<< 2018 Április >>
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Betöltés...

EU-Info feldolgozás Közlemény RSS Csatorna

A14K0173.MVH 2014-10-17
gabona felvásárlás

A14K0172.MVH 2014-10-16
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0171.MVH 2014-10-15
Halászati Operatív Program

A14K0170.MVH 2014-10-14
mg-i termékek értéknövelése

A14K0169.MVH 2014-10-14
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0168.MVH 2014-10-13
varroa atka

A14K0167.MVH 2014-10-13
méz

A14K0166.MVH 2014-10-13
méz

A14K0165.MVH 2014-10-13
TÉSZ kamattámogatás

A14K0164.MVH 2014-10-13
turisztika

A14K0163.MVH 2014-10-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0162.MVH 2014-10-13
vidéki örökség megőrzése

A14K0161.MVH 2014-10-13
falumegújítás és –fejlesztés

A14K0160.MVH 2014-10-13
diverzifikáció

A14K0159.MVH 2014-10-13
mikrovállalkozás

A14K0158.MVH 2014-10-13
technológiai berendezések beszerzése 2013

A14K0157.MVH 2014-10-13
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0156.MVH 2014-10-13
kertészet korszerűsítése

A14K0155.MVH 2014-10-13
állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés

A14K0154.MVH 2014-10-13
öntözés, melioráció

A14K0153.MVH 2014-10-13
mg-i utak fejlesztése

A14K0152.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0151.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0150.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0149.MVH 2014-10-08
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0148.MVH 2014-10-03
növény-egészségügyi vizsgálatok

A14K0147.MVH 2014-09-30
iskolagyümölcs-program

A14K0146.MVH 2014-09-30
Halászati Operatív Program

A14K0145.MVH 2014-09-26
sajt magántárolás

A14K0144.MVH 2014-09-22
de minimis

A14K0143.MVH 2014-09-22
borászati beruházás

A14K0142.MVH 2014-09-22
bemutató üzem

A14K0141.MVH 2014-09-20
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0140.MVH 2014-09-20
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0139.MVH 2014-09-19
szaktanácsadás

A14K0138.MVH 2014-09-22
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0137.MVH 2014-09-15
fiatal mg-i termelők

A14K0136.MVH 2014-09-09
tejtermék intervenció

A14K0135.MVH 2014-09-09
bemutató üzem

A14K0134.MVH 2014-09-06
tejtermék intervenció

A14K0133.MVH 2014-09-06
vaj magántárolás

A14K0132.MVH 2014-09-06
sovány tejpor magántárolás

A14K0131.MVH 2014-09-06
sajt magántárolás

A14K0130.MVH 2014-09-05
rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás

A14K0129.MVH 2014-09-03
meggyfeldolgozás

A14K0128.MVH 2014-08-28
szárított takarmány (de minimis)

A14K0127.MVH 2014-08-21
képzés

A14K0126.MVH 2014-08-19
növényi genetikai erőforrások

A14K0125.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0124.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0123.MVH 2014-07-22
energia ültetvények

A14K0122.MVH 2014-07-22
ültetvények

A14K0121.MVH 2014-07-22
kertészeti ültetvények

A14K0120.MVH 2014-07-22
vidéki alapszolgáltatások

A14K0119.MVH 2014-07-22
diverzifikáció

A14K0118.MVH 2014-07-22
vidéki örökség megőrzése

A14K0117.MVH 2014-07-22
turisztika

A14K0116.MVH 2014-07-22
mikrovállalkozások

A14K0115.MVH 2014-07-22
falumegújítás és – fejlesztés

A14K0114.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0113.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0112.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0111.MVH 2014-07-22
erdészeti géppark

A14K0110.MVH 2014-07-22
kertészet korszerűsítése

A14K0109.MVH 2014-07-22
növénytermesztés létesítmények

A14K0108.MVH 2014-07-22
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0107.MVH 2014-07-22
állattartó telepek

A14K0106.MVH 2014-07-22
technológiai berendezések

A14K0105.MVH 2014-07-22
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek

A14K0104.MVH 2014-07-22
mg-i termékek értéknövelése

A14K0103.MVH 2014-07-22
szaktanácsadás

A14K0102.MVH 2014-07-22
mezőgazdasági utak

A14K0101.MVH 2014-07-22
öntözés, melioráció

A14K0100.MVH 2014-07-09
méhcsaládok pusztulása

A14K0099.MVH 2014-06-20
erdő tűzkárok megelőzése

A14K0098.MVH 2014-06-20
állati génmegőrzés

A14K0097.MVH 2014-06-20
Halászati Operatív Program

A14K0096.MVH 2014-06-19
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0095.MVH 2014-06-18
erdőszerkezet átalakítása

A14K0094.MVH 2014-06-18
erdő-környezetvédelem

A14K0093.MVH 2014-06-06
iskolagyümölcs-program

A14K0092.MVH 2014-05-28
tenyésznyúl - de minimis

A14K0091.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0090.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0089.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0088.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0087.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0086.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0085.MVH 2014-05-27
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A14K0084.MVH 2014-05-26
állati génmegőrzés

A14K0083.MVH 2014-05-26
anyatehén tartás - termeléshez kötött

A14K0082.MVH 2014-05-26
erdészeti potenciál helyreállítása

A14K0081.MVH 2014-05-21
termelői csoportok

A14K0080.MVH 2014-05-20
állatbetegségek és zoonózisok felszámolása

A14K0079.MVH 2014-05-15
biztosítási díjtámogatás

A14K0078.MVH 2014-05-14
iskolagyümölcs-program

A14K0077.MVH 2014-05-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0076.MVH 2014-05-08
bemutató üzem

A14K0075.MVH 2014-05-06
állatjólét

A14K0074.MVH 2014-05-06
agrárerdészeti rendszerek

SZAK
Dokumentum
A jogszabály mai napon hatályos állapota

 

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet

a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl

Az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény 3. §-a (7) bekezdésének b) pontjában és az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (2) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következõket rendelem el:

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra a mûködtetési joggal rendelkezõ háziorvosokra, házi gyermekorvosokra (a továbbiakban: háziorvos) és alapellátást végzõ fogorvosokra, akik területi ellátási kötelezettséget vállalva

a) az önkormányzattal, az önkormányzati feladatokat ellátó egészségügyi intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban állnak,

b) az önkormányzattal kötött szerzõdés értelmében a feladatokat gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként végzik.

(2) A rendelet elõírásait kell alkalmazni azokra a háziorvosokra is, akik területi ellátási kötelezettséget nem vállalnak és gazdálkodó szervezeti formában vagy magánorvosként az e jogszabályban foglalt feltételekkel a bejelentkezett biztosítottak folyamatos háziorvosi ellátását vállalják, valamint külön jogszabály szerint az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral finanszírozási szerzõdést kötöttek.

(3) A rendelet elõírásait kell alkalmazni az (1)-(2) bekezdés szerinti háziorvosok helyettesítésére és a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges szakképesítésre.

(4) A rendelet elõírásait értelemszerûen kell alkalmazni a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó önálló ápolási és egyéb egészségügyi tevékenységet végzõkre is.

2. § (1) A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot megõrzése, a betegségek megelõzése és gyógyítása céljából. A háziorvos rendelési idõben a betegeket - sürgõs ellátást igénylõ eset kivételével - az érkezés igazolt sorrendjében fogadja. A háziorvos legalább a rendelési ideje egy részében, illetve a tanácsadás során elõre programozható betegellátás keretében elõjegyzés alapján végzi a betegek szûrését, gondozását és ellátását.

(2) A folyamatos ellátás keretében a háziorvos hetente legkevesebb 15 órát, de munkanapokon naponta legkevesebb 2 órát rendel.

(3) A házi gyermekorvos az (1) bekezdésben meghatározott ellátást a 14. életévét be nem töltött személyek számára biztosítja. Felkérésre a 14-18. év közötti személyeket is elláthatja.

(4) A fogorvos a fog- és szájbetegek gyógyító-megelõzõ alapellátását végzi.

3. § (1) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat.

(2) A fogorvos köteles ellátni az ellátási területéhez tartozó körzetben lakó személyeket.

(3) A háziorvos és a fogorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket, ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.

4. § (1) A gyógyító-megelõzõ alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szûrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenõrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvõbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása.

(2) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:

a) a terhesgondozásban való közremûködés,

b) a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása az 5. §-ban foglaltak szerint,

c) az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,

d) külön jogszabályban foglaltak szerint az életkorhoz kötött szûrõvizsgálatok elvégzése és az egyes népegészségügyi célú, célzott szûrõvizsgálatokban való közremûködés, valamint együttmûködés az ellátási területén ilyen szûrõvizsgálatot végzõ egészségügyi szolgáltatóval és a végrehajtásért felelõs szervvel,

e) az önkormányzattal kötött szerzõdésben rögzítettek szerint az ügyeleti szolgálatban való részvétel,

f) külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,

g) külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértõi feladatok,

h) külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása.

(3) A gyermekorvosi ellátás keretében a háziorvos által a (2) bekezdésben foglaltakon túl ellátandó feladatok:

a) a csecsemõk és gyermekek gyógyító-megelõzõ alapellátása, beleértve a tanácsadást is,

b) az újszülöttek, a veszélyeztetett csecsemõk és gyermekek szükség szerinti preventív látogatása, ezen túlmenõen intézeten kívüli szülés esetén az újszülöttnek a szülés megtörténtétõl számított 4-7 napon belül történõ meglátogatása,

c) a gyermekintézményekbe történõ felvétel elõtti orvosi vizsgálat,

d) gyermekápolás címén a jogosult keresõképtelen állományba vétele,

e) a gyermekrõl ötéves életkorában a külön jogszabály szerinti „fejlõdési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elõsegítésére” megnevezésû orvosi adatlap kiállítása.

(4) A fogorvosi alapellátás keretében a fogorvos feladatai:

a) a fog- és szájbetegek alapellátás körébe tartozó vizsgálata, kezelése és gondozása,

b) a fogászati szûrõvizsgálatok végzése,

c) a góckutatás,

d) a terhesek fogászati gondozása, és

e) a sürgõsségi ellátás.

(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túl a gyermek-, ifjúsági fogorvos, illetve az iskolai, ifjúsági fogorvos koordinálja és végzi a fogászati prevenciós munkát.

(6) A háziorvos a gyermek- és oktatási intézmények orvosi feladatait, a háziorvos és a fogorvos az ügyeletben, készenlétben való részvételt, illetve a keresõképesség elbírálásán, illetve a gyermekápolás címén a jogosult keresõképtelen állományba vételén túlmenõ szakértõi tevékenységét külön díjazás ellenében végzi.

(7) Feladatait a háziorvos és a fogorvos a rendelõjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.

5. § (1) A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.

(2) A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:

a) védõoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,

b) fertõzõ betegségekkel és fertõzõ betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos tevékenységet,

c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,

d) ételmérgezések esetén szükséges teendõket.

(3) A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi hiányosságokról és az általa megtett intézkedésrõl értesíti a fõvárosi és megyei kormányhivatal kistérségi (fõvárosi kerületi) népegészségügyi intézetét (a továbbiakban: kistérségi népegészségügyi intézet).

6. § (1) A háziorvos tevékenységét - a házi gyermekorvos kivételével - ápoló igénybevételével végzi. Ahol terhes- és gyermekellátás is történik, a háziorvos feladatait védõnõ közremûködésével látja el.

(2) A házi gyermekorvos feladatait védõnõ közremûködésével, valamint gyermekápoló vagy asszisztens igénybevételével végzi.

(3) A fogorvos feladatait asszisztens közremûködésével látja el.

(4) Az ápoló, illetve asszisztens munkáját a gyógyító-megelõzõ ellátással kapcsolatos feladatok vonatkozásában a háziorvos vagy a fogorvos irányítja. Az ápoló, illetve asszisztens a szakképzettségének megfelelõ feladatokat önállóan végzi.

7. § (1) A háziorvos és a fogorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi, fogorvosi feladatkörre elõírt személyi feltételeknek megfelel.

(2) Az 1. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti háziorvos, illetve fogorvos helyettesítése a munkajogi rendelkezések szerinti történik, az 1. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben a helyettesítésre az önkormányzattal kötött szerzõdésben külön ki kell térni. Az 1. § (2) bekezdésben meghatározott körben a háziorvos a helyettesítésérõl - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga gondoskodik.

(3) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvos, illetve fogorvos indokolt esetben - az önkormányzattal kötött megállapodásban rögzítettek szerint - a helyettesítést abban a rendelõben is elláthatja, ahol egyébként tevékenységét végzi. Háziorvosi tevékenység esetén az indokolt eset fennállásáról a helyettesítõ háziorvos kezdeményezésére a kistérségi népegészségügyi intézet - lehetõség szerint az érintettek véleményének figyelembevételével - dönt, amelyrõl területi ellátási kötelezettség esetén tájékoztatja az önkormányzatot is.

8. § (1) A háziorvosi és fogorvosi tevékenység minõségbiztosítása a tevékenységet végzõ orvos feladata.

(2) A háziorvosi és fogorvosi tevékenység szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a fõvárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének felügyelõ szakfõorvosai látják el.

9. § A háziorvosi feladatok munkaidõn kívüli ellátásáról külön jogszabály rendelkezik.

10. §

11. § (1) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - az az általános orvosi oklevéllel rendelkezõ orvos dolgozhat, aki

a) általános orvostan vagy háziorvostan szakorvosi szakképesítéssel, vagy

b) belgyógyászat szakorvosi szakképesítéssel és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlattal

rendelkezik, vagy

c) 1998. december 31. napjáig számított 25 éven keresztül folyamatosan körzeti, illetõleg háziorvosi feladatokat látott el.

(2) Háziorvosként - a házi gyermekorvos kivételével - ezen tevékenység megkezdésétõl számított legfeljebb 4 évig dolgozhat továbbá az az orvos is, aki külön jogszabályban meghatározott, a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges háziorvosi szakgyakorlat folytatására jogosult.

(3) Házi gyermekorvos lehet az az orvos, aki csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítéssel rendelkezik.

(4) Az az orvos, aki a külön jogszabály szerinti klinikai szakképesítések valamelyikével rendelkezik, az önkormányzat által igazolt területi ellátási érdekbõl, az önkormányzattal megkötött feladatellátási szerzõdés megkötését követõen - a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével - háziorvostan szakorvosi szakképesítés nélkül is elláthat területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatokat. Ebben az esetben a háziorvosi tevékenység a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséig, de legfeljebb a háziorvosi tevékenység megkezdésétõl számított 5 évig végezhetõ. A háziorvosi tevékenység megkezdése elõtt az orvos az orvostudományi egyetemeken történõ külön jogszabály szerinti egyéni képzésre az Országos Alapellátási Intézettel (a továbbiakban: OALI) szerzõdést köt.

(5) Tartósan betöltetlen háziorvosi körzetben a (4) bekezdés szerint igazolt területi ellátási érdekbõl helyettesítõ háziorvosi tevékenységet végezhet az az orvos is - a házi gyermekorvosi tevékenység kivételével - a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges önálló háziorvosi tevékenység folytatására való jogosultsága megszerzéséig, de legfeljebb 6 évig, aki a háziorvosi szakképesítés megszerzéséhez szükséges klinikai gyakorlatok megszerzésére vonatkozó egyéni képzési tervének elfogadását követõen, a háziorvostan szakorvosi szakképzést megkezdte.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott esetben az orvos az OALI-val háziorvosi feladatok ellátására változó munkahelyre szóló közalkalmazotti jogviszonyban áll, és a háziorvosi feladatok ellátását abban az OALI által kijelölt háziorvosi körzetben folytatja, amely település önkormányzatával az OALI szerzõdést köt. A háziorvosi körzet kijelölését az OALI a körzet megszûnésének, szétválásának, más háziorvosi körzettel való összeolvadásának esetén, illetve - kivételesen indokolt esetben - a háziorvos kérelmére módosíthatja.

(7) A (4)-(6) bekezdések alapján végzett háziorvosi tevékenységre egyebekben a helyettesítésre vonatkozó, külön jogszabály szerinti rendelkezések irányadóak.

(8) A (4) és (5) bekezdésben foglalt tevékenység akkor kezdhetõ meg, ha az OALI az általa szervezett vizsgával záruló képzés keretében meggyõzõdött arról, hogy az orvos a háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges alapvetõ társadalombiztosítási - így különösen a gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz felírási szabályokról, a keresõképtelenségrõl, a kábítószer alkalmazásról és felírásról, a beutalási rendrõl szóló - ismereteket megszerezte. A (2), (4) és az (5) bekezdés szerinti tevékenység szakmai felügyelet mellett végezhetõ.

(9) Háziorvosi ügyeleti szolgálatban közremûködhet az az orvos, aki

a) az (1), illetve (3) bekezdésekben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek megfelel, vagy

b) oxyológia, aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, tüdõgyógyászat, foglalkozásorvostan (üzemorvostan), sebészet, traumatológia, csecsemõ- és gyermekgyógyászat, honvédorvostan, katasztrófa orvostan szakorvosi képesítések valamelyikével rendelkezik, vagy

c) háziorvosi szakorvosjelöltként a belgyógyászati - és ennek keretében oxyológiai - gyakorlatot teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

d) a b) pontban felsorolt szakképesítések szakorvosjelöltjeként a törzsképzési idõt teljesítette és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

e) olyan, a külön jogszabály szerinti szakképesítéssel rendelkezik, amelynek képzési feltételei között legalább 6 hó sürgõsségi gyakorlat, sürgõsségi betegellátás, illetve sürgõsségi betegellátási program szerepel, és 2 hét oxyológiai tanfolyamot teljesített, és az a) vagy b) pont szerinti orvos felügyelete biztosított, vagy

f) a (2) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel, vagy

g) a (4)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek közül legalább az egyik feltételnek, valamint az ott meghatározottak szerint a (8) bekezdésben foglalt feltételnek megfelel.

(10) A (2) bekezdés, valamint a (4) és (5) bekezdés, továbbá a (9) bekezdés c)-f) pontjai alkalmazása szempontjából a szakmai felügyelet akkor biztosított, ha a felügyelõ orvos konzultáció céljából folyamatosan elérhetõ, és ügyelet esetén szükség szerint az ügyelet telephelyén történõ személyes megjelenése egy órán belül biztosított.

12. § (1) A háziorvos feladatköréhez kapcsolódó ápolási feladat önállóan körzeti ápolói szakképesítéssel, vagy klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápoló) szakképesítéssel, vagy ápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 54 5012 01), vagy gyermekápolói, illetve csecsemõ- és gyermekápolói szakképesítéssel (OKJ szám: 54 5012 02), vagy diplomás ápolói szakképesítéssel látható el.

(2) Olyan személy, aki nem rendelkezik az (1) bekezdés szerinti valamely szakképesítéssel, a háziorvosi szolgálatban akkor alkalmazható, ha felnõtt szakápolói képesítése van és - a munkavégzésre irányuló szerzõdésben - kötelezettséget vállal arra, hogy a klinikai szakápolói (körzeti-közösségi szakápolói) szakképesítést vagy az ápolói szakképesítést (OKJ szám: 54 5012 01) az alkalmazás idõpontjától számított 2 éven belül, illetve a diplomás ápolói szakképesítést az alkalmazás idõpontjától számított 4 éven belül megszerzi.

(3) A fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet fogorvosi asszisztens, vagy fogászati asszisztens, vagy klinikai fogászati higiénikus szakképesítéssel rendelkezõ személy láthatja el.

13-17. §

18. § (1) A háziorvos által használt nyomtatványok jegyzékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó ápolói tevékenység tartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.

19. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az önálló orvosi tevékenységrõl szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) hatálybalépésének napján lép hatályba.

(2) E rendelet 11. §-ának (4) bekezdése 2001. január 1-jén lép hatályba. 2001. január 1-jéig a háziorvosi ügyeleti szolgálatban az az orvos mûködhet közre, aki erre a háziorvosi és házi gyermekorvosi szolgálatról szóló 6/1992. (III. 31.) NM rendelet alapján jogosult volt.

(3)

(4) Az, a 12. § (3) bekezdésben meghatározott szakképesítéssel nem rendelkezõ személy, aki e rendelet hatálybalépése napján fogorvosi tevékenységhez kapcsolódó asszisztensi tevékenységet végez, a szakképesítés nélkül tevékenységet 2003. december 31-ig láthatja el. Az a személy, aki e tevékenységét e rendelet hatálybalépését követõen kezdi meg, és nem rendelkezik valamely szükséges szakképesítéssel, akkor alkalmazható, ha a munkavégzésre irányuló szerzõdésben kötelezettséget vállal arra, hogy azt az alkalmazás idõpontjától számított 3 éven belül megszerzi.

(5)-(6)

(7)

1. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

A háziorvosi tevékenység ellátásához használatos nyomtatványok

Megnevezés Raktári szám

Egészségügyi személyi lap (pótlap) A.3510-170

Ápolási dokumentáció A.3510-271

Gyermek-egészségügyi törzslap C.3341-24/a

Fertõzõbeteg nyilvántartás C.3337-21

Védõoltási kimutatás C.3334-5

Kimutatás iskoláskorú gyermekek védõoltásáról C.3334-19

Kimutatás ................ betegség megelõzése céljából végzett védõoltásokról C.3334-20

Terhesgondozási jegyzék C.Sz 3341-29

Terhesgondozási összesítõ C.3341-50

Körzeti gyermekorvosi munka forgalmi összesítõje C.3341-13/b

Halottvizsgálati bizonyítvány C.3110-49

Lábcédula C.3410-14/b

Fertõzõbeteg bejelentés C.3337-19

Fertõzõbeteg kijelentés C.3337-20

Orvosi beutalás - javaslat - igazolás A.3510-64

Országos Egészségbiztosítási Pénztár vénye

Beutaló szakrendelésre (konzílium) felülvéleményezésre A.3510-65

Beutaló fekvõbeteg-gyógyintézetbe A.3510-89

Betegszállítási utalvány A.3510-40

Útiköltség igazolvány A.3510-128/b

Látlelet A.3510-274

Oltási lap C.3334-18

Gyógyszer, vegyszer, kötszer igénylõtömb C.3410-254/a

Kézbesítõ könyv 3230-29

Ellenõrzõ napló C.5200-6

Iktatókönyv

Gyermek-egészségügyi kiskönyv C.3341-49

Egészségügyi Könyv C.3341-49/új*

Iskolások egészségügyi törzslapja A. Tü 13

Orvosi igazolás a keresõképtelen (terhességi) állományba vételrõl A.3510-140/a

Orvosi napló a keresõképtelenek nyilvántartására A.3510-172

Orvosi igazolás és táppénzutalvány A.3517-25

Bejelentés foglalkozási megbetegedésrõl (mérgezésrõl) C.3160-1

Mérgezési eset bejelentõlap C.3165-10

Magasabb összegû családi pótlék igazolás A.3520-34 RF/A

Alkalmassági vélemény a gépjármûvezetõ-jelölt gépjármûvezetõ egészségi alkalmasságról
A.3510-265/N

Orvosi beutaló a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz, a munkaképesség-változás, a fogyatékosság véleményezése és a keresõképesség felülbírálata céljából

A.3510-90

Külön jogszabály szerinti adatlap a fejlõdési szint megítéléséhez az iskolai felkészítés elõsegítésére

*2009. szeptember 1-je után született gyermekek esetében

2. számú melléklet a 4/2000. (II. 25.) EüM rendelethez

Az ápolói tevékenység tartalma a háziorvosi szolgálatban

1. A praxis menedzsmentben való részvétel.

2. A háziorvosi ellátás körébe sorolt feladatokhoz tartozó ápolási tevékenységek végzése, beleértve a gyógyszerek különbözõ módon történõ bevitelét, a vér- és váladékvételt, valamint az egészségügyi ellátás más szintjén elvégzendõ vizsgálatokra való elõkészítést.

3. A megelõzés, szûrés és gondozás feladataiban való részvétel, a gondozásba vett betegek elõírás szerinti nyilvántartása és konkrét gondozási feladatok ellátása.

4. A beteg vizsgálatához, gyógykezeléséhez szükséges eszközök, anyagok elõkészítése és azok fertõtlenítésérõl, sterilizálásáról, szakszerû tárolásáról és karbantartásáról való gondoskodás.

5. A rendelõben használatos gyógyszerek szakszerû tárolásáról, kezelésérõl való gondoskodás.

6. Az egészségnevelési, egészségügyi felvilágosítási, tanácsadási tevékenységben való részvétel, az önszervezõdõ csoportok szakmai segítése, tanácsadás (pl. diabeteses betegek klubja).

7. A beteg testi higiénéjének biztosítása vagy ennek megszervezése azon személyeknél, akiknél a házi segítõszolgálat szakmai segítsége már nem elegendõ.

8. Veszélyhelyzetek felismerése, életveszély esetén az elsõsegélynyújtás szakszerû megkezdése.

9. Sürgõs orvosi beavatkozást igénylõ esetben - amikor a háziorvos, illetve az ügyeletes orvos kihívására nincs lehetõség - a mentõszolgálat útján a beteg sürgõs ellátásának megszervezése.

10. A betegellátás során a szociális alapellátás körében mûködõ házi segítõszolgálattal, a kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolást nyújtó szolgáltatókkal és szükség esetén a védõnõi szolgálattal való együttmûködés.