyógykezelés igényeinek megfelelõen rendelt, a beteg kizárólagos, egyedi használatára szolgáló, különleges tervezési jellemzõkkel készült eszköz;

3. eszközalosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti második szintû négyjegyû besorolási csoport;

4. eszközcsoport: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti harmadik szintû hatjegyû besorolási csoport;

5. eszközosztály: az MSZ EN ISO 9999 szabvány szerinti elsõ szintû kétjegyû besorolási csoport;

6. funkcionálisan egyenértékû gyógyászati segédeszköz: az a gyógyászati segédeszköz, amelyiknek a használati értéke megegyezik valamely már támogatott eszköz használati értékével, sem funkcióban, sem kihordási idõben nem nyújt sem kevesebb, sem többletszolgáltatást a beteg számára;

7. gyógyászati segédeszköz: az Ebtv. 5/B. § e) pontja szerinti eszköz;

8. kihordási idõ: az az idõtartam, amelyre meghatározott mennyiségû gyógyászati segédeszköz támogatással rendelhetõ, vagy az az idõtartam, amelyre vonatkozóan a rendelt eszköz árához az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP) támogatást állapít meg;

9. méretváltozás: a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár változatlansága mellett funkcionálisan egyenértékû, azonos termékcsaládba tartozó eszközök metrikus paramétereiben kifejezhetõ változása;

10. névváltozás: az ár változatlansága mellett egy eszköz azonosítási adataiban vagy színében bekövetkezett változás;

11. referenciaösszeg: a referenciaeszköz árához tartozó nettó támogatási összeg.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazása során a Gtv.-ben, az Ebtv.-ben, a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), az orvostechnikai eszközökrõl szóló EüM rendeletben (a továbbiakban: R.), valamint az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökrõl szóló 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben (a továbbiakban: IVD-rendelet) és a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.

2. § (1) A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerinti kérelmet

a) az orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az 1. számú mellékletben,

b) az önellenõrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására a 2. számú mellékletben,

c) a nem orvostechnikai eszköznek minõsülõ gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására a 3. számú mellékletben,

d) a gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történõ közfinanszírozás alapjául elfogadott áfa nélküli nettó kölcsönzési díjához (a továbbiakban: kölcsönzési díj) nyújtott támogatás megállapítására a 4. számú mellékletben,

e) az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz árához nyújtható támogatás megállapítására és a támogatás mértékének módosítására az 5. számú mellékletben

meghatározott formanyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani. Nem elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtott kérelem esetén a mellékletben meghatározott adatokat CD-n kell benyújtani.

(2) Azoknak a gyógyászati segédeszközöknek a körét, amelyekhez nem lehet befogadás iránti kérelmet benyújtani, a 6. számú melléklet határozza meg.

(3)

(4) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez a (11) bekezdésben foglalt kivétellel csatolni kell

a) az I. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz esetén az R. 7. számú melléklete szerinti gyártói megfelelõségi nyilatkozatot és mûszaki dokumentációt, továbbá steril és mérõfunkcióval rendelkezõ eszközök esetében a sterilitás biztosítására, illetve a mérõfunkcióra vonatkozó tulajdonságok tanúsítását igazoló okiratot;

b) a II. a) osztályba tartozó orvostechnikai eszköz esetén az R. 7. számú melléklete szerinti gyártói megfelelõségi nyilatkozatot és a 4-6. számú melléklete szerinti tanúsítások valamelyikét, vagy a 2. számú melléklete szerinti, teljes körû minõségbiztosításról szóló tanúsítást;

c) a II. b) osztályba tartozó orvostechnikai eszköz esetén az R. 3. számú melléklete szerinti típusvizsgálati eljárásról szóló és a 4-6. számú melléklete szerinti tanúsítások valamelyikét, vagy a. 2. számú melléklete szerinti, teljes körû minõségbiztosításról szóló tanúsítást;

d) a III. osztályba tartozó orvostechnikai eszköz esetén az R. 3. számú melléklete szerinti típusvizsgálati eljárásról szóló és a 4-5. számú melléklete szerinti tanúsítások valamelyikét, vagy a 2. számú melléklete szerinti, teljes körû minõségbiztosításról szóló tanúsítást;

e) az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetén az R. 8. melléklet A. vagy B. rész 2.1. pont e) alpontja szerinti nyilatkozatot és 3.1. pontja szerinti dokumentációt;

f) az IVD-rendelet 2. számú mellékletének „B” listáján lévõ önellenõrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai eszköz esetén az IVD-rendelet 4. számú melléklete szerinti tanúsítást (e melléklet 4. és 6. pontjaival vagy azok nélkül) vagy az 5. számú melléklete szerinti tanúsítást a 6. vagy 7. számú melléklete szerinti tanúsítások valamelyikével együtt;

g) az f) pontban meghatározottakon túl az egyéb önellenõrzésre szolgáló eszköz esetén az IVD-rendelet 4. számú melléklete szerinti tanúsítást (e melléklet 4. és 6. pontjaival, vagy azok nélkül) vagy az 5. számú melléklete szerinti tanúsítást együtt a 6. vagy 7. számú melléklete szerinti tanúsítások valamelyikével, vagy a 3. számú melléklete (a 6. pontjával) szerinti tanúsítások valamelyikével;

h) orvostechnikai eszköznek nem minõsülõ gyógyászati segédeszköz esetén az eszköz típusának megfelelõ, az eszköz forgalmazásának feltételéül meghatározott külön jogszabály szerinti dokumentációt, illetve azt a dokumentációt, amely alapján lehetõvé válik az eszköz gyártásának, szolgáltatásának és használati céljának megismerése és az MSZ EN 12182 szabvány szerinti értékelése, ideértve a tervezett tulajdonságokat, jellemzõket is;

i) az eszköz Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal (a továbbiakban: EEKH) által történt nyilvántartásba vételének igazolását, ennek hiányában az eszköz regisztrációs igazolását;

j) a Gtv. 32. § (2) bekezdés bd) és bh) pontja szerinti kérelem esetében a változtatással érintett eszköz dokumentációját;

k) az eszköz típusának megfelelõen az arról szóló nyilatkozatot, hogy

ka) a tartós használatra szánt eszköznél a kihordási idõn belül a kérelmezõ befogadáskor vállalja a folyamatos eszköz- és a mûködéséhez és használatához szükséges tartozék-, illetve alkatrészellátást az igény keletkezését követõ két munkanapon belül,

kb) a kérelmezõ vállalja a tartós használatra szánt azon eszköznél, amelyhez azonnali tartozék-, illetve alkatrészellátást kell biztosítani - így például az életfunkció fenntartásra alkalmazott eszközöknél -, az igény keletkezését követõ hat órán belüli ellátást vagy cserekészülék biztosítását,

kc) a tartós használatra szánt, folyamatos szervizhátteret igénylõ eszköznél az eszköz gyártója folyamatosan biztosítja az eszközök, illetve az eszközök mûködéséhez és használatához szükséges tartozékok karbantartását, szervizét és a fogyóalkatrész utánpótlását,

kd) az eszköz az Európai Gazdasági Térségben (a továbbiakban: EGT), illetve az Európai Közösséggel megkötött nemzetközi szerzõdés alapján az EGT tagállamával azonos jogállást élvezõ államban finanszírozott-e. Amennyiben igen, meg kell jelölni tagállamonként a finanszírozás módját, mértékét, illetve összegét,

ke) a Gtv. 32. § (2) bekezdés ab) alpontja esetében a kérelmezõ kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges külön jogszabályban foglalt feltételek teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig a külön jogszabály szerinti mûködési engedélyt az OEP-hez benyújtja;

l) harminc napnál nem régebbi cégkivonatot;

m) a cégjegyzésre jogosult képviselõ aláírási címpéldányát;

n) a tartós használatra szánt eszköz esetén CD-n az eszköz legalább 1,5 megapixel felbontású színes fényképét legalább öt különbözõ látószögbõl, valamint mozgókép módban az eszköz használatát bemutató ismertetõt, a használat kezdetétõl a végéig minimum 5, maximum 10 percben;

o) a 4. számú melléklet kivételével a nem tartós használatra szánt eszköz esetén az n) pont szerinti ismertetõ helyett 10 darab termékmintát vagy 1 gyûjtõ csomagolást;

p) a 10. §-ban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj befizetésérõl, illetve átutalásáról szóló igazolást;

q) a gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy annak meghatalmazott képviselõjének arra vonatkozó nyilatkozatát, az alkalmazott számítások egyidejû bemutatásával, hogy az általa tett árajánlat kialakítása során figyelembe vette, hogy a fajlagos költségeket és üzleti kockázatot csökkenti a termék támogatással történõ értékesítése;

r) a gyógyászati segédeszközt egyedi méretvétel alapján gyártó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa tett termelõi, importbeszerzési árajánlat kialakítása során az egyidejûleg bemutatott mûszaki-gazdasági adatokon nyugvó, elõre rögzített paramétereket alkalmazta;

s) a gyógyászati segédeszköz használati útmutatóját;

t) a Gtv. 32. § (2) bekezdés aa) és ab) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredményességét és költséghatékonyságát igazoló dokumentációt;

u) a kérelmezett eszköz használatban levõ - az 1. és 4. számú melléklet esetében az R. 1. melléklet A. II. rész 13.3. pontja, a 2. számú melléklet esetében az IVD-rendelet 1. számú melléklet B. 13.4. pontja szerinti - címkéje másolatát;

v) a gyártó adott termékcsoportra vonatkozó javítási statisztikáját - a karbantartás költségeit megjelölve - 2 évre visszamenõleg;

w) az 1. számú melléklet esetén az eszköznek az R. 10. melléklete szerinti klinikai értékelését, a 2. számú melléklet esetén az IVD-rendelet 1. számú melléklet A. 3. pontja szerint a teljesítõképesség értékelését, a 4. számú melléklet esetén az eszköz klinikai leírását;

x) az eszköz CE jelölésének használatára való jogosultság alátámasztására a regisztrációról szóló igazolást magyar nyelven, a 2. számú melléklet esetében az IVD-rendeletben elõírt EK tanúsítványt;

y) az 1., 2. és 4. számú melléklet esetén magyarországi székhelyû gyártó vagy meghatalmazott képviselõ esetében az EEKH-nál történt regisztrációról szóló igazolást, míg EGT-ben székhellyel rendelkezõ gyártó vagy meghatalmazott képviselõ esetében a székhely szerinti országban történt regisztrációról szóló igazolást, ha az az R. vagy az IVD-rendelet szerint kötelezõ;

z) ha rendelkezésre áll, az 1-4. számú melléklet esetén az 1-4. számú melléklet 10.1. pontja és az 5. számú melléklet esetén az 5. számú melléklet 9.1. pontja szerinti tanulmányt, valamint az 1-4. számú melléklet esetén az 1-4. számú melléklet 11.1. pontja és az 5. számú melléklet esetén az 5. számú melléklet 10.1. pontja szerinti szakorvosi véleményt;

zs) az eszközre vonatkozó publikációk jegyzékét, és az eszközre vonatkozó egyéb hazai vagy külföldi referenciákat.

(5) A kérelmezõ a nem kizárólag elektronikus kapcsolattartás útján benyújtott kérelmében nyilatkozik a kérelemben foglaltak és a CD-n becsatolt adatok azonosságáról és hitelességérõl.

(6) A kérelemhez csatolni kell az Egészségügyi Minõségfejlesztési és Kórháztechnikai Intézet (a továbbiakban: EMKI) vagy a külön jogszabály szerint kijelölt szerv

a) igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa)-ab) alpontja és - az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére irányuló kérelem kivételével - b) pont bf) alpontja szöveg szerinti kérelem esetén,

aa) a minõségtanúsítás hitelességérõl, az eszköz használati útmutatójában megadott célra való alkalmasságról, valamint az ISO kód meghatározásáról 6 ISO karakterig,

ab) javaslatot a funkcionális csoportba sorolásról; továbbá

b) igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti kérelem esetén az eszköz eredetivel való azonosságáról;

c) igazolását a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bh) alpontja szerinti kérelem esetén a méretre vonatkozó adatokon kívüli paraméterekben való azonosságról.

(7) A (4) bekezdés kc) alpontja szerinti esetben a támogatási kérelem benyújtásakor meg kell nevezni az adott szakszervizt.

(8) A funkcionális csoportokat a kérelemben az MSZ EN ISO 9999-2003. figyelembevételével kell meghatározni.

(9) E § szerinti kérelem egy gyógyászati segédeszközre vonatkozik, kivéve a méret- és színváltozatot, valamint a 7. számú mellékletben foglalt eszközöket. A 7. számú mellékletben foglalt 1/b., 5., 6., 7. és 8. sorszámú csoportba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén a kérelem az adott sorszámú csoportba tartozó valamennyi gyógyászati segédeszközre és azok tartozékaira vonatkozik. A 7. számú mellékletben foglalt 1/a., 2., 3., 4., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. sorszámú csoportokba sorolt gyógyászati segédeszközök esetén egy kérelem egy gyógyászati segédeszközre és annak tartozékára vonatkozik.

(10)

(11) A Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont

a) be) alpontja szerinti kérelem esetén a kérelemhez csatolni kell a (4) bekezdés l)-o) pont alatti dokumentumokat, az árcsökkentésre kérelmezett eszköz nevét és 13-15 jegyû ISO kódját, a kérelmezés idején érvényes és a kérelem szerinti termelõi, importbeszerzési árát,

b) bg) alpontja szerinti kérelem esetén a kérelemhez csatolni kell a (4) bekezdés l)-o) pont alatti dokumentumokat, a törlésre kérelmezett eszköz nevét és 13-15 jegyû ISO kódját és a törlés rövid indoklását.

(12) Amennyiben a használati útmutatóban a befogadást követõen változás következik be, a módosított útmutatót a módosítás pontos megjelölésével az érintett gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselõje az OEP-nek benyújtja.

(13) Ha az ügyfél a (4) bekezdés i) és l) pontja szerinti dokumentumokat nem csatolja, az OEP a kérelem elbírálása érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordul az adatokról nyilvántartást vezetõ hatósághoz.

3. § A gyógyászati segédeszközök befogadásának alapelvei:

a) fogyatékosság-életfunkció-betegség figyelembevétele: az emberi szervezet egészét vagy egy részét érintõ mûködési hiánynak, csökkenésnek, annak mértékének, valamint a gyógyászati segédeszköznek az önálló életvitelre, társadalmi beilleszkedésre gyakorolt hatásának figyelembevétele;

b) méltányosság érvényesítése: törekedni kell, hogy - különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetû betegcsoportokra - minden fogyatékkal élõ biztosított számára legyen támogatással hozzáférhetõ eszköz;

c) szükséglet alapú megközelítés: a lakosság egészségügyi szükségletének leginkább megfelelõ eszközt kell befogadni, azaz azt az egészségszükségletet kell kielégíteni, mely esetében klinikailag számottevõ hatással rendelkezõ egészségügyi technológia áll rendelkezésre, és biztosítható, hogy a támogatást az a beteg kapja, akinél az elvárt hatás elérhetõ. Az eszköz alkalmasságának módszeres értékelése által a betegek számára magas értéket képviselõ eszközt kell befogadni, az érintett betegcsoport klinikai szükséglete mértékének figyelembevételével;

d) szakmai megalapozottság: szakmai szempontból már kiértékelt, nyilvántartásba vett, külön jogszabályban erre felhatalmazott szervezetek által biztonságosnak és hatásosnak minõsített gyógyászati segédeszköz fogadható be. Nem kerülhet befogadásra olyan eszköz, amely a befogadás idõpontjában támogatott eszköznél a beteg szempontjából egyértelmûen alacsonyabb minõségi paraméterekkel rendelkezik;

e) komplexitás: figyelembe kell venni, hogy az eszköz önmagában elegendõ-e, vagy az csak más eszköz, kezelés egyidejû alkalmazása mellett tudja kifejteni hatását;

f) költséghatékonyság: a befogadási döntéseket a költséghatékonyság követelményének figyelembevétele alapján kell meghozni. Ösztönözni kell a költséghatékony egészségügyi ellátás gyakorlati megvalósítását, a hosszú távon eredményesebb, így nagyobb egészségnyereséget biztosító, életminõség javulást jelentõ, ezzel együtt reális ráfordítási igényû költséghatékonyabb eszköz befogadásával. A költséghatékonyság elemzése során az alternatív technológiák kerülnek összehasonlításra;

g) költségvetési keretek figyelembevétele, finanszírozhatóság: figyelembe kell venni a Magyar Köztársaság éves költségvetésérõl szóló törvényben az Egészségbiztosítási Alapra meghatározott, a gyógyászati segédeszközök támogatására fordítható költségvetési keretet, valamint a felhasználás aktuális helyzetét és a várható hatásokat;

h) eredményesség: az eszköz a napi gyakorlatban a használat során a kívánt mértékben javítja a beteg életkörülményeit.

4. § (1) A gyógyászati segédeszközök befogadása során az alábbi szakmai szempontokat kell figyelembe venni:

a) azt, hogy az eszköz az önellátó képességet vagy az élettani funkcióképességet bizonyítottan javítja-e;

b) azt, hogy az eszköz megfelel-e a kívánt funkciónak;

c) azt, hogy az eszköz indikációs köre és alkalmazási köre pontosan meghatározott-e;

d) azt, hogy az eszköz kompatibilis-e, megfelel-e a vonatkozó szabványnak;

e) az eszköz hordozhatóságát, mobilitását, az eszköz által a beteg számára nyújtott kényelem mértékét;

f) azt, hogy az eszköz önállóan vagy csak segítséggel alkalmazható-e;

g) az eszköz által elérhetõ életminõség javítás mértékét, az eszköz által a beteg számára nyújtott komfortérzés mértékét;

h) az eszköz gyártására vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, elismert tanúsító szervezettõl származó ISO 9001 vagy azzal egyenértékû tanúsítványt.

i)

(2) A gyógyászati segédeszközök befogadásánál az alábbi gazdasági szempontokat kell figyelembe venni:

a) az eszköz árát, szavatosságát, kihordási idejét, az EMKI által igazolt tartósságát, élettartamát;

b) az Egészségbiztosítási Alap kiadásaiban az eszköz támogatásával várható csökkenés vagy növekedés mértékét;

c) azt, hogy csak bizonyított hatásosságú és költséghatékonyságú eszköz fogadható be;

d) a 8. számú melléklet szerinti, T-jelû, tartós használatra szánt, valamint a 10. számú melléklet szerinti kölcsönzés keretében kiszolgáltatható eszközök esetében az üzemeltetési vagy szolgáltatási költségeket;

e) a 2. § (4) bekezdés kd)-ke) alpontja szerinti nyilatkozatban foglaltakat;

f) ápolási eszköz kölcsönzésbe történõ befogadása esetén azt, hogy az adott eszköz kölcsönzési díjához - a maximális (6 hónapos) kölcsönzési idõre - számított társadalombiztosítási támogatás ne érje el a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául elfogadott nettó árához számított társadalombiztosítási támogatás 70%-át, referenciaeszköz áránál alacsonyabb árú termék esetén a csoportra jellemzõ százalékos mértékkel számított támogatás 70%-át.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon túl az eszköz típusától függõen figyelembe kell venni:

a) az eszköz alkalmazásával összefüggõ mérhetõ paramétereit,

b) a szolgáltatói hálózat kiterjedtségét,

c) a szolgáltató folyamatos mûködési rendjét,

d) a tartós használatra szánt, valamint egyedi méretvétel alapján készített, továbbá kölcsönözhetõ eszköz esetén a szolgáltatás teljességét, különös tekintettel az állapotfelmérésre, a méretvételre, az egyéni adottságok és igények felmérésére, a próbára, a beállításokra és az átadásra.

(4) A 8. számú melléklet szerinti tartós használatra szánt eszköz árához nyújtott támogatás összege - a külön jogszabály szerinti méltányosság kivételével - a határozathozatal idején hatályos, egy hónapra esõ minimálbér 15%-ának 100-szorosát nem haladhatja meg. A nem tartós használatra szánt eszköz esetében a hat hónap alatt támogatással rendelhetõ mennyiségû eszköz árához nyújtott támogatás összege nem haladhatja meg a határozathozatal idején hatályos, egy hónapra esõ minimálbér 15%-ának 100-szorosát.

5. § (1) Az OEP a Gtv. 32. § (4) bekezdése szerinti kérelmekrõl teljes körû értékelést követõen dönt.

(2) Az OEP a Gtv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásokban szakértõként kirendeli az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetet (a továbbiakban: ESKI), hogy elvégezze a kérelem kritikai értékelését.

(3) Az ESKI a kirendelés kézhezvételét követõ 30 munkanapon belül küldi meg szakvéleményét az OEP-nek.

(4) A teljes körû értékelés részét képezi az illetékes szakmai kollégium véleménye és az ESKI szakvéleménye.

5/A. § (1) Az OEP a Gtv. 32. § (5) bekezdése szerinti kérelemrõl egyszerûsített eljárásban dönt.

(2) Az egyszerûsített eljárásban nem kerül sor az 5. § (4) bekezdése szerinti teljeskörû értékelésre.

(3) Ha az OEP egyszerûsített eljárása során megállapítja, hogy a kérelem valamely már támogatott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására érkezett, azonban a kérelemben szereplõ eszköz méretadatai alapján az eszköz támogatása a már támogatott eszköz funkcionális csoportjától eltérõ funkcionális csoportban indokolt, úgy a forgalomba hozót határidõ kitûzésével haladéktalanul kérelme módosítására szólítja fel. Ha a forgalomba hozó a kérelmet ily módon nem módosítja, úgy az OEP azt elutasítja, és tájékoztatja a forgalomba hozót arról, hogy a Gtv. 32. § (4) bekezdése szerinti eljárásrend szabályai szerint új kérelmet nyújthat be.

5/B. § (1) Ha a Gtv. 32. § (11) bekezdésének megfelelõen egyedi méretvétel alapján egyedileg készített eszközök gyártói az 5. számú melléklet szerinti csoportos kérelmet kívánnak benyújtani az OEP-hez, úgy a kérelem elbírálásának elõfeltétele, hogy

a) a kérelmet közösen meghatalmazott képviselõjük nyújtsa be,

b) a képviselõ számára az adott eszköz tekintetében támogatás elszámolására érvényes szerzõdéssel rendelkezõ forgalomba hozók mindegyike meghatalmazást adjon és

c) az adott eszköz tekintetében érvényes ártámogatási szerzõdéssel rendelkezõ gyártók a kérelemhez nyilatkozatukban kivétel nélkül csatlakozzanak.

(2) Az OEP a meghatalmazott képviselõ számára rendelkezésre bocsátja az adott eszköz tekintetében érvényes ártámogatási szerzõdéssel rendelkezõ gyártók jegyzékét, valamint azt hivatalos honlapján tájékoztató jelleggel közzéteszi.

(3) Az 5. számú melléklet szerinti kérelemhez csatolni kell az e rendeletben meghatározott dokumentumokat.

5/C. § Nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amelynek a forgalomba hozó által kérelmezett közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja

a) a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a funkcionális elvû fixcsoportba (a továbbiakban: FFX-csoport) sorolandó eszköz esetében 50%-kal, a rendeltetés szerinti fixcsoportba (a továbbiakban: RFX-csoport) sorolandó eszköz esetében 100%-kal magasabb, vagy

b) az OEP által végzett nemzetközi ár-összehasonlítás alapján 40%-kal meghaladja ugyanazon eszköznek - vagy a vele mindenben azonos funkcionalitású, ugyanazon gyártó által elõállított, de eltérõ márkanevû eszköznek - az Európai Unió tagállamaiban és az EGT-rõl szóló megállapodásban részes más államokban a társadalombiztosítási támogatási rendszerbe befogadott, a befogadási kérelem benyújtása napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank napi devizaközépárfolyamán számított öt legalacsonyabb támogatás alapjául szolgáló árú, kölcsönzési napidíjú eszköz árának, napidíjának számtani átlagát.

5/D. § (1) Az OEP bármely funkcionális csoportra vonatkozóan követelményjegyzéket állíthat össze.

(2) A követelményjegyzék az adott funkcionális csoportban ártámogatásban részesíthetõ gyógyászati segédeszközök

a) kémiai, fizikai és biológiai tulajdonságaira, összetételére,

b) kialakítására, funkcionalitására, funkcióstruktúrájára, mûszaki-technológiai jellemzõire,

c) ergonómiai jellemzõire,

d) kiszerelésére, csomagolására, címkéjére, a csomagoláson feltüntetett információtartalmára és

e) teljesítményére, élettartamára, teljesítõképességére, energiaforrására

vonatkozó egészségbiztosítói követelményeket tartalmazza.

(3) A követelményjegyzéket az OEP a szakmai érdekképviseleti szervezeteknek elõzetes véleményezésre megküldi.

(4) A követelményjegyzéket az OEP honlapján elektronikus formában közzéteszi.

(5) A 8. § szerinti, hivatalból indított eljárások során az OEP érvényesíti az eljárás megindulását legalább 1 hónappal megelõzõen az OEP honlapján közzétett követelményjegyzékben foglaltakat.

(6) Kérelemre indult eljárásban nem fogadható be olyan gyógyászati segédeszköz, amely nem felel meg az adott gyógyászati segédeszközre vonatkozó követelményjegyzékben foglaltaknak.

6. § (1) A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba való befogadása külön jogszabályban meghatározott támogatási módszerrel történik.

(2) Önálló támogatási csoport állapítható meg:

a) az életminõséget azonos módon befolyásoló eszközökre;

b) a termékek funkcionális csoportjára;

c) a termékek funkcionális alcsoportjára vagy alcsoportjaira;

d) a funkcionális csoporton belül a termékek méret, kapacitás vagy teljesítmény alapján kialakított körére.

(3) A Gtv. 34. § (2) bekezdése szerinti felfüggesztést követõen - a csoportra vonatkozó egészség-gazdaságtani, költséghatékonysági elemzés ESKI általi elvégzését követõen, annak ismeretében - az OEP tájékoztatja az egészségügyi minisztert, aki az érintett szakmai kollégium véleményének kikérése után új funkcionális csoportot képezhet a következõ naptári negyedév elsõ napjával.

(4)-(5)

7. § (1)

(2) A kölcsönzési díjhoz nyújtott százalékos támogatás mértéke a közfinanszírozás alapjául elfogadott kölcsönzési díj általános forgalmi adóval növelt összegének 0, 50, 70, 80, 90, illetve 98%-a.

(3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes funkcionális csoportok különbözõ támogatási módszerekbe történõ sorolását, a társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhetõ eszközök körét, az egyes indikációkban megállapított maximális támogatási mértéket és maximális kihordási idõt, a kihordási idõre felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetõségi feltételeket a 10. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet munkahelyre vonatkozó követelményeket tartalmazó „F” oszlopának egyes soraiban feltüntetett kijelölt intézmények körét érintõ jogszabályváltozás esetén a változást az OEP javaslata alapján az egészségügyi miniszter tájékoztatóban teszi közzé, melyet az OEP is közzétesz a honlapján.

(4) Az egy vényre kiállított, e § szerinti 98%-os támogatási mértékû gyógyászati segédeszközök után a közfinanszírozás alapjául elfogadott ár és a támogatás összegének különbözetébõl a beteg által fizetendõ összeg nem haladhatja meg az 5000 forintot.

(5) Az OEP a Gtv. 32. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen állapítja meg határozatában a gyógyászati segédeszköz kihordási idejét és a kihordási idõn belül társadalombiztosítási támogatással felírható mennyiségét.

(6) A (2) bekezdésben foglalt kölcsönzési díj ellenében a szolgáltatónak biztosítania kell az eszköz szükség szerinti házhozszállítását, használatba adását, üzembe helyezését, az eszköz használatának betanítását, az eszköz visszaszállítását, tisztítását és fertõtlenítését, az adminisztrációt, a kapcsolattartást, valamint az eszközök javítását, karbantartását és az eszköz pótlását.

(7)

(8) Az árhoz nyújtott támogatásban nem részesülõ, finanszírozott ellátás keretében beültetett cochleáris implantátum rendeltetésszerû használata során, a külön jogszabályba foglalt kötelezõ jótállási idõtartamon túli meghibásodása esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a.

8. § (1) Az OEP a Gtv. 32/A. §-a szerinti eljárásában hivatalból folyamatosan felülvizsgálja a támogatott gyógyászati segédeszközök körét.

(2) Az OEP-nek az (1) bekezdés szerinti eljárásában felül kell vizsgálnia azt a gyógyászati segédeszközt, amely az E. Alap költségvetését az alkalmazásával elérhetõ egészségnyereséghez képest aránytalanul nagy mértékben terheli. Az E. Alap költségvetését aránytalanul nagy mértékben terhelõ gyógyászati segédeszköznek minõsül az az eszköz, amelynek funkcionális csoportjára a tárgyévet megelõzõ évben kifizetett társadalombiztosítási támogatás összege meghaladta a gyógyászati segédeszköz támogatás tárgyévet megelõzõ évi elõirányzat 3%-át.

(3) A felülvizsgálat irányulhat a támogatott gyógyászati segédeszközök teljes körére, eszközosztályra, eszközalosztályra, eszközcsoportra, rendeltetési csoportra, funkcionális csoportra, funkcionális alcsoportra, támogatási csoportra, valamint meghatározott eszközre vagy eszközökre.

(3a) A felülvizsgálat során az OEP a 3. §-ban foglalt alapelveket érvényesíti.

(4) Az egyes funkcionális csoportok megszüntetését az OEP javasolja az egészségügyi miniszternek, aki a csoportra vonatkozó egészség-gazdaságtani, költséghatékonysági elemzés ESKI általi elvégzését követõen, annak ismeretében, valamint az érintett szakmai kollégium véleményének kikérése után új funkcionális csoport megnyitásával, vagy anélkül a csoport megszüntetését kihirdeti a következõ naptári negyedév elsõ napjával, azzal hogy az új szabály szerinti csoportokat az azt követõ negyedév elsõ napjától kell alkalmazni.

(5) Ha a befogadott gyógyászati segédeszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselõje a támogatott eszköz magyarországi forgalmazását meg kívánja szüntetni, akkor szándékáról az OEP-et legalább fél évvel a forgalmazás tervezett megszüntetése elõtt köteles értesíteni.

(6)

8/A. § (1) A 8. § szerinti, hivatalból indított eljárásában az OEP kizárja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha

a) az 5/D. § szerinti követelményjegyzékben foglalt követelményeknek nem felel meg, és a (4) bekezdés c) pontja szerint nem sorolható át más funkcionális csoportba,

b) jogszabály az eszköz funkcionális csoportjának támogatását megszüntette,

c) az EEKH vagy a fogyasztóvédelmi hatóság az eszköz forgalmazását megtiltotta,

d) az eszköz gyártóját vagy meghatalmazott képviselõjét a támogatott gyógyászati segédeszközzel kapcsolatos jogsértõ kereskedelmi gyakorlat miatt az arra jogosult hatóság egy éven belül két esetben jogerõsen elmarasztalta vagy

e) az OEP az eszköz forgalomba hozóját termékminta megküldésére vagy az eszköz megtekintésének lehetõvé tételére szólította fel, és a forgalomba hozó ennek ismételt felszólításra sem tett eleget.

(2) Az OEP a gyógyászati segédeszköz támogatásból való kizárását követõen, ha az eszköz referenciaeszköz volt, az érintett támogatási csoportban megállapítja a referenciaeszközt.

(3) A 8. § szerinti, hivatalból indított eljárásában az OEP a gyógyászati segédeszköz támogatási listán szereplõ nevének pontosításáról dönt, ha

a) több méretváltozatban forgalmazott eszköz esetében az eszköz neve nem teszi lehetõvé az eszköz egyértelmû beazonosítását,

b) az eszköz neve a betegek számára megtévesztõ lehet vagy

c) az eszköz neve olyan termékjellemzõkre utal, amelyekkel az eszköz nem rendelkezik.

(4) A 8. § szerinti, hivatalból indított eljárásában az OEP a támogatott gyógyászati segédeszközt más funkcionális csoportba sorolja át, ha az eszköz

a) mérete, kapacitása alapján más funkcionális csoportba tartozik,

b) mûszaki-technológiai jellemzõi, funkcionalitása alapján más funkcionális csoportba tartozik vagy

c) az adott funkcionális csoportra megállapított követelményjegyzéknek nem felel meg, azonban más funkcionális csoport követelményjegyzékének eleget tesz.

(5) Ha az OEP a felülvizsgálat eredményeként az eszköz más funkcionális csoportba történõ átsorolásáról dönt, az eszközt közfinanszírozás alapjául szolgáló árának, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjának változatlansága mellett sorolja át.

9. § (1) Az OEP hivatalból indított fixesítési eljárás során, félévente újraképzi a gyógyászati segédeszközöknek a Korm. rendelet 7/A. §-a és 7/B. §-a szerinti támogatási csoportjait.

(2) A fixesítési eljárás a Korm. rendelet 7/A-7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével

a) FFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére vagy

b) RFX-csoportok megképzésére vagy újraképzésére

irányulhat.

9/A. § (1) A fixesítési eljárást az OEP minden naptári félév negyedik hónapjának 1. napján indítja meg. A fixesítési eljárás megindításáról az OEP értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit, valamint honlapján értesítést tesz közzé, megjelölve, hogy az eljárás mely támogatási csoportokat érinti. Az OEP emellett honlapján közzéteszi a referenciaeszközöket, azok érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját (a továbbiakban együtt: referenciaár), valamint az adott támogatási csoportba tartozó eszközök érvényes közfinanszírozás alapjául szolgáló árát, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíját és támogatási összegét.

(2) Az OEP az FFX-csoportokat - a Korm. rendelet 7/A-7/C. §-ában foglaltak figyelembevételével - kötelezõen megképzi azokban a funkcionális csoportokban,

a) amelyekbe méretsorozatos vagy adaptív gyógyászati segédeszközök kerültek besorolásra,

b) amelyek legalább két befogadott eszközt tartalmaznak,

c) amelyekben a referenciaeszköz meghatározható, és az az adott funkcionális csoportban nem a legmagasabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árú, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjú eszköz,

d) amelyek darabszámban kifejezett összforgalma a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapot vizsgálva meghaladta az 50 beteg számára egy év alatt felírható maximális mennyiséget, és

e) amelyek nem kombinált kiszereléseket tartalmaznak.

(3) Az OEP közleményében értesíti az eljárás által érintett gyógyászati segédeszközök forgalomba hozóit arról, hogy a naptári félév negyedik hónapjának utolsó munkanapjáig a közfinanszírozás alapjául szolgáló ár vagy közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj csökkentésére irányuló bejelentést tehetnek.

(4) Az OEP a beérkezett árcsökkentési bejelentéseket és a támogatott gyógyászati segédeszközök közfinanszírozás alapjául szolgáló árait, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjait a naptári félév ötödik hónapjának 1. napja után áttekinti, és ha megállapítja, hogy az eljárás idõtartama alatt beérkezõ ár- vagy kölcsönzésinapidíj-csökkentési bejelentések (a továbbiakban együtt: árcsökkentési bejelentés), az eljárás megindítását megelõzõen befogadott új eszközök vagy az eljárás megindítását megelõzõen megtett árcsökkentési bejelentések a referenciaárnál legalább 5%-kal alacsonyabb közfinanszírozás alapjául szolgáló árat eredményeznek oly módon, hogy bármely új eszköz vagy árcsökkentési bejelentésben foglalt eszköz esetében teljesülnek a referenciaeszköz-kiválasztás feltételei, úgy az adott naptári félév ötödik hónapjának utolsó munkanapjával újraképzi az adott támogatási csoportot.

(5) A támogatási csoportnak a (4) bekezdés szerinti újraképzése során az OEP meghatározza a referenciaeszközt, a referenciaárat, a referenciaösszeget, a támogatási csoportba tartozó valamennyi további eszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árához, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjához nyújtott támogatási összeget, és ezt a naptári félév hatodik hónapjának 8. napjáig közzéteszi honlapján.

(6) Az OEP az (5) bekezdés szerinti közzététellel egyidejûleg felhívja az adott támogatási csoportban lévõ eszközök forgalomba hozóit, hogy ha az (5) bekezdés szerinti eljárás eredményeként kialakult referenciaár mértékéig terjedõen árcsökkentési ajánlattal kívánnak élni, azt egy alkalommal, az (5) bekezdés szerinti közzétételt követõ három munkanapon belül tehetik meg azzal, hogy az ajánlat az (5) bekezdés szerinti eljárás során kialakult referenciaeszköz státuszát, valamint a referenciaárat nem befolyásolja.

9/B. § (1) A 9-9/A. § szerinti fixesítési eljárásában az OEP kizárhatja a támogatásból a gyógyászati segédeszközt, ha az eszköz

a) támogatási csoporton belüli forgalmi részesedése a fixesítési eljárás kezdõnapját közvetlenül megelõzõ hónap kezdõnapját közvetlenül megelõzõ tizenkét hónapot vizsgálva legalább hét egymást követõ hónapban az összes támogatási jogcímet együttesen figyelembe véve az elszámolt ártámogatás tekintetében a 0,5%-ot nem érte el, és befogadására az ezt megelõzõ idõszakban került sor, vagy

b) adott támogatási csoportban meghatározott fix összegû támogatású, és közfinanszírozás alapjául szolgáló ára, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíja a referenciaeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló áránál a Korm. rendelet 7/A. § szerinti FFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 50%-kal, RFX-csoportba tartozó eszköz esetében legalább 100%-kal magasabb.

(2) Az (1) bekezdés szerint kizárt gyógyászati segédeszköz a kizárást követõ egy évig ismételten nem fogadható be, kivéve, ha a forgalomba hozó a termékre vonatkozóan olyan befogadási kérelmet nyújt be, amelyben a javasolt közfinanszírozás alapjául szolgáló ár, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíj megegyezik az adott funkcionális csoport referenciaeszközének közfinanszírozás alapjául szolgáló árával, közfinanszírozás alapjául szolgáló kölcsönzési napidíjával, vagy annál alacsonyabb.

(3) A (2) bekezdés szerinti befogadási kérelemrõl az OEP gyorsított eljárásban dönt.

10. § (1) A kérelmezõ a kérelem benyújtásakor az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat fizet.

(2) Az igazgatási szolgáltatási díjat postai befizetéssel vagy átutalással kell az OEP Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01301005-00000000 számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni, melynek összege elsõfokú eljárás esetében:

a) a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont bd) és bh) pontja szerinti kérelem esetében 10 000 Ft;

b) a Gtv. 32. § (2) bekezdés b) pont ba) és bf) alpontja szerinti kérelem esetében 300 000 Ft;

c) a Gtv. 32. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) alpontja és b) pont bc) alpontja szerinti kérelem esetében 700 000 Ft;.

(3) A befizetett díj az OEP bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhetõ. Az OEP az igazgatási szolgáltatási díjból származó bevételeket a nyilvántartásában elkülönítetten vezeti.

(4)-(6)

(7) Az Itv.

a) 28. §-ának (2) és (3) bekezdésében foglaltakat a díjfizetési kötelezettség tekintetében,

b) 31. §-ának (7) bekezdésében foglaltakat a díjfizetésre kötelezettség tekintetében,

c) 79. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat a díj visszatérítése tekintetében,

d) 86. §-ában foglaltakat az elévülés tekintetében

értelemszerûen kell a fentiek figyelembevételével alkalmazni.

10/A. § (1) A szállító-elõminõsítés - az egyedi méretvétel alapján egyedileg készített eszközök gyártóinak kivételével - a forgalomba hozó szállító-elõminõsítési kérelmére indul. A kérelmet az OEP által erre a célra rendszeresített nyomtatványon vagy elektronikus ûrlapon kell benyújtani. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl a kérelem tartalmazza a kapcsolattartó nevét és elérhetõségét, valamint a cégszerû aláírást.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szállító-elõminõsítési kérelemhez a forgalomba hozónak csatolnia kell

a) a számvitelrõl szóló törvény (a továbbiakban: Szvt.) szerinti kapcsolt vállalkozásainak felsorolását,

b) a minõségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat, és

c) a javítási vagy szerviz hátterére vonatkozó dokumentumokat, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba.

(3) A szállító-elõminõsítés során az OEP a szállító-elõminõsítési kérelem benyújtásának üzleti évére és az azt megelõzõ három üzleti évre vonatkozóan vizsgálja a forgalomba hozó

a) tulajdonosi hátterét, az egészségügyi technológiákkal kapcsolatban gyártási vagy kereskedelmi tevékenységet végzõ, Szvt. szerinti kapcsolt vállalkozásait,

b) olyan köztartozásait, amelyek a kérelem benyújtásakor is fennállnak,

c) által mûködtetett minõségirányítási rendszert, ha a forgalomba hozó saját maga gyártási tevékenységet folytat és

d) által biztosított javítási vagy szervizháttér meglétét, ha a forgalomba hozó tartós használati célú eszközöket hoz forgalomba.

10/B. § (1) A szállító-elõminõsítés során az értékelés eredménye „Megfelelõ” vagy „Nem megfelelõ” lehet.

(2) A „minõsített forgalomba hozó” minõsítés megszerzéséhez a szállító-elõminõsítési eljárás eredményeként szerzett „Megfelelõ” értékelés szükséges. A „Megfelelõ” értékeléssel rendelkezõ forgalomba hozókat az OEP szállítójegyzékébe felveszi és szállítókóddal látja el. Az OEP szállítójegyzékében szereplõ forgalomba hozó minõsített forgalomba hozónak minõsül.

(3) Az OEP „Nem megfelelõ” értékeléssel látja el azt a forgalomba hozót, amely

a) olyan köztartozással rendelkezik, amely esedékességének idõpontja 120 napnál régebben lejárt,

b) tulajdonosát vagy vezetõ tisztségviselõjét polgári ügyekben eljáró bíróság a szállító-elõminõsítés üzleti évében vagy az azt megelõzõ három üzleti évben gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggõ okból jogerõsen elmarasztalta,

c) gyártó esetében nem mûködtet tanúsított minõségirányítási rendszert, vagy

d) tartós használati célú eszközök forgalomba hozatala esetében nem rendelkezik javítási vagy szervizháttérrel, vagy arra vonatkozóan harmadik féllel kötött érvényes szerzõdéssel.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak hiányában az OEP „Megfelelõ” értékeléssel látja el a forgalomba hozót.

(5) A „Nem megfelelõ” értékelést szerzett forgalomba hozó újbóli szállító-elõminõsítési kérelmet legkorábban a (3) bekezdés szerinti határozat jogerõre emelkedésétõl számított egy év elteltével nyújthat be az OEP-hez.

(6) A szállító-elõminõsítés során szerzett „Megfelelõ” értékelés a forgalomba hozó szállítójegyzékbe való felvételét követõ három évig hatályos. A szállító-elõminõsítés hatályának lejáratát megelõzõen legkésõbb 180 nappal az OEP hivatalból indított eljárás során felülvizsgálja a szállító-elõminõsítést az értékelésnél figyelembe vett szempontok szerint. Ha a forgalomba hozó a felülvizsgálat során „Megfelelõ” értékelést kap, az OEP egyszeri alkalommal további 3 évre hosszabbítja meg a minõsítés hatályát.

10/C. § (1) A szállító-elõminõsítésért a forgalomba hozó igazgatási szolgáltatási díjat fizet, melynek összege 200 000 forint.

(2) A szállító-elõminõsítési díj az OEP bevétele. A díj a kérelem visszavonása esetén, a felmerült költségek levonásával visszaigényelhetõ.

(3)

10/D. § A 10/A. § (2)-(3) bekezdésében, a 10/B. §-ban, valamint a 10/C. §-ban foglaltaktól eltérõen az OEP „Minõsített egyedi gyártó” értékeléssel látja el és a szállítójegyzékébe felveszi a rendelésre készített eszköz gyártóját, ha az R. szerinti rendelésre készült eszközökre vonatkozó nyilatkozatában foglaltakat, valamint a 16. számú mellékletben meghatározott követelmények teljesítését az EEKH megvizsgálja, és a megfelelõségrõl határozott idõre - legfeljebb 5 évre - szóló határozatban dönt. A határozat kiállítása során az EEKH figyelembe veszi a rendelésre készült eszköz gyártására vonatkozó akkreditált minõségtanúsítás dokumentumait.

10/E. § (1) A szállítójegyzék minden minõsített forgalomba hozóra vonatkozóan tartalmazza a forgalomba hozó

a) nevét, székhelyének címét, telefonos és elektronikus elérhetõségét,

b) cégjegyzékszámát és adószámát,

c) vezetõ tisztségviselõjének (tisztségviselõinek) nevét, telefonos és elektronikus elérhetõségét,

d) (4)-(5) bekezdés szerinti törlésre elõjegyzett státuszát,

e) által végzett forgalomba hozatali tevékenység típusát, és

f) szállítókódját.

(2) A minõsített forgalomba hozó az OEP részére haladéktalanul köteles bejelenteni

a) a szállítójegyzékben szereplõ adataiban bekövetkezett változásokat,

b) a tulajdonosok, vezetõ tisztségviselõk személyében bekövetkezett változásokat,

c) bármely általa forgalomba hozott gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának más forgalomba hozóhoz történõ átkerülését,

d) bármely gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatali jogának másik forgalomba hozótól történõ átvételét és

e) az ellene indult csõdeljárást vagy felszámolási eljárást, vagy ha saját maga végelszámolást kezdeményez.

(3) Ha az OEP megállapítja, hogy a minõsített forgalomba hozó a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének nem tett eleget, úgy felszólítja, hogy azt 15 napon belül pótolja.

(4) Az OEP a minõsített forgalomba hozót kérelmére törli a szállítójegyzékbõl.

(5) Az OEP hivatalból törli a szállítójegyzékbõl a minõsített forgalomba hozót, ha

a) ellenõrzési tevékenysége során megállapítja, hogy a minõsített forgalomba hozó árubeszerzéseit vagy az általa forgalomba hozott eszközök továbbértékesítését számviteli bizonylatokkal igazoltan nem tudja alátámasztani,

b) megállapítja, hogy a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének a (3) bekezdés szerinti felszólítás ellenére sem tett eleget,

c) a minõsített forgalomba hozó végelszámolást kezdeményez, vagy

d) a minõsített forgalomba hozó tulajdonosát vagy vezetõ tisztségviselõjét polgári ügyekben eljáró bíróság a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozatalára irányuló üzleti tevékenységével összefüggõ okból jogerõsen elmarasztalta.

(6) A szállítójegyzékbõl való törlés napja a határozathozatalt követõ 30. nap. A szállítójegyzéket az OEP elektronikus formában vezeti és honlapján folyamatosan hozzáférhetõvé teszi.

10/F. § (1) A támogatással rendelhetõ gyógyászati segédeszközökrõl az OEP a honlapján szabadon és ingyenesen hozzáférhetõ, internetes eszközkatalógust vezet.

(2) Az internetes eszközkatalógusba történõ felvétel érdekében a gyógyászati segédeszköz forgalomba hozója az OEP rendelkezésére bocsátja a következõket:

a) az eszköz magyar nyelvû használati útmutatóját letölthetõ formátumban,

b) az eszköz magyar nyelvû mûszaki dokumentációját letölthetõ formátumban, ennek hiányában az eszköz mûszaki leírását, anyagösszetételét és fõbb mûszaki-technológiai jellemzõit letölthetõ formátumban,

c) az eszköz azonosítására alkalmas fényképet és

d) az eszköz gyártójára, forgalomba hozójára vonatkozó információkat, így különösen címét, telefonszámát, e-mail címét.

(3) Az OEP a gyógyászati segédeszközt az internetes eszközkatalógusba

a) a (2) bekezdés szerint rendelkezésére bocsátott adatokkal,

b) a Gtv. 32. § (7) bekezdés a)-g) és i)-l) pontja szerinti adatokkal és

c) a forgalomba hozó által megküldött, az OEP által közzététel céljára szükségesnek és megfelelõnek ítélt adatokkal

veszi fel.

(4) Ha egy eszköz támogatással történõ rendelhetõsége megszûnt, az OEP az eszköz kihordási idejének lejártáig az eszközt az internetes eszközkatalógusban „Támogatásból törölt” jelzéssel látja el, a kihordási idõ lejártát követõen pedig törli az internetes eszközkatalógusból.

11. § (1) Az OEP a Gtv. 33. § (6) bekezdése alapján a közgyógyellátás keretében rendelhetõ gyógyászati segédeszközök körét tájékoztató jelleggel közzéteszi. A Gtv. 35. § (7) bekezdése szerinti, közgyógyellátás jogcímén nem rendelhetõ gyógyászati segédeszközök körét a 17. számú melléklet tartalmazza.

(2) A közgyógyellátásra jogosultak részére közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszközök javítása - ha a külön jogszabály szerint támogatással javítható - térítésmentes. Közgyógyellátás jogcímén térítésmentesen rendelt és kiszolgált gyógyászati segédeszköz kihordási idõn belül történõ meghibásodása esetén a javítás közgyógyellátásra jogosultak részére a külön jogszabály figyelembevételével térítésmentes akkor is, ha a javítás idõpontjában az eszköz már nem támogatott, illetve nem szolgálható ki közgyógyellátás jogcímén.

(3) Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely kiemelt támogatással is rendelhetõ, a vényen mindkét jogcímet meg kell jelölni.

(4) A közgyógyellátás jogcímen rendelhetõséget érintõ - a Gtv. 32. §-a és a Gtv. 32/A. §-a alapján hozott - határozatok végrehajtását megelõzõen közgyógyellátás jogcímen felírt, de ki nem váltott gyógyászati segédeszköz tekintetében a beteg kérésére a határozat végrehajtását megelõzõ napon érvényben lévõ közgyógyellátás keretében rendelhetõ gyógyászati segédeszközök körét tartalmazó lista irányadó. Errõl a lehetõségrõl a gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatója köteles a beteget elõzetesen tájékoztatni.

12. § (1) A 10. számú mellékletben meghatározottak figyelembevételével a fekvõbeteg-gyógyintézetben (a továbbiakban: intézmény) kezelt beteg részére a rehabilitációjához, végleges ellátásához már az ott tartózkodása alatt indokolt végleges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendeli, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelõ szakvizsgával rendelkezik. Az intézménybõl elbocsátott beteg részére a szükséges gyógyászati segédeszközt az intézmény orvosa rendelheti, amennyiben a felírói körre, illetve a szakorvosi javaslat tételére meghatározott szakképesítés valamelyikének megfelelõ szakvizsgával rendelkezik. A rendelt gyógyászati segédeszközt a beteg kórlapján, valamint zárójelentésén fel kell tüntetni.

(2) A társadalombiztosítási támogatással rendelt gyógyászati segédeszköz javítását a kezelõorvosnak vagy a háziorvosnak vényen kell rendelnie az eszköz pontos megnevezésének és a hiba jellegének feltüntetésével.

(3) A támogatott eszköz házhoz szállítása esetén a forgalmazó a jogosultat nyilvántartásba veszi, a kiszállítás idõpontját, az adott eszköz fajtáját és mennyiségét a nyilvántartásban ellenõrizhetõ módon rögzíti.

(4) Az e rendelet 10. számú mellékletében meghatározott, azonos funkcionális csoportba tartozó eszközök közül a kihordási idõn belül - az (5) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével - társadalombiztosítási támogatással csak egyféle gyógyászati segédeszköz rendelhetõ. Az azonos funkcionális csoportba tartozó termékek kizárólag a 10. számú mellékletben foglalt kombinációban írhatók fel.

(5) Kihordási idõn belül azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatással egyidejûleg akkor rendelhetõk, ha ezek különbözõ testrészek egy idõben történõ azonos kezelésére szolgálnak. A vényen a felíró orvosnak jelölnie kell az adott testrészt vagy oldalt.

(6) Az egyes gyógyászati segédeszközök kihordási idejének letelte elõtt társadalombiztosítási támogatással akkor rendelhetõ ismét azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszköz csoportba tartozó gyógyászati segédeszköz, ha

a) a beteg egészségi, illetve testi állapotában bekövetkezett változás ezt szükségessé teszi, vagy

b) a gyógyászati segédeszköz rendeltetésszerû használat közben, de a szavatossági idõn túl hibásodott meg oly mértékben, hogy nem javítható, vagy az egyszeri javítási költség meghaladja az új gyógyászati segédeszköz árához nyújtott társadalombiztosítási támogatás - a javítás idõpontjában érvényes - összegének 60%-át és az errõl szóló, szakszerviz által a vény érvényességi idején belül kiállított igazolást a beteg az orvos számára bemutatja.

(7) A gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatással történõ javítását, karbantartását, selejtezését a gyártó, vagy annak meghatalmazott képviselõje végezheti.

(8) A (6) bekezdés a) és b) pontja szerinti rendelés esetén az orvosi dokumentációban fel kell tüntetni a rendelés indokát.

13. § (1) Társadalombiztosítási támogatással gyógyászati segédeszköz a gyógyszerek rendelésére használatos, a társadalombiztosítás által rendszeresített, a (3) bekezdés szerint kitöltött vényen, szemüveglencse és szemüvegkeret, kontaktlencse és kontaktlencse-tartozék a 14. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon rendelhetõ. Fogtechnikai eszköz rendelése esetén a társadalombiztosítás által rendszeresített vényhez csatolni kell a 15. számú mellékletben meghatározott „Munkalap a rögzített fogpótláshoz”, illetve a „Munkalap a lemezes fogpótláshoz” elnevezésû nyomtatványt. A vényen fel kell tüntetni a fogpótlás és fogszabályozás segédeszközének megnevezését.

(2) Egy vényen csak egyféle - az adott funkcionális csoportba tartozó - gyógyászati segédeszköz és annak tartozékai rendelhetõk. Amennyiben az eszköz és annak tartozékai eltérõ jogcímûek, csak külön vényen rendelhetõk.

(3) A vényen az orvosnak fel kell tüntetnie:

a) az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl és védelmérõl szóló törvény 14/A. §-ában meghatározott, a betegre vonatkozó személyes és egészségügyi adatokat;

b) a kötelezõen alkalmazandó közösségi szabály és a nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó betegek esetében az ország kódját, az ellátás alapjául szolgáló formanyomtatvány betû- és számjelét, a beteg külföldi biztosítási/azonosító számát;

c) a rendelés idõpontját, a társadalombiztosítási támogatás jogcímét, a rendelt eszköznek a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény alapján történõ megnevezését és darabszámát;

d) az egészségügyi szolgáltató - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által külön jogszabály szerint meghatározott - 9 jegyû szolgáltatói azonosítóját, a pro família rendelés kivételével;

e)

f) az orvos nevét, munkahelyének (rendelõjének) címét, telefonszámát és egészségügyi vállalkozás esetén az egészségügyi tevékenység végzésére jogosító mûködési engedély számát;

g)

h) az orvos saját kezû aláírását és orvosi bélyegzõjének azonosítható lenyomatát.

(4) Amennyiben a felíró orvos a támogatás jogcímét nem egyértelmûen jelölte be, az eszközhöz „Általános” jogcímen a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglalt támogatási összeg nyújtható.

(5)

(6) A társadalombiztosítási támogatással rendelt eszközre vonatkozóan javítást a vényen kizárólag az azt kiállító orvos végezhet. A gyógyászati segédeszközt kiadó forgalmazó a fejlécen lévõ, a betegre vonatkozó téves vagy hiányzó adatot javíthatja, illetõleg pótolhatja, ha az adat a beteg személyazonosító adatainak megállapítására alkalmas hivatalos okmánya alapján egyértelmûen kiigazítható, pótolható. A javítást aláírással és bélyegzõlenyomattal hitelesíteni kell.

(7) A 10. számú melléklet szerint kölcsönzés keretében kiszolgáltatható gyógyászati segédeszközök támogatással történõ rendelésére az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell. A vényen az elrendelt kölcsönzés idõtartamát is fel kell tüntetni. A légzésterápia segédeszközei esetében a kölcsönzési idõ nem haladhatja meg az egy évet.

(8) Ápolási gyógyászati segédeszközök körében a kölcsönzés idõtartama egy beteg esetében tizenkét hónapon belül minimum két hét, maximum három hónap, mely egy alkalommal további három hónappal meghosszabbítható.

(9) Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a Gtv. 44. §-ában foglaltakon túl a beteget tájékoztatnia kell a gyógyászati segédeszköz kihordási idejérõl, rendeltetésérõl, a társadalombiztosítási támogatás mértékérõl, összegérõl, a beteg által fizetendõ összegrõl, illetve a vénybeváltás egy hónapos határidejérõl.

(10) A beteg - a 12. § (5) és (6) bekezdésében foglaltak és méltányossági kérelem alapján rövidebb kihordási idõvel kiszolgált eszköz kivételével - a vényre történõ felírással egyidejûleg a vény hátoldalán írásban nyilatkozik arról, hogy a gyógyászati segédeszköz kihordási idején belül részére azonos rendeltetésû gyógyászati segédeszközt társadalombiztosítási támogatással nem váltottak ki.

(11) A sorozatgyártású gyógyászati segédeszköz második alkalommal történõ rendelésekor, az adaptív és egyedi méretvétel alapján készült segédeszköz minden ismételt rendelésekor a beteg nyilatkozik az orvosnak, hogy az eszköz a rendeltetésének megfelelõ használatra alkalmas volt-e, és a terápiás vagy ellátási célt elérte-e. A beteg nyilatkozatát az orvos a beteg dokumentációjában rögzíti, amit a beteg aláírásával igazol.

(12) A kölcsönzött gyógyászati segédeszközt az OEP által meghatározott felépítésû egyedi azonosítóval kell ellátni, amely a szolgáltató által vezetett eszköznyilvántartás alapját képezi.

14. § (1) A gyógyászati segédeszköz átvételét a beteg, illetve a gyógyászati segédeszközt a nevében kiváltó személy a vényen aláírásával igazolja.

(2) Helyettesítés esetén - beleértve azt az esetet is, amikor az egy vényen rendelt, illetve a ténylegesen kiszolgáltatott gyógyászati segédeszközök mennyisége eltér -

a) a ténylegesen kiszolgált gyógyászati segédeszközhöz nyújtható támogatási összeg nem haladhatja meg az orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközhöz nyújtható támogatási összeget, és

b) a ténylegesen kiszolgált mennyiség nem haladhatja meg a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben a kiszolgáltatott eszköz kihordási idejére meghatározott maximálisan kiszolgáltatható mennyiséget.

(3) A rendelt gyógyászati segédeszköz csak azonos rendeltetésû eszközcsoporton belüli funkcionálisan egyenértékû eszközzel helyettesíthetõ.

(4) Amennyiben az orvos a vényen rendeléskor a helyettesíthetõséget nem zárta ki, a gyógyászati segédeszközt kiszolgáltató köteles a helyettesítés lehetõségérõl a gyógyászati segédeszközt kiváltó személyt tájékoztatni. Helyettesítés esetén a gyógyászati segédeszközt kiváltó személy a vényen aláírásával igazolja, hogy a helyettesítéssel egyetért.

(5) Közgyógyellátás jogcímén rendelt gyógyászati segédeszköz csak az orvos által eredetileg rendelt gyógyászati segédeszközzel azonos, vagy annál alacsonyabb közfinanszírozás alapját képezõ árú, szintén közgyógyellátás jogcímén rendelhetõ eszközzel helyettesíthetõ. Eltérõ esetben a közgyógyellátás jogcíme nem érvényesíthetõ.

(6) Az orvos által felírt egyedi méretvétel alapján készült, valamint méltányossági kérelem alapján rendelt gyógyászati segédeszköz nem helyettesíthetõ.

(7) A vény a kiállítástól számított egy hónapig, méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz esetében az engedély jogerõre emelkedésétõl számított egy hónapig váltható be.

(8) A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:

a) azon a 13. § (3) és (4) bekezdésében felsorolt adatokon túl szerepel

aa) az egyedi méretvétel alapján gyártott eszköz esetében a beteg általi megrendelés (vénybeváltás) dátuma;

ab) a kiszolgáltatott gyógyászati segédeszköznek a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény alapján történõ megnevezése, darabszáma;

ac) a kiszolgáltatott eszköz bruttó támogatási összege;

ad) a kiszolgáltatott eszköz kiadásának dátuma;

ae) az átvevõ aláírása; és

b) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb három hónap telt el sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében;

c) a vény kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb négy hónap telt el egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében.

(9) A vényt a rendelt gyógyászati segédeszköz kiadása után a forgalmazó érvényteleníti, valamint az OEP kérelmére az OEP-hez vagy az OEP területi szervéhez továbbítja.

(10) A 11. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével

a) a sorozatgyártású és adaptív gyógyászati segédeszköz esetében a beteg számára az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételeket az eszköz kiadásakor érvényes, a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglaltak szerint,

b) az egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz esetében a beteg számára az eszközhöz nyújtott támogatásra vonatkozó feltételeket az eszköz megrendelésekor érvényes, a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben foglaltak szerint

kell alkalmazni.

15. § (1) A támogatással rendelt, egyedi méretvétel alapján készült gyógyászati segédeszköz alkalmasságát a beteg véleményezteti az azt rendelõ orvossal. Amennyiben az orvos a gyógyászati segédeszközt nem tartja megfelelõnek, errõl értesíti a gyártót vagy annak meghatalmazott képviselõjét és az OEP-et.

(2) A forgalmazó, illetve a gyártó vagy annak meghatalmazott képviselõje a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közleményben meghatározott sorozatgyártású, illetve adaptív gyógyászati segédeszközt termékazonosító EAN kóddal köteles ellátni.

(3)

(4) A gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatása során - az egyedi méretvétel alapján készült eszközök kivételével - a támogatással kiszolgáltatott és kölcsönzött eszköz árát, kölcsönzési díját, a támogatás mértékét és nettó összegét, továbbá a beteg által fizetendõ nettó térítési vagy kölcsönzési díjat a beteg számára hozzáférhetõ módon közzé kell tenni. A tájékoztatóban egyértelmûen jelezni kell, hogy a közzétett ár, kölcsönzési és térítési díj az áfát nem tartalmazza.

(5) A (4) bekezdés szerinti információról, az eszköz gyártójáról vagy annak meghatalmazott képviselõjérõl és elérhetõségérõl, továbbá a használati útmutatóban foglaltakról vakok és gyengénlátók részére kérésükre szóbeli tájékoztatást kell adni.

16. § (1) A támogatott eszköz árához, illetve kölcsönzési díjához nyújtható támogatási összeg

a) az egy vényen 98%-os támogatással rendelt eszközök esetében, amennyiben a rendelt eszközök közfinanszírozás alapjául elfogadott, általános forgalmi adóval növelt (bruttó) ára együttesen a 250 000 forintot meghaladja (a továbbiakban: bruttó értékösszeg), a rendelt eszközök bruttó értékösszegének és 5000 forintnak a különbözete,

b) az a) pont alá nem tartozó esetekben a Gtv. 33. § (6) bekezdése szerinti közlemény szerinti nettó támogatási összeg általános forgalmi adóval növelt (bruttó) összege.

(2) Tilos a társadalombiztosítási támogatással rendelhetõ gyógyászati segédeszköz beteg által fizetendõ térítési díjának az eszköz gyártója vagy annak meghatalmazott képviselõje, továbbá a kiszolgáltató által bármilyen közvetlen vagy közvetett formában történõ csökkentése, átvállalása, elengedése.

17. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

(2) A (8) bekezdés 2007. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az e rendeletben foglaltakat a hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.

(4) Az e rendeletben foglaltakat az e rendelet hatálybalépését követõen kiváltott gyógyászati segédeszköz esetében kell alkalmazni.

(5)-(8)

18. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról szóló 34/2010. (V. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R. Mód.) 7. mellékletével megállapított 10. számú mellékletben foglaltakat, valamint a 17. számú mellékletnek az R. Mód. 8. mellékletével megállapított 04 03 12 03 03, 04 03 12 03 06, 04 03 12 06 06, 04 19 24 03 03, 04 19 24 03 06 és 04 19 24 03 09 megjelölésû sorában foglaltakat 2010. június 1-jétõl kell alkalmazni. Az R. Mód. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 10. számú mellékletben foglaltakat 2010. május 31-ig kell alkalmazni.

(2) Az R. Mód. 3. §-ával megállapított 5. § (4) bekezdése szerinti szakmai kollégiumi vélemény a 2010. május 31-e után indult eljárásokban képezi a teljeskörû értékelés részét.

(3) Az OEP az R. Mód. 10. §-ával megállapított 10/F. § szerinti internetes eszközkatalógust 2010. június 30-áig teszi közzé a honlapján.

(4) Az OEP az R. Mód. 9. §-ával megállapított 9/A-9/B. § szerinti fixesítési eljárást elsõ alkalommal 2010. október 1-jén indítja meg.

1. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló miniszteri rendelet (R.) szerint forgalmazott eszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásához szükséges kérelem adattartalma

1. A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történõ támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezõen

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezõen

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezõen

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezõen

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezõen

3. A kérelmezõ adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmezõ, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselõje (a továbbiakban: kérelmezõ)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmezõ)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmezõ mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmezõ kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minõségirányítási rendszerrel. Ha igen:

3.4.1. A tanúsítvány száma

3.4.2. A tanúsítvány érvényessége

3.4.3. A tanúsított tevékenység

3.4.4. Milyen szabvány/elõírás alapján van tanúsítva

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa száma

4.6. Áfa kulcsa

4.7. A termék besorolása az R. 9. számú melléklete szerinti osztályba sorolási szabályok alapján

4.8. Nyilatkozat arról, hogy az eszköz sorozatgyártású vagy adaptív-e

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevõk nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színezõ anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott mûszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerû leírása és alkalmazási célja: a címkén és a használati útmutatóban is megadott alkalmazási célja, hatásmódja, ismertetõ fénykép, rajz, prospektus (mûködésének a leírása, magyarázata)

5.3. Tartozékok, kiegészítõk

5.3.1. A rendeltetésszerû mûködéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerû mûködéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhetõ tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerû használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítõk tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzõen használt és értelmezett mennyiségi és minõségi adatok specifikált/funkcionális mûszaki jellemzõk

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hõmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idõ), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Tartós használatú eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerû használat, rendszeres szakszerû átvizsgálás és szükségszerû javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló kormányrendelettõl eltérõ többletjótállási idõ

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejérõl

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás idõtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzõi

7.1. A kérelmezõ javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, „A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása” szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzõje a különbözõ alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerû használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésû támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetõségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelõségi igazolása

8.1. A 2. § (4) y) pontja szerinti regisztrációról szóló igazolás száma

8.1.1. Az igazolás kiadásának dátuma

8.1.2. Az igazolás érvényességi ideje

8.2. A gyártói megfelelõségi nyilatkozat száma, dátuma

8.3. Az I.-nél magasabb osztály esetén

8.3.1. Az EK tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyû azonosító kódja

8.3.2. Az EK tanúsítvány kiállításának dátuma, érvényességi ideje

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)

A 2. § (4) bekezdés q) pontja szerinti nyilatkozatot alátámasztó számítások

9.2. A kérelmezett társadalombiztosítási támogatás mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérõ elnevezésû - eszköz termelõi ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, vagy kórházi ellátás, mûtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE mûszaki, funkcionális összehasonlítás minõség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy klinika vagy megyei kórház által kiállított vagy korábban országos intézettõl beszerzett, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelõségének véleményezése (szakszerûség, érthetõség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

11.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, mûszaki és minõségi észrevételek)

11.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.13. A véleményezõ neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

2. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Az IVD-rendelet szerinti önellenõrzésre szolgáló in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközök gyógyászati segédeszközként társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásához szükséges kérelem adattartalma

1. A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történõ támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezõen

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezõen

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezõen

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezõen

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezõen

3. A kérelmezõ adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmezõ, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselõje (a továbbiakban: kérelmezõ)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmezõ)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmezõ mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmezõ kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minõségirányítási rendszerrel

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevõk nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színezõ anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott mûszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerû leírása és alkalmazási célja: a címkén és a használati útmutatóban is megadott, az IVD-rendelet 2. § (1) bekezdés h) pontja szerinti alkalmazási célja, hatásmódja, ismertetõ fénykép, rajz, prospektus (mûködésének a leírása, magyarázata)

5.3. Tartozékok, kiegészítõk

5.3.1. A rendeltetésszerû mûködéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerû mûködéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhetõ tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerû használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítõk tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzõen használt és értelmezett mennyiségi és minõségi adatok, specifikált/funkcionális mûszaki jellemzõk

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hõmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idõ), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerû használat, rendszeres szakszerû átvizsgálás és szükségszerû javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló kormányrendelettõl eltérõ többletjótállási idõ

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejérõl

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás idõtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzõi

7.1. A kérelmezõ javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, „A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása” BNO-WHO szerinti besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzõje a különbözõ alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerû használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésû támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetõségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelõségi igazolása

8.1. Az EEKH nyilvántartásba vételi igazolásának száma

8.1.1. Az igazolás kiadásának dátuma

8.2. A gyártói megfelelõségi nyilatkozat száma, kiállításának dátuma

8.3. Az EK tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyû azonosító kódja

8.4. Az EK tanúsítvány kiállításának dátuma

8.5. Az EK tanúsítvány érvényességi ideje

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)

A 2. § (4) bekezdés q) pontja szerinti nyilatkozatot alátámasztó számítások

9.2. A kérelmezett társadalombiztosítási támogatás mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérõ elnevezésû - eszköz termelõi ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, mûtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE mûszaki, funkcionális összehasonlítás minõség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy klinika vagy megyei kórház által kiállított vagy korábban országos intézettõl beszerzett, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelõségének véleményezése (szakszerûség, érthetõség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

11.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, mûszaki és minõségi észrevételek)

11.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.13. A véleményezõ neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

3. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A nem orvostechnikai eszköz státusú gyógyászati segédeszköz társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásához szükséges kérelem adattartalma

Nem tölthetõ ki orvostechnikai eszközökre, humán és állati eredetû transzplantátumokra, szövetekre vagy sejtekre; egyéb, a külön jogszabály szerint gyógyszernek minõsülõ termékre (ideértve a humán vérszármazékból készült gyógyszereket is), a munkavédelemrõl szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni védõeszközökre; valamint kozmetikai termékekre.

1. A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz nevének megváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz más funkcionális csoportban (alcsoportban) történõ támogatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására vagy új méretváltozata ártámogatásának megállapítására]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezõen

2.2. A kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezõen

2.3. A kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezõen

2.4. A kérelmezett eszköz árajánlata a kérelem 9.1. pontjával megegyezõen

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezõen

3. A kérelmezõ adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmezõ, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselõje (a továbbiakban: kérelmezõ)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártója (amennyiben nem a termék gyártója a kérelmezõ)

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmezõ mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. Nyilatkozat arról, hogy rendelkezik-e a kérelmezõ kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minõségirányítási rendszerrel. Ha igen:

3.4.1. A tanúsítvány száma

3.4.2. A tanúsítvány érvényessége

3.4.3. A tanúsított tevékenység

3.4.4. Milyen szabvány/elõírás alapján van tanúsítva

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz megnevezése, kiszerelése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz és tartozékai anyagának, több anyag esetén az összetevõk nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színezõ anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott mûszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerû leírása és alkalmazási célja: ismertetõ fénykép, rajz, prospektus (mûködésének a leírása, magyarázata)

5.3 Tartozékok, kiegészítõk

5.3.1. A rendeltetésszerû mûködéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerû mûködéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhetõ tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerû használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítõk tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzõen használt és értelmezett mennyiségi és minõségi adatok, specifikált mûszaki jellemzõk

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hõmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idõ), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerû használat, rendszeres szakszerû átvizsgálás és szükségszerû javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló kormányrendelettõl eltérõ többletjótállási idõ

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/faxszáma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejérõl

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás idõtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzõi

7.1. A kérelmezõ javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, „A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása” szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzõje a különbözõ alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerû használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésû támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetõségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelõségi igazolása

8.1. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a gyártó a termékre vonatkozóan a követelmények megfelelõségét igazoló dokumentumokkal

8.2. A tanúsítvány száma, érvényessége

8.3. A tanúsított termék

8.4. Milyen szabvány/elõírás alapján van tanúsítva

9. Az eszköz árára, társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

9.1. Árajánlat (nettó fogyasztói ár Ft/mennyiségi egység)

A 2. § (4) bekezdés q) pontja szerinti nyilatkozatot alátámasztó számítások

9.2. A kérelmezõ által kért társadalombiztosítási támogatás mértéke és jellege

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9.4. A gyártó által forgalmazott - esetleg eltérõ elnevezésû - eszköz termelõi ára az Európai Közösség országaiban

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, mûtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE mûszaki, funkcionális összehasonlítás minõség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy klinika vagy megyei kórház által kiállított vagy korábban országos intézettõl beszerzett, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Funkcionális alkalmasság

11.5. A használati útmutató megfelelõségének véleményezése (szakszerûség, érthetõség)

11.6. Javasolt indikációs területek

11.7. Kontraindikáció, indoklással

11.8. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.9. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, mûszaki és minõségi észrevételek stb.)

11.10. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.11. A véleményezõ neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

4. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló miniszteri rendelet szerint kölcsönzött eszközök társadalombiztosítási támogatással történõ kölcsönzésének igényléséhez szükséges kérelem adattartalma

1. A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése (már befogadott gyógyászati segédeszköz kölcsönzési napidíjának emelésére azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki, még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz kölcsönzési napidíj támogatásának megállapítására azon termék esetében, amely kizárólag kölcsönzés keretében szolgálható ki, már befogadott gyógyászati segédeszköz névváltoztatására, már befogadott gyógyászati segédeszköz méretváltoztatására)

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kölcsönzendõ kérelmezett eszköz megnevezése és kiszerelése a kérelem 4.1. pontjával megegyezõen

2.2. A kölcsönzendõ kérelmezett eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezõen

2.3. A kölcsönzendõ kérelmezett eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezõen

2.4. A kölcsönzendõ kérelmezett eszköz napi kölcsönzési díja a kérelem 9.1. pontjával megegyezõen

2.5. A kérelmezett támogatási % a kérelem 9.2. pontjával megegyezõen

3. A kérelmezõ adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmezõ, a gyógyászati segédeszköz gyártója, vagy a gyártó meghatalmazott képviselõje (a továbbiakban: kérelmezõ)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. Az eszköz gyártója

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A kérelmezõ mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagja, azonosító száma

3.4. A kérelmezõ - az ápolási gyógyászati segédeszközök kivételével - gyógyászati segédeszköz kölcsönzésére való alkalmasságát a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeirõl szóló miniszteri rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. §-a szerint igazoló ÁNTSZ mûködési engedély [az R1. 3. § (1) bekezdése szerinti gyógyászati segédeszköz forgalmazói engedély GYS 6 szakmai kóddal]

3.4.1. A mûködési engedély száma

3.4.2. A mûködési engedély érvényessége

3.4.3. A mûködési engedélyben engedélyezett tevékenység kódja

3.5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendelkezik-e a kérelmezõ uniós szervezet által tanúsított minõségirányítási rendszerrel

3.5.1. A tanúsítvány száma

3.5.2. A tanúsítvány érvényessége

3.5.3. A tanúsított tevékenység

3.5.4. Annak megjelölése, hogy az eszköz milyen szabvány/elõírás alapján van tanúsítva

3.6. Nyilatkozat arról, hogy a kérelmezõ országos lefedettséget tud-e biztosítani a kölcsönzési tevékenység során

3.7. Ápolási gyógyászati segédeszköz kölcsönzése esetén a kérelmezõ nyilatkozata arról, hogy kötelezettséget vállal a kölcsönzési tevékenységhez szükséges, az R1. 6/A. §-ában foglalt feltételek teljesítésére, valamint arra, hogy a kölcsönzési tevékenység megkezdéséig az ÁNTSZ mûködési engedélyt az OEP-hez benyújtja

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Az eszköz elnevezése

4.2. ISO kódja

4.3. EAN kódja

4.4. Típus/modell neve

4.5. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.6. Áfa kulcsa

4.7. Az eszköz besorolása az R. 9. számú melléklete szerinti osztályba sorolási szabályok alapján

4.8. Az eszköz nettó beszerzési ára forintban

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevõk nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó- és színezõanyagok pontos leírását is) (vagy az idevonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott mûszaki dokumentációban)

5.2. Az eszköz egyszerû leírása és alkalmazási célja: a címkén és a használati útmutatóban is megadott, az R. 4. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti alkalmazási célja, hatásmódja, ismertetõ fénykép, rajz, prospektus (mûködésének a leírása, magyarázata)

5.3. Tartozékok, kiegészítõk

5.3.1. A rendeltetésszerû mûködéshez szükséges (és az árban foglalt) tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.2. A rendeltetésszerû mûködéshez esetenként szükséges és az árban nem kifejezett, az alapfelszereltségen túli speciális, külön rendelhetõ tartozékok felsorolása, alkalmazásuk célja, leírása

5.3.3. A rendeltetésszerû használathoz elengedhetetlen tartozékok, kiegészítõk tételes felsorolása

5.4. A kérelmezett eszközre jellemzõen használt és értelmezett mennyiségi és minõségi adatok, specifikált/funkcionális mûszaki jellemzõk

5.5. A kérelmezett kereskedelmi csomagolási és mennyiségi egység leírása

5.6. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.7. Egyéb raktározási (fény-, hõmérséklet-, helyzetérzékenység), eltarthatósági (lejárati, eltarthatósági, hitelesítési idõ), szállíthatósági (törékenység, nedvességérzékenység) információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási, szervizadatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerû használat, rendszeres szakszerû átvizsgálás és szükségszerû javítások esetén

6.2. A gyártó által egyoldalúan vállalt, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelezõ jótállásról szóló kormányrendelettõl eltérõ többletjótállási idõ

6.3. Szervizállomások neve, címe, telefon/fax száma

6.4. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.5. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejérõl

6.6. Nyilatkozat arról, hogy a javítás idõtartama alatt csereeszköz biztosított-e

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzõi

7.1. A kérelmezõ javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, „A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása” szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzõje a különbözõ alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék)

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerû használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, egyéb) és hol

7.4. Azonos vagy hasonló rendeltetésû kölcsönzésre támogatott gyógyászati segédeszköz/segédeszközök megnevezése

7.5. Az eszköz rendelhetõségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz megfelelõségi igazolása

8.1. A 2. § (4) bekezdés y) pontja szerinti regisztrációról szóló igazolás száma

8.1.1. Az igazolás kiadásának dátuma

8.1.2. Az igazolás érvényességi ideje

8.2. A gyártói megfelelõségi nyilatkozat száma

8.2.1. A gyártói megfelelõségi nyilatkozat dátuma

8.3. I.-nél magasabb osztály esetén

8.3.1. Az EK tanúsítványt kiadó szervezet neve, címe és négyjegyû azonosító kódja

8.3.2. Az EK tanúsítvány kiállításának dátuma

8.3.3. Az EK tanúsítvány érvényességi ideje

9. Az eszköz árára és kölcsönzési díjára vonatkozó paraméterek

9.1. Napi kölcsönzési díj árajánlat (nettó napi kölcsönzési díj Ft/eszköz)

A 2. § (4) bekezdés q) pontja szerinti nyilatkozatot alátámasztó számítások

9.2. A kérelmezett napi kölcsönzési díj társadalombiztosítási támogatásának mértéke és módszere

9.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök kölcsönzési díjának társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

10. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

10.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszköz kölcsönzésével kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, mûtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE mûszaki, funkcionális összehasonlítás minõség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

11. Szakorvosi vélemény

11.1. Nyilatkozat arról, hogy klinika vagy megyei kórház által kiállított vagy korábban országos intézettõl beszerzett, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e

11.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

11.3. A vélemény elkészítésének módja (hány betegen, milyen körülmények között történt az eszköz kipróbálása, összehasonlító vizsgálatok)

11.4. Klinikai dokumentáció

11.5. Klinikai alkalmasság

11.6. A használati útmutató megfelelõségének véleményezése (szakszerûség, érthetõség)

11.7. Javasolt indikációs területek

11.8. Kontraindikáció, indoklással

11.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

11.10. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, mûszaki és minõségi észrevételek)

11.11. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz kölcsönzött gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

11.12. A véleményezõ neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

5. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Az orvostechnikai eszközökrõl szóló miniszteri rendelet (R.) 4. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott, 13. § (8) bekezdése és 8. melléklete szerint az EEKH erre vonatkozó hatósági bizonyítványával rendelkezõ gyártó által készített eszközök (rendelésre készült orvostechnikai eszköz) státusú gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásához szükséges kérelem adattartalma

1. A Gtv. 32. § (2) bekezdése szerint a kérelem típusának megjelölése [még be nem fogadott gyógyászati segédeszköz támogatásának megállapítására, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának emelésére, már befogadott gyógyászati segédeszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló árának csökkentésére (ez esetben a kérelem 5-9. pontját nem kell kitölteni)]

2. A kérelem azonosító alapadatai

2.1. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz neve a kérelem 4.1. pontjával megegyezõen

2.2. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz ISO kódja a kérelem 4.2. pontjával megegyezõen

2.3. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz alkalmazási területe BNO megadásával a kérelem 7.1. pontjával megegyezõen

2.4. A kérelmezett egyedi méretvétel alapján készült eszköz közfinanszírozás alapjául szolgáló nettó ára a kérelem 8.1. pontjával megegyezõen

2.5. A kérelmezett támogatási mérték (%) a kérelem 8.2. pontjával megegyezõen

3. A kérelmezõ adatai

3.1. Társadalombiztosítási támogatást kérelmezõ (a gyógyászati segédeszköz gyártók közös meghatalmazott képviselõje)

3.1.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.1.2. Honlap és/vagy e-mail cím

3.1.3. Kapcsolattartó neve, elérhetõsége, telefon/faxszáma, e-mail címe

3.2. A termék gyártói

3.2.1. Név, pontos cím, telefon/faxszám

3.2.2. Honlap és e-mail cím

3.3. A képviselt gyártók mely szakmai/érdekvédelmi szervezetnek, ipartestületnek tagjai, azonosító száma

3.4. A képviselt gyártók gyógyászati segédeszköz gyártására való alkalmasságát igazoló, EEKH által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kiadásának dátuma, érvényességi ideje

3.5. Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy rendelkeznek-e a képviselt gyártók kijelölt vagy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított minõségirányítási rendszerrel. Ha igen:

3.5.1. A tanúsítvány száma, érvényessége

3.5.2. A tanúsított tevékenység

3.5.3. Milyen szabvány/elõírás alapján van tanúsítva

4. Az eszköz azonosító adatai

4.1. Neve, fantázianeve, márkaneve

4.2. ISO kódja

4.3. Típus/modell neve

4.4. Kereskedelmi vámtarifa besorolása

4.5. Áfa kulcsa

5. Az eszköz ismertetése

5.1. Az eszköz részletes paramétereirõl szóló leírás (alaki, formai jellemzõk, technikai, mûszaki tulajdonságok, tudásszint, speciális tulajdonságok)

5.2. Az eszköz (és tartozékai) anyagának, több anyag esetén az összetevõk nevének és százalékos összetételének leírása (beleértve a bevonó és színezõ anyagok pontos leírását is) (vagy az ide vonatkozó adatok helyének megjelölése a beadott mûszaki dokumentációban)

5.3. Az eszköz egyszerû leírása és az R. 4. § (1) bekezdés 15. pontja szerinti alkalmazási célja, hatásmódja, ismertetõ fénykép, rajz, prospektus (mûködésének a leírása, magyarázata, ha a nevébõl és a leírásból nem egyértelmû)

5.4. Javaslat az eszköz kihordási idejére

5.5. Egyéb megjegyzések, információk az eszközzel kapcsolatban

6. Az eszköz jótállási, karbantartási adatai

6.1. Tervezett élettartam rendeltetésszerû használat, rendszeres szakszerû átvizsgálás és szükségszerû javítások esetén

6.2. Nyilatkozat arról, hogy az alkatrészellátás folyamatossága biztosított-e

6.3. Nyilatkozat a javítások vállalt határidejérõl

7. Az eszköz orvosszakmai jellemzõi

7.1. A kérelmezõ javaslata az eszköz alkalmazási területére vonatkozó, „A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai osztályozása” szerinti BNO-WHO besorolásra

7.2. Az eszköz szükségességének ideje/jellemzõje a különbözõ alkalmazásokban (akut, krónikus, élethosszig tartó ellátásban alkalmazott termék

7.3. Nyilatkozat arról, hogy szükséges-e az eszköz rendeltetésszerû használatához beállítás, adaptáció vagy betanítás

7.3.1. Ha igen: nyilatkozat arról, hogy ki végzi (orvos, asszisztens, gyógytornász, gyártó) és hol

7.4. Az eszköz rendelhetõségére, forgalmazására, használatára vonatkozó (esetleges) különleges szabály/szabályok, feltétel/feltételek

8. Az eszköz árára és társadalombiztosítási támogatására vonatkozó paraméterek

8.1. Árkalkuláció (közfinanszírozás alapjául szolgáló nettó ár Ft/mennyiségi egység) (Az ajánlati ár összetételének tételes felsorolása.)

8.2. A kérelmezõ által kért társadalombiztosítási támogatás mértéke és jellege

8.3. Az eszközzel azonos funkcionális (ISO) csoportba tartozó eszközök társadalombiztosítási támogatása Magyarországon

9. Az eszköz hatékonyságát alátámasztó tudományos bizonyítékok bemutatása

9.1. Nyilatkozat arról, hogy készült-e átfogó technológia-elemzési tanulmány az eszközzel kapcsolatban (gyógyszer-GYSE, kórházi ellátás, mûtét - GYSE összehasonlító, GYSE-GYSE mûszaki, funkcionális összehasonlítás minõség, garancia, értékállóság alapján) (Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve az egészség-gazdaságtani elemzések készítéséhez módszertani irányelv figyelembevételével)

10. Szakorvosi vélemény

10.1. Nyilatkozat arról, hogy klinika vagy megyei kórház által kiállított vagy korábban országos intézettõl beszerzett, öt évnél nem régebbi szakorvosi vélemény rendelkezésre áll-e

10.2. Az eszköz pontos megnevezése, meghatározása

10.3. A vélemény elkészítésének módja, részletezése:(megtekintés, kipróbálás, egyebek)

10.4. Klinikai dokumentáció

10.5. Klinikai és funkcionális alkalmasság

10.6. A használati útmutató megfelelõségének véleményezése (szakszerûség, érthetõség)

10.7. Javasolt indikációs területek

10.8. Kontraindikáció, indoklással

10.9. Felírási/felírhatósági szakmai feltételek

10.10. Felírásra jogosult orvosok meghatározása

10.11. Egyéb (összehasonlítás hasonló eszközökkel, mûszaki és minõségi észrevételek)

10.12. Állásfoglalás arra vonatkozóan, hogy az eszköz gyógyászati segédeszközként való használatával egyetért-e

10.13. A véleményezõ neve, szakképzettségei, beosztása, munkahelye, a vélemény kiadásának kelte

6. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A járóbeteg gyógyászati segédeszköz költségvetési keretbõl az OEP nem támogatja:

1. a kül- és beltéri akadálymentesítõ eszközöket,

2. az alapvetõ készségek begyakorlásához, elsõsorban az oktatás és szakmai képzés körébe tartozó mûszaki eszközöket,

3. a diagnosztikai eszközöket és anyagokat a vércukorszintmérõ és légzési csúcsáramlásmérõ kivételével,

4. a kompressziós harisnyák, tumoros mellmûtétek utáni protézis viselésére szolgáló melltartók, deformált láb esetén a gyógycipõk kivételével a ruházati eszközöket,

5. a tumoros betegségeket követõ mûtét utáni és balesetbõl származó, valamint életmentõ mûtétek következményeképpen elõállt hiányok korrekciója kivételével az esztétikai protéziseket,

6. az elõretöltött fecskendõben gyógyszert tartalmazó eszközöket,

7. a felvonóként, vagy szállítóeszközként/közlekedési eszközként mûködõ eszközöket,

8. a munkaeszköznek minõsülõ segédeszközöket,

9. a speciális gépjármûveket és gépjármû tartozékait,

10. a sportcélú felhasználási eszközöket, kivéve, ha neuromuscularis eredetû kórképekben az izomerõ helyreállítására használják,

11. azon, a támogatott gyógyászati segédeszköztõl eltérõ kivitelû gyógyászati segédeszközöket, amelyek kizárólag esztétikai, illetve kényelmi célokat szolgálnak,

12. a kizárólag kozmetikai célt szolgáló gyógyászati segédeszközöket.

7. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Egy kérelemben beadható eszközök és azok tartozékai

1. 1. sorszámú csoport

A B

1 04 12 09 Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk

1.1. 1/a.

A B

1 04 12 09 03 Normál méretû sérvkötõk

2 04 12 09 15 03 Adaptív, egyoldali lágyéksérvkötõk

3 04 12 09 15 06 Adaptív, kétoldali lágyéksérvkötõk

4 04 12 09 18 Here- vagy combsérvkötõ

5 04 12 09 12 Haskötõ-tartozékok

1.2. 1/b.

A B

1 04 12 09 06 03 Extra méretû adaptív sérvkötõk

2 04 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített sérvkötõk

3 04 12 09 15 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lágyéksérvkötõk

4 04 12 09 12 Haskötõ-tartozékok

2. 2. sorszámú csoport

A B

1 04 19 09 Egyszer használatos fecskendõk

2 04 19 15 Egyszer használatos fecskendõtûk

3. 3. sorszámú csoport

A B

1 04 24 12 03 Vércukorszintmérõk

2 04 24 12 06 Tesztcsíkok

4. 4. sorszámú csoport

A B

1 06 12 03 03 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek dongalábra

2 06 12 03 06 Lábortézisek diabeteses, neuropathias lábra

3 06 12 03 09 Lábortézisek erõsen deformált lábra

4 06 12 03 18 15 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített merev betétek

5 06 12 03 18 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített félmerev betétek

6 06 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdortézisek

7 06 12 15 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípõortézisek

8 06 12 18 03 Medenceöves, négykörsínes csípõ-térd-boka-láb ortézisek

9 06 12 30 Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez

5. 5. sorszámú csoport

A B

1 06 18 FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

2 06 18 24 Kiegészítõk felsõvégtag protézisekhez

6. 6. sorszámú csoport

A B

1 06 24 ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

2 06 24 54 Kiegészítõk alsóvégtagprotézisekhez

7. 7. sorszámú csoport

A B

1 06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

2 06 33 12 Tartozékok ortopéd cipõkhöz

8. 8. sorszámú csoport

A B

1 09 18 24 03 03 Irrigációs készletek

2 09 18 24 03 06 Tartozékok irrigációs készletekhez

9. 9. sorszámú csoport

A B

1 09 27 05 Testen viselt vizeletgyûjtõ zsákok

2 09 27 13 Függesztõ- és rögzítõeszközök vizeletgyûjtõkhöz

10. 10. sorszámú csoport

A B

1 09 30 04 Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök

2 09 30 09 Függesztõ- és rögzítõeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz

11. 11. sorszámú csoport

A B

1 12 21 KEREKESSZÉKEK

2 12 24 24 Elemek és akkumulátorok

3 18 09 27 03 Lábtartók kerekesszékekhez

4 18 09 34 03 Háttámaszok kerekesszékekhez

5 18 09 36 03 Kartámaszok kerekesszékekhez

12. 12. sorszámú csoport

A B

1 21 42 12 06 Mûgége

2 21 42 12 06 06 Tartozékok mûgége-készülékhez

13. 13. sorszámú csoport

A B

1 21 45 03 Hallójárati készülékek

2 21 45 06 Fül mögötti hallókészülékek

3 21 45 09 Szemüvegszárba épített hallókészülékek

4 21 45 12 Testen viselt, dobozos hallókészülékek

5 21 45 24 Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)

6 21 45 27 Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai

7 21 45 30 Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei

8. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

Tartós, vagy nem tartós használatra, illetõleg ruházati jellegû tartós használatra szánt gyógyászati segédeszközök

ISO Név

NT 02 KÖTSZEREK

04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

04 03 LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI

T 04 03 06 Inhalátorok

T 04 03 12 Lélegeztetõk

T 04 03 18 Oxigén egységek, oxigén sûrítõk

T 04 03 21 Szívók

T 04 03 30 Légzésmérõk

T 04 03 33 Egyéb légzésgyógyászati eszközök

04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

RT 04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák

04 12 HASI SÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK

T 04 12 09 Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk

04 19 SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZERBEADÁSHOZ

T 04 19 06 Befecskendezõ pisztolyok

NT 04 19 09 Egyszer használatos fecskendõk

NT 04 19 15 Egyszer használatos fecskendõtûk

T 04 19 21 Fecskendõkkel kapcsolatos adagoló eszközök

04 24 FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK

04 24 12 Vérelemzõ anyagok

T 04 24 12 03 Vércukorszintmérõk

NT 04 24 12 06 Tesztcsíkok

04 27 INGERLÕK

T 04 27 09 Nem ortézisként használt izomingerlõk

T 04 27 15 Fülzúgás elleni maszkok

04 39 LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

NT 04 39 03 Segédeszközök okklúziós kezeléshez

04 45 GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI

T 04 45 03 Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszköz

T 04 45 06 Álló helyzetû húzásra alkalmas eszköz

T 04 45 09 Tartozékok és kiegészítõk

04 48 MOZGÁS-, ERÕ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK

T 04 48 12 Ujj-, és kéztorna eszközök

T 04 48 15 Kar-, törzs- és lábtorna eszközök

06 ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK

06 03 GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK

T 06 03 06 Ágyék-keresztcsont ortézisek

T 06 03 09 Mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek

T 06 03 12 Nyakortézisek

T 06 03 15 Nyak-mellkas ortézisek

06 06 FELSÕ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI (TESTEN VISELT)

T 06 06 03 Ujjortézisek

T 06 06 06 Kézortézisek

T 06 06 09 Csuklóortézisek

T 06 06 12 Csukló-kéz ortézisek

T 06 06 15 Könyökortézisek

T 06 06 24 Váll-könyök ortézisek

06 12 ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZIS RENDSZEREI

T 06 12 03 Lábortézisek

T 06 12 06 Boka-láb ortézisek

T 06 12 09 Térdortézisek

T 06 12 15 Csípõortézisek

T 0612 18 Csípõ-térd-boka-láb ortézisek

T 06 12 30 Tartozékok

06 18 FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

T 06 18 03 Részleges kézprotézisek

T 06 18 09 Alkarcsonkprotézisek (könyök alatti)

T 06 18 15 Felkarcsonkprotézisek (könyök feletti)

T 06 18 18 Vállcsonkprotézisek

T 06 18 24 Kézprotézisek

T 06 18 27 Kampók és rendeltetési szerszámok

06 24 ALSÓ VÉGTAGOK PROTÉZISRENDSZEREI

T 06 24 03 Részleges lábprotézisek

T 06 24 09 Lábszárcsonkprotézisek (térd alatti)

T 06 24 12 Térdcsonkprotézisek

T 06 24 15 Combcsonkprotézisek (térd feletti)

T 06 24 18 Csípõcsonkprotézisek

T 06 24 48 Ideiglenes protézisek a csonkolt alsó végtagok korai mozgathatósága céljából

T 06 24 54 Tartozékok

06 30 MÁS, NEM VÉGTAG PROTÉZISEK

T 06 30 03 Parókák

T 06 30 18 Emlõprotézisek (mell)

T 06 30 21 Szemprotézisek

T 06 30 24 Fülprotézisek

T 06 30 27 Orrprotézisek

T 06 30 30 Összetett arcprotézisek

T 06 30 33 Szájpadprotézisek

T 06 30 36 Mûfogsorok

T 06 30 37 Fogszabályozás segédeszközei

T 06 30 89 Egyéb kozmetikai protézisek

06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

RT 06 33 03 Méretsorozatos

RT 06 33 06 Rendelésre készült ortopéd lábbelik

RT 06 33 09 Átalakított szabványos lábbelik

RT 06 33 12 Tartozékok ortopéd cipõkhöz

09 SZEMÉLYI GONDOSKODÁS ÉS VÉDELEM SEGÉDESZKÖZEI

09 03 RUHÁK ÉS CIPÕK

RT 09 03 24 Alsónemûk

09 06 Testen viselt védõeszközök

T 09 06 18 Térd- vagy lábvédõ segédeszközök

09 12 HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK

T 09 12 03 Szobai WC (gurítókerékkel vagy gurítókerék nélkül)

T 09 12 15 Emelt toalettülések (laza csatolással)

09 15 TRACHEOSTOMIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

T 09 15 03 Kanülök

NT 09 15 06 Sztomavédõk

09 18 SZTOMATERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

NT 09 18 04 Egyrészes, zárt végû zacskók

NT 09 18 05 Többrészes, zárt végû zacskók

NT 09 18 07 Egyrészes, nyílt végû zacskók, visszajutást gátló szeleppel

NT 09 18 08 Többrészes, nyílt végû zacskók, visszajutást gátló szeleppel

NT 09 18 14 Tapadólemezek, bõrvédõ gátak

09 18 24 Irrigációs készletek

T 09 18 24 03 Irrigáló készletek

NT 09 18 24 06 Tartozékok irrigáló készletekhez

NT 09 18 30 Sztómaernyõk

NT 09 18 39 Egyrészes, nyílt végû zacskók

NT 09 18 42 Többrészes, nyílt végû zacskók

09 21 BÕRVÉDÕ ÉS BÕRTISZTÍTÓ TERMÉKEK

NT 09 21 06 Bõrdetergensek

NT 09 21 18 Bõrvédõ készítmények

09 24 VIZELETELVEZETÕK

NT 09 24 03 Ballonkatéterek

NT 09 24 06 Bevezetõkatéterek

NT 09 24 09 Vizeletkondomok és hasonló funkciójú eszközök

09 27 VIZELETGYÛJTÕK

NT 09 27 05 Testen viselt, nyitott végû vizeletgyûjtõ zacskók

09 27 13 Függesztõ- és rögzítõ eszközök vizeletgyûjtõkhöz

NT 09 30 VIZELETFELSZÍVÓ ÉS DEFEKÁLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

NT 09 30 04 Testen való viselésre szánt vizeletfelszívó segédeszközök

NT 09 30 09 Függesztõ- és rögzítõeszközök vizelet- és székletfelszívó segédeszközökhöz

09 33 MOSDÁSI, FÜRDÉSI ÉS ZUHANYOZÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

T 09 33 03 Fürdõ/zuhanyzó székek

12 SZEMÉLYES MOZGÁS SEGÉDESZKÖZEI

12 03 EGY KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK

T 12 03 03 Járóbotok

T 12 03 06 Könyökmankók

T 12 03 12 Hónaljmankók

T 12 03 16 Három- vagy többlábú járóbotok markolattal és/vagy alkartámasszal

12 06 KÉT KARRAL MÛKÖDTETETT, JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK

T 12 06 03 Járókeretek

T 12 06 06 Guruló járókeretek (rollátorok)

T 12 16 MOPEDEK ÉS MOTORKERÉKPÁROK

12 21 KEREKES SZÉKEK

T 12 21 03 Kísérõ személy által irányított, kézi kerekes székek

T 12 21 06 Kétkezes, hátsókerék-meghajtású kerekes székek

T 12 21 15 Egyoldali meghajtású, nem motorikus kerekes székek

T 12 21 27 Elektromos motorral meghajtott kerekes székek, rásegített kormányzással

12 24 KEREKES SZÉK EGYÉB TARTOZÉKAI

T 12 24 21 Abroncsok és kerekek

T 12 24 24 Elemek/akkumulátorok és elem-/akkumulátortöltõk

12 39 TÁJÉKOZÓDÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

T 12 39 03 Tapogató (fehér) botok és pálcák

15 HÁZTARTÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

15 09 EVÉSI ÉS IVÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

NT 15 09 30 Tápszondák

18 BÚTORZAT ÉS LAKÁS-, ILLETVE EGYÉB HELYISÉGÁTALAKÍTÁSOK

18 09 Ülõbútorok

T 18 09 27 Lábszártámaszok, lábzsámolyok és lábtámaszok

T 18 09 34 Háttámaszok

T 18 09 36 Székek kartámlái

T 18 09 42 Üléspárnák és alátétek (Antidecubitus eszközök)

18 12 Ágyak

T 18 12 18 Matracok és matracborítások (Antidecubitus eszközök)

18 18 TÁMASZTÓESZKÖZÖK

T 18 18 03 Járókorlátok és támasztókorlátok

T 18 18 06 Kapaszkodók és fogantyúk

21 SEGÉDESZKÖZÖK A KOMMUNIKÁCIÓHOZ, TÁJÉKOZTATÁSHOZ ÉS JELADÁSHOZ

2103 OPTIKAI SEGÉDESZKÖZÖK

T 21 03 03 Szemüveglencsék

T 21 03 06 Szemüvegkeretek

NT 21 03 09 Kontaktlencsék

T 21 03 21 Távcsõszemüveg

NT 21 03 39 Kontaktlencse-ápolási termékek

21 42 SZEMTÕL SZEMBENI KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK

T 21 42 12 Hanggenerátorok

21 45 HALLÁSJAVÍTÓ ESZKÖZÖK

T 21 45 03 Fülben viselt hallásjavító készülék

T 21 45 06 Fül mögött viselt hallásjavító készülék

T 21 45 09 Szemüvegszárba épített légvezetéses hallásjavító készülék

T 21 45 12 Testen viselt dobozos hallásjavító készülék

T 21 45 15 Szemüvegszárba épített és egyéb csontvezetéses hallásjavító készülék

T 21 45 24 Hallásjavító készülékek kiegészítõi (egyéni fülillesztékek hallásjavító készülékekhez és a hallójárat védelméhez)

T 21 45 27 Hallásjavító készülékek energiaforrásai és ezek tartozékai

T 21 45 30 Hallásjavító készülékek tartozékai és a hallásjavítás egyéb eszközei

NT - egyszer használatos vagy rövid (néhány napos) használatra szánt eszközök

T - tartós használatra szánt, több hónapos kihordási idejû eszközök

RT - ruházati jellegû tartós használatra szánt eszközök

9. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

10. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A B C D E F G H I J K

1 ISO-kód Megnevezés Rendelés jogcíme Indikáció Kiegészítõ feltételek, megjegyzések az indikációhoz Munkahelyre vonatkozó követelmény
(amennyiben munkahelyi követelmény nem kerül meghatározásra, a szakképesítési követelményeknek megfelelõ orvos rendelheti az adott eszközt)
Szakképesítési követelmény Támo-
gatás
mér-
téke
Kihor-
dási
idõ
(hó-
nap)
Kihor-
dási
idõre
maxi-
máli-
san rendel-
hetõ
meny-
nyiség
Menn-
nyiség-
egység

2 02 KÖTSZEREK Vénás és artériás eredetû fekély, sipoly, decubitus, neuropathiás fekély, epidermolysis bullosa, krónikus nyiroködéma, vasculitis, coagulopathia, traumás sebek, termikus károsodás, tracheostoma, Kock-rezervoár, bõrtranszplantáció 1. Legfeljebb 6 hónapon keresztül sebellátásra, ha a test bármely részén kialakult hám- és szövethiány várhatóan több mint 6 héten keresztül nem gyógyul. Ha a kötszerekkel való kezelés idõtartama a 6 hónapot eléri, azonban a seb állapotában nem történik dokumentálhatóan javulás, a kezelõorvos a REP ellenõrzõ fõorvosának ellenjegyzésével folytathatja a kezelést. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, plasztikai (égési) sebészet, geriátria.
Otthonukban vagy


2. A rendelhetõ kötszer mérete az ellátandó seb méretét meghaladó legkisebb méretû kötszer. Egy kihordási idõ alatt az indikációban felsorolt és azzal megegyezõ seb állapotának megfelelõ típusú (elsõdleges kötszer, másodlagos kötszer, kötésrögzítõ) és mennyiségû kötszer rendelhetõ. Egy vényen egy sebre együttesen legfeljebb három típusú kötszer rendelhetõ, amennyiben erre az indikációban foglaltak lehetõséget adnak. A legnagyobb kötszer méretét meghaladó sebnagyság esetén a legnagyobb kötszert meghaladó, de csak a seb területének megfelelõ kötszer rendelhetõ.
bentlakásos intézményben ápolt, szakrendelés felkeresésére nem vagy kizárólag betegszállítással képes betegek esetében a beteg háziorvosa is.

Megjegyzés: A mull-lapok esetében a szakképesítési követelmény eltérõ!

3 02 03 FILMKÖTSZEREK Sebkezelési fázis: Epitelizációs fázisban elsõdleges kötszerként vagy kötésrögzítõként.
Sebtípus: -
Egyéb feltétel: Kötésrögzítõként az elsõdleges kötszerrel megegyezõ darabszámban és megegyezõ ideig. Elsõdleges kötszerként 20 db/hónap.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

4 02 03 03 Filmkötszerek
5x7 cm-ig

5 02 03 03 03 Filmkötszerek 5x7 cm-ig, steril

6 02 03 03 03 03 Filmkötszerek 5x7 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

7 02 03 06 Filmkötszerek
10x10 cm-ig

8 02 03 06 03 Filmkötszerek
10x10 cm-ig, steril

9 02 03 06 03 03 Filmkötszerek
10x10 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

10 02 03 09 Filmkötszerek
15x15 cm-ig

11 02 03 09 03 Filmkötszerek
15x15 cm-ig, steril

12 02 03 09 03 03 Filmkötszerek
15x15 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

13 02 03 12 Filmkötszerek
10x25 cm-ig

14 02 03 12 03 Filmkötszerek
10x25 cm-ig, steril

15 02 03 12 03 03 Filmkötszerek
10x25 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

16 02 03 15 Filmkötszerek
20x30 cm-ig

17 02 03 15 03 Filmkötszerek
20x30 cm-ig, steril

18 02 03 15 03 03 Filmkötszerek
20x30 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

19 02 06 POLIMER KÖTSZEREK Sebkezelési fázis:
Exudációs vagy granulációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erõsen váladékozó, nem fertõzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és kötésrögzítõ nélkül. Amennyiben a kötszer nem tapad, rendelhetõ kötésrögzítõvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ).
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap.

20 02 06 03 Normál polimer kötszerek

21 02 06 03 03 Normál polimer kötszerek 10x5 cm-ig, steril

22 02 06 03 03 03 Normál polimer kötszerek 10x5 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

23 02 06 03 06 Normál polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril

24 02 06 03 06 03 Normál polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

25 02 06 03 09 Normál polimer kötszerek 10x15 cm-ig, steril

26 02 06 03 09 03 Normál polimer kötszerek 10x15 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

27 02 06 03 12 Normál polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril

28 02 06 03 12 03 Normál polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

29 02 06 03 15 Normál polimer kötszerek 10x20 cm-tõl, steril

30 02 06 03 15 03 Normál polimer kötszerek 10x20 cm-tõl, steril normatív 80% 1 20 db

31 02 06 06 Speciális polimer kötszerek

32 02 06 06 03 Speciális polimer kötszerek 6x5 cm-ig, steril

33 02 06 06 03 03 Speciális polimer kötszerek 6x5 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

34 02 06 06 06 Speciális polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril

35 02 06 06 06 03 Speciális polimer kötszerek 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

36 02 06 06 09 Speciális polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril

37 02 06 06 09 03 Speciális polimer kötszerek 10x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

38 02 06 06 12 Speciális polimer kötszerek 20x20 cm-ig, steril

39 02 06 06 12 03 Speciális polimer kötszerek 20x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

40 02 06 06 15 Speciális polimer kötszerek, egyéb steril

41 02 06 06 15 03 Speciális polimer kötszerek, egyéb steril normatív 80% 1 20 db

42 02 06 09 Polimer kötszerek, egyéb

43 02 06 09 03 Polimer kötszerek, egyéb 10x10 cm-ig, steril

44 02 06 09 03 03 Polimer kötszerek, egyéb 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

45 02 06 09 06 Polimer kötszerek, egyéb 15x15 cm-ig, steril

46 02 06 09 06 03 Polimer kötszerek, egyéb 15x15 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

47 02 06 09 09 Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-ig, steril

48 02 06 09 09 03 Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

49 02 06 09 12 Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-tõl, steril

50 02 06 09 12 03 Polimer kötszerek, egyéb 20x20 cm-tõl, steril normatív 80% 1 20 db

51 02 09 HABSZIVACSOK, HABOK Sebkezelési fázis:
Exudációs vagy granulációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erõsen váladékozó, nem fertõzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és fõszabályként kötésrögzítõ nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhetõ kötésrögzítõvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ).
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

52 02 09 03 Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig

53 02 09 03 03 Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig

54 02 09 03 03 03 Habszivacsok, habok 7,5x7,5 cm-ig normatív 80% 1 20 db

55 02 09 06 Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig

56 02 09 06 03 Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril

57 02 09 06 03 03 Habszivacsok, habok 12,5x12,5 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

58 02 09 09 Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig

59 02 09 09 03 Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril

60 02 09 09 03 03 Habszivacsok, habok 20x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 20 db

61 02 10 KÉTRÉTEGÛ HABSZIVACS KÖTSZER, STERIL, ANTIMIKROBIÁLIS Sebkezelési fázis:
Exudációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erõsen váladékozó, fertõzött, felületes vagy üreges sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszer és fõszabályként kötésrögzítõ nélkül. Amennyiben azonban a kötszer nem tapad, rendelhetõ kötésrögzítõvel (filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ).
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

62 02 10 03 Kétrétegû habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális

63 02 10 03 03 Kétrétegû habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális

64 02 10 03 03 06 Kétrétegû habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális
12,5 cm x 12, 5 cm-ig
normatív 80% 1 20 db

65 02 10 03 03 09 Kétrétegû habszivacs kötszerek, steril, antimikrobiális
20 cm x 20 cm-ig
normatív 80% 1 20 db

66 02 12 HYDROKOLLOIDOK Sebkezelési fázis: Granulációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erõsen váladékozó, nem fertõzött sebre.
Egyéb feltétel: önállóan, másodlagos kötszer és kötésrögzítõ nélkül.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 3 hónap

67 02 12 03 Hydrokolloidok vastag lappal

68 02 12 03 03 Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril

69 02 12 03 03 03 Hydrokolloidok vastag lappal 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

70 02 12 03 06 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril

71 02 12 03 06 03 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

72 02 12 03 09 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-tõl, steril

73 02 12 03 09 03 Hydrokolloidok vastag lappal 15x15 cm-tõl, steril normatív 80% 1 30 db

74 02 12 06 Hydrokolloidok vékony lappal

75 02 12 06 03 Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril

76 02 12 06 03 03 Hydrokolloidok vékony lappal 5x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

77 02 12 06 06 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril

78 02 12 06 06 03 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

79 02 12 06 09 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-tõl, steril

80 02 12 06 09 03 Hydrokolloidok vékony lappal 10x10 cm-tõl, steril normatív 80% 1 30 db

81 02 12 06 12 Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-tõl, steril

82 02 12 06 12 03 Hydrokolloidok vékony lappal 15x15 cm-tõl, steril normatív 80% 1 30 db

83 02 15 HYDROGÉLEK Sebkezelési fázis:
Nekrotikus seb feltisztítására, epitelizációs fázisban.
Sebtípus: nem fertõzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel, kötésrögzítõvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítõ lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

84 02 15 03 Hydrogél lapok

85 02 15 03 03 Hydrogél lapok
5x7 cm-ig, steril

86 02 15 03 03 03 Hydrogél lapok
5x7 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

87 02 15 03 06 Hydrogél lapok
10x10 cm-ig, steril

88 02 15 03 06 03 Hydrogél lapok
10x10 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

89 02 15 03 09 Hydrogél lapok
20x20 cm-ig, steril

90 02 15 03 09 03 Hydrogél lapok
20x20 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

91 02 15 03 12 Hydrogél lapok
20x40 cm-ig, steril

92 02 15 03 12 03 Hydrogél lapok
20x40 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

93 02 15 03 15 Hydrogél lapok
30x30 cm-ig, steril

94 02 15 03 15 03 Hydrogél lapok
30x30 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

95 02 15 03 18 Hydrogél lapok, egyéb steril

96 02 15 03 18 03 Hydrogél lapok, egyéb steril normatív 80% 1 20 db

97 02 18 ALGINÁTOK Sebkezelési fázis:
Exudációs fázisban.
Sebtípus: közepesen vagy erõsen váladékozó, fertõzött felületes sebre (lapok), vagy fertõzött üreges sebre (szalagok).
Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítõvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna vagy aktív szenes nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítõ lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 2 hónap

98 02 18 03 Alginát lapok

99 02 18 03 03 Alginát lapok
5x5 cm-ig, steril

100 02 18 03 03 03 Alginát lapok
5x5 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

101 02 18 03 06 Alginát lapok
10x10 cm-ig, steril

102 02 18 03 06 03 Alginát lapok
10x10 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

103 02 18 03 09 Alginát lapok
15x15 cm-ig, steril

104 02 18 03 09 03 Alginát lapok
15x15 cm-ig, steril
normatív 80% 1 20 db

105 02 18 06 Alginát szalagok
(kötél, kord)

106 02 18 06 03 Alginát szalagok
(kötél, kord) steril

107 02 18 06 03 03 Alginát szalagok
(kötél, kord) steril
normatív 80% 1 20 db

108 02 24 MULL-LAPOK Tracheostoma vagy gastrostoma esetén, idõbeli korlátozás nélkül. fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), sebészet, gyermeksebészet, ismételt rendelés esetén a beteg háziorvosa is.

109 02 24 03 Mull-lapok steril

110 02 24 03 03 Mull-lapok steril,
100 lapos

111 02 24 03 03 03 Mull-lapok steril,
100 lapos 6x6 cm-ig
normatív 80% 6 180 csomag

112 02 24 03 03 06 Mull-lapok steril,
100 lapos 10x10 cm-ig
normatív 80% 6 180 csomag

113 02 30 IMPREGNÁLT GÉZLAPOK Sebkezelési fázis: granulációs vagy epitelizációs fázisban.
Sebtípus: enyhén, közepesen vagy erõsen váladékozó, fertõzött sebre.
Egyéb feltétel: másodlagos kötszerrel és kötésrögzítõvel. Másodlagos kötszer lehet: nedvszívó sebpárna. Kötésrögzítõ lehet: filmkötszer vagy öntapadó pólya vagy ragtapasz vagy kötésrögzítõ.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 3 hónap

114 02 30 03 Impregnált gézlapok, általános

115 02 30 03 03 Impregnált gézlapok, általános 5x5 cm-ig, steril

116 02 30 03 03 03 Impregnált gézlapok, általános 5x5 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

117 02 30 03 06 Impregnált gézlapok, általános 7,5x7,5 cm-ig, steril

118 02 30 03 06 03 Impregnált gézlapok, általános 7,5x7,5 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

119 02 30 03 09 Impregnált gézlapok, általános 10x10 cm-ig, steril

120 02 30 03 09 03 Impregnált gézlapok, általános 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

121 02 30 03 12 Impregnált gézlapok, általános 10x20 cm-ig, steril

122 02 30 03 12 03 Impregnált gézlapok, általános 10x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

123 02 30 03 15 Impregnált gézlapok, általános 20x20 cm-ig, steril

124 02 30 03 15 03 Impregnált gézlapok, általános 20x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

125 02 30 06 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva

126 02 30 06 03 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 5x5 cm-ig, steril

127 02 30 06 03 03 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 5x5 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

128 02 30 06 06 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 10x10 cm-ig, steril

129 02 30 06 06 03 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 10x10 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

130 02 30 06 09 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-ig, steril

131 02 30 06 09 03 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

132 02 30 06 12 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-tõl, steril

133 02 30 06 12 03 Impregnált gézlapok antiszeptikummal bevonva 15x15 cm-tõl, steril normatív 80% 1 30 db

134 02 30 09 Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva

135 02 30 09 03 Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril

136 02 30 09 03 03 Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10,5x10,5 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

137 02 30 09 06 Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10x20 cm-ig, steril

138 02 30 09 06 03 Impregnált gézlapok aktív szénnel bevonva 10x20 cm-ig, steril normatív 80% 1 30 db

139 02 33 NEDVSZÍVÓ SEBPÁRNÁK Sebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel: másodlagos kötszerként az elsõdleges kötszerrel megegyezõ darabszámban és megegyezõ ideig.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap

140 02 33 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok

141 02 33 03 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 5x5 cm-ig

142 02 33 03 03 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 5x5 cm-ig normatív 80% 1 30 db

143 02 33 03 06 Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x10 cm-ig

144 02 33 03 06 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x10 cm-ig normatív 80% 1 30 db

145 02 33 03 09 Nedvszívó sebpárnák, lapok 10x20 cm-ig

146 02 33 03 09 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 10x20 cm-ig normatív 80% 1 30 db

147 02 33 03 12 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-ig

148 02 33 03 12 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-ig normatív 80% 1 30 db

149 02 33 03 15 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-tõl

150 02 33 03 15 03 Nedvszívó sebpárnák, lapok, steril 20x20 cm-tõl normatív 80% 1 30 db

151 02 33 06 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû

152 02 33 06 03 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
5x5 cm-ig

153 02 33 06 03 03 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
5x5 cm-ig
normatív 80% 1 30 db

154 02 33 06 06 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
10x10 cm-ig

155 02 33 06 06 03 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
10x10 cm-ig
normatív 80% 1 30 db

156 02 33 06 09 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
10x20 cm-ig

157 02 33 06 09 03 Nedvszívó sebpárnák, többrétegû, steril
10x20 cm-ig
normatív 80% 1 30 db

158 02 36 RAGTAPASZOK Sebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel: az elsõdleges és másodlagos kötszerrel megegyezõ ideig.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap

159 02 36 06 Selyem ragtapaszok

160 02 36 06 06 Selyem ragtapaszok
5 m x 5 cm-ig

161 02 36 06 06 03 Selyem ragtapaszok
5 m x 5 cm-ig
normatív 80% 1 5 db

162 02 36 06 09 Selyem ragtapaszok
5 m x 5 cm-tõl

163 02 36 06 09 03 Selyem ragtapaszok
5 m x 5 cm-tõl
normatív 80% 1 5 db

164 02 39 KÖTÉSRÖGZÍTÕK Sebkezelési fázis: -
Sebtípus: -
Egyéb feltétel: az elsõdleges és másodlagos kötszerrel megegyezõ ideig.
Idõbeli korlátozás (azonos sebre): 6 hónap

165 02 39 03 Vlies kötésrögzítõk

166 02 39 03 15 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 5 cm-ig

167 02 39 03 15 03 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 5 cm-ig
normatív 80% 1 3 db

168 02 39 03 18 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-ig

169 02 39 03 18 03 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-ig
normatív 80% 1 3 db

170 02 39 03 21 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-tõl

171 02 39 03 21 03 Vlies kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-tõl
normatív 80% 1 3 db

172 02 39 06 Sontara kötésrögzítõk

173 02 39 06 12 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 5 cm-ig

174 02 39 06 12 03 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 5 cm-ig
normatív 80% 1 3 db

175 02 39 06 15 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-ig

176 02 39 06 15 03 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 10 cm-ig
normatív 80% 1 3 db

177 02 39 06 18 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 20 cm-ig

178 02 39 06 18 03 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 20 cm-ig
normatív 80% 1 3 db

179 02 39 06 21 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 20 cm-tõl

180 02 39 06 21 03 Sontara kötésrögzítõk
10 m x 20 cm-tõl
normatív 80% 1 3 db

181 02 39 09 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák

182 02 39 09 06 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 6 cm-ig

183 02 39 09 06 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 6 cm-ig normatív 80% 1 30 db

184 02 39 09 09 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 8 cm-ig

185 02 39 09 09 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 8 cm-ig normatív 80% 1 30 db

186 02 39 09 12 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 10 cm-ig

187 02 39 09 12 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 10 cm-ig normatív 80% 1 30 db

188 02 39 09 15 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig

189 02 39 09 15 03 Öntapadó kötésrögzítõ pólyák 4 m x 12 cm-ig normatív 80% 1 30 db

190 04 SZEMÉLYES GYÓGYKEZELÕ SEGÉDESZKÖZÖK

191 04 03 LÉGZÉSTERÁPIA SEGÉDESZKÖZEI

192 04 03 06 Inhalátorok

193 04 03 06 03 Ultrahangos inhalátorok Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup, tracheostoma tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat

194 04 03 06 03 03 Ultrahangos inhalátorok normatív 80% 120 1 db

195 04 03 06 06 Kompresszoros inhalátorok Mucoviscidosis, krónikus bronchitis, bronchiectasia, asthma bronchiale, pseudocroup, tracheostoma tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat

196 04 03 06 06 03 Kompresszoros inhalátorok normatív 80% 72 1 db

197 04 03 12 Lélegeztetõk

198 04 03 12 03 Légzést segítõ készülékek

199 04 03 12 03 03 CPAP készülékek normatív Felnõttkori alvásfüggõ légzészavar esetén, amennyiben az AHI >30, és a tényleges alvásidõ
>10%-ában az oxigén szaturáció 90% alatt van
1. Adott eszköz csak diagnosztika, CPAP titrálás és 2 hónapos próbakezelési idõszak után rendelhetõ társadalombiztosítási támogatással
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet tüdõgyógyászat, neurológia 50% 60 1 db

200 04 03 12 03 06 BiPAP készülékek normatív Felnõttkori alvásfüggõ légzészavar esetén, amennyiben a gázcsere CPAP titrálás során 12 vízcentiméter nyomáson sem stabilizálható, vagy restriktív légzészavart okozó emphysema pulmonalis, asthma bronchiale esetén vagy Pickwick-szindrómában 1. Adott eszköz csak diagnosztika, CPAP titrálás, BiPAP titrálálás és 2 hónapos próbakezelési idõszak után rendelhetõ társadalombiztosítási támogatással
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet tüdõgyógyászat, neurológia 50% 60 1 db

201 04 03 12 06 Légzést segítõ készülékek tartozékai

202 04 03 12 06 03 Maszkok CPAP és BiPAP készülékekhez normatív Társadalombiztosítási támogatással rendelt CPAP és BiPAP készülékekhez az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet tüdõgyógyászat, neurológia 80% 12 1 db

203 04 03 12 06 06 Párásítók CPAP és BiPAP készülékekhez normatív 1. Társadalombiztosítási támogatással rendelt CPAP és BiPAP készülékekhez
2. Fül-orr-gégészeti indokoltság esetén
3. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló miniszteri rendelet alapján poliszomnográfiás vizsgálat elszámolására jogosult intézet tüdõgyógyászat, neurológia 50% 60 1 db

204 04 03 18 Oxigénegységek

205 04 03 18 06 Oxigénegységek és oxigénsûrítõk

206 04 03 18 06 03 Oxigénkoncentrátorok kölcsönzés Krónikus obstruktív légúti betegség Kizárólag kölcsönzés keretében szolgáltatható ki. A támogatási paraméterek egyhavi kölcsönzési idõszakra vonatkoznak az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet szakorvosának javaslatára
tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat
98% 12 1 db

207 04 03 21 Szívók

208 04 03 21 03 Szívókészülékek tüdõ- és mellkasi megbetegedésekre Obstruktív légúti megbetegedés spontán váladékürítési képtelenséggel, légzõizom hypotonia, rekeszizom hypotonia, Guillain-Barre szindróma okozta légzésképtelenség, tracheostoma, gége- és algarattumor, gégesérülés, gégestenosis, tracheaszûkület tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

209 04 03 21 03 03 Szívókészülékek normatív 80% 120 1 db

210 04 03 27 Légzõizom-erõsítõk

211 04 03 27 03 Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezõ maszkok Mucoviscidosis, asthma bronchiale, krónikus bronchitis, postoperativ atelectasia, emphysema, légzõszervi neuromuscularis megbetegedések tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat

212 04 03 27 03 03 Beszívási és/vagy kifújási ellenállást képezõ maszkok normatív 80% 12 1 db

213 04 03 30 Légzésmérõk

214 04 03 30 03 Csúcsáramlásmérõk Mucoviscidosis, bronchiectasia, asthma bronchiale, obstructiv bronchitis, acut bronchitis, pseudocroup, felsõ légúti hurut, emphysema, laryngitis tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat

215 04 03 30 03 03 Belégzési csúcsáramlásmérõk normatív 50% 24 1 db

216 04 03 30 03 06 Kilégzési csúcsáramlásmérõk normatív 50% 24 1 db

217 04 03 33 Egyéb légzésgyógyászati eszközök

218 04 03 33 03 Flutterek Bronchiectasia, asthma bronchiale, krónikus bronchitis, emphysaema (amikor inhalátor otthoni alkalmazása még nem szükséges), mucoviscidosis tüdõgyógyászat, gyermektüdõgyógyászat

219 04 03 33 03 03 Flutterek, pipa normatív 80% 24 1 db

220 04 06 KERINGÉSI TERÁPIÁS SEGÉDESZKÖZÖK

221 04 06 06 Ödéma elleni kar-, láb- és más testrészekre való kompressziós textíliák

222 04 06 06 03 Kompressziós harisnyák alsó végtagra, II. kompressziós fokozat Varix mûtét után kizárólag 6 hónapig, valamint krónikus vénás elégtelenség, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, mechanikus trombózis profilaxis, postthromboticus szindróma, gyógyult lábszárfekély fenntartó kezelése, angiodysplasia, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma aktív ödema-mentesítõ kezelése után fenntartó kezelésre A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

223 04 06 06 03 03 Méretsorozatos térdharisnyák (AD), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

224 04 06 06 03 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

225 04 06 06 03 09 Méretsorozatos combközépig érõ harisnyák (AF), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

226 04 06 06 03 12 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érõ harisnyák (AF), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

227 04 06 06 03 15 Méretsorozatos combtõig érõ harisnyák (AG), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

228 04 06 06 03 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtõig érõ harisnyák (AG), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

229 04 06 06 03 21 Méretsorozatos egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

230 04 06 06 03 24 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

231 04 06 06 03 27 Méretsorozatos harisnyanadrágok (AM), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

232 04 06 06 03 30 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

233 04 06 06 06 Harisnyák alsó végtagra, III. kompressziós fokozat Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség dekompenzált stádiuma, krónikus vénás-lymphás elégtelenség, angiolymptahicus szindróma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma, lipödéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

234 04 06 06 06 03 Méretsorozatos térdharisnyák (AD), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

235 04 06 06 06 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

236 04 06 06 06 09 Méretsorozatos combközépig érõ harisnyák (AF), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

237 04 06 06 06 12 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érõ harisnyák (AF), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

238 04 06 06 06 15 Méretsorozatos combtõig érõ harisnyák (AG), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

239 04 06 06 06 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtõig érõ harisnyák (AG), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

240 04 06 06 06 21 Méretsorozatos egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

241 04 06 06 06 24 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

242 04 06 06 06 27 Méretsorozatos harisnyanadrágok (AM), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

243 04 06 06 06 30 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

244 04 06 06 09 Harisnyák alsó végtagra, IV. kompressziós fokozat Postthromboticus szindróma, krónikus vénás elégtelenség dekompnezált stádiuma, veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma, angiodysplasia, elephantiasis, lipödéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre. A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

245 04 06 06 09 03 Méretsorozatos térdharisnyák (AD), IV. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

246 04 06 06 09 04 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdharisnyák (AD), IV. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

247 04 06 06 09 06 Méretsorozatos combközépig érõ harisnyák (AF), IV. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

248 04 06 06 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combközépig érõ harisnyák (AF), IV. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

249 04 06 06 09 12 Méretsorozatos combtõig érõ harisnyák (AG), IV. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

250 04 06 06 09 15 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített combtõig érõ harisnyák (AG), IV. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

251 04 06 06 09 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített egyszáras harisnyanadrágok (AG/HB), IV. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

252 04 06 06 09 21 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített harisnyanadrágok (AM), IV. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

253 04 06 06 12 Harisnyák felsõ végtagra, II. kompressziós fokozat Veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

254 04 06 06 12 03 Méretsorozatos karharisnyák (CH), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

255 04 06 06 12 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák (CH), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

256 04 06 06 12 09 Méretsorozatos kombinált karharisnyák (AH), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

257 04 06 06 12 12 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kombinált karharisnyák (AH), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

258 04 06 06 12 15 Méretsorozatos kesztyûk ujj nélkül (AC 0), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

259 04 06 06 12 16 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kesztyûk ujj nélkül (AC 0), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

260 04 06 06 12 18 Méretsorozatos egyujjas kesztyûk (AC 1), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

261 04 06 06 12 21 Méretsorozatos ötujjas kesztyûk (AC 5), II. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

262 04 06 06 12 24 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyujjas kesztyûk (AC 1), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

263 04 06 06 12 27 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ötujjas kesztyûk (AC 5), II. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

264 04 06 06 15 Harisnyák felsõ végtagra, III. kompressziós fokozat Veleszületett vagy szerzett krónikus nyiroködéma kompressziós kezelése után fenntartó kezelésre A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

265 04 06 06 15 03 Méretsorozatos karharisnyák vállrögzítõvel (CH), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

266 04 06 06 15 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített karharisnyák vállrögzítõvel (CH), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

267 04 06 06 15 09 Méretsorozatos kombinált karharisnyák (AH), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

268 04 06 06 15 12 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, kombinált karharisnyák, III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

269 04 06 06 15 15 Kesztyûk ujj nélkül (AC 0), III. kompressziós fokozat normatív 80% 6 2 db

270 04 06 06 15 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, egyujjas kesztyûk (AC 1), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

271 04 06 06 15 21 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ötujjas kesztyûk (AC 5), III. kompressziós fokozat normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel. 80% 6 2 db

272 04 06 06 18 40%-os megnyúlású kompressziós pólyák Phlebothrombosis, thrombophlebitis, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyiroködéma komplex kezelésére A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

273 04 06 06 18 03 40%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig normatív 80% 6 5 db

274 04 06 06 18 06 40%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

275 04 06 06 18 09 40%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

276 04 06 06 21 70%-os megnyúlású kompressziós pólyák Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma, angiodysplasia esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyiroködéma komplex kezelésére A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

277 04 06 06 21 03 70%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig normatív 80% 6 5 db

278 04 06 06 21 06 70%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

279 04 06 06 21 09 70%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

280 04 06 06 24 80%-os megnyúlású kompressziós pólyák Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált, valamint nyiroködéma komplex kezelésére A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

281 04 06 06 24 03 80%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig normatív 80% 6 5 db

282 04 06 06 24 06 80%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

283 04 06 06 27 90%-os megnyúlású kompressziós pólyák Phlebothrombosis, thrombophlebitis, kiterjedt alsóvégtagi varicositas, krónikus vénás elégtelenség, postthromboticus szindróma esetén, ha a sorozatgyártású kompressziós harisnya használata kontraindikált A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. sebészet, gyermeksebészet, érsebészet, klinikai onkológia, sugárterápia, bõrgyógyászat, belgyógyászat, ortopédia-traumatológia, traumatológia, ortopédia

284 04 06 06 27 03 90%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,00 cm szélességig normatív 80% 6 5 db

285 04 06 06 27 06 90%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 8,01 és 10,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

286 04 06 06 27 09 90%-os megnyúlású kompressziós pólyák, 10,01 és 12,00 cm szélesség között normatív 80% 6 5 db

287 04 06 06 30 Kompressziós öltözetek Égési sérülés esetén A végtagoknál használt termékeknél a kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, és a rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. érsebészet, gyermeksebészet, sebészet, plasztikai (égési) sebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia

288 04 06 06 30 03 Csõkötszerek normatív 80% 3 3 méter

289 04 06 06 30 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kompressziós ruházatok normatív 80% 6 2 db

290 04 12 HASISÉRV-SEGÉDESZKÖZÖK

291 04 12 09 Sérvtapaszok, övek és sérvkötõk Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv Az eszköz rendelése akkor történhet, ha a beteg nem mûthetõ vagy a mûtétet nem vállalja és e tények a beteg dokumentációjában rögzítésre kerülnek sebészet, gyermeksebészet, szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), klinikai onkológia, sugárterápia

292 04 12 09 03 Normál méretû sérvkötõk

293 04 12 09 03 03 Normál méretû adaptív sérvkötõk normatív 70% 12 2 db

294 04 12 09 06 Extra méretû sérvkötõk

295 04 12 09 06 03 Extra méretû adaptív sérvkötõk normatív 70% 24 2 db

296 04 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített sérvkötõk Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel

297 04 12 09 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál méretû sérvkötõk normatív 70% 12 2 db

298 04 12 09 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített normál méretû sérvkötõk, haskötõ pelottával normatív 70% 12 2 db

299 04 12 09 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra méretû köldök- és hasfalsérvkötõk normatív 70% 12 2 db

300 04 12 09 09 12 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, extra méretû hasfalsérvkötõk normatív 70% 12 2 db

301 04 12 09 12 Haskötõ-tartozékok Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített hasi sérvkötõkhöz

302 04 12 09 12 03 Haskötõ-tartozékok: hasemelõk normatív 70% 12 2 db

303 04 12 09 12 06 Haskötõ-tartozékok: széles hasemelõk normatív 70% 12 2 db

304 04 12 09 12 09 Haskötõ-tartozékok: oldalgumi ékek normatív 70% 12 2 pár

305 04 12 09 12 12 Haskötõ-tartozékok: oldalgumik normatív 70% 12 2 pár

306 04 12 09 12 15 Haskötõ-tartozékok: sérvpárnák normatív 70% 12 2 db

307 04 12 09 12 18 Haskötõ-tartozékok: hasemelõ párnák normatív 70% 12 2 db

308 04 12 09 12 21 Haskötõ-tartozékok: oldalgombolások normatív 70% 12 2 db

309 04 12 09 12 24 Haskötõ-tartozékok: nagyméretû sérvpárnák normatív 70% 12 2 db

310 04 12 09 12 27 Haskötõ-tartozékok: második vászonbélések normatív 70% 12 2 db

311 04 12 09 12 30 Haskötõ-tartozékok: drill-bélések normatív 70% 12 2 db

312 04 12 09 12 33 Haskötõ-tartozékok: harisnyatartók normatív 70% 12 2 csomag

313 04 12 09 12 36 Haskötõ-tartozékok: hegpárnák normatív 70% 12 2 db

314 04 12 09 12 39 Haskötõ-tartozékok: vállszalagok normatív 70% 12 2 db

315 04 12 09 12 42 Haskötõ-tartozékok: sérvpárnák, stomanyílások normatív 70% 12 2 db

316 04 12 09 15 Lágyéksérvkötõk Lágyéksérv sebészet, gyermeksebészet, szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat, urológia, andrológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

317 04 12 09 15 03 Adaptív, egyoldali lágyéksérvkötõk normatív 70% 12 1 db

318 04 12 09 15 06 Adaptív, kétoldali lágyéksérvkötõk normatív 70% 12 1 db

319 04 12 09 15 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lágyéksérvkötõk normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel. 70% 12 1 db

320 04 12 09 18 Here- vagy combsérvkötõk Heresérv, combsérv sebészet, gyermeksebészet, szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat, urológia, andrológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció

321 04 12 09 18 03 Egyoldali here- vagy combsérvkötõk normatív 70% 12 1 db

322 04 19 SEGÉDESZKÖZÖK GYÓGYSZER-
BEADÁSHOZ

323 04 19 06 Befecskendezõ pisztolyok Intenzifikált inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus (naponta három vagy több alkalommal inzulinkezelésre szoruló) 18 éven aluli beteg részére belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia

324 04 19 06 03 Befecskendezõ pisztolyok

325 04 19 06 03 03 Befecskendezõ pisztolyok normatív 80% 36 1 db

326 04 19 09 Egyszer használatos fecskendõk

327 04 19 09 03 Tûvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendõk

328 04 19 09 03 03 Tûvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendõk normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 60 db

329 04 19 09 03 03 Tûvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendõk emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 90 db

330 04 19 09 03 03 Tûvel egybeépített, holttér nélküli, egyszer használatos fecskendõk kiemelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 120 db

331 04 19 09 06 Tû nélküli, egyszer használatos fecskendõk

332 04 19 09 06 03 Tû nélküli, egyszer használatos fecskendõk normatív Krónikus betegségek otthoni gyógyszerterápiájához Kizárólag a beteg háziorvosa 80% 1 60 db

333 04 19 15 Egyszer használatos fecskendõtûk

334 04 19 15 03 Egyszer használatos fecskendõtûk

335 04 19 15 03 03 Egyszer használatos fecskendõtûk normatív Krónikus betegségek otthoni gyógyszerterápiájához Tû nélküli, egyszer használatos fecskendõkhöz rendelhetõ Kizárólag a beteg háziorvosa 80% 1 120 db

336 04 19 15 06 Egyszer használatos pen tûk

337 04 19 15 06 03 Egyszer használatos pen tûk normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy penre vonatkozik belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 50 db

338 04 19 21 Fecskendõkkel kapcsolatos adagoló eszközök

339 04 19 21 03 Inzulinadagolók

340 04 19 21 03 03 Inzulinadagolók normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia 80% 36 1 db

341 04 19 21 06 Adagoló penek

342 04 19 21 06 03 Adagoló penek normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus, amennyiben a beteg
- intenzifikált inzulin-
terápiában (legalább napi háromszori inzulinadás) részesül vagy
- 18 év alatti vagy
- terhes vagy
- vak vagy
- gyengénlátó vagy
- felsõ végtagjára mozgáskorlátozott
Inzulinfajtánként 1-1 pen rendelhetõ belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia 80% 36 1 db

343 04 19 24 Infúziós pumpák

344 04 19 24 03 Inzulinpumpák és tartozékaik 1. Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
2. Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
3. Csepeli Járóbeteg Szakrendelõ, Budapest
4. Budai Gyermekkórház és Rendelõintézet, Budapest
5. Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
6. Semmelweis Egyetem I. sz. Gyermekklinika, Budapest
belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia

7. Jósa András Oktatókórház, Nyíregyháza
8. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
9. Kenézy Kórház Rendelõintézet, Debrecen
10. Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Békéscsaba
11. SZTE Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged
12. Kecskeméti Megyei Kórház, Kecskemét

13. Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
14. PTE ÁOK - Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs
15. PTE ÁOK I. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs
16. Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg

17. Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
18. Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém
19. Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr
20. Pándy Kálmán Kórház, Gyula
21. Semmelweis Kórház, Kiskunhalas
22. HM Állami Egészségügyi Központ, Budapest

345 04 19 24 03 03 Inzulinpumpák normatív - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozása jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Kizárólag 18 év feletti, legalább három éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedõ betegek számára rendelhetõ
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
3. Adott eszköz csak 3 hónapos próbakezelési idõszak után rendelhetõ társadalombiztosítási támogatással
80% 48 1 db

346 04 19 24 03 03 Inzulinpumpák emelt - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Kizárólag 18 év alatti, legalább egy éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedõ betegek részére rendelhetõ
2. 1 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes diagnózis felállítása után azonnal rendelhetõ
3. 3 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes esetén egy év betegségtartamnál korábban is rendelhetõ, amennyiben a hagyományos napi kétszer adott premix inzulinkezeléssel anyagcsere egyensúly nem érhetõ el, és a kiszámíthatatlan étkezési szokások és aktivitási szintek
98% 48 1 db

miatt hypoglykaemia veszélye áll fenn
4. 6 év alatti betegek esetében a manifesztálódó diabetes esetén egy év betegségtartamnál korábban is rendelhetõ, amennyiben a naponta kétszer adott premix és egyszer preprandialisan adott gyorshatású inzulin kezelés kombinációjával anyagcsere egyensúly nem érhetõ el
5. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
6. Adott eszköz csak 3 hónapos próbakezelési idõszak után rendelhetõ társadalombiztosítási támogatással

347 04 19 24 03 06 Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék normatív - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
80% 6 60 db

348 04 19 24 03 06 Inzulinpumpa tartozékok: infúziós szerelék emelt - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Kizárólag 18 év alatti legalább egy éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedõ betegek részére rendelhetõ
2. Társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához
3. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
90% 6 100 db

349 04 19 24 03 09 Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter normatív - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához
2. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
80% 6 60 db

350 04 19 24 03 09 Inzulinpumpa tartozékok: patron, adapter emelt - HbA1c-értéke ismételten >7,0%, prekoncepcionális gondozás során >6,5%, vagy
- napi vércukor-ingadozás jelentõs (?10,0 mmol/l), vagy
- hajnali jelenség igazolható (reggeli éhomi vércukor ismételten > 8,0 mmol/l), vagy
- havonta legalább 3 alkalommal észlelhetõ klinikai tünetekkel járó hypoglykaemia, vagy
- hypoglykaemia-érzet csökkenése vagy elvesztése dokumentálható, vagy
- súlyos hypoglykaemia (vércukor < 3,0 mmol/l) jelentkezik legalább 1 ízben 6 hónap alatt
1. Kizárólag 18 év alatti legalább egy éve I. típusú diabetes mellitusban szenvedõ betegek részére rendelhetõ
2. Társadalombiztosítási támogatással rendelt inzulinpumpához
3. Közgyógyellátás jogcímen nem rendelhetõ
90% 6 60 db

351 04 24 FIZIKAI, ÉLETTANI ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLÓ KÉSZÜLÉKEK ÉS ANYAGOK

352 04 24 12 Vérelemzõ anyagok

353 04 24 12 03 Vércukorszintmérõk Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia

354 04 24 12 03 03 Vércukorszintmérõk normatív 50% 72 1 db

355 04 24 12 06 Tesztcsíkok

356 04 24 12 06 03 Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérõkhöz normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 2 doboz

357 04 24 12 06 03 Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérõkhöz emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 6 doboz

358 04 24 12 06 03 Tesztcsíkok támogatott vércukorszintmérõkhöz kiemelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén, amennyiben
- napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
- a beteg 6 évnél fiatalabb
belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 9 doboz

359 04 24 12 06 06 Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérõkhöz normatív Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi kétszeri inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 2 doboz

360 04 24 12 06 06 Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérõkhöz emelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus. Napi háromszori inzulinadás esetén belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 6 doboz

361 04 24 12 06 06 Tesztcsíkok nem támogatott vércukorszintmérõkhöz kiemelt Inzulinkezelésre szoruló diabetes mellitus esetén, amennyiben
- napi négyszeri vagy annál többszöri inzulinadás szükséges vagy
- a beteg 6 évnél fiatalabb
belgyógyászat, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, endokrinológia, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 12 hónap
80% 3 9 doboz

362 04 27 INGERLÕK

363 04 27 09 Nem ortézisként használt izomingerlõk Végtagok pareticus, bénult izmainak rehabilitációja céljára, valamint inkontinencia esetén ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, sebészet, gyermeksebészet, idegsebészet, urológia, szülészet-nõgyógyászat, gyermeknõgyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), nefrológia

364 04 27 09 03 Nem ortézisként használt izomingerlõk

365 04 27 09 03 03 Elemmel mûködõ, nem ortézisként használt izomingerlõk normatív 50% 72 1 db

366 04 27 09 03 06 Hálózatról mûködõ, nem ortézisként használt izomingerlõk normatív 80% 120 1 db

367 04 27 15 Fülzúgás elleni maszkok

368 04 27 15 03 Eszközök a tinnitus kezeléséhez Tinnitust elõidézõ szervi megbetegedések kizárása esetén gégészeti, neurológiai, otoneurológiai, szemészeti akut vagy krónikus kórfolyamat megítélésének függvényében, szájon át történõ vagy infúziós kezelés eredménytelensége esetén, vagy ha tartós eredmény nem mutatkozott a nem eszközös terápia mellett. A rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni audiológia, fül-orr-gégegyógyászat, gyermek fül-orr-gégegyógyászat

369 04 27 15 03 03 Noiserek normatív 50% 72 1 db

370 04 27 15 03 06 Maskerek normatív 50% 72 1 db

371 04 39 LÁTÁSGYAKORLÁSI SEGÉDESZKÖZÖK

372 04 39 03 Segédeszközök okklúziós kezeléshez

373 04 39 03 03 Szemtakarók Strabizmus, amblyopia, diplopia - Diplopia esetén: fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), neurológia, gyermekneurológia, szemészet, gyermekszemészet;
- Strabizmus és amblyopia esetén: szemészet, gyermekszemészet, valamint szakorvos javaslatára a beteg háziorvosa is.

A szakorvosi javaslat maximális érvényességi idõtartama: 6 hónap

374 04 39 03 03 03 Szemtakarók normatív 80% 1 30 db

375 04 45 GERINCNYÚJTÁS ESZKÖZEI

376 04 45 03 Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszközök

377 04 45 03 03 Fekvõ helyzetû húzásra alkalmas eszközök A térd- és csípõízület megbetegedése esetén vagy más okból fellépõ flexiós kontraktúrák oldására a nyaki gerincszakaszon jelentkezõ fájdalmak csillapítására ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia

378 04 45 03 03 03 Nyújtókészülékek fekvõ helyzetben történõ húzásra, támla nélkül normatív 80% 36 1 db

379 04 45 03 03 06 Nyújtókészülékek fekvõ helyzetben történõ húzásra, támla nélkül normatív 80% 36 1 db

380 04 45 06 Álló helyzetû húzásra alkalmas eszközök

381 04 45 06 03 Álló helyzetû húzásra alkalmas eszközök

382 04 45 06 03 03 Ajtóra akasztható nyújtókészülékek normatív A gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspazmusok, myogelosis és kisízületi disztorziók okozta fájdalmak esetén ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 80% 36 1 db

383 04 45 06 03 06 Függesztõ készülékek kartartó nélkül normatív A gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspazmusok, myogelosisok és kisízületi disztorziók okozta fájdalmak esetén ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 80% 36 1 db

384 04 45 06 03 09 Függesztõ készülékek kartartóval normatív Térd- és csípõízületi elváltozás vagy gerincelváltozás esetén, ahol a trakciós kezelés fekvõ testhelyzetben indokolt ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 80% 36 1 db

385 04 45 06 03 12 Gerinchúzó készülékek normatív Nyaki gerincelváltozás esetén, ahol a trakciós kezelés fekvõ helyzetben indokolt ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 80% 36 1 db

386 04 48 MOZGÁS-, ERÕ- ÉS EGYENSÚLYGYAKORLÓ ESZKÖZÖK

387 04 48 12 Ujj- és
kéztorna-eszközök
Radiális paresis, extensor ín sérülése, ulnaris paresis, rheumatoid arthritis ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, kézsebészet

388 04 48 12 03 Ujj- és kézgyakoroltató eszközök paresisre, paralysisre

389 04 48 12 03 03 Ujj- és kézlazító eszközök normatív 70% 12 1 db

390 04 48 12 03 06 Radialis bénuláskezelõk normatív 70% 12 1 db

391 04 48 15 Kar-, törzs- és
lábtorna-eszközök

392 04 48 15 03 Csípõtornáztatók Csípõízületi kontraktúra kezelésére ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

393 04 48 15 03 03 Csípõtornáztatók normatív 70% 12 1 db

394 04 48 15 06 Alsóvégtag-húzó készülékek A gerinc degeneratív elváltozásaihoz társuló izomspazmusok, myogelosisok és kisízületi disztorziók okozta fájdalmak esetén ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

395 04 48 15 06 03 Alsóvégtag-húzó készülékek normatív 70% 12 1 db

396 06 ORTÉZISEK ÉS PROTÉZISEK

397 06 03 GERINCORTÉZIS-RENDSZEREK

398 06 03 06 Ágyék-keresztcsont ortézisek Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine dislocatione ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

399 06 03 06 03 Méretsorozatos ágyék-keresztcsont ortézisek

400 06 03 06 03 03 Méretsorozatos ágyék-keresztcsont ortézisek vászonból vagy gumiszövetbõl normatív 50% 12 1 db

401 06 03 06 06 Adaptív ágyék-keresztcsont ortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel

402 06 03 06 06 03 Adaptív ágyék-keresztcsont ortézisek normatív 70% 12 1 db

403 06 03 06 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített ágyék-keresztcsont ortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel

404 06 03 06 09 03 F 24 ágyékfûzõk normatív 80% 12 1 db

405 06 03 06 09 06 F 25 hosszú gerincfûzõk normatív 80% 12 1 db

406 06 03 06 09 09 F 26 hosszú gerincfûzõk melltartóval normatív 80% 12 1 db

407 06 03 09 Mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

408 06 03 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek

409 06 03 09 03 06 Boston-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Lumbalis scoliosis, Scheuermann-kór, postoperativ strukturális defektus 80% 12 1 db

410 06 03 09 03 09 Charleston-rendszerû mellkas-ágyék-keresztcsont ortézisek normatív Strukturális scoliosis 80% 12 1 db

411 06 03 09 03 12 Cheneau-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Háti strukturális deformitás, scoliosis, Scheuermann-kór, postoperativ strukturális defektus 80% 12 1 db

412 06 03 09 03 15 Gschwend-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Scheuermann-kór 80% 12 1 db

413 06 03 09 03 18 Milwaukee-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Nyaki és magas háti strukturális deformitás, scoliosis, Scheuermann-kór 80% 12 1 db

414 06 03 09 03 21 Stagnara-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Háti strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis, Scheuermann-kór 80% 12 1 db

415 06 03 09 03 24 Ülõkorzett-rendszerû mellkas-ágyék-
keresztcsont ortézisek
normatív Háti strukturális deformitás, súlyosabb fokú scoliosis 80% 12 1 db

416 06 03 09 03 27 Traumás gerincortézis normatív Traumás sérülés vagy osteoporosis eredetû csigolyatörés 80% 12 1 db

417 06 03 09 03 30 Mobilis korrigáló fûzõk normatív Háti és ágyéki strukturális deformitás, scoliosis 80% 12 1 db

418 06 03 12 Nyakortézisek Spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, torticollis, csigolyatumor, nyaki distorsio, degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerû stabil törések, luxáció, luxációs törések primer nyújtását követõen, dislocatiora hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelõzésére ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

419 06 03 12 03 Rugalmas nyakortézisek

420 06 03 12 06 Merev nyakortézisek

421 06 03 12 06 03 Méretsorozatos merev nyakortézisek normatív 50% 12 1 db

422 06 03 12 06 06 Adaptív merev nyakortézisek normatív Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos termékkel 70% 12 1 db

423 06 03 15 Nyak-mellkas ortézisek

424 06 03 15 03 Nyak-mellkas ortézisek Degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerû stabil törések, luxatio, artritis; luxatios törések primer nyújtását követõen diszlokációra hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelõzésére ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

425 06 03 15 03 03 Méretsorozatos nyak-mellkas ortézisek normatív 50% 12 1 db

426 06 06 FELSÕ VÉGTAGOK ORTÉZIS-
RENDSZEREI (TESTEN VISELT)

427 06 06 06 Kézortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

428 06 06 06 06 Adaptív kézortézisek Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postoperatív állapot ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

429 06 06 06 06 03 Mûanyag kézrögzítõk normatív 70% 12 1 db

430 06 06 06 06 06 Gumiszövetes, fémmerevítésû kézrögzítõk normatív 70% 12 1 db

431 06 06 06 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített kézortézisek Rheumatoid arthritis, n. radialis paresis, izomeredetû bénulások, központi idegrendszeri eredetû bénulás Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), idegsebészet

432 06 06 06 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, gumiszövetes kézortézisek normatív 80% 12 1 db

433 06 06 06 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, mûanyag kézrögzítõk normatív 80% 12 1 db

434 06 06 09 Csuklóortézisek Rheumatoid arthritis, n. radialis paresis, izomeredetû bénulások, központi idegrendszeri eredetû bénulás, fájdalmas csuklóízületi mozgások kiiktatása A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), idegsebészet

435 06 06 09 06 Adaptív csuklóortézisek

436 06 06 09 06 03 Mûanyag csuklórögzítõk normatív 70% 12 1 db

437 06 06 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csuklóortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel

438 06 06 09 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mûanyag csuklórögzítõk normatív 80% 12 1 db

439 06 06 09 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, gumiszövetes csuklóortézisek normatív 80% 12 1 db

440 06 06 12 Csukló-kéz ortézisek Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postoperatív állapot, központi és perifériás idegbénulás A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, neurológia, gyermekneurológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), idegsebészet

441 06 06 12 06 Adaptív csukló-kéz ortézisek

442 06 06 12 06 03 Mûanyag csukló-kéz rögzítõk normatív 70% 12 1 db

443 06 06 12 06 06 Mûanyag palmáris alkarsínek normatív 70% 12 1 db

444 06 06 15 Könyökortézisek Postoperatív állapot, könyökízületi instabilitás, arthrosis, arthritis A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

445 06 06 15 06 Adaptív könyökortézisek

446 06 06 15 06 09 Gumiszövetes, fémmerevítésû könyökortézisek normatív 70% 12 1 db

447 06 06 15 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített könyökortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel

448 06 06 15 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, mûanyag, fix könyökortézisek normatív 80% 12 1 db

449 06 06 15 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, mûanyag könyökortézisek, elõkészített ízülettel normatív 80% 12 1 db

450 06 06 24 Váll-könyök ortézisek Vállízület, álízület és felsõ végtag mûtétei után, luxatio humeroscapularis, luxatio acromioclavicularis, contusio omii, humerus diaphysis középsõ 3/5-ének törései, velõûrsínezés után a stabilitás fokozására, lemezes OS után, ha a belsõ rögzítés mellett külsõ stabilizáció is szükséges; törés elhúzódó gyógyulása esetén A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni. ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, kézsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

451 06 06 24 06 Adaptív váll-könyök ortézisek

452 06 06 24 06 03 Mûanyag váll-könyök rögzítõk normatív 70% 12 1 db

453 06 06 24 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített váll-könyök ortézisek Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel

454 06 06 24 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, mûanyag váll-könyök-ortézisek normatív 80% 12 1 db

455 06 12 ALSÓ VÉGTAGOK ORTÉZISRENDSZEREI

456 06 12 03 Lábortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

457 06 12 03 03 Lábortézisek dongalábra

458 06 12 03 03 03 Méretsorozatos, egy síkban korrigáló lábortézisek dongalábra normatív Pes adductus ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

459 06 12 03 03 06 Méretsorozatos, három síkban korrigáló lábortézisek dongalábra normatív Pes equinovarus ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

460 06 12 03 03 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek dongalábra normatív Veleszületett dongaláb, centrális vagy perifériás neurológiai károsodás miatt kialakult kóros lábtartás ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

461 06 12 03 06 Lábortézisek diabeteses neuropathias lábra Diabeteses neuropathias láb krónikus talpi fekéllyel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

462 06 12 03 06 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek diabeteses, neuropathias lábra normatív 80% 12 1 db

463 06 12 03 09 Lábortézisek erõsen deformált lábra Pes excavatus, pes adductus, pes varus, pes valgus ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

464 06 12 03 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített lábortézisek erõsen deformált lábra normatív 80% 12 1 db

465 06 12 03 15 Lábortézisek a láb izomzatának bénulására Peroneus paresis, plaegia ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

466 06 12 03 15 03 Lábortézisek a láb feszítõizomzatának kisfokú bénulására normatív 90% 12 1 db

467 06 12 03 15 06 Lábortézisek a láb feszítõizomzatának nagyfokú bénulására normatív 90% 12 1 db

468 06 12 03 18 Lúdtalpbetétek

469 06 12 03 18 15 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített merev betétek normatív Pes planovalgus esetén 18 év alatti betegnek ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 50% 12 1 pár

470 06 12 03 18 18 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített félmerev betétek normatív Pes planus, pes calceneovalgus esetén 18 év alatti betegnek ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 50% 12 1 pár

471 06 12 06 Boka-láb ortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

472 06 12 06 03 Méretsorozatos boka-láb ortézisek

473 06 12 06 03 09 Fémmerevítésû méretsorozatos boka-láb ortézisek normatív Krónikus bokaízületi instabilitás, krónikus bokaízületi gyulladás, szalagsérülés konzervatív kezelése ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 50% 12 1 db

474 06 12 06 06 Adaptív boka-láb ortézisek

475 06 12 06 06 03 Peroneus-emelõk normatív Peroneus-bénulás a lábszár szinjtében vagy centrális eredettel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, neurológia, gyermekneurológia, idegsebészet, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 90% 12 1 db

476 06 12 06 06 06 Boka-láb ortézisek lábszártörésre normatív Lábszártörés, szeptikus törés, osteosynthesis után, Achilles-ín sérülés ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 70% 12 1 db

477 06 12 06 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek

478 06 12 06 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel normatív Centrális és perifériás bénulás Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 90% 12 1 db

479 06 12 06 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel emelt Centrális és perifériás bénulás 1. Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ
2. Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

480 06 12 06 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, patellaínra támaszkodó boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel normatív Krónikus bokaízületi megbetegedések esetén a bokaízület részleges tehermentesítésére,
Achilles-ínszakadás postoperatív szakában
Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 90% 12 1 db

481 06 12 06 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített, patellaínra támaszkodó boka-láb ortézisek fixált bokaízülettel emelt Krónikus bokaízületi megbetegedések esetén a bokaízület részleges tehermentesítésére, Achilles-ínszakadás postoperatív szakában 1. Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ
2. Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel
ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, reumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

482 06 12 06 09 09 Ortézisek lábbénulásra normatív Alsó végtag veleszületett bénulása ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 90% 12 1 db

483 06 12 06 09 09 Ortézisek lábbénulásra emelt Alsó végtag veleszületett bénulása Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

484 06 12 09 Térdortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

485 06 12 09 06 Adaptív térdortézisek

486 06 12 09 06 03 Adaptív térdortézisek gumiszövetes oldalsínnel normatív Térdízületi instabilitás ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 70% 12 1 db

487 06 12 09 06 06 Adaptív térdortézisek gumiszövetes, szabályozható mozgásterjedelmû oldalsínnel normatív Térdízületi instabilitás esetén várhatóan legfeljebb 6 hétig tartó kezelésre ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 70% 12 1 db

488 06 12 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített térdortézisek

489 06 12 09 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mûanyag térdortézisek merev térdízülettel normatív Lezajlott degeneratív térdízületi betegség után 3 hónapnál hosszabb ideig tartó kezelésre Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 80% 12 1 db

490 06 12 09 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mûanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (gyermek) normatív Nagyfokú térdízület-instabilitás esetén 18 év alatti betegek 6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésére Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 80% 12 1 db

491 06 12 09 09 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített mûanyag térdortézisek változtatható mozgástartománnyal (felnõtt) normatív Nagyfokú térdízület-instabilitás esetén 18 év feletti betegek 6 hétnél hosszabb ideig tartó kezelésére Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, gyermeksebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 80% 12 1 db

492 06 12 09 09 12 Térdízületi kontraktúrakezelõk normatív Lábszáramputációt követõen a térdízületi kontraktúra megelõzésére ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 80% 12 1 db

493 06 12 15 Csípõortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

494 06 12 15 03 Méretsorozatos csípõortézisek

495 06 12 15 03 03 Abdukciós sínek normatív Csípõ veleszületett subluxatiója, instabil csípõ, csípõ egyéb deformitása, csípõ dysplasiája ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 70% 12 1 db

496 06 12 15 03 06 Osteoporosis-ortézisek normatív Osteoporosis
(T-Score < -2,5)
ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi), reumatológia 70% 12 1 db

497 06 12 15 06 Adaptív csípõortézisek

498 06 12 15 06 03 Abdukciós hevederek normatív Csípõ veleszületett subluxatiója, instabil csípõ, csípõ egyéb deformitása, csípõ dysplasiája ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia 80% 12 1 db

499 06 12 15 09 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípõortézisek

500 06 12 15 09 03 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípõortézisek merev ízülettel normatív Coxitis, elõrehaladott coxarthrosis Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 12 1 db

501 06 12 15 09 06 Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípõortézisek szabad ízülettel normatív Osteochondritis, Perthes-kór Kizárólag abban az esetben rendelhetõ, ha a beteg mérete és deformitása miatt dokumentáltan nem látható el méretsorozatos vagy adaptív termékkel ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) 98% 24 1 db

502 06 12 18 Csípõ-térd-boka-láb ortézisek A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egy oldali ellátásra vonatkozik. Rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni

503 06 12 18 03 Négykörsínes térd-boka-láb ortézisek ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

504 06 12 18 03 03 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

505 06 12 18 03 06 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

506 06 12 18 03 09 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek tehermentesítõ tubertámasszal normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

507 06 12 18 03 12 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral és tehermentesítõ tubertámasszal normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

508 06 12 18 03 15 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek, combrészen tokkal normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

509 06 12 18 03 18 Egyoldali négykörsínes térd-boka-láb ortézisek térdzárral, tehermentesítõ tubertámasszal, combrészen tokkal normatív Musculus quadriceps bénulása 98% 18 1 db

510 06 12 18 03 21 Egyoldali medenceöves-négykörsínes
csípõ-térd-boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémsínnel
normatív Egyoldali csípõ, comb és lábszár együttes bénulása esetén 98% 18 1 db

511 06 12 18 03 24 Egyoldali törzs-csípõ-
térd-boka-láb ortézisek, fémsínnel
normatív Egyoldali csípõ, comb és lábszár együttes bénulása esetén, amennyiben ahhoz az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülése társul 98% 18 1 db

512 06 12 18 03 27 Kétoldali medenceöves-
négykörsínes csípõ-térd-
boka-láb ortézisek zárszerkezettel, fémsínnel
normatív Kétoldali csípõ, comb és lábszár együttes bénulása 98% 18 1 db

513 06 12 18 03 30 Kétoldali törzs-csípõ-
térd-boka-láb ortézisek, fémsínnel
normatív Kétoldali csípõ, comb és lábszár együttes bénulása esetén, amennyiben ahhoz az ágyéki gerincszakasz izomzatának nagyfokú gyengülése társul 98% 18 1 db

514 06 12 18 03 33 Perthes-kórt kezelõ csípõ-térd-boka-láb ortézisek normatív Perthes-kór 98% 24 1 db

515 06 12 30 Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez Kizárólag egyedi méretvétel alapján egyedileg készített alsóvégtag-ortézisekhez ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

516 06 12 30 03 Tartozékok
alsóvégtag-ortézisekhez

517 06 12 30 03 03 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: kengyel
normatív 90% 12 2 db

518 06 12 30 03 03 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: kengyel
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 2 db

519 06 12 30 03 06 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: elõrevezetett, beépített kengyel
normatív 90% 12 2 db

520 06 12 30 03 06 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: elõrevezetett, beépített kengyel
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 2 db

521 06 12 30 03 09 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: készen vásárolt kengyel
normatív 90% 12 1 db

522 06 12 30 03 09 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: készen vásárolt kengyel
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

523 06 12 30 03 12 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: csúszó kengyel Perthes-kórt kezelõ ortézishez
normatív 90% 12 1 db

524 06 12 30 03 12 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: csúszó kengyel Perthes-kórt kezelõ ortézishez
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

525 06 12 30 03 15 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: ellenoldali talpmagasítás
normatív 90% 12 1 db

526 06 12 30 03 15 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: ellenoldali talpmagasítás
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

527 06 12 30 03 18 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: korlátozható mozgású bokaízület
normatív 90% 12 1 db

528 06 12 30 03 18 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: korlátozható mozgású bokaízület
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

529 06 12 30 03 21 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: szandál, biztosított támasztású bokaízülettel
normatív 90% 12 1 db

530 06 12 30 03 21 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: szandál, biztosított támasztású bokaízülettel
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

531 06 12 30 03 24 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: bokaszíj
normatív 90% 12 1 db

532 06 12 30 03 24 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: bokaszíj
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

533 06 12 30 03 27 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térd hyperextensióját gátló szíjazat
normatív 90% 12 1 db

534 06 12 30 03 27 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térd hyperextensióját gátló szíjazat
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

535 06 12 30 03 30 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: quadriceps térdhúzó
normatív 90% 12 1 db

536 06 12 30 03 30 Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez: quadriceps térdhúzó emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

537 06 12 30 03 33 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez:
gluteus-húzó
normatív 90% 12 1 db

538 06 12 30 03 33 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez:
gluteus-húzó
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

539 06 12 30 03 36 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térdsapka
normatív 90% 12 1 db

540 06 12 30 03 36 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: térdsapka
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

541 06 12 30 03 39 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: combtoldalék
normatív 90% 12 1 db

542 06 12 30 03 39 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: combtoldalék
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

543 06 12 30 03 42 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv egyoldali járást segítõ eszközhöz
normatív 90% 12 1 db

544 06 12 30 03 42 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv egyoldali járást segítõ eszközhöz
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

545 06 12 30 03 45 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv kétoldali járást segítõ eszközhöz
normatív 90% 12 1 db

546 06 12 30 03 45 Tartozékok alsóvégtag-
ortézisekhez: deréköv kétoldali járást segítõ eszközhöz
emelt Kizárólag 18 év alatti betegek számára rendelhetõ 98% 12 1 db

547 06 18 FELSÕ VÉGTAGOK PROTÉZIS-
RENDSZEREI
1. A kihordási idõre rendelhetõ mennyiség egyoldali ellátásra vonatkozik, a rendelésnél az oldaliságot fel kell tüntetni
2. A nettó 300 000 forintot meghaladó közfinanszírozás alapjául elfogadott árú eszközök támogatásához az adott beteg számára történõ ismételt rendeléskor a REP ellenõrzõ fõorvosának szakmai ellenjegyzése szükséges

548 06 18 03 Részleges kézprotézisek Egy vagy több kézujj, ujjrész hiánya, kéz részleges vagy teljes veleszületett vagy szerzett hiánya sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, kézsebészet, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

549
06 18 03 03 Részleges kézprotézisek ujjcsonkra, kézcsonkra

550 06 18 03 03 03 Ujjpótlások kesztyûvel, hozott kesztyûbe dolgozva normatív 98% 24 1 db

551 06 18 03 03 06 Részleges vagy teljes kézpótlások normatív 98% 24 1 db

552 06 18 03 03 09 Ellentámaszok kézcsonkhoz, nyitott végû alkartokkal normatív 98% 24 1 db

553 06 18 03 03 12 Vállhúzós horgok kézcsonkhoz, nyitott tokkal normatív 98% 24 1 db

554 06 18 03 03 15 Szilikonos ujjpótlások normatív 98% 24 1 db

555 06 18 03 03 18 Szilikonos kézpótlások normatív 98% 24 1 db

556 06 18 09 Alkarcsonkprotézisek

557 06 18 09 03 Kozmetikus protézisek alkarcsonkra Kéz és alkar veleszületett vagy szerzett hiánya sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

558 06 18 09 03 03 Alkarok amputáltaknak normatív 98% 24 1 db

559 06 18 09 03 06 Alkarok az alsó harmadban amputáltaknak normatív 98% 24 1 db

560 06 18 09 03 09 Alkarok a középsõ harmadban amputáltaknak normatív 98% 24 1 db

561 06 18 09 03 12 Pronációs kezek alkarcsonkra normatív 98% 24 1 db

562 06 18 09 06 Munkakar-protézisek alkarcsonkra Kéz és alkar veleszületett vagy szerzett hiánya esetén a munkaképesség, tanulóképesség vagy önálló életvitelre való képesség visszanyerése céljából sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

563 06 18 09 06 03 Mûkezek normatív 98% 24 1 db

564 06 18 09 06 06 Munkakar-protézisek bõrbõl, mûanyag kézzel normatív 98% 24 1 db

565 06 18 09 06 09 Munkakar-protézisek bõrbõl, ízületes felkarmandzsettával normatív 98% 24 1 db

566 06 18 09 06 12 Szerszámbefogó bõrtokok normatív 98% 24 1 db

567 06 18 09 06 15 Gépjármûkormány-
befogók
normatív 98% 24 1 db

568 06 18 09 09 Vállhúzós protézisek alkarcsonkra Kéz és alkar veleszületett vagy szerzett hiánya sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

569 06 18 09 09 03 Vállhúzós protézisek alkarcsonkra mûanyag tokkal normatív 98% 24 1 db

570 06 18 15 Felkarcsonkprotézisek

571 06 18 15 03 Kozmetikus protézisek felkarcsonkra Alkar és felkar veleszületett vagy szerzett hiánya esetén. sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

572 06 18 15 03 03 Kozmetikus protézisek felkarcsonkra, rugós ujjal vagy kesztyûvel normatív 98% 24 1 db

573 06 18 15 03 06 Kozmetikus protézisek felkarcsonkra: passzív felkar normatív 98% 24 1 db

574 06 18 15 06 Vállhúzós protézisek felkarcsonkra Alkar és felkar veleszületett vagy szerzett hiánya esetén. sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

575 06 18 15 06 03 Vállhúzós protézisek hosszú felkarcsonkra normatív 98% 24 1 db

576 06 18 15 06 06 Vállhúzós protézisek felkarcsonkra, öntõgyantából normatív 98% 24 1 db

577 06 18 15 09 Munkakar-protézisek felkarcsonkra Alkar és felkar veleszületett vagy szerzett hiánya esetén a munkaképesség, tanulóképesség vagy önálló életvitelre való képesség visszanyerése céljából. sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

578 06 18 15 09 03 Munkakar-protézisek felkarcsonkra, rugós ujjú kézzel normatív 98% 24 1 db

579 06 18 15 09 06 Munkakar-protézisek felkarcsonkra, szerszámbefogóval normatív 98% 24 1 db

580 06 18 18 Vállcsonkprotézisek Felkar veleszületett vagy szerzett hiánya sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

581 06 18 18 03 Kozmetikus protézisek vállcsonkra

582 06 18 18 03 03 Kozmetikus protézisek vállcsonkra mûanyagból normatív 98% 24 1 db

583 06 18 18 03 06 Kozmetikus protézisek vállcsonkra bõrbõl normatív 98% 24 1 db

584 06 18 18 06 Vállhúzós protézisek vállcsonkra

585 06 18 18 06 03 Vállhúzós protézisek vállcsonkra, mûanyagból normatív 98% 24 1 db

586 06 18 24 Kiegészítõk felsõvégtag-
protézisekhez
Kizárólag felsõvégtag-protézisekhez sebészet, gyermeksebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia, traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)

587 06 18 24 03 Kiegészítõk felsõvégtag-protézisekhez

588 06 18 24 03 03 Normál béleletlen bõrkesztyû-pár normatív 98% 24 1 pár

589 06 18 24 03 06 Speciális szabású, béleletlen bõrkesztyû-pár normatív 98% 24 1 pár

590 06 18 24 03 09 Mûanyag kézhuzat normatív 98% 24 1 db

591 06 18 24 03 12 Egyujjas védõkesztyû flanel béléssel normatív 98% 24 1 pár

592 06 18 24 03 15 Egyujjas védõkesztyû báránybõr béléssel normatív 98% 24 1 pár

593 06 18 24 03 18 Csonkharisnya normatív 98%