<< 2018 Június >>
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Betöltés...

EU-Info feldolgozás Közlemény RSS Csatorna

A14K0173.MVH 2014-10-17
gabona felvásárlás

A14K0172.MVH 2014-10-16
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0171.MVH 2014-10-15
Halászati Operatív Program

A14K0170.MVH 2014-10-14
mg-i termékek értéknövelése

A14K0169.MVH 2014-10-14
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0168.MVH 2014-10-13
varroa atka

A14K0167.MVH 2014-10-13
méz

A14K0166.MVH 2014-10-13
méz

A14K0165.MVH 2014-10-13
TÉSZ kamattámogatás

A14K0164.MVH 2014-10-13
turisztika

A14K0163.MVH 2014-10-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0162.MVH 2014-10-13
vidéki örökség megőrzése

A14K0161.MVH 2014-10-13
falumegújítás és –fejlesztés

A14K0160.MVH 2014-10-13
diverzifikáció

A14K0159.MVH 2014-10-13
mikrovállalkozás

A14K0158.MVH 2014-10-13
technológiai berendezések beszerzése 2013

A14K0157.MVH 2014-10-13
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0156.MVH 2014-10-13
kertészet korszerűsítése

A14K0155.MVH 2014-10-13
állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés

A14K0154.MVH 2014-10-13
öntözés, melioráció

A14K0153.MVH 2014-10-13
mg-i utak fejlesztése

A14K0152.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0151.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0150.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0149.MVH 2014-10-08
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0148.MVH 2014-10-03
növény-egészségügyi vizsgálatok

A14K0147.MVH 2014-09-30
iskolagyümölcs-program

A14K0146.MVH 2014-09-30
Halászati Operatív Program

A14K0145.MVH 2014-09-26
sajt magántárolás

A14K0144.MVH 2014-09-22
de minimis

A14K0143.MVH 2014-09-22
borászati beruházás

A14K0142.MVH 2014-09-22
bemutató üzem

A14K0141.MVH 2014-09-20
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0140.MVH 2014-09-20
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0139.MVH 2014-09-19
szaktanácsadás

A14K0138.MVH 2014-09-22
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0137.MVH 2014-09-15
fiatal mg-i termelők

A14K0136.MVH 2014-09-09
tejtermék intervenció

A14K0135.MVH 2014-09-09
bemutató üzem

A14K0134.MVH 2014-09-06
tejtermék intervenció

A14K0133.MVH 2014-09-06
vaj magántárolás

A14K0132.MVH 2014-09-06
sovány tejpor magántárolás

A14K0131.MVH 2014-09-06
sajt magántárolás

A14K0130.MVH 2014-09-05
rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás

A14K0129.MVH 2014-09-03
meggyfeldolgozás

A14K0128.MVH 2014-08-28
szárított takarmány (de minimis)

A14K0127.MVH 2014-08-21
képzés

A14K0126.MVH 2014-08-19
növényi genetikai erőforrások

A14K0125.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0124.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0123.MVH 2014-07-22
energia ültetvények

A14K0122.MVH 2014-07-22
ültetvények

A14K0121.MVH 2014-07-22
kertészeti ültetvények

A14K0120.MVH 2014-07-22
vidéki alapszolgáltatások

A14K0119.MVH 2014-07-22
diverzifikáció

A14K0118.MVH 2014-07-22
vidéki örökség megőrzése

A14K0117.MVH 2014-07-22
turisztika

A14K0116.MVH 2014-07-22
mikrovállalkozások

A14K0115.MVH 2014-07-22
falumegújítás és – fejlesztés

A14K0114.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0113.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0112.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0111.MVH 2014-07-22
erdészeti géppark

A14K0110.MVH 2014-07-22
kertészet korszerűsítése

A14K0109.MVH 2014-07-22
növénytermesztés létesítmények

A14K0108.MVH 2014-07-22
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0107.MVH 2014-07-22
állattartó telepek

A14K0106.MVH 2014-07-22
technológiai berendezések

A14K0105.MVH 2014-07-22
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek

A14K0104.MVH 2014-07-22
mg-i termékek értéknövelése

A14K0103.MVH 2014-07-22
szaktanácsadás

A14K0102.MVH 2014-07-22
mezőgazdasági utak

A14K0101.MVH 2014-07-22
öntözés, melioráció

A14K0100.MVH 2014-07-09
méhcsaládok pusztulása

A14K0099.MVH 2014-06-20
erdő tűzkárok megelőzése

A14K0098.MVH 2014-06-20
állati génmegőrzés

A14K0097.MVH 2014-06-20
Halászati Operatív Program

A14K0096.MVH 2014-06-19
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0095.MVH 2014-06-18
erdőszerkezet átalakítása

A14K0094.MVH 2014-06-18
erdő-környezetvédelem

A14K0093.MVH 2014-06-06
iskolagyümölcs-program

A14K0092.MVH 2014-05-28
tenyésznyúl - de minimis

A14K0091.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0090.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0089.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0088.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0087.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0086.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0085.MVH 2014-05-27
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A14K0084.MVH 2014-05-26
állati génmegőrzés

A14K0083.MVH 2014-05-26
anyatehén tartás - termeléshez kötött

A14K0082.MVH 2014-05-26
erdészeti potenciál helyreállítása

A14K0081.MVH 2014-05-21
termelői csoportok

A14K0080.MVH 2014-05-20
állatbetegségek és zoonózisok felszámolása

A14K0079.MVH 2014-05-15
biztosítási díjtámogatás

A14K0078.MVH 2014-05-14
iskolagyümölcs-program

A14K0077.MVH 2014-05-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0076.MVH 2014-05-08
bemutató üzem

A14K0075.MVH 2014-05-06
állatjólét

A14K0074.MVH 2014-05-06
agrárerdészeti rendszerek

SZAK
Dokumentum
A jogszabály mai napon hatályos állapota

 

26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelet

a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerõ meghagyásáról

A honvédelemrõl szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) végrehajtásáról szóló 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 106. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és mozgósítása feladatai végrehajtásának szabályozásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében foglaltak végrehajtására - a következõket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya azokra az egészségügyi igazgatást vagy szolgáltatást, illetve az ehhez kapcsolódó gyógyszer-nagykereskedést, orvosi mûszer- és eszközellátást és karbantartást végzõ szervezetekre, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint gyermekvédelmi, költségvetési, illetve gazdálkodó szervezetekre (a továbbiakban: intézmény) terjed ki, amelyek - legalább korlátozott mértékû - mûködése rendkívüli állapot esetén tervezett, illetve indokolt.

2. § (1) A rendkívüli állapot idején továbbmûködõ intézmény(ek) munkaerõ-szükségletét elsõsorban nõi, továbbá nem hadköteles férfi munkavállalókból kell biztosítani.

(2) Az intézmény(ek) rendeltetésszerû mûködéséhez szükséges, nélkülözhetetlen munkaköröket (beosztásokat) betöltõ tartalékos hadköteles személyek akkor részesíthetõk meghagyásban, ha munkakörük (beosztásuk) nem tölthetõ be más - nem hadköteles - munkavállalóval, és munkakörüket (beosztásukat) már a rendkívüli állapot kihirdetése elõtt is betöltötték.

(3) Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter által e rendelet szerint kijelölt intézményekben a meghagyás csak a rendkívüli állapot feladatainak ellátásához feltétlenül szükséges hadköteles állományra terjedhet ki. Azoknak a tartalékosoknak a meghagyása kezdeményezhetõ, akik nagy szervezési és vezetési gyakorlattal, vagy többéves szakmai tapasztalattal rendelkeznek, vagy egyedi szakképesítést igénylõ - az adott régióban vagy megyében rendkívüli állapot idején is feltétlenül szükséges - munkakörben dolgoznak, és pótlásuk más személyekkel nem oldható meg.

(4) A meghagyást munkakörre, illetve beosztásra szólóan kell tervezni. A meghagyás a rendkívüli állapot kihirdetésekor lép életbe.

(5) A meghagyásba bevont szervek jegyzékébõl az intézményt törölni kell, amennyiben az 1. § szerinti feltétel megszûnik, vagy a feladatokat tartalékos hadkötelesek foglalkoztatása nélkül is képes ellátni.

(6) Nem kell meghagyásra tervezni azt a hadkötelest, aki a Hvt. 130. §-a alapján mozgósítás esetén sem kötelezhetõ katonai szolgálatra.

3. § (1) Az egészségügyi, szociális és családügyi ágazatban a rendkívüli állapot idejére meghatározott feladatokba bevont intézmények jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mellékletet az egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) évente egy alkalommal január 10-ig pontosítja. E rendelet hatálya alá tartozó, azonban az 1. számú mellékletben nem szereplõ intézmény(ek) kezdeményezhetik felvételüket a meghagyási feladatokba bevont intézmények közé.

(3) A kezdeményezést az intézmény vezetõje legkésõbb a (2) bekezdésben megjelölt idõpont elõtt 30 nappal nyújthatja be a minisztériumnak.

(4) Amennyiben az egészségügyi szolgáltató a mûködési engedélyében szereplõ egészségügyi szolgáltatások teljesítéséhez más egészségügyi szolgáltató közremûködését veszi igénybe, akkor - a közremûködõvel egyetértésben - kezdeményezheti a közremûködõ egészségügyi szolgáltató meghagyásba vételét is.

(5) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az intézmény, illetve érintett telephelyeinek nevét, címét, az intézmény által ellátott, a meghagyást indokoló speciális feladatokat, az azok ellátásához szükséges munkaköröket és beosztásokat, valamint a meghagyásra javasoltak számát, több telephellyel rendelkezõ intézmény esetén, telephelyenkénti bontásban.

4. § (1) A meghagyásra kijelölt intézmény vezetõje köteles:

a) felmérni és meghatározni azokat a munkaköröket (beosztásokat), amelyek nélkül az intézmény rendkívüli állapot idején feladatát ellátni nem tudja;

b) megvizsgálni, hogy az a) pont szerinti munkaköröket (beosztásokat) hadköteles tölti-e be;

c) a 2. § (2)-(3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelõ, tartalékos hadköteles által betöltött munkakörök (beosztások) esetén a tartalékosok lakóhelye szerinti megyei (fõvárosi) bontásban a 2. számú mellékletben meghatározott névjegyzéket készíteni, azt évenként felülvizsgálni, pontosítani és minden év február 28-áig két példányban, a meghagyásra javasolt hadköteles lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítõ parancsnokságnak megküldeni;

d) kezdeményezni a tartalékos hadköteles meghagyásának megszüntetését, ha annak munkaviszonya megszûnt, illetve ha a meghagyás egyéb ok miatt indokolatlanná vált.

(2) A II-III. kategóriájú intézményeknél bekövetkezett minden olyan változásról, illetve okról, ami jelentõs kihatással van az intézmény rendkívüli állapotra vonatkozó feladataira (különösen férõhelycsökkentés, feladatváltozás, átszervezés), az intézmény vezetõje a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve (a továbbiakban: megyei népegészségügyi szakigazgatási szerv) útján haladéktalanul tájékoztatni köteles a minisztériumot.

5. § (1) A hadkiegészítõ parancsnokság a meghagyás végrehajtását a névjegyzék egyik jóváhagyott példányának visszaküldésével igazolja az intézménynek.

(2) Az illetékes hadkiegészítõ parancsnokság által jóváhagyott jegyzék másolatát az intézmény vezetõje a kézhezvételt követõ 15 napon belül megküldi a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervnek.

(3) A meghagyásra kijelölt munkakörök (beosztások) jegyzékét és az ahhoz kapcsolódó, az illetékes hadkiegészítõ parancsnokságok által visszaigazolt névjegyzéket az intézmények a védelmi feladatok ellátásával összefüggõ iratokhoz, illetve a részükre meghatározott feladatokat tartalmazó tervekhez, intézkedésekhez csatolják.

6. § A Vhr. 108. §-ának (2) bekezdése szerinti ellenõrzés céljára nyilvántartási számmal ellátott „Ellenõrzési Napló-t” kell rendszeresíteni. A bejegyzett hiányosságok megszüntetésére az intézmény vezetõje a megállapított határidõig köteles intézkedni.

7. § A meghagyási munka személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáért, annak megszervezéséért és végrehajtásáért az intézmény vezetõje a felelõs. A meghagyási munkával kapcsolatos nyilvántartások vezetését az intézmény humánpolitikai feladatokat ellátó szervezeti egységének bevonásával kell végezni.

8. § A meghagyásban részesített tartalékos hadkötelesek munkajogi, közalkalmazotti, köztisztviselõi jogviszonyára a Vhr. 104. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

9. § (1) Ez a rendelet 2004. május 1. napján lép hatályba.

(2)

1. számú melléklet a 26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelethez

Az egészségügyért felelõs miniszter által meghatározott, a meghagyási feladatokba bevont szervezetek listája

II. kategóriába tartozó intézmények

Név Ir.sz. Város Cím

Egészségügyért felelõs miniszter által vezetett minisztérium 1051 Budapest Arany János u. 6-8.

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

Országos Tisztifõorvosi Hivatal 1097 Budapest Gyáli út 2-6.

Országos Epidemiológiai Központ 1097 Budapest Gyáli út 2-6.

Fõvárosi Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 1138 Budapest Váci út 174.

Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 7601 Pécs Szabadság u. 7.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6001 Kecskemét Balaton u. 19.

Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5600 Békéscsaba Gyulai u. 61.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3500 Miskolc Medgyesalja u. 12.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 6726 Szeged Derkovits fasor 7-11.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8001 Székesfehérvár Mátyás kir. krt. 13.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 9002 Gyõr Jósika u. 16.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4028 Debrecen Rózsahegyi u. 4.

Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3301 Eger Klapka Gy. u. 11.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2800 Tatabánya Erdész u. 5-7.

Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 3101 Salgótarján Bem u. 7-9.

Somogy Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 7401 Kaposvár Fodor J. tér 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 4401 Nyíregyháza Árok u. 41.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 5000 Szolnok Ady E. u. 35.

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 7101 Szekszárd Dr. Szentgáli u. 2.

Vas Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 9701 Szombathely Sugár u. 9.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8210 Veszprém József A. u. 36.

Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 8900 Zalaegerszeg Göcseji út 24.

III. kategóriába tartozó intézmények

Név Ir.sz. Város Cím

BUDAPEST

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Fõigazgatósága 1395 Budapest Róbert Károly krt. 77.

Országos Mentõszolgálat Budapest Fõvárosi Szervezete 1052 Budapest Markó u. 22.

Légi Mentõszervezet 1185 Budapest Terminál I. 70. épület

EuroCare Rt. 1. sz. Dialízisközpont 1115 Budapest Tétényi út 12-16.

Fõvárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház-Rendelõintézet 1041 Budapest Nyár u. 103.

Fõvárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház-Rendelõintézet 1106 Budapest Maglódi u. 89-91.

Fõvárosi Önkormányzat Budai Gyermekkórház-Rendelõintézet 1023 Budapest Bolyai u. 5-7.

Fõvárosi Önkormányzat Csepeli Weiss Manfréd Kórház-Rendelõintézet 1211 Budapest Déli u. 11.

Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház 1089 Budapest Üllõi út 86.

Fõvárosi Önkormányzat Madarász utcai Gyermekkórház-Rendelõintézet 1131 Budapest Madarász Viktor u. 22-24.

Fõvárosi Önkormányzat Szent Margit Kórház-Rendelõintézet 1032 Budapest Bécsi u. 132.

Fõvárosi Önkormányzat Nyírõ Gyula Kórház 1135 Budapest Lehel út 59.

Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelõintézet 1076 Budapest Péterfy S. u. 8-20.

Fõvárosi Önkormányzat Jahn Ferenc Délpesti Kórház-Rendelõintézet 1204 Budapest Köves u. 2-4.

Észak-Pesti Kórház-Rendelõintézet 1158 Budapest Õrjárat u. 1-3.

Fõvárosi Önkormányzat Szent István Kórház-Rendelõintézet 1096 Budapest Nagyvárad tér 1.

Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórház-Rendelõintézet 1125 Budapest Diósárok u. 1.

Fõvárosi Önkormányzat Szent László Kórház-Rendelõintézet 1097 Budapest Gyáli út 5-7.

Fõvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház-Rendelõintézet 1145 Budapest Uzsoki u. 29.

Fõvárosi Önkormányzat Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ 1092 Budapest Bakáts tér 10.

Fõvárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház-Rendelõintézet 1115 Budapest Tétényi u. 12-16.

Fõvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet 1088 Budapest Szentkirályi u. 40.

Budai MÁV Kórház 1121 Budapest Szanatórium u. 2/A

MÁV Kórház és Központi Rendelõintézet 1062 Budapest Podmaniczky u. 111.

MÁV Közegészségügyi Intézet 1068 Budapest Dózsa György út 112.

Vasútegészségügyi Kht. 1087 Budapest Kerepesi út 3.

MAZSIHISZ Szeretetkórház 1145 Budapest Amerikai út 53-55.

Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórház 1146 Budapest Bethesda u. 3.

Országos Gyógyszerészeti Intézet 1051 Budapest Zrínyi u. 3.

Országos Addiktológiai Intézet 1135 Budapest Lehel u. 59.

Országos Baleseti és Sürgõsségi Intézet 1081 Budapest Fiumei u. 17.

Országos Gyógyintézeti Központ 1135 Budapest Szabolcs u. 33-35.

Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet 1145 Budapest Amerikai út 57.

Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet 1096 Budapest Haller u. 29.

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet 1529 Budapest Pihenõ u. 1.

Országos Laboratóriumi Intézet 1135 Budapest Szabolcs u. 33-35.

Országos Onkológiai Intézet 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 1528 Budapest Szanatórium u. 19.

Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet 1021 Budapest Hûvösvölgyi u. 116.

Országos Reumatológiai és Fizioterápiás Intézet 1023 Budapest Frankel Leó u. 25-29.

Országos Sportegészségügyi Intézet 1123 Budapest Alkotás u. 48.

Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest Karolina u. 19-21.

Pest Megyei Budagyöngye Kórház 1021 Budapest Tárogató út 84-90.

Szent Rókus Kórház és Rendelõintézet 1085 Budapest Gyulai Pál u. 2.

Semmelweis Egyetem (klinikái) 1085 Budapest Üllõi út 26.

Svábhegyi Állami Gyermekgyógyintézet 1121 Budapest Mártonhegyi út 6.

Vadaskert Alapítványi Kórház 1281 Budapest Hûvösvölgyi út 116.

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

AKADIMPEX Külkereskedelmi Kft. 1123 Budapest Gyõri u. 20.

NOVARTIS-HUNGÁRIA Egészségügyi Kft. 1027 Budapest Horváth u. 14-24.

HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. 1061 Budapest Király u. 12.

IZINTA Kereskedelmi Kft. 1121 Budapest Konkoly Thege M. u. 29-33.

UNI-LAB Vegyipari és Szolgáltató Rt. 1103 Budapest Gergely u. 79.

BELLIS Gyógyszerkereskedelmi Rt. 1145 Budapest Uzsoki u. 36/A

Fúzió-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. 1095 Budapest Soroksári út 158.

Medimpex Gyógyszernagykereskedelmi Rt. 1138 Budapest Váci út 168/A

Pap Gyógyszernagykereskedelmi Kft. 1182 Budapest Marosvásárhely u. 19.

GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u. 43.

Mûszer-, eszközellátással és karbantartással foglalkozó szervezetek

7X ORVOSELEKTRONIKAI Kft. 1135 Budapest Mór u. 10/A

A. L. INSTRUMENTS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1047 Budapest Baross u. 53.

ANAMED Analitikai és Orvosi Mûszerkereskedelmi Kft. 1144 Budapest Kõszeg u. 29.

CARL ZEISS Kft. 1118 Budapest Bajmóci u. 11.

COMESA Budapest Orvosi Mûszer- és Labortechnikai Kft. 1134 Budapest Róbert Károly krt. 82-84.

ERBE Orvosi Mûszer Szerviz és Információs Kft. 1105 Budapest Gitár u. 10.

GYSGY-REHAB Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs Termékeket Gyártó Rt. 1134 Budapest Dózsa György út 144.

HÖR-KA Elektronikai Kft. 1025 Budapest Zöld lomb u. 46.

MEDICOR Szerviz Rt. 1135 Budapest Tahi u. 53-59.

MEDIN Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1131 Budapest Béke út 137.

MEDIREX Egészségügyi Kereskedelmi és Szolgáltató Rt. 1142 Budapest Erzsébet királyné útja 98/B

OMKER Orvosi Mûszerkereskedelmi Rt. 1089 Budapest Rezsõ u. 5-7.

Orvos és Kórháztechnikai Intézet 1124 Budapest Diósárok u. 3.

SIEMENS Rt. Orvostechnika 1143 Budapest Gizella út 51-57.

UNIMET Kórháztechnikai Kft. 1138 Budapest Népfürdõ u. 19/B

UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest Fûrész u. 25. fszt. 2.

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 1037 Budapest Bécsi út 324/7.

Szociális intézmények

Nyugdíjas Egészségügyi Dolgozók Otthona 1037 Budapest Újvár u. 2.

Fõvárosi Módszertani Szociális Otthon 1011 Budapest Fõ u. 41.

Idõskorúak Árpádházi Szent Erzsébet Szociális Otthona 1021 Budapest Szerb Antal u. 13-17.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1047 Budapest Baross u. 100.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1064 Budapest Rózsa F. u. 67.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1071 Budapest Dózsa György út 82/B

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1103 Budapest Gergely u. 85.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1112 Budapest Kamaraerdei u. 16.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1502 Budapest Rupphegyi u. 7.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1121 Budapest Kútvölgyi út 20-22.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 1175 Budapest Pesti u. 117.

Mozgássérültek Állami Intézete 1022 Budapest Marczibányi tér 3.

Vakok Állami Intézete 1146 Budapest Hermina út 21.

Reménysugár Habilitációs Intézet 1223 Budapest Kápolna u. 3.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Cseppkõ Utcai Gyermekotthon 1025 Budapest Cseppkõ u. 74.

Béke Nevelõotthon 1021 Budapest Hárshegyi u. 9.

Gyermekotthon 1023 Budapest Bólyai u. 11.

József Attila Hetes Diákotthon 1142 Budapest Dorozsmai u. 21/B

Hetes Gyermekotthon 1021 Budapest Hûvösvölgyi u. 165.

Hetes Gyermekotthon 1022 Budapest Tapolcsányi u. 4.

Hetes Gyermekotthon, Óvoda 1118 Budapest Breznó köz 10-12.

Bányai Júlia Ifjúsági Otthon és Szakiskola 1042 Budapest Árpád u. 199.

Fõvárosi Önkormányzat Ifjúsági Otthona 1094 Budapest Bokréta u. 3.

Gyermekotthon, Általános és Szakmunkásképzõ Iskola 1134 Budapest Róbert K. krt. 49-51.

Kossuth Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola 1121 Budapest Mátyás király út 8.

Kaffka Margit Ifjúsági Otthon 1122 Budapest Acsády Ignác u. 3.

Vasvári Pál Gyermek és Ifjúsági Otthon, Általános Iskola 1121 Budapest Budakeszi út 48.

Hungária Hetes Diákotthon és Általános Iskola 1192 Budapest Hungária út 36.

Gyermek és Ifjúsági Otthon 1113 Budapest Aga u. 1-3.

Gyermek és Ifjúsági Otthon 1112 Budapest Menyecske u. 16.

Gyöngyvirág Gyermekotthon 1184 Budapest Gyöngyvirág u. 28.

Ifjúsági Otthon 1103 Budapest Szlávy u. 40.

Esze Tamás Ifjúsági Otthon 1125 Budapest Diósárok u. 40.

Zirzen Janka Gyermekotthon 1021 Budapest Heinrich I. u. 2.

Fõvárosi Ifjúsági Otthon 1089 Budapest Villám u. 25.

Bokréta Lakásotthonok 1071 Budapest Damjanich u. 50.

Ifjúsági Otthon 1071 Budapest Damjanich u. 50.

Gyermekotthon 1211 Budapest Templom u. 13.

Utógondozó Otthon 1021 Budapest Budakeszi út 67.

Egyesített Csecsemõotthonok 1063 Budapest Kmetty u. 31.

Pikler Intézet 1022 Budapest Lóczy u. 3.

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon 1141 Budapest Rákospatak u. 101.

Dr. Török Béla Általános Iskola és Gyermekotthon 1142 Budapest Szõnyi út 26/B

Dr. Török Béla Általános Iskola és Gyermekotthon 1144 Budapest Újváros park 1.

Benedek Elek Gyermekotthon 1035 Budapest Szél u. 11-13.

Diótörés Alapítvány Utógondozó Otthona 1082 Budapest Horváth M. tér 16.

Vakok Batthyány Lajos Római Katolikus Gyermekotthona 1125 Budapest Mátyás király u. 29.

Vakok Általános Iskolája, Diákotthon és Gyermekotthon 1149 Budapest Ajtósi Dürer sor 39.

SOS Gyermekfalu Magyarországi Egyesülete 1025 Budapest Felsõ-zöldmáli u. 53.

Nemzetközi Gyermekmentõ Szolgálat Magyar Egyesülete 1066 Budapest Teréz krt. 24.

Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelõszülõkért 1065 Budapest Podmaniczky u. 17.

Menedék Alapítvány 1221 Budapest Késmárki u. 8.

Pest Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Intézményei 1051 Budapest Steindl Imre u. 12.

Pest Megyei Petényi Géza Csecsemõotthon 1125 Budapest Szarvas Gábor u. 20.

BARANYA MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Baranya Megyei Szervezete 7623 Pécs Tüzér u. 11.

Baranya Megyei Kórház-Rendelõintézet 7623 Pécs Rákóczi u. 2.

Baranya Megyei Kerpel-Fronius Ödön Gyermekkórház 7624 Pécs Nyár u. 8.

Mohács Város Kórháza 7700 Mohács Szepessy tér 7.

Komló Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézeti Egység 7301 Komló Majális tér 1.

Magyarországi Irgalmasrend Kórháza Közhasznú Társaság 7800 Siklós Baross Gábor u. 6.

Szigetvári Városi Kórház-Rendelõintézet 7900 Szigetvár Szent István ltp. 7.

Baranya Megyei Gyógyfürdõkórház 7815 Harkány Zsigmond sétány 1.

Pécsi Tudományegyetem (klinikái) 7624 Pécs Szigeti u. 12.

MÁV Pécsi Területi Eü. Kp. Balneo- és Fizikoterápiás Rehabilitációs Intézet 7815 Harkány Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

MÁV Területi Egészségügyi Központ, Pécs 7623 Pécs Szabadság u. 30.

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

PANNONMEDICINA Gyógyszerkereskedelmi Rt. 7615 Pécs Ürögi fasor 2/A

Szociális intézmények

Baranya Megyei Közgyûlés Idõsek Otthona 7833 Görcsöny Hársfa u. 6.

Komló Városi Önkormányzat Szociális Otthona 7362 Vásárosdombó Margitmajor

Pécs Megyei Jogú Város Integrált Szociális Intézete 7636 Pécs Malomvölgyi u. 21.

Pécs Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézete 7623 Pécs Xavér u. 10.

Pécs Megyei Jogú Város Tüzér Utcai Egyesített Szociális Intézete 7624 Pécs Tüzér u. 7.

Siklós Városi Egyesített Szociális Intézet 7817 Siklós-Gyüd Járó Péter u. 42.

Szociális Otthon, Somberek 7728 Somberek Dózsa György u. 19.

Baranya Megyei Közgyûlés Idõsek Otthona 7751 Szederkény Pécsi út 23.

Baranya Megyei Közgyûlés Értelmi Fogyatékosok Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona 7684 Helesfa Nádassy telep

Baranya Megyei Közgyûlés Értelmi Fogyatékosok Otthona 7932 Mozsgó Mátyás király u. 1.

Baranya Megyei Közgyûlés Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye 7900 Szigetvár Turbékpuszta 1.

Szociális Betegotthon 7700 Mohács Újváros 10.

Baranya Megyei Közgyûlés Értelmi Fogyatékosok Egészségügyi Gyermekotthona 7754 Boly Hõsök tere 5.

Anya-, Gyermek- és Ifjúságvédelmi intézmények

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona 7621 Pécs Megye u. 24.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat Kisgyermek Szociális Intézmények Gyermekotthona 7633 Pécs Gosztonyi u. 1.

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat 7626 Pécs Egyetem u. 6.

Baranya Megyei Önkormányzat Lakásotthon Igazgatósága 7900 Szigetvár Radován tér 1.

„Szolgáló Szeretet” Alapítvány Lakásotthona 7622 Pécs Légszeszgyár u. 15.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csilla Gondviselés Háza 7621 Pécs Janus Pannonius u. 6.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon 7300 Komló Tompa M. u. 15.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 7700 Mohács Kórház u. 1-3.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 7720 Pécsvárad Kossuth Lajos u. 4.

Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 7825 Old Külterület 199.

Baranya Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 7300 Komló Mecsekjánosi u. 2.

BÁCS-KISKUN MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Bács-Kiskun Megyei Szervezete 6000 Kecskemét Akadémia krt. 66.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza 6000 Kecskemét Nyíri út 38.

Bajai Kórház 6500 Baja Rókus u. 10.

Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 6300 Kalocsa Kossuth L. u. 34-36.

Kiskunfélegyháza Városi Kórház 6100 Kiskunfélegyháza Fadrusz J. u. 4.

Semmelweis Kórház 6400 Kiskunhalas Dr. Monszpart L. u. 1.

Szociális intézmények

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Õszi Napfény” Idõsek Szociális Otthona 6454 Bácsborsód Dózsa Gy. út 9.

Kalocsa Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézet 6300 Kalocsa Bem Apó u. 19.

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Margaréta Otthona 6000 Kecskemét Nyíri u. 77/A

Kecskemét Megyei Város Önkormányzati Hivatala Platán Otthona 6000 Kecskemét Szt. László út 1.

Kiskunhalas Városi Önkormányzat Szociális Intézménye 6400 Kiskunhalas Nyúl u. 5.

Városi „Barátság” Egyesített Szociális Intézet 6120 Kiskunmajsa Fõ u. 2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Nefelejcs Ház” Idõskorúak Szociális Otthona 6050 Lajosmizse Dózsa György út 2.

Kunszentmiklós Városi Önkormányzat Szociális Otthona 6098 Tass Egecsey krt. 48.

Fõvárosi Szociális Betegotthon 6422 Tompa Szabadföld u. 47.

Egészségügyi és Szociális Alapellátó Hálózat Pszichiátriai Betegek Otthona 6500 Baja Pokony J. u. 1-3.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 6400 Kiskunhalas Kõrösi u. 16.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Egészségügyi Gyermekotthona 6522 Gara Köztársaság út 1.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 6430 Bácsalmás Hõsök tere 12.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Haynald Gyermekotthona 6344 Hajós Jókai u. 2.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napsugár Gyermekotthona 6000 Kecskemét Lórántffy Zs. u. 1.

ESzCsM Kalocsai Gyermekotthona 6301 Kalocsa Szent István u. 16-22.

„SOS Ifjúsági Ház” Lakásotthona 6050 Lajosmizse Dózsa György u. 108.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Faragó Béla Gyermekotthona 6000 Kecskemét Balaton u. 24.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 6000 Kecskemét Balaton u. 24.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Átmeneti Otthona 6000 Kecskemét Balaton u. 24/C

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelõszülõi Hálózat 6000 Kecskemét Balaton u. 24/C

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye és Gyermekotthona 6087 Dunavecse Fõ u. 39.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye 6500 Baja Barátság tér 18.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Közoktatási és Szakszolgálati Intézménye és Gyermekotthona 6000 Kecskemét Juhar u. 23.

SOS Gyermekfalu 6000 Kecskemét Vízmû u. 22.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 6413 Kunfehértó Úttörõ tér 8.

BÉKÉS MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Békés Megyei Szervezete 5600 Békéscsaba Berzsenyi u. 9.

Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza 5700 Gyula Semmelweis u. 1.

EuroCare Rt. 5. sz. Dialízisközpont 5600 Békéscsaba Gyulai út 18.

Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet 5600 Békéscsaba Gyulai u. 18.

Orosháza Városi Önkormányzat Kórháza 5900 Orosháza Könd u. 59.

Békés Megyei Képviselõ-testület Tüdõkórháza 5703 Gyula Sitka u. 1.

Szociális intézmények

Egyesített Szociális Intézmény, Békés 5630 Békés Farkas Gy. u. 2.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális Otthona 5600 Békéscsaba Körgát sor 16-17.

Békés Megye Képviselõ-testület Idõskorúak Szociális Otthona és Súlyos Fogyatékosok Szakosított Szociális Otthona 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 86.

Békés Megye Képviselõ-testület Szociális Otthona 5931 Nagyszénás Táncsics út 3.

Városi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézete 5900 Orosháza Teréz u. 14.

Szarvas Város Képviselõ-testülete Egyesített Szociális Intézet Idõsek Otthona 5540 Szarvas Rákóczi u. 25.

Szociális Otthon 5542 Elek Semmelweis út 14-16.

Békés Megye Képviselõ-testülete Szakosított és Idõskorúak Szociális Otthona 5800 Mezõkovácsháza Tanya 36.

Nagyközségi Önkormányzat Elmebetegek Szociális Otthona 5516 Körösladány Nagy M. u. 2.

Fõvárosi Önkormányzat Gyulai Szociális Otthona 5700 Gyula Vértanúk 1-5.

Békés Megye Képviselõ-testülete Szakosított Szociális Otthona 5509 Dévaványa Széchenyi u. 25.

Békés Megye Képviselõ-testülete Önkormányzati Hivatal Értelmi Fogyatékosok Szociális Foglalkoztató Intézete 5667 Magyarbánhegyes Tanya 37.

Békés Megye Képviselõ-testülete Egészségügyi Gyermekotthona 5600 Békéscsaba Degzé út 41.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Békés Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthonai 5700 Gyula Ady Endre u. 8.

Békés Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelõszülõi Hálózat 5700 Gyula Ady Endre u. 8.

SOS Gyermekfalu 5830 Battonya H. Gmeiner u. 21.

SOS Ifjúsági Ház 5600 Békéscsaba Milleniumi ltp. 9.

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon, Lakásotthonok 5567 Magyarbánhegyes Kossuth u. 81.

Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézet 5641 Tarhos Békési u. 7.

Gyermek-, Ifjúsági Otthon és Szakiskola 5510 Dévaványa Mátyás u. 1.

Integrált Gyermekotthon és Óvoda 5742 Elek Táncsics u. 22/A

Római Katolikus Egyház Szent Imre Gyermekotthona 5661 Újkígyós Hosszú u. 70.

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Bokréta Lakásotthona 5500 Gyomaendrõd József Attila u. 2-4.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete 3501 Miskolc Petõfi u. 18.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzat Szent Ferenc Kórháza 3501 Miskolc Csabai kapu 42.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Semmelweis Kórház-Rendelõintézet 3501 Miskolc Csabai kapu 9.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kórháza 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 72-76.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Diósgyõri Kórháza 3520 Miskolc Kórház u. 1.

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Erzsébet Kórháza 3981 Sátoraljaújhely Mártírok útja 9.

Városi Kórház-Rendelõintézet 3700 Kazincbarcika Május 1. út 56.

Almási Balogh Pál Városi Kórház-Rendelõintézet 3601 Ózd Béke út 1.

Mezõkövesd Városi Kórház-Rendelõintézet 3400 Mezõkövesd Mátyás király u. 75.

MÁV Területi Egészségügyi Központ, Miskolc 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky u. 45.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat II. Rákóczi Ferenc Kórháza 3800 Szikszó Kassai út 45-49.

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

Viridis-Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft. 3903 Bekecs Béke út 15-17.

Szociális intézmények

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Egészségügyi Gyermekotthona 3885 Boldogkõváralja Kossuth u. 2.

Városi Önkormányzat Idõskorúak Szociális Otthona 3783 Edelény Árpád út 29.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Idõskorúak Szociális Otthona 3526 Miskolc Szentpéteri kapu 101.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Otthona 3743 Ormosbánya Ady Endre u. 33.

Tokaj Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézete 3911 Tokaj Bethlen Gábor u. 2.

Egészségügyi Gyermekotthon 3910 Tokaj Bethlen Gábor u. 36.

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális Otthona 3900 Szerencs Bekecsi u. 10.

Idõskorúak Szociális Otthona 3600 Ózd Dózsa György út 50.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szociális Otthona 3462 Borsodivánka József Attila u. 1.

Szakosított Szociális Otthon 3780 Edelény II. akna

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona 3593 Hejõbába Széchenyi u. 94.

Szociális Otthon 3974 Ricse Vasút u. 2.

Szociális Foglalkoztató Intézet 3630 Putnok Bajcsy-Zsilinszky u. 48.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Gyermekváros Gyermekjóléti-gyermekvédelmi Központ 3515 Miskolc Egyetem u. 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 3532 Miskolc Károly u. 12.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelõszülõi Hálózata 3532 Miskolc Károly u. 12.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona 3532 Miskolc Károly u. 12.

Gyermek- és Ifjúsági Otthon 3571 Alsózsolca Kossuth L. u. 149.

Gyermekotthon 3895 Gönc Kossuth L. u. 83.

Abaúji Lakásotthonok 3874 Hernádvécse Béke tér 7.

Gyermekotthon és Általános Iskola 3718 Megyaszó György major

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Csecsemõotthona 3642 Nagybarca Külterület u. 1.

Ifjúsági Otthon 3586 Sajóörs Jókai u. 1.

Illyés Gyuláné Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 3882 Abaújkér Rákóczi u. 8.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 3578 Girincs Rákóczi u. 1.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 3732 Kurityán Kossuth u. 130.

Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon 3600 Ózd 48-as út 26.

Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 3425 Sály Gárdonyi Géza u. 18.

Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 3767 Tornanádaska Kossuth Lajos u. 1.

Szervita Családi Nevelõotthon 3441 Mezõkeresztes Szentistváni u. 73.

Családsegítõ Központ Családok Átmeneti Otthona 3600 Ózd Lehel vezér u. 1.

Ökumenikus Szeretetszolgálat 3524 Miskolc Leszih u. 4.

Lórántffy Zs. Református Kismamaház 3527 Miskolc Sinva u. 17/A

CSONGRÁD MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Csongrád Megyei Szervezete 6722 Szeged Kossuth Lajos u. 15.

Csongrád Megyei Önkormányzat Területi Kórháza 6604 Szentes Sima Ferenc u. 44-58.

Erzsébet Kórház-Rendelõintézet 6801 Hódmezõvásárhely Dr. Imre József u. 2.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Gyermekkórház 6701 Szeged Temesvári krt. 35-37.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Kórház 6725 Szeged Kálvária sugárút 57.

Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet 6900 Makó Kórház u. 2.

Szegedi Tudományegyetem (klinikái) 6701 Szeged Dugonics tér 13.

MÁV Területi Egészségügyi Központ, Szeged 6726 Szeged Csanády u. 34/A

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

HELIOMED Szegedi Gyógyszerkereskedelmi Rt. 6723 Szeged József Attila sgt. 130.

Szociális intézmények

Csongrád Megyei Közgyûlés „Aranysziget Otthon” 6740 Csongrád Gyöngyvirág út 7-9.

Hódmezõvásárhelyi Megyei Jogú Város Szociális Otthona 6800 Hódmezõvásárhely Serház tér 6.

Csongrád Megyei Közgyûlés Marosmenti Idõsek Otthona 6900 Makó Batthyány u. 23.

Csongrád Megyei Közgyûlés Idõsek Otthona 6782 Mórahalom Szegedi u. 1.

Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szakosított Szociális Otthona 6805 Kútvölgy Tanya 1133

Csongrád Megyei Közgyûlés „Kastély” Otthona 6622 Nagymágocs Szentesi út 2.

Csongrád Megyei Közgyûlés Idõsek Otthona 6923 Óföldeák Návaly Lajos u. 2.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Petõfi Telepi Idõskorúak Szociális Otthona 6727 Szeged Acél u. 1.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, Szociális Otthona 6724 Szeged Kálvária sgt. 43.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, Szociális Otthona 6724 Szeged Kálvária sgt. 47.

Csongrád Megyei Közgyûlés Ápoló Otthona 6627 Derekegyház Köztársaság tér 9.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi Gyermekotthona 6723 Szeged Agyagos út 45.

Csongrád Megyei Közgyûlés Pszichiátriai Otthona 6767 Ópusztaszer Tóhajlat u. 133.

Csongrád Megyei Közgyûlés Pszichiátriai Ápoló Otthona 6600 Szentes Sima F. u. 6-10.

Csongrád Megyei Közgyûlés Vakok Otthona 6726 Szeged Torontál tér 1.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok Igazgatósága 6726 Szeged Bal fasor 6.

Csongrád Megyei Önkormányzat Kozmutka Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 6800 Hódmezõvásárhely Kutasi út 36.

Csongrád Megyei Önkormányzat Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Speciális Gyermekotthon 6600 Szentes Deák Ferenc u. 52-54.

Csongrád Megyei Önkormányzat Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 6900 Makó Vásárhelyi u. 1-3.

Szeged Megyei Jogú Város Bölcsõdéi és Gyermekotthona 6724 Szeged Párizsi krt. 27.

Árpád Gyermekotthon 6726 Szeged Szõregi u. 80.

Károlyi István Gyermekközpont Lakásotthona 6647 Csanytelek Baross Gábor u. 3.

SOS Gyermekfalu Magyaroszági Egyesülete Szegedi Ifjúsági Ház 6753 Szeged Zágráb u. 11.

Krízisotthon 6601 Szentes Liget sor 7.

Anya-Gyermek Szálló 6800 Hódmezõvásárhely Szántó-Kovács J. u. 132.

FEJÉR MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Fejér Megyei Szervezete 8002 Székesfehérvár Seregélyesi u. 5.

EuroCare Rt. 9. sz. Dialízisközpont 8000 Székesfehérvár Kikindai u. 1.

EuroCare Rt. 13. sz. Szatelit Dialízisközpont 2400 Dunaújváros Korányi S. u. 4-6.

Fejér Megyei Szent György Kórház 8000 Székesfehérvár Seregélyesi út 3.

Szent Pantaleon Kórház 2401 Dunaújváros Korányi Sándor u. 4-6.

Városi Kórház-Rendelõintézet 8061 Mór Kórház u. 21.

Szociális intézmények

Egyesített Szociális Intézmény 2400 Dunaújváros Akácfa u. 2.

Fejér Megyei Szociális Otthon 7017 Mezõszilas Fõ u. 55.

Fejér Megyei Szociális Otthon 2061 Bicske Bem u. 13.

Fejér Megyei Szociális Otthon 2433 Sárosd Szabadság tér 1.

Egyesített Szociális Intézmény 8000 Székesfehérvár Rákóczi út 34.

Fõvárosi Önkormányzat Idõsek Otthona 8153 Polgárdi Somlyói u. 40.

Fejér Megyei Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona 8082 Gánt Bányatelep

Fõvárosi Szociális Otthon 2463 Tordas Sajnovics tér 5.

Fejér Megyei Szociális Foglalkoztató Intézet 8154 Polgárdi Tekerespuszta

Fejér Megyei Egészségügyi Gyermekotthona 8154 Polgárdi Somlyói út 2/A

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Fejér Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 8000 Székesfehérvár Erzsébet u. 28.

Fejér Megyei Lakásotthon Hálózat 2424 Elõszállás Cifrakert u. 2.

Fejér Megyei Gyermekotthonok (1-2. sz.) 8000 Székesfehérvár Kikindai u. 1.

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2481 Velence Bárczi G. u. 4-6.

Általános Iskola, Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2462 Martonvásár Bajcsy-Zs. u. 32.

Reménység Háza Alapítvány Gyermek- és Ifjúsági Otthon 8000 Székesfehérvár Széchenyi u. 24.

Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola 2060 Bicske Kossuth u. 42.

Családok Átmeneti Otthona 8000 Székesfehérvár Palotai u. 51/A

Károlyi István Gyermekközpont 7041 Vajta Petõfi u. 57.

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezete 9002 Gyõr Tarcsay V. u. 11.

EuroCare Rt. 11. sz. Dialízisközpont 9023 Gyõr Magyar u. 8.

Petz Aladár Oktató Megyei Kórház, Gyõr 9002 Gyõr Vasvári Pál u. 2.

Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház 9400 Sopron Gyõri út 15.

Karolina Kórház-Rendelõintézet 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 2-4.

Margit Kórház-Rendelõintézet 9300 Csorna Soproni u. 64.

Dr. Lumniczer Sándor Kórház-Rendelõintézet 9330 Kapuvár Dr. Lumniczer S. u. 10.

Állami Szanatórium 9400 Sopron Várisi u. 2.

Szociális intézmények

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézmény Szociális Otthona 9026 Gyõr Kálóczy tér 11.

Jobaháza Idõskorúak Szociális Otthona 9323 Jobaháza Kossuth út 8.

Egyesített Szociális Intézmény Szociális Otthona, Nagylózs 9482 Nagylózs Zrínyi út 2.

Egyesített Szociális Intézmény 9400 Sopron Balfi út 80.

Szocioterápiás Otthon 9401 Sopron Kolostor út 1.

Gyõr-Moson-Sopron Megye Egészségügyi Gyermekotthona 9400 Sopron Tao Malom 23.

Dr. Piroth Endre Mentálhigiénés Otthon 9086 Töltéstava Táplánypuszta

Fõvárosi Önkormányzat Fogyatékosok Otthona 9476 Zsira Rákóczi Ferenc u. 12.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 9024 Gyõr Vasvári Pál u. 1.

Gyõr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Központjának Gyermekotthonai 9024 Gyõr Vasvári Pál u. 1.

József Attila Gyermekvédelmi Központ 9400 Sopron József A. u. 42.

Doborjáni Ferenc Speciális Oktatási Intézet Lakásotthonai 9400 Sopron Brennbergi u. 82.

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Kollégium és Gyermekotthon 9023 Gyõr Bárczi Gusztáv u. 2.

Anya- Csecsemõ és Gyermekotthon 9024 Gyõr Nagy Imre u. 9.

Sopron Megyei Jogú Város Családsegítõ Intézetének Speciális Gyermekotthona 9400 Sopron Kossuth Lajos u. 10.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 4025 Debrecen Külsõ Vásártér 14.

EuroCare Rt. 10. sz. Dialízisközpont 4043 Debrecen Bartók Béla út 2-26.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Kenézy Gyula Kórház-Rendelõintézet 4043 Debrecen Bartók Béla út 2-26.

Területi Kórház, Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu Orbán Balázs tér 1.

Debreceni Egyetem (klinikái) 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.

MÁV Területi Egészségügyi Központ, Debrecen 4025 Debrecen Erzsébet u. 32-36.

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

HAJDÚ Gyógyszerkereskedelmi Rt. 4032 Debrecen Dóczi J. u. 36.

Szociális intézmények

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, Idõskorúak Otthona 4032 Debrecen Pallagi út 9.

Városi Önkormányzat Szociális Otthona 4220 Hajdúböszörmény Dorogi u. 91.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Módszertani Gondozási Központ 4200 Hajdúszoboszló Hõforrás u. 105/C

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Idõskorúak Otthona 4271 Mikepércs Forrástanya 42.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, Gyermekkorú Fogyatékosok Otthona 4031 Debrecen Kishegyesi u. 127.

Idõsek Otthona és Rehabilitációs Intézete 4060 Balmazújváros Nagyhát

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Egyesített Szociális Intézménye, Felnõtt Fogyatékosok Otthona 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 100.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona 4080 Hajdúnánás Magyar u. 46.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona 4138 Komádi Külsõiszap 17.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona 4254 Nyíradony Vörösmarty u. 26.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona 4150 Püspökladány Kiss F. u. 1.

Hadú-Bihar Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Otthona 4130 Derecske Morgó u. 1.

Debrecen Megyei Jogú Város Egészségügyi Gyermekotthona 4032 Debrecen Böszörményi út 148.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 4024 Debrecen Vármegyeháza 5-7.

Arany János Gyermekotthon, Óvoda és Általános Iskola 4100 Berettyóújfalu Honvéd u. 9.

Hajdúsági Lakásotthonok 4080 Hajdúnánás Fürdõ u. 2.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debreceni és Nyírségi Lakásotthona 4024 Debrecen Piac u. 54.

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon, Hasznosidõ Központ 4138 Komádi Köztársaság u. 31.

Óvoda, Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon 4220 Hajdúböszörmény Radnóty u. 5.

Általános Iskola, Diák- és Gyermekotthon 4200 Hajdúszoboszló Dózsa György u. 10-12.

Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye 4026 Debrecen Bem tér 13.

Debrecen Megyei Jogú Város Védõ- és Csecsemõotthona 4032 Debrecen Kartács u. 42.

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Átmeneti Gyermekotthona 4024 Debrecen Vármegye u. 9.

Debreceni Szegényeket Támogató Alapítvány 4025 Debrecen Barna u. 18.

Családok Átmeneti Otthona és Utógondozó Otthon 4029 Debrecen Fényes udvar 18. I/6.

Egy Ház Alapítvány Családok Átmeneti Otthona 4024 Debrecen Piac u. 38.

ESzCsM Debreceni Javítóintézete 4032 Debrecen Böszörményi u. 173.

HEVES MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Heves Megyei Szervezete 3300 Eger Szalapart 79.

Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelõintézet 3301 Eger Széchenyi u. 27-29.

Bugát Pál Kórház 3200 Gyöngyös Dózsa Gy. út 20-22.

Albert Schweitzer Kórház-Rendelõintézet 3000 Hatvan Balassi Bálint u. 16.

Mátrai Állami Gyógyintézet 3233 Mátraháza

Parádfürdõi Állami Kórház 3244 Parádfürdõ Kossuth u. 221.

Szociális intézmények

Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 3244 Parádfürdõ Kossuth u. 378.

Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 3360 Heves Fõ u. 63.

Heves Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 3291 Vámosgyörk István király u. 1.

Heves Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 3272 Gyöngyösvisonta Erõmû út 6.

Heves Megyei Önkormányzat Megyei Módszertani Otthona 3346 Bélapátfalva Petõfi u. 25.

Heves Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete 3399 Andornaktálya Rákóczi u. 289.

Heves Megyei Önkormányzat Csecsemõotthona és Fogyatékosok Gyermekotthona 3301 Eger Szalapart u. 84.

Fõvárosi Gyermekotthon 3345 Mónosbél Dózsa György út 12.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 3300 Eger Dobó tér 6/A

Heves Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Átmeneti Otthona 3301 Eger Iskola u. 1.

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 3301 Eger Iskola u. 1.

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 3250 Pétervására Ifjúság u. 7.

Heves Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 3022 Lõrinci Erõmû tér 32.

Heves Megyei Önkormányzat Speciális Gyermekotthona 3001 Eger Szalapart u. 84.

Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon 3001 Eger Szalapart u. 81.

Mária Oltalma Leánynevelõ Otthon 3245 Recsk Hunyadi u. 2.

BIOECO Alapítvány Utógondozó Otthona 3022 Lõrinci Külterület, 0156 hrsz.

Konszenzus Alapítvány Heves Megyei Szervezete, Családok Átmeneti Otthona 3301 Eger Iskola u. 1.

Ifjúsági Segítõház 3300 Eger Béke út 60.

Fõvárosi Gyermekotthon 3345 Mónosbél Dózsa György út 12.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete 5000 Szolnok Széchenyi krt. 6.

Hetényi Géza Kórház-Rendelõintézet 5004 Szolnok Tószegi út 21.

Városi Kórház-Rendelõintézet 5400 Mezõtúr Kossuth L. út 7-11.

Kátai Gábor Városi Kórház-Rendelõintézet 5301 Karcag Zöldfa u. 48.

Jászberény Erzsébet Kórház 5100 Jászberény Szelei út 2.

MÁV Kórház-Rendelõintézet 5001 Szolnok Verseghy u. 6-8.

Szociális intézmények

Szociális Intézet Jászberény 5100 Jászberény Hatvani u. 35.

Jászberény Város Szociális Otthona 5055 Jászladány Kossuth u. 106.

Szociális Otthon 5300 Karcag Horváth F. u. 1.

Városi Önkormányzat Szociális Gondozó Központja, Szociális Otthon 5310 Kisújszállás Téglagyár u. 10.

Szociális Intézmények Szociális Otthona 5400 Mezõtúr Szolnoki út 18.

Újszászi Polgármesteri Hivatal Idõskorúak Szociális Otthona 5052 Újszász Akácfa u. 90.

Pszichiátriai Betegek Otthona 5200 Törökszentmiklós Deák F. u. 100.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézménye 5000 Pusztataksony Ságvári u. 1.

Városi Egyesített Szociális Intézmények, Szolnok 5000 Szolnok Kaán K. u. 20.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Egészségügyi Gyermekotthona 5300 Karcag Zöldfa u. 48.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 5000 Szolnok Gyermekváros u. 1.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Gyermekotthon 5000 Szolnok Gyermekváros u. 1.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon 5310 Kisújszállás Bajcsy-Zsilinszky u. 37.

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 5461 Homok Aranyhegy u. 1-3.

Csecsemõotthon és Idõsek Otthona 5231 Fegyvernek Angolkert u. 1.

KÉK Sziget Alapítvány, Családok Átmeneti Otthona 5061 Tiszasüly Kiséri u. 54.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Komárom-Esztergom Megyei Szervezete 2801 Tatabánya Erdész u. 37.

EuroCare Rt. 8. sz. Dialízisközpont 2800 Tatabánya Dózsa Gy. út 77.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórház-Rendelõintézet 2800 Tatabánya Dózsa György út 77.

Vaszary Kolos Kórház 2500 Esztergom Petõfi S. u. 26-28.

Városi Kórház-Rendelõintézet 2890 Tata Hõsök tere 7.

Selye János Kórház 2921 Komárom Széchenyi u. 2.

Városi Kórház-Rendelõintézet 2870 Kisbér Szabadság park 6.

Mûszer-, eszközellátással és -karbantartással foglalkozó szervezetek

A. M. I. K. Amerikai Magyar Import Kereskedelmi Kft. 2890 Tata Vasút u. 46.

Szociális intézmények

Kisbér Egyesített Szociális Intézmény Idõsek Otthona 2870 Kisbér Deák Ferenc u. 69.

Bársonyos Község Önkormányzata Idõskorúak Szociális Otthona 2883 Bársonyos Bársonyos-Pervátpuszta

Idõskorúak Szociális Otthona 2028 Pilismarót Basaharc

Városi Szociális Intézmény 2890 Tata Fényes fasor 2.

Tatabánya Megyei Jogú Város Egyesített Szociális Intézmény Szociális Otthona 2800 Tatabánya Mészáros u. 4.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 2500 Esztergom Dobogókõi út 8.

Komárom-Esztergom Megye Önkormányzata Mentálhigiénés Intézménye 2800 Tatabánya Síkvölgy

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Fogyatékosok Otthona 2531 Tokodaltáró József Attila u. 4.

Református Egészségügyi Gyermekotthon 2545 Dunaalmás Jókai u. 16.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai 2800 Tatabánya Puskin u. 7/B

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 2800 Tatabánya Réti u. 83.

ESzCsM Esztergomi Gyermekotthona 2500 Esztergom Budai Nagy Antal u. 40.

Budapest Fõvárosi Gyermekotthon és Általános Iskola 2841 Oroszlány Rákóczi u. 53.

NÓGRÁD MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Nógrád Megyei Szervezete 3100 Salgótarján Bem u. 5.

Nógrád Megyei Önkormányzat Kórház és Rendelõintézete 3100 Salgótarján Füleki u. 64.

Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelõintézet 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 125-127.

Városi Kórház-Rendelõintézet 3060 Pásztó Semmelweis u. 15-17.

Szociális intézmények

Városi Idõsek Otthona 2660 Balassagyarmat Markusovszky u. 1.

Nógrád Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 3147 Mizserfa Május 1. út 82.

Idõsek Szociális Otthona 3100 Mátraverebély Szentkút

Nógrád Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona és Rehabilitációs Intézete 3188 Ludányhalászi Rákóczi út 71.

Nógrád Megyei Önkormányzat Csecsemõ és Egészségügyi Gyermekotthon 2660 Balassagyarmat Szontágh P. u. 44.

Nógrád Megyei Önkormányzat Rehabilitációs Intézete és Ápoló-Gondozó Otthona 2687 Bercel Petõfi u. 2.

Nógrád Megyei Önkormányzat Rehabilitációs Intézete és Ápoló-Gondozó Otthona 2643 Diósjenõ Kastély

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Nógrád Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata, Gyermekvédelmi Központ 3100 Salgótarján Ruhagyári út 9.

Reménysugár Otthon 2660 Balassagyarmat Szontágh Pál út 44.

Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon 2676 Cserhátsurány Bocskai út 1.

Százszorszép Általános Iskola és Diákotthon 2652 Szátok Kossuth u. 70.

Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat 3060 Pásztó Fõ u. 138.

Menedék Családok Átmeneti Otthona 3100 Salgótarján Bóna Kovács Károly u. 4/B

PEST MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Pest Megyei Szervezete 1055 Budapest Markó u. 22.

EuroCare Rt. 14. sz. Dialízisközpont 2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.

Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet 2700 Cegléd Törteli út 1-3.

Jávorszky Ödön Kórház 2600 Vác Argenti Döme tér 1-3.

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2143 Kerepestarcsa Semmelweis tér 1.

Gálfi Béla Gyógyító és Rehabilitációs Közhasznú Társaság 2013 Pomáz Mártírok útja 22.

Fõvárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház 2026 Visegrád Gizella-telep

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

HUMANTRADE Gyógyszernagykereskedelmi Kft. 2100 Gödöllõ Repülõtéri út 5.

PHOENIX PHARMA Gyógyszerkereskedelmi Rt. 2151 Fót Keleti Márton u. 19.

JOHNSON & JOHNSON Kft. 2045 Törökbálint Tó park

OMNINVEST Kft. 2097 Pilisborosjenõ Fõ u. 7.

Mûszer-, eszközellátással és -karbantartással foglalkozó szervezetek

MWD LABSYSTEM Mûszerjavító és Kereskedelmi Kft. 2095 Pilisszántó Vörösmarty u. 22.

Szociális intézmények

Ceglédi Polgármesteri Hivatal Egyesített Szociális Intézete 2700 Cegléd Bajcsy-Zsilinszky tér 1.

Pest Megyei „Erdei Fenyõ” Idõsek Otthona 2230 Gyömrõ Gróf Teleki u. 39.

Pest Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 2081 Piliscsaba Béla király u. 9-11.

Idõsek és Mozgáskorlátozottak Otthona 2711 Tápiószentmárton Ady Endre u. 35.

Idõskorúak Szociális Otthona 2600 Vác Burgundia u. 9-11.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 2100 Gödöllõ Dózsa Gy. u. 65.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 2025 Visegrád Mogyoróhegy 10.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 2635 Vámosmikola Ipolysági u. 11.

Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete 2767 Tápiógyörgye Táncsics Mihály u. 1.

Értelmi Fogyatékosok Otthona 2365 Inárcs Tanács u. 2.

Egyesített Szociális Intézet 2750 Nagykõrös Ady E. út 16.

Szenvedélybetegek Otthona 2364 Ócsa Székes u. 6.

Idõskorúak Pszichiátriai Otthona 2119 Pécel Ady E. u. 8.

„Viktor” Értelmi Fogyatékosok Otthona 2133 Szõdliget Külterület

Pest Megyei Önkormányzat Szenvedélybetegek Otthona 2254 Szentmártonkáta Ferenctanya

Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Egészségügyi Gyermekotthona 2132 Göd-felsõ Munkácsi u. 3.

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete 2120 Dunakeszi Fóti u. 55.

Pest Megyei Kraxner Alajos Foglalkoztató Intézet 2014 Csobánka Margitliget

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Károlyi István Gyermekközpont 2153 Fót Vörösmarty tér 2.

Losonczi I. Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2700 Cegléd Buzogány u. 23.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2230 Gyömrõ Teleky Kastély Pf. 20.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2600 Vác Temetõ u. 29.

Cházár András Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 2600 Vác Március 15. tér 6.

Gyöngykapu Gyermekbefogadóház 2312 Szigetszentmiklós Madách u. 12.

Tessedik Sámuel Alapítvány 2100 Gödöllõ Berente I. u. 13-15.

Fészek Egyesület 2030 Érd Mályva u. 3.

Lámpás 92 Alapítvány 2132 Göd Mátyás király u. 34.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza 2071 Páty Csilla von Boeselager u. 3.

SOMOGY MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Somogy Megyei Szervezete 7401 Kaposvár Arany János köz 1.

EuroCare Rt. 4. sz. Dialízisközpont 7400 Kaposvár Tallián Gy. u. 20-34.

Kaposi Mór Megyei Kórház 7400 Kaposvár Tallián Gyula u. 20-34.

Siófok Város Kórház-Rendelõintézet 8600 Siófok Semmelweis u. 1.

Marcali Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 8701 Marcali Széchenyi u. 17-21.

Somogy Megyei Tüdõ- és Szívkórház 7257 Mosdós Petõfi u. 4.

Városi Önkormányzat Kórház-Rendelõintézet 7500 Nagyatád Bajcsy-Zsilinszky u. 1.

Engedélyezett gyógyszer-nagykereskedõk

Sanovita Gyógyszernagykereskedelmi Rt. 7400 Kaposvár Nagygát u. 1.

Szociális intézmények

Somogy Megyei Szociális Otthon 7516 Berzence Szabadság tér 17.

Somogy Megyei Szociális Otthon 7538 Kálmáncsa Kossuth u. 1.

Somogy Megyei Szociális Otthon 8660 Tab Kossuth u. 107.

Somogy Megyei Szociális Otthon, Szociális Foglalkoztató Intézet 7979 Drávatamási Fõ u. 41/A

Somogy Megyei Szociális Otthon 7463 Patalom

Fõvárosi Önkormányzat Középsúlyos Értelmi Fogyatékosok Otthona 8713 Kéthely Sáripuszta 1.

Somogy Megyei Szociális Otthon 7562 Segesd József A. u. 2.

Somogy Megyei Szociális Otthon 7535 Lad-
Gyöngyöspuszta

Somogy Megyei Egészségügyi Gyermekotthon 7570 Barcs Táncsics M. u. 24.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Somogy Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai 7400 Kaposvár Orczi u. 18/A

II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Üdülõ-Iskola 8644 Alsóbéla-telep Báthory u. 14.

Budapest Fõvárosi Önkormányzat Gyermekotthon és Általános Iskola 8630 Balatonboglár Kikötõ sétány 5.

Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 8700 Marcali Berzsenyi u. 114.

Somogy Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 7561 Nagybajom Templom u. 1.

Móra Ferenc Gyermekotthon 8684 Nágocs Park u. 2.

Somogy Megyei ZITA Gyermekotthon 7400 Kaposvár Kanizsai u. 79.

Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 8739 Nagyszakácsi Kossuth u. 109.

Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Speciális Gyermekotthon 8698 Somogyvár Kaposvári u. 4.

Somogy Megyei Önkormányzat Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 8697 Öreglak Fõ u. 109.

Siófok Város Önkormányzat Családsegítõ Központ Családok Átmeneti Otthona 8600 Siófok Batthyány u. 46.

Árvácska Anya és Csecsemõotthon 8674 Nágocs Dózsa György u. 26.

Borostyánvirág Anya és Csecsemõotthon 7400 Kaposvár Jutai u. 24.

Gyermekek Háza Alapítvány Lakásotthon 7400 Kaposvár Könyves Kálmán u. 15.

Reménység Gyermekotthon 8674 Nágocs Ady Endre u. 11.

Balatonboglár Gyermekotthon és Lakásotthonai 8621 Zamárdi Knézich u. 1.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete 4400 Nyíregyháza Szent István u. 70.

EuroCare Rt. 2. sz. Dialízisközpont 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.

EuroCare Rt. 12. sz. Szatellit Dialízisközpont 4600 Kisvárda Árpád u. 26.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Jósa András Kórház-Rendelõintézet 4400 Nyíregyháza Szent István u. 68.

Területi Kórház Mátészalka 4700 Mátészalka Kórház út 2-4.

Városi Kórház 4601 Kisvárda Árpád út 26.

Szatmár-Beregi Kórház 4900 Fehérgyarmat Damjanich u. 1.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Szakkórháza 4321 Nagykálló Szabadság tér 13.

Szociális intézmények

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Idõskorúak és Elmebetegek Szociális Otthona 4334 Hodász Tarnai tag

Idõskorúak Szociális Otthona 4351 Mérk Hunyadi u. 183.

Általános Szociális Otthon 4431 Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdõ
Tölgyes u. 11.

Tiszavasvári Városi Önkormányzat Idõskorúak Szociális Otthona 4440 Tiszavasvári Vasvári Pál u. 87.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Elmebetegek Szociális Otthona 4312 Nyírbéltek Vasút u. 43.

Fõvárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 4326 Máriapócs Kossuth tér 25.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szakosított Szociális Otthona 4972 Gacsály Ady E. u. 27.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzati Hivatal Szakosított Szociális Otthona 4752 Gyõrtelek Kossuth u. 141.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Egészségügyi Gyermekotthona és Szakosított Otthona 4325 Kisléta Pócsi u. 52.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Egészségügyi Gyermekotthona 4644 Mándok Ady E. u. 73.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Szociális Foglalkoztató Intézete 4234 Szakoly Balkányi u. 1.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 4400 Nyíregyháza Sóstói út 4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Nevelõszülõi Hálózata 4400 Nyíregyháza Sóstói út 4.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata Átmeneti Otthon 4438 Nyíregyháza-
Nyírszõlõs
Vasút u. 53.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4233 Balkány Kossuth L. u. 11.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gyermekotthon 4521 Berkesz Rákóczi u. 5.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4732 Cégénydányád Dózsa György u. 9.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4700 Mátészalka Képes Géza út 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4456 Tiszadob Bocskai út 59.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4561 Baktalórántháza Vasút út 2.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 4300 Nyírbátor Vasvári P. u. 17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Speciális Csoportos Gyermekotthona 4431 Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdõ
Berenát út 2.

Gyermekek Átmeneti Otthona 4400 Nyíregyháza Kollégium u. 54.

Anyaóvó 4400 Nyíregyháza Csillag u. 4-6.

Nyitott Ház Segítõotthon 4481 Nyíregyháza-
Sóstóhegy
Aranykalász sor 54.

TOLNA MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Tolna Megyei Szervezete 7102 Szekszárd Mikes K. u. 24.

EuroCare Rt. 7. sz. Dialízisközpont 7100 Szekszárd Béri B. Á. u. 5-7.

Tolna Megyei Önkormányzat Balassa János Kórháza 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám u. 5-7.

Városi Kórház-Rendelõintézet 7150 Bonyhád Bajcsy-Zsilinszky u. 25.

Dombóvári Integrált Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39.

Szent Orsolya Kórház-Rendelõintézet 7084 Pincehely Gróf Széchenyi utca 92.

Szociális intézmények

Tolna Megyei Önkormányzat Idõskorúak Szociális Otthona 7054 Alsótengelic

Tolna Megyei Önkormányzat Módszertani Szociális Otthona 7064 Gyönk Táncsics u. 472.

Szakosított Szociális Otthon, Bonyhád 7150 Bonyhád Pf. 35

Tolna Megyei Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Szociális Foglalkoztató Intézete 7193 Regöly Majsapuszta

Tolna Megyei Önkormányzat Szakosított Szociális Otthona és Rehabilitációs Intézete 7042 Pálfa

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 7101 Szekszárd Szent István tér 23.

Tolna Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatának Gyermekotthona 7100 Szekszárd Palánki u. 5.

Tolna Megyei Önkormányzat Csecsemõotthona és Fogyatékosok Otthona 7100 Szekszárd Palánki u. 3.

Nagy László Gyermekotthon 7133 Fadd Rákóczi u. 2.

Berkes János Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 7173 Zomba Paradicsompuszta

Tolna Megyei Önkormányzat Speciális Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 7095 Iregszemcse Bartók Béla u. 10.

Petõfi Sándor Gyermekotthon 7191 Hõgyész Ady E. u. 2.

Károlyi István Gyermekközpont Lakásotthona 7086 Ozora Ifjúság u. 3.

VAS MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Vas Megyei Szervezete 9700 Szombathely Sugár u. 1.

EuroCare Rt. 6. sz. Dialízisközpont 9700 Szombathely Hübner u. 1-3.

Vas Megyei Markusovszky Kórház 9700 Szombathely Markusovszky u. 3.

Városi Kórház-Rendelõintézet, Sárvár 9600 Sárvár Rákóczi út 30.

Kemenesaljai Egyesített Kórház, Celldömölk 9500 Celldömölk Nagy Sándor tér 3.

MÁV Területi Egészségügyi Központ, Szombathely 9701 Szombathely Garay u. 5.

Szociális intézmények

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 9700 Szombathely Bogáti u. 72.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 9970 Szentgotthárd Hunyadi u. 29.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 9919 Csákánydoroszló Fõ u. 11.

Vas Megyei Egészségügyi Gyermekotthon 9700 Szombathely Középhegyi u. 1.

Vas Megyei Idõsek Otthona 9746 Acsád Semmelweis tér 1.

Vas Megyei Idõsek Otthona 9761 Táplánszentkereszt Táncsics u. 22.

Vas Megyei Idõsek Otthona 9700 Szombathely Aréna u. 1.

Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona 9632 Sajtoskál Rákóczi u. 1.

Vas Megyei Szakosított Otthon 9931 Ivánc Kossuth L. u. 1.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Vas Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon 9700 Szombathely Vörösmarty u. 11.

Vas Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Nevelõszülõi Hálózat 9700 Szombathely Vörösmarty u. 11.

Vas Megyei Önkormányzat Csecsemõ- és Gyermekotthon 9721 Gencsapáti Hunyadi J. u. 405.

Batthyány Lajos Gyermekotthon és Általános Iskola 9756 Ikervár Gróf Batthyány Lajos u. 2.

Nagy László Gyógypedagógiai Intézet 9730 Kõszeg Kiss J. u. 31.

Általános Iskola és Diákotthon 9766 Rum Rum Kastély

SOS Gyermekfalu Nevelõszülõi Hálózat 9730 Kõszeg Sigray Jakab u. 3.

VESZPRÉM MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Veszprém Megyei Szervezete 8200 Veszprém Almádi u. 36.

EuroCare Rt. 3. sz. Dialízisközpont 8200 Veszprém Kórház u. 1.

Veszprém Megyei Önkormányzat Cholnoky Ferenc Kórház-Rendelõintézet 8200 Veszprém Kórház u. 1.

Városi Kórház-Rendelõintézet 8100 Várpalota Honvéd utca 2.

Gróf Eszterházy Kórház-Szakambulancia 8500 Pápa Jókai Mór u. 5-9.

Városi Kórház és Rendelõintézet 8331 Sümeg Kopanik Zs. u. 6.

Városi Kórház-Rendelõintézet 8301 Tapolca Ady Endre u. 1.

Magyar Imre Kórház-Rendelõintézet 8400 Ajka Korányi Frigyes u. 1.

Állami Szívkórház 8230 Balatonfüred Gyógy tér 2.

Szent András Állami Reumatológiai és Rehabilitációs Kórház 8380 Hévíz Dr. Schulhof V. sétány 1.

Szombathelyi MÁV Ter. Eü. Kp. Szív-Érrendszeri Gyógyító Rehabilitációs Intézet 8230 Balatonfüred Mikes K. út 1.

Szombathelyi MÁV Ter. Eü. Kp. Reumatológiai Gyógyító és Rehab. Intézet 8380 Hévíz Erzsébet királyné u. 1-3.

Szociális intézmények

Ajka Város Önkormányzat Szociális Otthona 8460 Devecser Petõfi tér 5.

Veszprém Megyei Önkormányzat Idõskorúak Otthona 8469 Kamond Kossuth u. 27/II.

Veszprém Megyei Önkormányzat Idõsek Otthona 8532 Külsõvat Béri Balogh Á. u. 1.

Idõskorúak Otthona 8452 Szõc-Határvölgy

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona 8318 Lesencetomaj Kossuth u. 95.

Veszprém Megyei Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona 8331 Nyírlak-Sümeg

Veszprém Megyei Önkormányzat Batthyány Ilona Pszichiátriai Betegek és Fogyatékosok Otthona 8592 Dáka Dózsa György út 80.

Veszprém Megyei Önkormányzat Idõskorúak Otthona 8596 Pápakovácsi Attyapuszta 4.

Veszprém Megyei Önkormányzat Értelmileg Akadályozott Gyermekek Otthona 8229 Csopak Kossuth u. 16.

Fõvárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete 8330 Darvastó-Sümeg

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

Veszprém Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthon 8200 Veszprém Kossuth u. 10. II. emelet

Sztehlo Gábor Általános Iskola és Gyermekotthon 8435 Gic Nagy Lajos u. 12.

Bakonyi Gyermekvédelmi Igazgatóság 8420 Zirc Bakonybéli u. 1/A

Veszprém környéki Gyermekvédelmi Igazgatóság 8200 Veszprém Kossuth u. 10.

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemõ- és Értelmileg Akadályozott Gyermekek Otthona 8200 Veszprém Tüzér u. 44.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 8418 Bakonyoszlop Kossuth u. 1.

ZALA MEGYE

Gyógyító intézmények

Országos Mentõszolgálat Zala Megyei Szervezete 8901 Zalaegerszeg Ady Endre u. 69.

Zala Megyei Kórház 8900 Zalaegerszeg Zrínyi M. u. 1.

Nagykanizsa Megyei Jogú Város Kórháza 8800 Nagykanizsa Szekeres J. u. 2-8.

Keszthelyi Városi Kórház 8360 Keszthely Ady E. u. 2.

MÁV Mozgásszervi Rehabilitációs Intézet 8749 Zalakaros Termál út 6.

Szociális intézmények

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése VI. Szociális Otthona 8737 Ormándkastély

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése Pszichiátriai Betegek Otthona 8887 Bázakerettye Virág u. 4.

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése II. Szociális Otthona 8784 Kehidakustány Petõfi u. 93.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 8925 Bucsuszentlászló Arany J. u. 17.

Fõvárosi Önkormányzat Szociális Otthona 8741 Zalaapáti Oláh F. u. 3.

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése III. Szociális Otthona 8868 Letenye Petõfi S. u. 40.

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése IV. Szociális Otthona 8796 Türje Szabadság tér 20.

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése Szociális Otthona 8901 Zalaegerszeg Külsõkórház u. 2.

Zala Megyei Önkormányzat Közgyûlése V. Szociális Otthona 8776 Magyarszerdahely Újnép-puszta 9.

Anya-, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények

ESzCsM Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg Posta u. 144.

Zala Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2.

Zala Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat Gyermekotthona 8800 Nagykanizsa Bajza u. 2.

Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 8800 Nagykanizsa Ûrhajós u. 6.

Zala Megyei Önkormányzat Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg Landorhegyi út 35.

Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 8868 Letenye Kárpáti u. 18.

Koncz Dezsõ Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon 8785 Zalaszentgrót Zala u. 1.

Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon 8960 Lenti Béke u. 33.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Családok Átmeneti Otthona 8900 Zalaegerszeg Petõfi u. 10.

Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezete Családok Átmeneti Otthona 8800 Nagykanizsa Dózsa u. 73.

2. számú melléklet a 26/2004. (IV. 21.) ESzCsM rendelethez

NÉVJEGYZÉK
a meghagyásra javasolt hadkötelesekrõl

Az intézmény pontos címe és telefonszáma: ............................................................................

Az ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................

Fel-
sorolási
szám

Név
Születési
év, hó, nap

Anyja neve
Beosztása
(munkaköre,
szakképesítése)

Lakóhelyének címe
A hadkieg. parancsnokság
meghagyásra vonatkozó
megjegyzése

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Megjegyzés:

A névjegyzéket a meghagyási jegyzékben szereplõ intézmények készítik el és évente felújítják. A névjegyzéket a meghagyásra javasolt hadkötelesek bejelentett lakhelye szerinti megyei bontásban kell kitölteni.