<< 2018 Április >>
Vas Hét Ked Sze Csü Pén Szo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

Betöltés...

EU-Info feldolgozás Közlemény RSS Csatorna

A14K0173.MVH 2014-10-17
gabona felvásárlás

A14K0172.MVH 2014-10-16
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0171.MVH 2014-10-15
Halászati Operatív Program

A14K0170.MVH 2014-10-14
mg-i termékek értéknövelése

A14K0169.MVH 2014-10-14
szőlőültetvények szerkezetátalakítása és -átállítása

A14K0168.MVH 2014-10-13
varroa atka

A14K0167.MVH 2014-10-13
méz

A14K0166.MVH 2014-10-13
méz

A14K0165.MVH 2014-10-13
TÉSZ kamattámogatás

A14K0164.MVH 2014-10-13
turisztika

A14K0163.MVH 2014-10-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0162.MVH 2014-10-13
vidéki örökség megőrzése

A14K0161.MVH 2014-10-13
falumegújítás és –fejlesztés

A14K0160.MVH 2014-10-13
diverzifikáció

A14K0159.MVH 2014-10-13
mikrovállalkozás

A14K0158.MVH 2014-10-13
technológiai berendezések beszerzése 2013

A14K0157.MVH 2014-10-13
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0156.MVH 2014-10-13
kertészet korszerűsítése

A14K0155.MVH 2014-10-13
állattartó telepek korszerűsítése - trágyakezelés

A14K0154.MVH 2014-10-13
öntözés, melioráció

A14K0153.MVH 2014-10-13
mg-i utak fejlesztése

A14K0152.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0151.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0150.MVH 2014-10-13
LEADER

A14K0149.MVH 2014-10-08
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0148.MVH 2014-10-03
növény-egészségügyi vizsgálatok

A14K0147.MVH 2014-09-30
iskolagyümölcs-program

A14K0146.MVH 2014-09-30
Halászati Operatív Program

A14K0145.MVH 2014-09-26
sajt magántárolás

A14K0144.MVH 2014-09-22
de minimis

A14K0143.MVH 2014-09-22
borászati beruházás

A14K0142.MVH 2014-09-22
bemutató üzem

A14K0141.MVH 2014-09-20
szőlőültetvények szerkezet-átalakítása és átállítása

A14K0140.MVH 2014-09-20
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0139.MVH 2014-09-19
szaktanácsadás

A14K0138.MVH 2014-09-22
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0137.MVH 2014-09-15
fiatal mg-i termelők

A14K0136.MVH 2014-09-09
tejtermék intervenció

A14K0135.MVH 2014-09-09
bemutató üzem

A14K0134.MVH 2014-09-06
tejtermék intervenció

A14K0133.MVH 2014-09-06
vaj magántárolás

A14K0132.MVH 2014-09-06
sovány tejpor magántárolás

A14K0131.MVH 2014-09-06
sajt magántárolás

A14K0130.MVH 2014-09-05
rendkívüli zöldség-gyümölcs támogatás

A14K0129.MVH 2014-09-03
meggyfeldolgozás

A14K0128.MVH 2014-08-28
szárított takarmány (de minimis)

A14K0127.MVH 2014-08-21
képzés

A14K0126.MVH 2014-08-19
növényi genetikai erőforrások

A14K0125.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0124.MVH 2014-08-15
borászati melléktermékek lepárlása

A14K0123.MVH 2014-07-22
energia ültetvények

A14K0122.MVH 2014-07-22
ültetvények

A14K0121.MVH 2014-07-22
kertészeti ültetvények

A14K0120.MVH 2014-07-22
vidéki alapszolgáltatások

A14K0119.MVH 2014-07-22
diverzifikáció

A14K0118.MVH 2014-07-22
vidéki örökség megőrzése

A14K0117.MVH 2014-07-22
turisztika

A14K0116.MVH 2014-07-22
mikrovállalkozások

A14K0115.MVH 2014-07-22
falumegújítás és – fejlesztés

A14K0114.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0113.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0112.MVH 2014-07-22
LEADER

A14K0111.MVH 2014-07-22
erdészeti géppark

A14K0110.MVH 2014-07-22
kertészet korszerűsítése

A14K0109.MVH 2014-07-22
növénytermesztés létesítmények

A14K0108.MVH 2014-07-22
kertészeti gépek, technológiai berendezések

A14K0107.MVH 2014-07-22
állattartó telepek

A14K0106.MVH 2014-07-22
technológiai berendezések

A14K0105.MVH 2014-07-22
nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek

A14K0104.MVH 2014-07-22
mg-i termékek értéknövelése

A14K0103.MVH 2014-07-22
szaktanácsadás

A14K0102.MVH 2014-07-22
mezőgazdasági utak

A14K0101.MVH 2014-07-22
öntözés, melioráció

A14K0100.MVH 2014-07-09
méhcsaládok pusztulása

A14K0099.MVH 2014-06-20
erdő tűzkárok megelőzése

A14K0098.MVH 2014-06-20
állati génmegőrzés

A14K0097.MVH 2014-06-20
Halászati Operatív Program

A14K0096.MVH 2014-06-19
integrált közösségi és szolgáltató tér

A14K0095.MVH 2014-06-18
erdőszerkezet átalakítása

A14K0094.MVH 2014-06-18
erdő-környezetvédelem

A14K0093.MVH 2014-06-06
iskolagyümölcs-program

A14K0092.MVH 2014-05-28
tenyésznyúl - de minimis

A14K0091.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0090.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0089.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0088.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0087.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0086.MVH 2014-05-28
LEADER

A14K0085.MVH 2014-05-27
Gazdálkodói Információs Szolgálat

A14K0084.MVH 2014-05-26
állati génmegőrzés

A14K0083.MVH 2014-05-26
anyatehén tartás - termeléshez kötött

A14K0082.MVH 2014-05-26
erdészeti potenciál helyreállítása

A14K0081.MVH 2014-05-21
termelői csoportok

A14K0080.MVH 2014-05-20
állatbetegségek és zoonózisok felszámolása

A14K0079.MVH 2014-05-15
biztosítási díjtámogatás

A14K0078.MVH 2014-05-14
iskolagyümölcs-program

A14K0077.MVH 2014-05-13
vidéki alapszolgáltatások

A14K0076.MVH 2014-05-08
bemutató üzem

A14K0075.MVH 2014-05-06
állatjólét

A14K0074.MVH 2014-05-06
agrárerdészeti rendszerek

SZAK
Dokumentum
A jogszabály mai napon hatályos állapota Váltás a jogszabály következõ idõállapotára ( 2011.I.1. )

 

43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól

A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Eb. tv.) 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetésérõl szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: T.) 16. §-ának (11) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következõket rendeli el:

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya az Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szervére (a továbbiakban: OEP), a regionális egészségbiztosítási pénztárakra (a továbbiakban: REP, és a továbbiakban az OEP-pel együtt: finanszírozó), valamint a finanszírozóval az Egészségbiztosítási Alapból (a továbbiakban: E. Alap) finanszírozott egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerzõdött egészségügyi szolgáltatókra terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltatás: az Eb. tv. 10-17. §-aiban meghatározott ellátások;

b) szolgáltató: az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító mûködési engedéllyel rendelkezõ természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki vagy ami a finanszírozóval kötött szerzõdés alapján az E. Alapból finanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújt;

c) területi ellátási kötelezettség: a külön jogszabály szerint az önkormányzat kötelezõ feladatát képezõ egészségügyi alapellátás körébe tartozó (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védõnõi, fogászati ellátás) egészségügyi szolgáltatásoknak az a része, amelyet az önkormányzat, illetve saját intézménye vagy más szolgáltató útján biztosít;

d) finanszírozási elszámolás: az alapdíjnak, a fixdíjnak és a teljesítmény díjának a megállapítása és utalványozásra történõ elõkészítése;

e) rekordkép: az egészségügyi szolgáltatás teljesítésérõl készítendõ jelentés formailag és tartalmilag meghatározott egysége;

f) fixdíj: jogszabályban meghatározott összegû havi díjazás;

g) alapdíj: kihirdetett díj, vagy az adott hónapban a szakfeladatra rendelkezésre álló havi elõirányzatnak és a jelentett teljesítménynek a hányadosa szerinti díj;

h) teljesítménydíj: az alapdíj és a teljesítmény szorzata;

i) finanszírozási szerzõdés: az egészségügyi szolgáltatásra a finanszírozó és a szolgáltató között létrejött szerzõdés;

j) körzet lakója: az a biztosított, akinek az 1992. évi LXVI. törvény szerinti lakóhelye vagy tartózkodási helye a körzet területén van;

k) teljes munkaidõ: napi 8, heti 40 óra;

l) Case mix index (CMI): az aktív fekvõbeteg-ellátás finanszírozási rendszere szerint elszámolható, adott idõszak alatt ellátott finanszírozási esetek összetételét költségigényesség szempontjából jellemzõ mutató, amely az elszámolt súlyszám és az elszámolt finanszírozási esetszám hányadosa;

m) teljesítményegység szolgáltatói átlagértéke: az adott ellátási formában a szolgáltató részére kifizetett tárgyhavi teljesítménydíj és a tárgyhavi elszámolható teljesítmények hányadosa szerinti forintérték;

n) szolgáltatásvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek mennyisége;

o) teljesítményvolumen: önálló elszámolási tételként elszámolható, külön jogszabályban meghatározott szolgáltatási egységek teljesítményértékeinek mennyisége.

3. § Az OEP a szolgáltatókkal kötendõ finanszírozási szerzõdés tervezetének a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részét a Magyar Orvosi Kamarával (a továbbiakban: MOK), a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarával, az önkormányzatok, a szolgáltatók érdek-képviseleti szervezeteivel a szerzõdéskötést megelõzõen 30 nappal elõzetesen egyezteti. A szerzõdés említett részének jóváhagyásához az Egészségbiztosítási Felügyelet egyetértése szükséges. A finanszírozási szerzõdésnek a felek általános jogait és kötelezettségeit tartalmazó részének módosítása esetén a fentiek szerint kell eljárni.

4. § (1) A szolgáltató az általa ellátott betegekrõl, illetve a nyújtott ellátásokról az elszámoláshoz elõírt nyilvántartásokat vezeti. A szolgáltató a finanszírozással kapcsolatos - személyes adatokat nem tartalmazó - nyilvántartásokat legalább 5 évig megõrzi.

(2) A szolgáltató az általa nyújtott, a finanszírozás alapjául szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról - a fekvõbeteg-szakellátás kivételével - kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón vagy adatátviteli vonalon a megadott formátumban (rekordkép), e rendelet szerint adatot szolgáltat (a továbbiakban: jelentés) a finanszírozó részére. A fekvõbeteg-szakellátás során nyújtott ellátásokról a jelentést az OEP részére legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással hitelesített, autentikus idõbélyeget használó és rejtjelezéssel védett elektronikus rendszer útján kell megküldeni.

(3) Finanszírozott teljesítményként a finanszírozási szerzõdésben meghatározott és ténylegesen teljesített szolgáltatás számolható el a Társadalombiztosítási Azonosító Jel (a továbbiakban: TAJ-szám) feltüntetésével, amennyiben annak megtérítésére jogszabály alapján más nem köteles.

(4) Újszülött ellátásának jelentése TAJ-szám hiányában a születést követõ második hónap utolsó napjáig, továbbá ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy elhalálozását megelõzõ ellátásának és boncolásának jelentése az OEP által meghatározott elvek szerinti informatikai kód alkalmazásával történik.

(5) Abban az esetben, ha az ellátott személy vagy hozzátartozója a TAJ-számot igazoló okmányt az ellátást követõ 15 napon belül nem mutatja be, az ellátást végzõ szolgáltató a finanszírozónál kezdeményezi a TAJ-szám rendelkezésre bocsátását az ellátott személy azonosítására szolgáló, rendelkezésre álló adatok (név, születési hely, idõ, anyja neve, lakcíme) megküldésével. A finanszírozótól megkapott TAJ-számon történik meg a teljesítmény jelentése.

(6) Ismeretlen, TAJ-számmal és a személy azonosítására szolgáló adatokkal nem rendelkezõ beteg esetén - az újszülött kivételével - annak adatlapját kell megküldeni a finanszírozónak. A szolgáltatások kifizetésére a finanszírozó által elvégzett ellenõrzést követõen kerülhet sor. Amennyiben a finanszírozó az ellenõrzést az adatlap megküldésétõl számított 60 napon belül nem végzi el, a szolgáltató részére ki kell fizetnie a nyújtott szolgáltatásért járó díjazást.

(7) A szolgáltató az adatokat az adatkezelési elõírások szerint tartja nyilván, és a finanszírozás céljából megküldött adatok valódiságáért felel. A finanszírozó által végzett ellenõrzés során a szolgáltató az ellenõrzéshez szükséges adatokat bemutatja, és gondoskodik arról, hogy a közremûködõ szolgáltató is rendelkezésre bocsássa az adatokat.

(8) A szolgáltató a magyar egészségbiztosítási jogszabályok alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek részére nyújtott ellátás után akkor jogosult térítésre, ha az ellátott személy az ellátásra államközi szerzõdés, nemzetközi szerzõdés vagy kötelezõen alkalmazandó Közösségi szabály alapján jogosult, és az adott ellátásra való jogosultságát az alkalmazandó államközi szerzõdés, nemzetközi szerzõdés vagy Közösségi szabály elõírásainak megfelelõen igazolta. A szolgáltató nyilvántartásának tartalmaznia kell az ellátott személy nevét, születési dátumát, állampolgárságát és az ellátás igénybevételére jogosító igazoláson feltüntetett adatokat. Az „E” térítési kategória alapján nyújtott ellátás esetén a 21. számú melléklet kitöltése kötelezõ. A kihirdetett államközi szerzõdések, nemzetközi szerzõdés és az alkalmazandó Közösségi szabályok listáját, továbbá az ellátások igénybevételére jogosító igazolások mintáit az OEP tájékoztatóban közzéteszi. A szolgáltató a 21. számú melléklet szerinti adatokat havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig, számítógépes adathordozón megküldi a finanszírozónak.

(9) Amennyiben az alapellátást, illetve a szakellátást nyújtó orvos gyógyszerrendelési gyakorlata során a külön jogszabályban foglaltakat az ellenõrzést követõ figyelmeztetés után sem tartja be, a finanszírozás összegébõl a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt meghaladó rész levonásra kerül.

(10) A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg sürgõsségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató Közösségi szabály vagy nemzetközi szerzõdés alapján jogosult személy esetében kezdeményezi a jogosultság-igazolás kiadását az illetékes külföldi biztosítótól. Ha a külföldi biztosító a jogosultság-igazolás kiadását megtagadja, illetve ha Közösségi szabály, valamint nemzetközi szerzõdés hatálya alá nem tartozó személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizette meg, a szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését. A szolgáltató az esetet a beteg adatlapjának megküldésével és a térítési díj megfizetésének, illetve a behajtás eredménytelenségének egyidejû igazolásával a (2) bekezdés szerint pótlólag, legfeljebb a teljesítést követõ hatodik hónap 5. napjáig jelentheti a finanszírozó részére. A szolgáltatás kifizetése a (6) bekezdés szerint történik.

(11) A jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy sürgõsségi ellátása esetén a szolgáltató köteles vizsgálni, hogy az Eütv. 142. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint nyújtott ellátások költségei behajthatóak-e más forrásból. A szolgáltató fizetési felszólítással érvényesíti követelését, ha a jogosultságát TAJ-számmal igazolni nem tudó belföldi személy az igénybe vett ellátás térítési díját nem fizeti meg. Az ellátás jelentése és kifizetése a (10) bekezdésben foglaltak szerint történik.

4/A. § (1) A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12/B. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - az adott ellátás után járó összeg 90 százalékára jogosult, ha a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott ellenõrzési kötelezettségét nem teljesítette.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a 4. § (4) és (6) bekezdés szerinti esetekre.

(3) A Vhr. 12/B. §-a szerinti ellenõrzési kötelezettség elmulasztása esetén, a nem ellenõrzött ellátási esetek után

a) a háziorvosi szolgáltató díjazásából bejelentkezett biztosított ellátása esetén a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

b) a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgáltató eseti ellátásának díjazásából a tárgyhónapban egy eseti ellátásra jutó díj összegének 10%-a,

c) a háziorvosi ügyeleti szolgáltatásra szerzõdéssel rendelkezõ szolgáltató díjazásából a 11. § (1) bekezdése szerinti, 2007. évi díjazás országos átlagos havi esetszámmal osztott összegének 10%-a,

d) a fogászati alapellátást nyújtó szolgáltató díjazásából az adott ellátás után járó teljesítménydíj 10%-a

kerül levonásra.

(4) A háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti szolgáltató és a fogászati alapellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában elõírt ellenõrzési kötelezettség teljesítése esetén, ellátási esetenként 50 forint ellenõrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából ellátási esetnek minõsül az adott ellátási formában egy biztosított egy napon történt ellátása.

(5) A járóbeteg-szakellátást, illetve fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató a Vhr. 12/B. §-ában elõírt ellenõrzési kötelezettség teljesítése esetén ellátási esetenként 50 forint ellenõrzési díjra jogosult. A díjazás szempontjából egy ellátási esetnek minõsül járóbeteg-szakellátás esetében egy biztosított egy egészségügyi szolgáltatónál egy napon történt ellátása, fekvõbeteg-szakellátás esetében ápolási esetenként az ellenõrzés elvégzésére a Vhr. 12/B. §-ában meghatározott nap.

(6) Az OEP a (4) és (5) bekezdésben meghatározott ellenõrzési díjat a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza.

4/B. §

5. § (1) Adathiány vagy hibás adat miatt a szolgáltató a pótlólagos vagy javított elszámolás iránti igényét legfeljebb a teljesítés hónapját követõ második hónap 5. napjáig küldheti meg. Az elszámoló által megküldött hibalista alapján a teljesítés hónapját követõ negyedik hónap 5. napjáig nyújtható be az adat javítása, illetve a technikai okokból feldolgozhatatlan adat pótlása. A teljesítmények OEP által történõ adatfeldolgozása során elkövetett hibák kijavítását az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott - az adott ellátásra vonatkozó elszámoláskor hatályban lévõ - finanszírozási szabály hatályának idejére visszamenõleg kell elvégezni. A javított tételek elszámolása a hibás elszámolás idõszakában érvényes forintértékkel történik.

(2) Adathiánynak minõsül, ha a jelentett adatok a kötelezõen jelentendõ adatok nem teljes körét tartalmazzák.

(3) Hibás az adat

a) ha a szolgáltató, a szolgáltatást igénybe vevõ adatai, vagy az ellátás azonosítását, leírását szolgáló adatok nem felelnek meg a jogszabályokban, továbbá a kitöltési útmutatóban foglalt elõírásoknak, továbbá

b) ha a fekvõbeteg-szakellátást igénybe vevõ adatai azonos ellátási napon egyéb ellátási formában is jelentésre kerülnek, ez alól kivételt képeznek krónikus fekvõbeteg-szakellátás esetén a CT, MRI diagnosztikai vizsgálatok, az újszülöttek járóbeteg-szakellátásban jelenthetõ szûrõvizsgálata, a dialízis ellátások, továbbá az R. 8. számú melléklete szerinti ellátások. Az otthoni szakápolás és otthoni hospice ellátás esetében egy elrendelõ lap alapján végzett teljes ellátási idõszak hibásnak minõsül, ha azonos idõszak alatt fekvõbeteg-szakellátás igénybevétele is jelentésre kerül.

Amennyiben a hiba javítására az elsõ elszámoló által, az átfedésekrõl készített és az érintett szolgáltatóknak kiküldött lista alapján az (1) bekezdésben elõírt határidõig nem kerül sor, az átfedéssel érintett elszámolási tételek nem kerülnek elszámolásra, kivéve, ha az elszámolási tételek közötti átfedések rendezését e rendelet másképp szabályozza.

(4) Az el nem számolt hibás vagy hiányos tételekrõl listát kell készíteni. Az ezen szereplõ esetek csak a hibajavítást, illetve a hiány pótlását követõen kerülhetnek elszámolásra. Az elszámolás a hibákat kijavító tételek megküldése után történik.

(5) A javított tételek elszámolása az általános szabályok szerint történik azzal, hogy a már korábban elszámolt tételt módosító javításoknál csak különbözetet lehet elszámolni.

(6) Az utólagos teljesítményelszámolás az elszámolásakor érvényes értéken történik.

(7) Ha az intézmény teljesítményét nem számolta el határidõre, az OEP évente legfeljebb két ízben - utólagos elszámolás mellett - elõleget folyósít az intézmény kérelmére, amelynek összege legfeljebb a tárgyévet megelõzõ évi teljesítménydíj egyhavi átlagának egyharmada lehet.

6. § (1) A szolgáltatót a finanszírozási szerzõdés alapján

a) fixdíj, és/vagy

b) teljesítménydíj

illeti meg.

(2) Egy teljesítményegység forintértéke:

a) az e rendeletben elõírt tételes díj,

b) az a) pont hiányában a teljesítmények trendszámításán alapuló, az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter által elõre meghirdetett összeg,

c) az a) és b) pontokban foglaltak hiányában, a költségvetésben rendelkezésre álló havi keret és az országos teljesítmények hányadosa.

(3) Az OEP a szolgáltató részére az (1) bekezdés szerinti díjat havonta, az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.) meghatározottak szerint utalványozza.

(4) A tárgyév utolsó hónapjában a havi kifizetést követõen és az átcsoportosítások után az egyes szakfeladatokon még rendelkezésre álló elõirányzat az éves elszámolható teljesítmény arányában osztható fel és fizethetõ ki a pénzügyminiszter egyetértésével. A még rendelkezésre álló elõirányzat felosztásnál a súlyponti kórházak járóbeteg-szakellátás és az aktív fekvõbeteg-szakellátás éves elszámolható teljesítményének kétszeresét kell figyelembe venni.

(5) Amennyiben az Ebtv. 23. §-ának b), d), illetõleg e) pontja alapján a biztosított részleges térítési díjat fizet az ellátás igénybevétele során, annak összegével az adott szolgáltatásért elszámolható finanszírozási összeget csökkenteni kell.

6/A. § (1) Az Eb. tv. 35. §-ának (4) bekezdése szerinti finanszírozási elõleg folyósításának kérelmezésekor be kell mutatni az elõleg szükségességének részletes indokolását és az intézkedési tervet.

(2) A finanszírozási elõleg folyósításáról vagy a kérelem elutasításáról az OEP fõigazgatója dönt. A finanszírozási elõlegben részesített szolgáltatókról és az elõleg összegérõl az OEP havonta tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.

(3) A fõigazgató által engedélyezett finanszírozási elõleget az OEP a gyógyító-megelõzõ ellátás elõirányzata mûködési költség elõleg keretébõl utalványozza, és a Kincstár folyósítja a szolgáltató részére. A finanszírozási elõleg maximális összege - a (4) bekezdés és az 50/A. § (1) bekezdés szerinti szolgáltatók kivételével - a szolgáltatónak az igénylést megelõzõ 12 havi finanszírozási összegbõl számított havi átlagösszeg 30 százaléka.

(4) Finanszírozás szempontjából új szolgáltató által vagy új kapacitáson nyújtott teljesítmény szerint finanszírozott szolgáltatások mûködési kiadásainak fedezetére utólagos elszámolással finanszírozási elõleg folyósítható. Az elõleg mértéke a finanszírozási szerzõdés szerinti kapacitás nagyságára és az ellátási formára jellemzõ országos havi átlagos teljesítménydíj 50 százaléka. E jogcímen a finanszírozási elõleg a finanszírozási szerzõdés megkötését követõen legfeljebb három hónapra folyósítható. A finanszírozó a folyósítás határidejének leteltét követõen az elõleget három egyenlõ részletben az esedékes havi finanszírozási összegbõl levonja.

(5) A finanszírozási elõleget a tárgyévben vissza kell fizetni.

(6) Ha a finanszírozó ellenõrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a finanszírozási elõleget nem a kérelemben megjelölt célra használta fel, az elõlegnek még fennmaradt részét az egészségügyi intézmény részére járó finanszírozási összegbõl az Eb. tv. rendelkezése szerint számított kamatokkal együtt levonja.

6/B. § (1) Amennyiben a finanszírozó ellenõrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató az adott teljesítményt magasabb összeg finanszírozására jogosító jogcímen jelentette, akkor a szolgáltató az elszámolt, valamint a ténylegesen elvégzett és megfelelõen dokumentált szolgáltatás finanszírozási értéke közötti különbözetet köteles megtéríteni az Eb. tv. 37. § (10) bekezdése szerint számított kamat összegével együtt.

(2)

6/C. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgáltató a finanszírozás megszûnését követõen, az adott szolgálat háziorvosához bejelentkezett biztosítottak két hónappal korábbi állapotnak megfelelõ száma alapján, egyhavi díjazásra jogosult.

(2) Az egészségügyi szolgáltató vagy annak önálló szervezeti egysége teljesítményen alapuló finanszírozási szerzõdésének megszüntetését követõen végsõ elszámoláskor a szolgáltató

a) amennyiben az adott szolgáltatás tekintetében kizárólag teljesítményen alapuló finanszírozásban részesült, minden jelentett és elszámolható teljesítmény után a teljesítéskor hatályos jogszabályokban meghatározott elszámolási szabályok szerinti,

b) amennyiben az adott szolgáltatás teljesítményen alapuló finanszírozása fix összegû átalánydíjazással kezdõdött, a finanszírozás megszûnését megelõzõ 12 havi teljesítménydíj összegébõl számított egyhavi átlag 70 százalékának megfelelõ összegû

díjazásra jogosult.

(3) Az egészségügyi szolgáltató nem jogosult a (2) bekezdés szerinti díjra a finanszírozott kapacitás belsõ átszervezése esetén.

(4)

(5) Amennyiben a finanszírozási szerzõdés azért szûnt meg, mert az egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szerv ellátási kötelezettségének átruházásáról más egészségügyi közszolgáltatásért felelõs szervvel megállapodott, vagy az ellátási kötelezettsége körébe tartozó közszolgáltatások nyújtására más egészségügyi szolgáltatóval egészségügyi ellátási szerzõdést kötött, akkor a finanszírozási szerzõdés megszûnését megelõzõen nyújtott és elszámolható teljesítmények után járó díjat az OEP a megállapodó, illetve a szerzõdõ felek erre vonatkozó külön megállapodása szerint utalványozza.

(6) Ha a finanszírozási szerzõdés az (5) bekezdés szerint, vagy az egészségügyi szolgáltató megszûnik, az új megállapodás, illetve szerzõdés megkötése során figyelembe kell venni az Ebtv. 34. § (2) bekezdésének rendelkezését, és ha a megszüntetett egészségügyi szolgáltató az Ámr. szerinti nettó finanszírozási körbe tartozott, a megszüntetõ okirat tartalmára vonatkozó rendelkezést. A megállapodásban, illetve a szerzõdésben rendelkezni kell az átvállalt feladatot ellátó szolgáltatóval kötött finanszírozási szerzõdés megszûnése esetén a teljesítménydíj utalásának az Ebtv. 34. § (2) bekezdésének rendelkezésére figyelemmel meghatározott rendjérõl.

6/D. § (1) A finanszírozás keretében járó összeg terhére az Eb. tv. 35. § (1) bekezdés szerinti engedményezés esetén a szolgáltató az írásban megkötött engedményezési szerzõdést a teljesítést megelõzõ 30 nappal nyújtja be a finanszírozónak.

(2) A szolgáltató és a finanszírozó a finanszírozási szerzõdésben meghatározott feladat ellátását szolgáló engedményezés teljesítésére szerzõdés-kiegészítést köt, amennyiben az engedményezett nem a szolgáltató közremûködõje, és az engedményezett összeg összességében nem haladja meg a szerzõdés-kiegészítés megkötésének kezdeményezését megelõzõ 12 havi finanszírozás összegébõl számított egyhavi átlag 10 százalékát, és az engedményezés legalább hat hónapra és havi azonos összegre vonatkozik.

(3) A finanszírozó egyidejûleg legfeljebb öt, a szolgáltató által kötött engedményezési szerzõdés alapján teljesít. Az engedményezett összeg tovább nem engedményezhetõ. A szolgáltató pénzforgalmi számlaszámát csak a kedvezményezett fél jóváhagyásával módosíthatja.

6/E. § Az OEP szerzõdést köt a fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatóval a 4. § (2) bekezdés szerinti rendszerrel történõ adatszolgáltatás teljesítésére.

6/F. § Gyógyszerhez nyújtott támogatás finanszírozása szabályainak megváltozása miatt a megváltozott finanszírozású gyógyszert felhasználó szolgáltatók számára - a betegellátás zavartalansága érdekében - elõleg folyósítható. A folyósítás - amelynek határidejére és visszafizetésére a 6/A. § (4) bekezdésében foglaltak az irányadók - a mûködési költségelõleg terhére történik.

II.

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

A háziorvosi ellátás finanszírozása

7. § (1) A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló rendelet (a továbbiakban: Hr.) hatálya alá tartozó háziorvosi és házi gyermekorvosi (a továbbiakban együtt: háziorvosi) tevékenységet nyújtó szolgáltató által nyújtott ellátásra a szolgáltató a finanszírozóval szerzõdés köt. A szolgáltató a szerzõdés megkötéséhez nyilatkozik arról, hogy az ellátást nyújtó orvos a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel vállalja a folyamatos ellátást.

(2) Folyamatos az ellátás, ha

a) a háziorvosi szolgálat orvosa a Hr.-ben meghatározott rendelési idõben rendelõjében háziorvosi tevékenységet végez;

b) munkanaponként a háziorvosi szolgálat orvosa 8 órában - beleértve a rendelési idõt és a tanácsadás idejét is - az õt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a keresõképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit;

c) munkanaponként a háziorvosi szolgálat által alkalmazott ápoló 8 órában, a házi gyermekorvosi szolgálatban alkalmazott gyermekápoló vagy asszisztens legalább a rendelési idõben a biztosítottak számára rendelkezésre áll, ide nem értve a keresõképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit; és

d) a háziorvosi szolgálat orvosa részt vesz a háziorvosi ügyeleti rendszerben, kivéve, ha az ügyeleti ellátásért felelõs önkormányzat, önkormányzati társulás vagy annak egészségügyi intézménye nyilatkozik arról, hogy

da) a közremûködésre nem tart igényt, vagy

db) feladatátadási szerzõdés keretében más szolgáltatóval szerzõdést köt az érintett háziorvos által egyébként ellátandó ügyeleti feladatok teljes körének átadására.

(3) Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltatóhoz bejelentkezettek száma nem éri el felnõtt és vegyes lakosság esetén az 1200 fõt, illetve gyermek lakosság esetén a 600 fõt a (2) bekezdés c) pontban meghatározott ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejét a bejelentkezett biztosítottak és felnõtt, illetve vegyes lakosság ellátása esetén az 1200 fõ, gyermek lakosság ellátása esetén a 600 fõ hányadosa szerint kell meghatározni. Amennyiben a bejelentkezett biztosítottak száma eléri vagy meghaladja a fenti biztosítottak számát az ápoló (gyermekápoló, asszisztens) munkaidejére a (2) bekezdés c) pontja az irányadó.

7/A. § Az alapellátási szolgálat - kivéve a 20. § szerinti iskola-egészségügyi, valamint a 19. § szerinti ügyeleti szolgálat - helyettesítéssel történõ ellátása esetén a helyettesítõ orvos/fogorvos a körzetének rendelési idején túl köteles a helyettesítéssel ellátott szolgálatra megállapított rendelési idõnek legalább az 50%-át teljesíteni.

8. § (1) Területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgálat finanszírozására a REP a 2. § j) pontja szerinti lakosok igazolt számának figyelembevételével köt finanszírozási szerzõdést a szolgáltatóval a háziorvosi körzet (a továbbiakban: körzet) lakosságának ellátására.

(2) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ új háziorvosi szolgálatra akkor köthetõ finanszírozási szerzõdés, ha a szolgáltató

a) 14 év feletti 1200-1500 fõ lakos (a továbbiakban: felnõtt körzet), vagy

b) életkori korlátozás nélkül 1200-1500 fõ lakos (a továbbiakban: vegyes körzet), vagy

c) 0-14 év közötti 600-800 fõ lakos (a továbbiakban: gyermekkörzet)

ellátását biztosítja.

(3) Amennyiben a körzethatárok módosítása során a (2) bekezdésben meghatározott minimumlétszám alatti lakosságszámú felnõtt, vegyes, illetve házi gyermekorvosi körzet kerül kialakításra, a REP a szolgáltatóval akkor köt finanszírozási szerzõdést, ha az önkormányzat(ok) rendelkezik(nek) a körzetek megosztásáról, ennek érdekében a szolgáltató a szerzõdés módosítását kezdeményezi. Az OEP a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix díjakat utalja. Új körzet létesítése esetén nem köthetõ finanszírozási szerzõdés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévõ körzet lakosságszáma felnõtt és vegyes körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fõ alá csökken.

(4) A (2) bekezdésnek megfelelõ új körzet esetén a díjazást a REP a körzet kialakítását követõ egy éven át kiegészíti az adott típusú háziorvosi körzetek elõzõ évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig. Az elsõ hónapra a 14. § (2)-(4) bekezdés szerint járó díjazás a következõ hónap fixdíjával együtt kerül utalványozásra.

(5) A területi ellátási kötelezettséggel érintett körzet lakosságszámát az elõzõ év december 31-ei állapotnak megfelelõen a település jegyzõje igazolja a REP számára minden év március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerzõdésmódosítással egyidejûleg.

9. § (1) A finanszírozó területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására szerzõdést köt a Vhr. 17. §-ának (1) bekezdése szerinti szolgáltatóval, ha

a) legalább 200, az Eb. tv. szerint biztosítottnak minõsülõ személy (a továbbiakban: biztosított), illetve annak törvényes képviselõje írásban nyilatkozik, hogy õt kívánja háziorvosának választani - kivéve, ha korábbi szerzõdése megszûnését jogellenes magatartása idézte elõ -, és

b) személyesen biztosítja a 7. § (2) bekezdése szerinti folyamatos ellátást.

(2) A finanszírozó az (1) bekezdés szerinti szerzõdést megkötheti a MOK területileg illetékes szervezetének beleegyezésével is, amennyiben az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek nem teljesülnek.

(3) Ha a területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatnál a szerzõdés megkötését követõ 6. hónapban a bejelentkezett biztosítottak száma nem éri el a 200 fõt, vagy az a késõbbiekben 200 fõ alá csökken, a finanszírozási szerzõdést a MOK illetékes szervezetének véleménye alapján lehet felmondani vagy fenntartani.

10. § (1) A REP a fõvárosban legfeljebb 15, megyeszékhelyenként egy-egy hajléktalanok ellátására létrehozott, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálat finanszírozására köthet szerzõdést, amennyiben a fõvárosban az adott területen, illetve a megyeszékhelyeken a (2) bekezdés szerinti folyamatos ellátás nem biztosított. A heti 30 órás rendelési idõvel mûködõ háziorvosi szolgálat díjazása a háziorvosi szolgálatok elõzõ évben elért havi országos átlagdíjának a tárgyévi elõirányzat-növekedés mértékével emelt összegével történik. E feladat ellátására csökkentett, de legalább heti 15 óra rendelési idõre is köthetõ szerzõdés, idõarányos díjazás mellett.

(2) Az egészségügyi miniszter kijelölése alapján a REP a fõvárosban négy, Debrecenben, Gyõrben, Miskolcon, Pécsett, Szegeden és Veszprémben egy-egy a hajléktalanok ellátását napi 24 órában, heti 168 órában biztosító, területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi ellátás nyújtására mûködési engedéllyel rendelkezõ szolgáltatóval köthet szerzõdést. A kijelölés a Hajléktalan-ellátás Országos Módszertani Intézetének ajánlását figyelembe véve történik. Az ellátás kiegészül a fõvárosban 1-1, a megnevezett megyeszékhelyeken 0,5-0,5 mozgó orvosi szolgálattal. A heti 168 órában mûködõ szolgáltató díjazása az (1) bekezdés szerinti díj 90%-kal növelt összegének négyszerese. A mozgó orvosi szolgálatot a fõvárosban az (1) bekezdés szerinti díj 90%-kal növelt összege, a megyeszékhelyeken az összeg 50%-a illeti meg.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti szolgálatokat a szerzõdésben elõírt nyilvántartási kötelezettség terheli. A szolgáltató a szerzõdés szerinti forgalmi adatokat szolgáltatja.

11. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvoshoz bejelentkezett biztosítottak után az E. Alapból a 12. § (2) bekezdés szerinti díjazásra jogosult, ha a külön jogszabály szerinti törzskarton, illetve gyermek-egészségügyi törzslap (a továbbiakban együtt: törzskarton) szabályszerû felvétele megtörtént. A házi gyermekorvosi szolgálat legfeljebb a 0-18 éves életkor közötti, a felnõtt háziorvosi szolgálat pedig a 14 éves életkor feletti bejelentkezett biztosítottak után részesül díjazásban. Nem jogosult a szolgáltató a bejelentkezett biztosítottak után díjazásra, ha a 17. § (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét - figyelemmel az 5. § (1) bekezdésében foglaltakra - nem teljesíti.

(2) A háziorvosi szolgálat a díjazás ellenében köteles a jogszabályokban elõírt feladatokat ellátni, így különösen a dokumentált és havonta összesített gyógyítási munkát, gondozási feladatokat, megelõzési és szûrési tevékenységet. A finanszírozó a háziorvosi ellátás minõségi színvonalának emelése céljából a háziorvosi szolgálat típusának megfelelõ mutatókat képez a szolgálat gyógyító-megelõzõ tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, melyekrõl havi rendszerességgel értesíti az adott szolgálat mûködtetõjét.

(3) A díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a 17. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartás alapján meghatározott korcsoportonkénti pontszám összegének degressziós tényezõvel korrigált értéke, valamint a szakképzettségi szorzó szorzataként kell megállapítani. A degressziót 2400 ponttól, illetve vegyes háziorvosi szolgálat esetén 2600 ponttól kell alkalmazni. Számítási módját a 3. számú melléklet A) pontja tartalmazza. A degresszió számításánál az adott háziorvoshoz bejelentkezett valamennyi biztosítottat figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok ellátására egy vagy több rendelõben, illetve azonos vagy eltérõ rendelési idõben kerül sor.

(4) A (3) bekezdés szerinti degresszió alkalmazása alól mentesítést kap az a területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálat, amelyhez bejelentkezett biztosítottak száma nem haladja meg a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszámát, és

a) ahol a körzet egy vagy több önálló település teljes közigazgatási területére is kiterjed, és a körzet székhelyén összesen legfeljebb két azonos típusú területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálat mûködik, vagy

b) a településen más azonos típusú területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálat nem mûködik.

(5) A (4) bekezdés szerinti degresszió alóli mentesség a területi ellátásra kijelölt körzet legfeljebb 2400 (gyermekkörzet esetén 1200) fõig terjedõ lakosságszámra szól. Amennyiben a területi ellátásra kijelölt körzet lakosságszáma meghaladja a 2400 (gyermekkörzet esetén az 1200) fõt és a (4) bekezdésben foglalt feltételek fennállnak, a degressziót a 2400 (gyermekkörzet esetén 1200) fõt meghaladó bejelentkezett biztosítottak tekintetében kell alkalmazni. A 2400 (gyermekkörzetben 1200) fõre figyelembe vehetõ pontértéket a REP számítja ki évente egyszer, a degresszió alól mentesített háziorvosi szolgálatra jellemzõ korcsoportos szorzók súlyozott átlaga alapján. A degresszióval korrigált pontszámot - a 3. számú melléklet A) pontja szerinti pontérték helyett - a REP által kiszámított pontérték alapján kell meghatározni.

(6) A (4)-(5) bekezdések szerinti mentesség tényét a REP évente április 30-áig felülvizsgálja.

(7) Amennyiben a háziorvosi szolgáltató a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szakdolgozókon túl a háziorvosi szolgálat feladatainak ellátására további szakdolgozót alkalmaz, errõl bejelentést tesz a finanszírozónak és erre tekintettel a finanszírozási szerzõdés módosításra kerül, a (3) bekezdés szerinti elszámolásban a háziorvosi szolgálat degressziós ponthatára

a) a további szakdolgozó teljes munkaidõben történõ foglalkoztatása esetén - kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétet - 800 ponttal megemelt érték,

b) nem teljes, de legalább heti 20 órás munkaidõben történõ foglalkoztatás esetén az a) pont szerinti 800 pont idõarányosan csökkentett részével megemelt érték.

12. § (1) Ha a háziorvosi szolgáltató a Hr. szerint a háziorvosi szakvizsgához szükséges szakgyakorlatot letöltött szakorvos-jelöltet, illetve szakorvost alkalmaz a háziorvos felügyeletével, és errõl bejelentést tesz a finanszírozónak, a finanszírozó a szerzõdést módosítja és az elszámolásban a degressziót - teljes munkaidõben történõ foglalkoztatás (kivéve az egy hónapot meghaladó tartós távollétét) esetén - 3600 (vegyes körzet esetén 3800) ponttól alkalmazza. A szakorvos jelölt legfeljebb 4 praxisnál történõ egyidejû foglalkoztatása esetén az 1200 pont megosztása a praxisok között arányosan történik.

(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti, a 12/A. § (2) bekezdése alapján módosított kiadási elõirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa.

(3) Ha a helyettesítést a 15. § szerinti praxisközösségben a praxisközösség orvosa látja el, akkor a helyettesítést ellátó orvos szakképzettségi szorzójának a figyelembevételével történik a számítás. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott praxis a 14. § (2)-(4) bekezdése szerinti fix összegû díj 60 százalékára jogosult. A fixdíj folyósítása szempontjából nem tekinthetõ tartós helyettesítésnek, ha a praxis ellátására a szolgáltató teljes munkaidõben a Hr. szerint háziorvosi tevékenység végzésére jogosult másik orvost foglalkoztat.

(4) A korcsoportonkénti pontszámok alapján történõ díjazásra a háziorvosi szolgáltató érvényességi idõhöz kötötten jogosult. Az érvényességi idõ utolsó napjáig ismételt orvosi vizsgálatot kell végezni újabb törzskarton kitöltésével. Az orvosi vizsgálat során nem kell ismételten elvégezni a külön jogszabály szerint elõírt vizsgálatokat. Az érvényességi idõ számítása a biztosított születési napját követõ hónap elsõ napjától kezdõdik, és az e bekezdésben meghatározott érvényességi ideig tart.

A korcsoportonkénti pontszám és érvényességi idõ:

a) 0-4 év közötti bejelentkezett biztosított után 4,5 pont 1 év

b) 5-14 év közötti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 1 év

c) 15-34 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,0 pont 3 év,

d) 35-60 év közötti bejelentkezett biztosított után 1,5 pont 2 év,

e) 60 év feletti bejelentkezett biztosított után 2,5 pont 2 év.

(5) Az érvényességi idõ lejártát követõen, ha az érvényességi idõn belül az orvosi vizsgálat nem történt meg, vagy azt a háziorvos a hozzá bejelentkezett biztosítottnál igazolható módon nem kezdeményezte, az esedékes változásjelentésben a biztosítottat ki kell jelenteni. Amennyiben a kijelentést követõen orvos-beteg találkozó jön létre, a 11. § (1) bekezdése szerint kell eljárni, az egyidejû ellátás mellett a biztosított újra bejelenthetõ.

(6) Amennyiben helyszíni ellenõrzés megállapítja az újabb törzskarton szabályszerû kitöltésének vagy az orvosi vizsgálatnak az elmaradását, illetve az orvosi dokumentációban nincs adat arról, hogy orvosi vizsgálat történt a tárgyidõszakban vagy ezt kezdeményezte a háziorvos, akkor a finanszírozó a biztosítottak után

a) az ellenõrzést követõ hónap 1. napjától nem folyósítja a díjazást, továbbá

b) az érvényességi idõ utolsó napjának az idõpontjától az e biztosítottak ellátása alapján folyósított összeg visszafizetésére kötelezi a háziorvosi szolgálatot, annak kamataival együtt.

(7) A szolgálatot folyamatosan ellátó orvos szakképzettsége és orvosi gyakorlati ideje alapján alkalmazandó szakképzettségi szorzó:

a) a (8) bekezdés szerinti alapszakvizsgával nem rendelkezõ háziorvosnál 1,0,

b) alapszakvizsgával nem rendelkezõ, 25 évnél több, körzetben eltöltött gyakorlati idõvel rendelkezõ háziorvosnál 1,2,

c) alapszakvizsgával rendelkezõ háziorvosnál 1,3.

(8) A (7) bekezdés szerinti alapszakvizsgának minõsül

a) az általános orvostan szakorvosi szakképesítés,

b) a háziorvostan szakorvosi szakképesítés,

c) a belgyógyász szakorvosi szakképesítés és 10 év körzeti, illetve háziorvosi gyakorlat, valamint

d) a házi gyermekorvosi szolgálatnál csecsemõ- és gyermekgyógyász szakorvosi szakképesítés.

12/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelõzõ tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább 25%-ában pontot ér el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minõsítõ teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási elõirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa.

13. § (1) Ha a területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgálat a Hr. 3. §-ának (3) bekezdése alapján olyan térítésmentes ellátásra jogosult személyt lát el (ide nem értve az ügyeleti szolgálatban ellátottakat), aki

a) biztosított, azonban az adott szolgálathoz nem jelentkezett be, vagy

b) nemzetközi egyezmény, vagy a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek alapján jogosult az ellátásra [a továbbiakban a)-b) együtt: eseti ellátás],

a szolgáltató a (3)-(5) bekezdésben meghatározottak szerint részesül az E. Alapból díjazásban.

(2) Az (1) bekezdést alkalmazni kell a helyettesítés során is, kivéve, ha az ellátott biztosított a helyettesítõ, illetõleg a helyettesített praxisba bejelentkezett.

(3) A háziorvosi szolgáltató a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig az ambuláns napló adatai alapján a 4. számú melléklet szerint jelenti az általa nyújtott eseti ellátásokat a finanszírozónak kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón. Az OEP az adatokat összegyûjti, és az eseti ellátások így elõálló számával elosztja az eseti ellátás díjazására rendelkezésre álló havi keretösszeget. A kapott összeg, de legfeljebb 600 forint, a tárgyhóban az egy eseti ellátásra kiutalható díj.

(4) A háziorvosi szolgáltató részére az általa jelentett eseti ellátások száma és a (3) bekezdés szerinti díj szorzatának megfelelõ összeget az OEP legkésõbb a jelentés leadását követõ hónapban utalványozza a 6. § (3) bekezdése szerint.

(5) Amennyiben az eseti ellátások díjazására szolgáló havi keretösszeg nem kerül felhasználásra, annak maradványát a háziorvosi szolgálatok következõ havi teljesítményarányos díjazásához kell hozzáadni.

14. § (1) A területi ellátási kötelezettséggel mûködõ háziorvosi szolgáltató a 11-12. §-ban meghatározott díjazáson felül az E. Alapból havonta a (2)-(4) bekezdés szerinti díjazásra jogosult.

(2) A háziorvosi szolgáltató a körzet lakosságszáma és a rendelõ adottságai alapján - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az alábbi fix összegû díjra jogosult:

a) felnõtt körzet esetén, ha a körzet felnõtt lakosainak száma

aa) nem éri el az 1200 fõt 253 000 Ft,

ab) 1200 és 1500 fõ között van 235 000 Ft,

ac) 1500 fõ felett van 197 000 Ft,

b) gyermekkörzet esetén, ha a körzet lakosainak száma

ba) nem éri el a 600 fõt 290 000 Ft,

bb) 600 és 800 fõ között van 272 000 Ft,

bc) 800 fõ felett van 235 000 Ft,

c) vegyes körzet esetén, ha a körzet lakosságszáma

ca) nem éri el az 1200 fõt 271 000 Ft,

cb) 1200 és 1500 fõ között van 250 000 Ft,

cc) 1500 fõ felett van 214 000 Ft.

(3) A (2) bekezdés szerinti összeget növelni kell

a) tíz százalékkal, ha a háziorvosi rendelõ önálló épületben mûködik, illetve olyan épületben van, ahol nincs másik E. Alapból finanszírozott tevékenységet folytató szolgáltató,

b) 30%-kal, ha a háziorvosi szolgálat orvosa legalább két rendelõben folytatja tevékenységét,

c) a b) pont szerinti mértéket meghaladóan rendelõnként további 10%-kal, ha a b) pont szerinti díjazás alapját képezõ rendelõkhöz képest a háziorvosi szolgálat rendelõi további más, az ellátási területhez tartozó településen vagy településeken helyezkednek el,

d) további 50%-kal, ha a háziorvosi szolgálat körzete

da) a kistérségi támogatási alap célelõirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 5/2003. (V. 20.) MeHVM rendelet mellékletében felsorolt település(ek)re kiterjed és a körzet lakosságszáma a 800 fõt eléri, vagy

db) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti leghátrányosabb helyzetû kistérséghez tartozó települések közül kettõre vagy többre terjed ki és a körzet lakosságszáma 800-1500 fõ közötti, vagy

dc) a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékérõl szóló 64/2004. (IV. 15.) Korm. rendelet alapján 2007. november 24-ig jogosult volt a fix összegû díjazásának 50%-os emelésére.

(4) A szolgáltató a háziorvosi körzet területén élõ lakosság elhelyezkedésének adottságait figyelembe véve, a betegek orvos általi felkeresése költségei fedezetére az alábbi területi kiegészítõ díjazásra jogosult havonta:

a) fõvárosban, városban 26 000 Ft,

b) községben 30 000 Ft,

c) több teljes településre vagy több település részeire kiterjedõ körzetben 38 000 Ft,

d) ha a körzet ellátási területéhez külterületi lakott hely is tartozik 43 000 Ft.

(5) A területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgáltató havi 78 000 Ft összegû kiegészítõ díjra jogosult, ha a szolgálathoz bejelentkezett biztosítottak száma gyermekorvosi szolgálat esetében meghaladja a 300, felnõtt és vegyes szolgálat esetében a 600 fõt. A kiegészítõ díj az adott havi teljesítménydíjak utalásával egy idõben történik.

(6) Amennyiben a finanszírozó ellenõrzése során megállapítja, hogy a háziorvosi szolgálat orvosa nem a Hr. szerint végzi a programozott betegellátást, az ellenõrzési jegyzõkönyv kelte szerinti hónapra folyósított (2), illetve (5) bekezdésben meghatározott fix összegû, illetve kiegészítõ díj 50%-át visszavonja.

(7) A 6 hónapon túl betöltetlen területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálat betöltése esetén a szolgálat finanszírozása egy éven keresztül kiegészítésre kerül az azonos típusú szolgálatok elõzõ évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig.

(8) Azon tartósan betöltetlen háziorvosi körzetekben, amelyekben a területi ellátási kötelezettségnek 6 hónapot meghaladóan csak helyettesítéssel tudnak eleget tenni, a háziorvosi szolgálat finanszírozása az Országos Alapellátási Intézet (a továbbiakban: OALI) részére - az OALI-val közalkalmazotti jogviszonyban álló orvos igénybevételével történõ feladatellátás esetén - a 10. § (1) bekezdésében meghatározott díjazás számítás szerinti átlagos havi díj 140%-ával történik, amennyiben a körzet lakosságszáma az 1200 fõt eléri, alacsonyabb lakosságszám esetén arányosan csökkentett a díjazás. Ezen ellátás idején a 7. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

15. § (1) Területi ellátási kötelezettséggel rendelkezõ háziorvosi szolgálatok feladatainak ellátására létrejött egészségügyi társas vállalkozás

a) az azonos telephelyen mûködõ, és/vagy

b) a területileg egymás mellett levõ

háziorvosi szolgálatokat praxisközösségben mûködtetheti. Erre tekintettel a REP a finanszírozási szerzõdést módosítja.

(2) A praxisközösséghez tartozó körzetek számára folyósított összeget együttesen kell kezelni azzal, hogy

a) a finanszírozás során a degressziót az együttes létszámra kell számolni,

b) a praxisközösség valamely orvosához bejelentkezett biztosított tekintetében eseti ellátási díj nem számolható el, amennyiben a választott háziorvost a praxisközösséghez tartozó más háziorvos helyettesíti.

(3) A praxisközösségben a (2) bekezdés a) pontja szerinti számítás után a háziorvosok szakképzettségi szorzójának átlagával kell a díjazást megállapítani azzal, hogy a 11. § (4) bekezdése nem alkalmazható.

16. §

17. § (1) A háziorvosi szolgáltató a 2. és 20. számú melléklet szerinti adatokat havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig jelenti a finanszírozónak.

(2) Az OEP az (1) bekezdés szerinti jelentés alapján nyilvántartást vezet az egyes háziorvosi szolgálatokhoz bejelentkezett biztosítottakról. Ha egy biztosított egyidejûleg több szolgáltató nyilvántartásában szerepel, az OEP a legutóbbi bejelentkezést veszi figyelembe, és egyidejûleg törli a másik szolgáltató nyilvántartásából, továbbá az OEP törli az elhunyt személy adatait is, és a korrigált létszámmal számol. Az utalványozással egyidejûleg tájékoztatja a finanszírozás megszüntetésérõl és annak okáról az érintett háziorvosi szolgáltatót.

(3) A korcsoportos átsorolást az OEP havonta, a bejelentkezett biztosítottaknak a hónap utolsó napjához viszonyított életkora alapján végzi.

(4)

17/A. §

18. § (1) A 11-12/A. § alapján megállapított díjat az OEP a jelentés leadását követõ hónapban utalványozza.

(2) A 2. számú melléklet szerinti adatszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén az 5. § (7) bekezdése szerint kell eljárni.

19. § (1) A REP az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására szerzõdést köt a területileg illetékes önkormányzattal vagy egészségügyi intézményével, illetve azzal, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerzõdést kötött.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltató az ellátási területéhez tartozó háziorvosi szolgálatok háziorvosi ellátásra szóló szerzõdés szerinti összlakosságszáma alapján jogosult az ügyeleti ellátás díjazására.

(3) A díjazás alapösszege 40 Ft/fõ, amely a fenntartó települési önkormányzat illetékességi területéhez tartozó lakosságszám alapján az alábbiak szerint változik:

a)

b) a díjazás az alapösszegnek a lakosságszám alapján számított

ba) 2,1 területi szorzóval megemelt mértéke a 3000 alatti lakosságszámú,

bb) 1,7 területi szorzóval megemelt mértéke a 3 001-20 000 közötti lakosságszámú,

bc) 1,5 területi szorzóval megemelt mértéke a 20 001-40 000 közötti lakosságszámú,

bd) 1,3 területi szorzóval megemelt mértéke a 40 001-80 000 közötti lakosságszámú

települési önkormányzatok esetében;

c) a b) pont szerinti szorzókkal kiszámított összes díj levonása után fennmaradó keretösszegbõl kerül megállapításra a 80 000 fõ feletti lakosságszámnál a díjazás mértéke, amely nem lehet kevesebb az alapösszeg 75 százalékánál, és nem haladhatja meg a díjazás alapösszegének bd) pontban meghatározott területi szorzóval növelt összegének 98 százalékát.

(4) Amennyiben a (3) bekezdés ba)-bc) pontja szerinti település esetében a háziorvosi feladatok munkaidõn kívüli ellátása központi ügyelet útján történik, az ügyeleti szolgálatot mûködtetõ egészségügyi szolgáltató a ba)-bb) pont szerinti esetben 30%-kal, a bc) pont szerinti esetben 20%-kal megemelt ügyeleti díjra jogosult. Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot mûködtetõ egészségügyi szolgáltató a sürgõsségi betegellátó osztályt mûködtetõ szolgáltatóval és a mentést végzõ egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti idõben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult.

(5) Az ügyeleti ellátás díját a 6. § szerint kell kiutalni.

(6) 20 százalékkal megemelt ügyeleti díj azon települések, fõvárosban azon fõvárosi kerületek esetén állapítható meg, ahol az önkormányzat jegyzõje igazolja, hogy a településen tartózkodó személyek száma - az igazolás kiadását megelõzõ egy naptári évben két hónapon keresztül folyamatosan és tartósan - a településen lakóhellyel rendelkezõ személyek számának legalább kétszerese.

(7) A finanszírozás keretében az ügyeleti ellátás díjazása kizárólag az ügyeleti szolgáltatás kiadásaira használható fel.

Egyéb alapellátási feladatok finanszírozása

20. § (1) Az orvos és védõnõ által nyújtott iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátás finanszírozására a REP a Vhr. 16. §-ának (1) bekezdése szerint köt szerzõdést.

(2) A finanszírozási szerzõdés megkötéséhez a szolgáltató - az Eb. tv.-ben meghatározottakon túl - csatolja a külön jogszabály szerint az ellátás nyújtására jogosító szerzõdés másolatát, amely tartalmazza a nevelési, oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók létszámát.

(3) A részmunkaidõs orvossal mûködtetett iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetén az OEP - a nevelési-oktatási intézményben elhelyezettek, illetve tanulók (2) bekezdés szerinti létszáma alapján - havonta 40 Ft/fõ összegû díjat utalványoz az orvosi feladatok ellátására a tárgyhónapot megelõzõ hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint.

(4) Az iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat orvosa által teljes munkaidõben ellátott iskola-egészségügyi feladatok díjazása az iskola-orvosi feladatokra rendelkezésre álló havi keretnek a (3) bekezdés szerinti díjazással csökkentett összege és az országosan összesen ellátandók száma alapján megállapított fejkvótával történik. A szolgáltató részére a (2) bekezdés szerinti létszám és a fejkvóta szorzatának megfelelõ díjat az OEP a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelõzõ hónapban.

(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat fõfoglalkozású orvosa a finanszírozási alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthetõ helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési idõben másik szakorvost foglalkoztat.

21. § (1) A REP a területi védõnõi ellátás finanszírozására a Vhr. 16. §-ának (3)-(4) bekezdése alapján köt szerzõdést.

(2) A területi védõnõi szolgáltató által ellátott feladatok díjazásának kiszámításánál a következõ pontszámokat kell figyelembe venni:

Ellátotti csoportok: Pontszáma:

várandós anya után 3

0-6 éves korú gyermek után 3

oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korú gyermek után 3

oktatási intézményben ellátott gyermek után 1

gyógypedagógiai oktatási intézményben ellátott tanuló után 2

(3) A külön jogszabályban elõírt, teljes munkaidõben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védõnõvel mûködõ iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a 20. § (2) bekezdése szerint megadott, illetve e § (11) bekezdése szerint évente korrigált létszám figyelembevételével számított pontérték alapján részesül díjazásban. Az ellátandók közül az oktatási intézménybe járó gyermek l ponttal, a gyógypedagógia ellátásban közremûködõ közoktatási intézménybe járó gyermek 2 ponttal vehetõ számításba. A nem települési önkormányzat által fenntartott oktatási intézményekben létszámarányosan napi 8 óránál kevesebb munkaidõre is köthetõ finanszírozási szerzõdés.

(4) A védõnõi szolgáltató havi díjazásának mértéke az ellátottak száma alapján a (2)-(3) bekezdés szerint számított pontértéknek és a (10) bekezdésben meghatározott egy pontra jutó forint értéknek a szorzata alapján kerül megállapításra az (5)-(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

(5) Az ellátandók számát és a (2) bekezdésben foglaltak alapján számolt pontszámokat figyelembe véve a területi védõnõi szolgáltató legfeljebb 750 pontot, a teljes munkaidõben iskola- és ifjúság-egészségügyi védõnõt foglalkoztató iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgáltató legfeljebb 1000 pontot érhet el szolgálatonként.

(6) Ellátási érdekbõl a területi védõnõi szolgáltató esetén a felsõ határtól a külön jogszabályban foglaltak szerint el lehet térni, a szolgáltatót ez esetben is a 750 pont szerinti díj illeti meg.

(7) Ellátási érdekbõl az oktatási intézmény(ek)ben ellátandó létszám a teljes munkaidõben iskola- és ifjúság-egészségügyi feladatokat ellátó védõnõvel mûködõ iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat esetében a külön jogszabályban meghatározott tanulói létszámtól eltérhet az alsó határtól 10%-kal, a felsõ határtól 20%-kal, ezen esetekben a szolgáltató az alsó határnak megfelelõ 800 pont, illetve a felsõ határnak megfelelõ 1000 pont szerinti díjra jogosult. Amennyiben a tanulói létszámtól való negatív irányú eltérés esetén a tanulók létszáma alapján számított pontszám meghaladja a 800 pontot, akkor a számított pontszámnak megfelelõ finanszírozási díj kerül kifizetésre.

(8) Ha az ellátandó tanulók minimum 60%-a gyógypedagógiai ellátásban részesül, és a tanulói összlétszám alapján számított finanszírozott pont értéke eléri a 800 pontot, akkor a szolgálat abban az esetben is finanszírozható a (7) bekezdésben meghatározott módon, ha az ellátandó tanulói létszám nem éri el a jogszabály szerint szükséges mértéket.

(9) Nem köthetõ finanszírozási szerzõdés új területi védõnõi szolgálatra, illetve a körzethatár módosítását követõen akkor, ha az ellátandók száma alapján számított pontérték városi településen nem éri el az 500, egyéb településen a 300 pontot.

(10) Az egy pontra megállapított díj összege a védõnõi ellátásra rendelkezésre álló elõirányzatnak az ellátandók összesített pontszámával történõ osztásával havonta kerül kiszámításra azzal, hogy az elõirányzatból elõzõleg le kell vonni a (11) bekezdés szerinti díjazáshoz szükséges összeget. Az egy pontra megállapított díj összege legfeljebb 330 Ft lehet.

(11) A területi védõnõi ellátást biztosító szolgáltató az ellátandó terület sajátosságainak megfelelõen havonta az alábbi fix összegû díjazásra is jogosult:

a) fõváros, város: 80 000 Ft,

b) község: 90 000 Ft,

c) csatolt község: 100 000 Ft,

d) külterületi lakott hely: 110 000 Ft.

A finanszírozási szerzõdésben feltüntetett ellátási terület adottságait figyelembe véve, amennyiben az ellátandó lakosságszám legalább 15%-a a c)-d) pontban foglalt típusú települések valamelyikében lakik a védõnõi ellátást biztosító szolgáltató a magasabb összegû díjazásra jogosult. A fix összegû díj 15%-a területi pótlék, továbbá tartalmazza a külön jogszabály szerint az egészségfejlesztési és népegészségügyi feladatokért meghatározott 250 pont díját is. A védõnõi ellátást biztosító szolgáltatót az a)-d) pontokban foglalt összegeknél 10 000 forinttal magasabb összegû fix díj illeti meg akkor, ha a védõnõi körzet kiterjed a külön jogszabályban meghatározott hátrányos helyzetû településre. Amennyiben a védõnõi körzet több településre terjed ki, a szolgáltató további 20 000 Ft összegû pótlékra jogosult. A havi fix díj teljes összegére a szolgáltató akkor jogosult, ha a védõnõt teljes munkaidõben foglalkoztatja, részmunkaidõben történõ foglalkoztatás esetén a díj arányos része illeti meg.

(12) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott területi védõnõi szolgálat a (11) bekezdés szerinti fix összegû díjazás 60 százalékára jogosult. Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskola- és ifjúság-egészségügyi szolgálat a (3)-(6) bekezdésben meghatározott finanszírozási díj 60 százalékára jogosult. A díjazás folyósítása szempontjából nem tekinthetõ helyettesítésnek, ha a szolgálat ellátására a szolgáltató teljes munkaidõben másik védõnõt foglalkoztat.

(13) A szolgáltató a védõnõi szolgálat által ellátandók létszámát minden év szeptember 30-ai állapotnak megfelelõen október 31. napjáig, illetve körzethatár-módosítás esetén a szerzõdésmódosítás kezdeményezésével egyidejûleg bejelenti a REP-nek

a) az oktatási intézményben ellátandó tanulói létszámot az oktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján;

b) a körzet 0-6 éves korú lakosságának számát és az oktatási intézménybe nem járó, otthon gondozott tanköteles korúak számát a területileg illetékes jegyzõ ellenjegyzése alapján;

c) a várandós anyák számát az ÁNTSZ illetékes városi intézetének igazolása alapján.

(14) A szolgáltató részére az adott havi finanszírozás összegét az OEP a 6. § (3) bekezdése szerint utalványozza a tárgyhónapot megelõzõ hónapban.

(15) A szolgáltató a gyermek-, illetve nõgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálat tevékenységérõl a finanszírozási szerzõdés szerinti adatokat, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig nyújtja be a finanszírozónak.

(16) A gyermek-, illetve nõgyógyászati mozgó szakorvosi szolgálatot mûködtetõ szolgáltatót a (15) bekezdés szerint jelentett esetek száma és az egy ellátott esetre jutó tárgyhavi összeg alapján megállapított díjazás illeti meg. Az OEP a finanszírozásra rendelkezésre álló havi keret, valamint a (15) bekezdés szerint jelentett összes esetszám alapján havonta állapítja meg az egy ellátott esetre jutó összeget.

21/A. § Ha a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó, valamint sajátos nevelési igényû gyermekeket oktató-nevelõ bentlakásos intézmények fenntartói együttesen kezdeményezik, hogy legalább 1000 gyermek számára az intézményekben nyújtandó egészségügyi ellátást egy egészségügyi szolgáltatóval végeztetik, - aki/amely központilag szervezi a helyszínen nyújtott gyermek-egészségügyi ellátást, - akkor a mûködési engedéllyel rendelkezõ egészségügyi szolgáltatóval erre a speciális egészségügyi ellátási feladatra a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti normatíva kiegészítéseként a REP finanszírozási szerzõdést köthet. A finanszírozás a költségvetési törvény LXXII. Egészségbiztosítási fejezet Gyógyító-megelõzõ ellátás jogcímcsoporton belül a Védõnõi ellátás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem jogcím elõirányzata terhére történik, 1000 gyermekenként 5,6 millió forint összegben havonta, az ezt meghaladó létszám esetén arányos díjazás fizetendõ.

21/B. § Az anyatejgyûjtõ állomás finanszírozása a tárgyévi elõirányzat-növekedés mértékével emelt összegû fix díjjal történik.

III.

FOGÁSZATI ELLÁTÁS

22. § (1) Az önkormányzattal, illetve az általa területi ellátási (körzet) kötelezettséggel megbízott fogászati ellátást nyújtó szolgáltatóval a REP finanszírozási szerzõdést köt.

(2) A finanszírozóval kötött - területi ellátási kötelezettség nélküli - szerzõdés alapján a fogászati ellátást nyújtó szolgálat mûködtetésének finanszírozására:

a) a Honvédelmi Minisztérium, továbbá a (4) bekezdésben foglaltakon kívül az Oktatásügyi Minisztérium által fenntartott vagy a feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 20-20 szolgálatra,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, az Önkormányzati Minisztérium vagy az általuk ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 34 szolgálatra,

c) a Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium vagy az általa ellátandó feladat ellátására szervezett, fogászati ellátást is biztosító egészségügyi szolgáltató legfeljebb 100 szolgálatra,

d) az országos fekvõbeteg-ellátó intézetek heti 40 óra szakellátási rendelésre

jogosult.

(3) A REP szerzõdést köthet fogyatékkal élõ gyermekek és felnõttek ellátására Budapesten heti 90, megyénként összességében heti 45-45 fogászati óraszámra. Ez a feladat a fogorvosi körzet mûködtetése mellett csökkentett fogászati óraszámban, de legalább heti 6 órában is ellátható. Az ellátást nyújtó havi alapdíjra jogosult a rendelkezésre állásra és a speciális tevékenységre tekintettel. Az alapdíj rendelésenként - önálló szervezeti egységkóddal rendelkezõ szervezeti egységenként - heti 30 óra rendelési idõ esetén 12 000 korcsoportos pontszámnak megfelelõ összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idõ esetén az összeg idõarányos része.

(4) Az egyetemi képzést és továbbképzést végzõ intézmény havi alapdíjra jogosult a külön jogszabály szerint fogászati alap- és szakellátást (a továbbiakban: egyetemi fogászati ellátás) nyújtó szolgálatai tevékenységéért, a progresszív ellátásra és a rendelkezésre állásra is tekintettel. Az egészségügyi szolgáltatókat legfeljebb az alábbi heti óraszámra illeti meg az alapdíj:

heti óraszám

a) Semmelweis Egyetem, Budapest 1120,

b) Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi és Egészségtudományi Centrum 360,

c) Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ 360,

d) Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum 360,

e) Fõvárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet 720.

Az alapdíj rendelésenként - önálló szervezeti egységkóddal rendelkezõ szervezeti egységenként - heti 30 óra rendelési idõ esetén 11 000 korcsoportos pontszámnak megfelelõ összeg, ennél alacsonyabb heti rendelési idõ esetén ezen összeg idõarányos része.

(5) A (2) bekezdés szerinti területi ellátási kötelezettség nélküli fogászati alap- és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatonként, illetve szakrendelésenként, heti 30 órás rendelési idõ esetén 1900 pontnak megfelelõ összegû havi alapdíjra jogosult. A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató szakrendelésenként, heti 30 órás rendelés esetén az alábbi korcsoportos pontszámnak megfelelõ összegû havi alapdíjra jogosult:

a) szájsebészeti, parodontológiai szakrendelés esetén 1900 pont,

b) fogszabályozási, gyermekfogászati szakrendelés esetén 2300 pont,

c) fogászati röntgen szakrendelés esetén 1900 pont.

Amennyiben a rendelési idõ nem éri el a heti 30 órát, az alapdíj idõarányos része illeti meg a szolgáltatót.

(6) Alapellátási-fogászati ellátás - heti 30 óra rendelési idõvel - finanszírozható, ha a területhez tartozó lakosság száma:

a) a gyermek, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb 1 500 fõt,

b) az iskolai, ifjúsági fogászati szolgálatnál 18 évnél fiatalabb, ideértve a 18. évét betöltött középiskola, szakképzõ iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytató személyt is
1 500 fõt,

c) vegyes szolgálatnál 3 600 fõt,

d) felnõtt szolgálatnál 4 000 fõt

eléri vagy meghaladja. A rendelési idõ az ellátandó lakosok, illetve tanulók számával arányosan változik a kisebb fogorvosi szolgálat esetén. Finanszírozási szerzõdés a legalább heti 6 óra rendelési idõben mûködtetett fogászati szolgálatra köthetõ. Nem köthetõ új fogászati alapellátási szolgálatra finanszírozási szerzõdés, ha az új szolgálat létesítése következtében az ellátással érintett település területén lévõ finanszírozott szolgálatra jutó lakosságszám felnõtt szolgálat esetén 4000, vegyes szolgálat esetén 3600, gyermekszolgálat esetén 1500 fõ alá csökken.

(7) Fogászati alapellátás körébe tartozó sürgõsségi ellátásra a 23. § (3) bekezdése szerinti feltételekkel

a) a fõvárosban legfeljebb hat,

b) a 20 000 fõt meghaladó lakosságszámú településeken legfeljebb egy,

c) a b) pont alá nem tartozó települések bármilyen jellegû bevonásával 20 000 fõt meghaladó lakosságszám esetén legfeljebb egy,

valamint az e rendelet hatálybalépésekor is mûködõ ügyeleti szolgálatra köthetõ finanszírozási szerzõdés.

(8) A fogászati szakellátást nyújtó szolgáltató - ideértve az egyetemi szakellátást nyújtó szolgáltatót is - abban az esetben jogosult a (4) és (5) bekezdés szerinti alapdíjra, ha a tárgyhónapban a díjazással érintett szakrendelés szolgáltatást nyújt.

23. § (1) A fogászati alapellátásban a fogorvosi szolgálat a területi kötelezettség szerint a szolgálathoz tartozó - és a szerzõdésben megállapított - lakosok számától függõen a korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 34,4 Ft/hó. A korcsoportonkénti szorzó

a) gyermek, iskolai, ifjúsági szolgálat esetén 0-18 éves korig, ideértve a 22. § (6) bekezdésének b) pontja szerinti személyeket is 4,6

b) vegyes szolgálat esetén

0-18 éves korig 3,0

19-60 éves korig 1,0

60 éves kor felett 2,4

c) felnõtt szolgálat esetén

19-60 éves korig 1,0

60 éves kor felett 2,4

(2) A fogászati alapellátási körzet lakosságszámát az elõzõ év december 31-ei állapotnak megfelelõen a település jegyzõje igazolja a REP számára minden év március 31-éig, illetve a körzethatár-módosítás miatt kezdeményezett szerzõdésmódosítással egyidejûleg.

(3) A fogászati ügyelet alapdíja:

a) 50 000 fõ alatti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 4 óra helyszíni tartózkodással

310 000 Ft/hó,

b) 50 001-100 000 fõ közötti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással


350 000 Ft/hó,

c) 100 000 fõ feletti lakosságszám esetében, folyamatos elérhetõség biztosításával, minimum napi 6 óra helyszíni tartózkodással

412 000 Ft/hó,

d)

e) kizárólag munkaszüneti napokon, heti pihenõnapokon, valamint ünnepnapokon az a)-c) pontban foglalt folyamatos elérhetõséggel és az elõírt helyszíni tartózkodással biztosított fogászati ügyeleti ellátás eseténaz a)-c) pont szerinti összeg 50%-a.

A REP-pel kötött finanszírozási szerzõdés alapján havi 1,1 millió forint sürgõsségi rendelkezésre állási díj illeti meg azt a fogászati ügyeleti ellátást végzõ szolgáltatót, aki - legalább 500 000 fõ feletti lakosságszámú településen - napi 24 órában a folyamatos fogászati ellátást biztosítja.

(4)

(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott alapellátást nyújtó fogorvosi szolgálatok - ideértve az egyetemi alapellátást nyújtó szolgálatokat is - esetén a szolgáltató az alapdíj 60%-ára jogosult. Nem tekinthetõ helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési idõben másik szakorvost foglalkoztat.

(6) A korcsoportonkénti szorzóval számított korcsoportos-pontszám 6000 pont felett degresszió alá esik. A degresszió számítási módját a 3. számú melléklet C) pontjának megfelelõen kell alkalmazni. A degresszió számításánál az adott fogorvos által területi kötelezettséggel ellátandó valamennyi lakost figyelembe kell venni függetlenül attól, hogy ellátásukra egy vagy több körzetben kerül sor. Az így számított pontértéket a körzetek pontszámának arányában kell figyelembe venni.

(7) A fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató a nyújtott ellátások teljesítménypontszáma alapján teljesítményarányos díjazásra jogosult.

(8) A teljesítmény rögzítése a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik a 6/B. számú mellékletnek megfelelõen azzal az eltéréssel, hogy a fogászati alapellátás és ügyelet igénybevételéhez a beküldõ kódszámának feltüntetése nem szükséges.

(9) Teljesítményként az adott rendelésen nyújtott, a 29. számú mellékletben feltüntetett minimumidõk figyelembevételével, az R. 12. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátásokhoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, amennyiben az megfelel a fogászati ellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak. A minimumidõ azt az idõtartamot jelenti, amelynél kevesebbet a szolgáltató nem fordíthat az adott beavatkozás elvégzésére.

(10) Nem számolhatók el az adott fogászati alapellátást és szakellátást nyújtó szolgáltató szolgálatának, illetve szakrendelésének tárgyhavi teljesítményébõl a havi maximális teljesítményértéket meghaladó pontértékek. A havi maximális teljesítményérték az adott szolgálat, illetve szakrendelés által jelentett összteljesítménybõl a havi rendelési idõ és a minimumidõk alapján meghatározott teljesítmény szerint, idõarányosan kerül megállapításra. A havi rendelési idõ a finanszírozási szerzõdésben rögzített heti rendelési idõk éves összesítése alapján, az egy hónapra jutó átlagból kerül meghatározásra.

(11) Amennyiben a biztosított esetében egy fogorvosi szolgálat, illetve szakrendelés egy napon több beavatkozást végez, a legmagasabb minimumidejû beavatkozáson kívüli beavatkozások minimumideje 10%-kal csökkentve kerül figyelembevételre a (9) és (10) bekezdés alkalmazásánál.

(12) Az egyetemre szakképzésre bejelentkezett szakfogorvos-jelölt az egyetem által szakképzésre kijelölt fogorvosi szolgálatban, illetve szakrendelésen történõ alkalmazása esetén a havi teljesítmény-elszámolás jelöltenként 50%-kal növelt havi rendelési idõ figyelembevételével történik. Szolgálatonként, illetve szakrendelésenként legfeljebb két szakfogorvos-jelölt vehetõ figyelembe azzal, hogy egy jelölt egyidejûleg egy szolgálatban, illetve szakrendelésen, a praxist ellátó fogszakorvos felügyeletével folytathat elszámolható tevékenységet. A növelt rendelési idõ elsõ alkalommal a szakfogorvos-jelölt alkalmazásának finanszírozóhoz történõ bejelentését követõ hónap teljesítményének elszámolásakor vehetõ figyelembe. A szakfogorvos-jelölt után az adott szakképzésre jelentkezést követõen - az egyetem igazolása alapján - legfeljebb 48 hónapig lehet a növelt rendelési idõt figyelembe venni.

24. § (1) A finanszírozó által finanszírozott fogászati alapellátási szolgálatok a területükhöz tartozó lakosok részére - a külön jogszabály elõírásai szerint - kötelesek fogászati szûrõvizsgálatot végezni a szakmai elõírásoknak megfelelõen, és arról igazolást adni.

(2) A finanszírozó által finanszírozott fogorvosi szolgálat a rendelésén ellátott területen kívül lakó biztosított részére is térítésmentesen köteles nyújtani az Eb. tv. 12. §-ában meghatározott fogászati szolgáltatásokat.

(3)

25. § (1) A rendelések teljesítményérõl a fogászati szolgáltató kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón a 23. § (8) bekezdés szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésõbb a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig. Az OEP a kiszámított díjat a jelentés beküldését követõ hónapban utalványozza a Kincstárnak. A teljesítménydíjjal egyidejûleg kerül kifizetésre az alapdíj, valamint a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszony-ellenõrzési díj.

(2)

(3)

(4) Új fogászati alapellátási szolgálatot az alapdíj a szerzõdéskötés kezdõpontjától illeti meg, melynek utalványozása a 6. § (2) bekezdés szerint történik.

IV.

EGÉSZSÉGÜGYI SZAKELLÁTÁS

Általános szabályok

26. § (1) A szolgáltató az egészségügyi szakellátási tevékenysége után az E. Alapból akkor jogosult térítésre, ha

a) az Eb. tv. rendelkezése szerint térítésmentes, illetve részleges térítéssel ellátást nyújt, és

b) a 4. § (4) bekezdésében foglalt kivétellel a biztosított TAJ-számát, és a részére nyújtott ellátást a beteg dokumentációjában rögzítette.

(2) A szolgáltató csak olyan teljesítményt jelenthet elszámolásra, amelynek teljesítése az érvényes szakmai szabályok szerint megtörtént, és amelyre az ellátást igénybe vevõ egészségének megõrzése, helyreállítása érdekében volt szükség.

(3) Amennyiben a teljesített szolgáltatás jelentésére finanszírozási eljárásrend van érvényben, a szolgáltató a teljesítmény-jelentése során ennek alapján jelentheti a teljesítményét.

(4) A szolgáltató nem számolhatja el a finanszírozó felé a biztosított által ártámogatással igénybe vett gyógyászati ellátást

a) járóbeteg-szakellátási teljesítményként,

b) otthoni szakápolási teljesítményként,

c) ha azt a biztosított fekvõbeteg-intézményben veszi igénybe, a felvételtõl az elbocsátás napjáig.

(5) A teljesítményfinanszírozás során használt szakmai kódrendszerek és finanszírozási paraméterek - az OEP bevonásával történõ - folyamatos karbantartásáról, az ehhez szükséges adatok körének meghatározásáról és a változtatások szabályozásáról az egészségügyi miniszter rendeletben gondoskodik.

(6) Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató az OEP által biztosított program felhasználásával folyamatosan köteles elektronikus úton (on-line) jelenteni az OEP számára a rendelkezésére álló finanszírozott ágyak státuszát. Az aktív ágy a jelentés szempontjából foglalt, elõfoglalt és szabad besorolásúnak minõsülhet. Az OEP a szabad ágyakról folyamatosan on-line tájékoztatja az Országos Mentõszolgálat irányító központját a sürgõsségi betegelhelyezés zavartalan biztosítása érdekében.

26/A. § (1) A biztosítottak részére nyújtott, az Eb. tv. 18. § (6) bekezdés l) pontjában meghatározott ellátásokat az egészségügyi szolgáltató a 4. § (1) és (2) bekezdése szerint jelenti.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beavatkozások nem számolhatók el a 4. § (3) bekezdése szerinti finanszírozott tevékenységként.

(3) Az egészségügyi szolgáltató által az orvosbiológiai kutatásokról vezetett nyilvántartás a 26. számú melléklet szerinti adatokat tartalmazza. A szolgáltató a 26. számú melléklet szerinti adatokat az adott orvosbiológiai kutatáshoz kapcsolódóan elvégzett utolsó beavatkozás hónapját követõ hónap 5. napjáig, számítógépes adathordozón megküldi a finanszírozónak.

(4) Az egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató az Eb. tv. 18. § (9) és (10) bekezdése szerinti elszámolási nyilatkozat átadásának tényét e rendelet mellékletei szerint jelenti.

27. § (1) A finanszírozási szerzõdésben meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a szolgáltatásvolumen, a teljesítményvolumen, a teljesítés idõbeli ütemezése és a többletteljesítmény elszámolásának feltételei és mértéke.

(2) A teljesítményvolument (a továbbiakban: TVK) a járóbeteg-szakellátásra - ideértve a 32. § szerinti CT, MRI vizsgálatokat is -, az aktív fekvõbeteg-szakellátásra vonatkozóan éves szinten, illetve idõarányosan, - az ellátási igények 28. számú mellékletben meghatározott országos szezonális index szerinti változásának figyelembevételével - havi bontásban kell meghatározni.

(3) A (2) bekezdés szerinti TVK megállapításának alapját - ide nem értve a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatokat - a 2007. október 1-jétõl 2008. szeptember 30-áig terjedõ idõszakra a szolgáltató, vagy az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltató jogelõdje által jelentett és elszámolható, a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával korrigált teljesítmény mennyisége (a továbbiakban: bázisteljesítmény) képezi. A járóbeteg-szakellátást és az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére a tárgyidõszakra vonatkozó TVK a 28. számú mellékletben meghatározott országos teljesítményvolumen terhére, a bázisteljesítményük arányában kerül megállapításra.

(4) A Kr. 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos teljesítményvolumen a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti elõirányzat szolgáltatásvolumen szerzõdés alapján történõ finanszírozás fedezetével csökkentett összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidõszakra vonatkozó TVK az országos teljesítményvolumen terhére a (3) bekezdés szerinti bázisteljesítményük arányában kerül megállapításra.

(5) A tárgyidõszakra vonatkozó TVK megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,

a) a népegészségügyi program keretében külön jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szûrés és a 42700 kódszámú nõgyógyászati citológiai szûrõvizsgálat,

b) a külön jogszabály szerinti újszülöttkori öröklõdõ anyagcsere-betegségek szûrése,

c) az R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellõzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,

d) a szolgáltatásvolumenre kötött szerzõdés szerint finanszírozott ellátások, és

e) a 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok

kivételével történik.

(6) Az orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a TVK megállapítása az R. 2. számú mellékletében külön jelzéssel ellátott molekuláris diagnosztikai vizsgálatokra az egészségügyi miniszter által meghatározott keret mértékéig kötött szolgáltatásvolumen szerzõdés alapján finanszírozott ellátások kivételével történik.

(7) A tárgyidõszakra vonatkozó TVK megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvõbeteg-szakellátásnak minõsülõ

a) szülés mint esemény,

b) újszülöttek elsõ ellátási eseményéért járó súlyszám érték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható,

c) boncolás, és

d) szolgáltatásvolumenre kötött szerzõdés szerint finanszírozott ellátások

kivételével történik.

(8) A tárgyidõszakra megállapított TVK-t a tárgyidõszak szerinti hónapokra vonatkozóan jelentett szolgáltatói teljesítmények elszámolásában kell alkalmazni.

27/A. § (1) A 27. § szerinti TVK-t módosítani kell:

a) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: Eftv.) és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján engedélyezett aktív fekvõbeteg-szakellátási kapacitás egynapos ellátási, illetõleg járóbeteg-szakellátási kapacitássá, vagy krónikus fekvõbeteg-szakellátásra történõ átcsoportosítása esetén,

b) az Eftv. alapján történt többletkapacitás befogadás esetén, kivéve a TVK terhére történt többletkapacitás befogadást,

c) az Eftv. 4. §-a szerinti eljárásban történõ feladatváltozás esetén,

d) az ellátási terület Eftv. alapján történõ módosításával, kivéve, ha a felek az Eftv. 5/B. § (1) bekezdése szerinti megállapodásukban úgy rendelkeznek, hogy a TVK ne kerüljön módosításra,

e) a finanszírozásra vonatkozó szabályok változásának teljesítményre gyakorolt hatásával, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik,

f) váratlan esemény vagy elõre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet esetén az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter döntése szerinti teljesítménymennyiséggel,

g) az egészségügyi miniszter jóváhagyása alapján a kihasználatlan TVK szolgáltatók közötti felosztásával, valamint adott szolgáltatás igénybevételének változása alapján az érintett szolgáltatók közötti átcsoportosításával,

h) az Eftv. 2. § (3) bekezdése szerinti megállapodás, illetve szerzõdéskötés esetén,

i) az Eftv. 6. § (3) bekezdése szerinti megállapodás tartalma szerinti teljesítménymennyiséggel.

(2) Az aktív fekvõbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás krónikus fekvõbeteg-szakellátásra történõ átcsoportosítása esetén az aktív fekvõbeteg-szakellátási TVK-t az átcsoportosított kapacitásra jutó TVK 50%-ával kell csökkenteni, és a TVK másik 50%-a szerinti finanszírozási összegnek megfelelõ mértékben növelni kell a krónikus fekvõbeteg-szakellátás 5. számú melléklet szerinti elõirányzatát.

(3) Aktív fekvõbeteg-szakellátásra, illetve járóbeteg-szakellátásra lekötött kapacitás járóbeteg-szakellátás keretében végezhetõ egynapos ellátásra történõ átcsoportosítása esetén az átcsoportosításra kerülõ kapacitásra jutó TVK-val kell csökkenteni a szolgáltató aktív fekvõbeteg-szakellátási, illetve járóbeteg-szakellátási TVK-ját.

(4) TVK módosítást igénylõ kapacitásváltozás esetén annak módosítása a változással érintett szakma szerinti TVK egy kapacitásegységre jutó mennyisége alapján történik. Amennyiben a szolgáltató nem rendelkezett az adott szakmában kapacitással, a TVK módosításánál az egy kapacitásegységre jutó szakma szerinti országos átlagot kell figyelembe venni.

(5) Az (1) bekezdés h) pontja alapján a feladatra jutó TVK mértékével kell módosítani, illetve megállapítani a feladatváltozással érintett szolgáltatók TVK-ját.

(6) Amennyiben az ellátási terület változása TVK módosítást igényel, a TVK átcsoportosítás a változással érintett ellátási terület lakosai által a szolgáltatások igénybevétele szerinti bázisteljesítmény arányában történik.

(7) Amennyiben a szolgáltató személyi, illetve tárgyi feltételek hiányában átmenetileg nem tudja teljesíteni a szerzõdésben vállalt ellátási kötelezettségét, a szolgáltató fenntartója a szolgáltatás nyújtását átmenetileg teljesítõ szolgáltató fenntartójával megállapodik a TVK átmeneti átcsoportosításában, illetve rendelkezik a saját fenntartásában lévõ intézmények közötti átcsoportosításáról. Megállapodás, illetve fenntartói rendelkezés hiányában a finanszírozó a szerzõdésben vállalt ellátási kötelezettség teljesítésének elmaradásával érintett feladatra jutó TVK-t átcsoportosítja.

(8) Amennyiben váratlan esemény vagy elõre nem látható módon bekövetkezett ellátási szükséglet többletkapacitás-bevonási igény nélküli teljesítményvolumen-növekedéssel jár, az egészségügyi miniszter az illetékes regionális tisztifõorvos kérelme alapján a 28. számú melléklet szerinti tartalék terhére engedélyezheti az ennek megfelelõ, országos alapdíjjal történõ díjazás kifizetését. Amennyiben a tartalékban meghatározott forrás túllépése szükséges, az egészségügyi miniszter döntéséhez a pénzügyminiszter hozzájárulása szükséges.

27/B. § (1) A szolgáltató a TVK felhasználása során a szerzõdés szerinti ellátási kötelezettségeit az a)-e) pont szerint meghatározott prioritási sorrend figyelembevételével köteles teljesíteni:

a) a mûködési engedélye szerinti szakmai kompetencia (a továbbiakban: szakmai kompetencia) körébe tartozó sürgõsségi ellátások,

b) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó progresszív ellátások,

c) szakmai kompetencia és az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettség körébe tartozó nem progresszív ellátások,

d) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó progresszív ellátások,

e) szakmai kompetencia körébe tartozó, az Eftv. szerinti területi ellátási kötelezettséget meghaladó nem progresszív ellátások.

(2) Az R. 9. számú mellékletében meghatározott, a járóbeteg-szakellátás keretében végezhetõ egynapos sebészeti beavatkozásokat a járóbeteg-szakellátást is végzõ fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató jelentheti a járóbeteg-szakellátására megállapított TVK terhére, amennyiben megfelel a külön jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek. Az OEP a szolgáltató által jelentett beavatkozásokat a szerzõdésben rögzített minõségbiztosítási feltételek teljesítése mellett, a szerzõdésben elkülönített teljesítményvolumen mértékéig számolja el.

28. § (1) Az OEP havonta legfeljebb a tárgyidõszakra megállapított TVK-nak a tárgyhónapig számolt, havi bontás szerinti idõarányos része és a tárgyhónapot megelõzõ hónapig felhasznált TVK közötti különbözetnek megfelelõ mértékû teljesítményt számol el a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel.

(2) A 27. § (5) bekezdés a)-d) pontja szerinti járóbeteg-szakellátási és (7) bekezdése szerinti aktív fekvõbeteg-szakellátási szolgáltatások, valamint a szolgáltatásvolumenre kötött szerzõdés szerinti szolgáltatások teljesítményének elszámolása a teljesítményegység 6. § (2) bekezdés b) pontja szerinti forintértékkel történik.

(3) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai és mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatok esetében a szolgáltató a tárgyhavi TVK-t meghaladó teljesítménye után a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti elõirányzat alapján megállapított tárgyhavi finanszírozási keretnek még fel nem használt összege, és a TVK-t meghaladó országos teljesítmények hányadosa szerinti forintértékkel számolt díjazásra jogosult.

(4) A szolgáltatónak a teljesítménye utáni díjazás összegét az OEP kiszámítja, és a jelentés leadásának hónapjában utalványozza a 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti ellátás kivételével. A 29/A. § (1) bekezdése és a 35. § szerinti ellátások esetén az OEP a jelentés leadását követõ hónapban utalványoz.

(5) A teljesítményvolumen alapján finanszírozott ellátások esetében az elszámolt és jogalap nélkül kifizetett finanszírozást a teljesítményegység teljesítés szerinti hónapra érvényes szolgáltatói átlagértéke szerint kell visszatéríteni.

28/A. § (1) Az aktív fekvõbeteg-szakellátás területén a külön jogszabályban meghatározott sürgõsségi ellátási szinteknek megfelelõ szolgáltatást nyújtó, vagy a traumatológiai ellátás területén 24 órás, folyamatos betegfelvételt biztosító szolgáltató abban az esetben jogosult az R.-ben meghatározott havi fix összegû díjra, ha

a) a gyógyintézetben intenzív osztály és legalább 3 további szakmában szervezett aktív fekvõbeteg osztály mûködik, ideértve a mátrix szervezetben mûködõ gyógyintézeteket is,

b) a mûködési engedély szerinti szakmákban a sürgõsségi betegellátás folyamatos biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik,

c) a tárgyhónapban a díjazással érintett szervezeti egység jogszabályban elõírt sürgõsségi betegellátást végez.

A díjazás fedezetére az 5. számú melléklet szerinti összevont szakellátás elõirányzata szolgál.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételeket - a b) és c) pontban foglaltak kivételével - nem kell alkalmazni a speciális sürgõsségi centrumok esetében.

28/B. §

Járóbeteg-szakellátás finanszírozása

29. § A járóbeteg-szakellátás finanszírozási szerzõdésében az - Eb. tv.-ben, valamint a Vhr.-ben foglaltakon túl - meg kell határozni:

a) a járóbeteg-szakellátást nyújtó rendelési helyeket és a lekötött heti szakrendelési óraszámot;

b) az egyes rendelések által nyújtott és az E. Alap által finanszírozott szakfeladatokat;

c) a rendelések azonosítására alkalmas kódszámait;

d) a gondozóintézetek által nyújtott szakfeladatokat és heti óraszámokat;

e) a nemibeteg-, a tüdõgondozókat (ideértve az ernyõképszûrést is), valamint az onkológiai, a pszichiátriai, az alkohológiai és drogbetegek gondozását végzõ elkülönített részlegeket, továbbá ezek kódszámát;

f)

g) a finanszírozó által nem finanszírozott rendeléseket;

h) a teljesítmény mennyiségét és a teljesítés idõbeli ütemezését.

29/A. § (1) Az R. 2. számú melléklete szerinti, laboratóriumi szakmai besorolású szervezeti egységek által végzett orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok, valamint a mintaszállítás - ide nem értve a mintavételt - teljesítménydíjazása az 5. mellékletben e feladatra meghatározott elõirányzat terhére történik.

(2)-(3)

29/B. §

30. § (1) A teljesítmények rögzítése a rendelési helyeken, a gondozást végzõ részlegeken és a szakambulanciákon a napi betegforgalmi nyilvántartás kitöltésével történik, amelynek alapján az egészségügyi szolgáltató megküldi a finanszírozónak az elszámoláshoz a 6/A. számú melléklet szerinti teljesítmény jelentést.

(2) Teljesítményként az R. 2. számú mellékletében önálló elszámolási tételként meghatározott ellátáshoz tartozó pontértéket lehet elszámolni, ha az ellátás megfelel a 4. § (3)-(4) bekezdéseiben, valamint a 26. §-ban és a finanszírozási szerzõdésben foglalt feltételeknek, továbbá a járóbeteg-szakellátás tevékenységi kódlistájának alkalmazásáról szóló Szabálykönyvben foglaltaknak.

(3) A gondozóintézetek, valamint a gondozást végzõ részlegek a 6/A. melléklet szerinti napi betegforgalmi adatokat kötelesek szolgáltatni. Az adatokat kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig kell megküldeni a finanszírozónak.

(4) Nem számolható el a finanszírozó felé járóbeteg-szakellátási teljesítményként

a) a fekvõbetegosztályon kezelés alatt álló, valamint a fekvõbeteg-gyógyintézetbõl történt elbocsátást követõen a fekvõbeteg-ellátást nyújtó intézményben a HBCs felsõ határnapjáig, de legalább 10 napig a beteg részére nyújtott, a fekvõbeteg-szakellátás HBCs besorolása szerinti fõdiagnózisnak megfelelõ fõcsoportba tartozó betegségek miatti járóbeteg-szakellátás, kivéve az Országos Orvosszakértõi Intézet által végzett, jogszabályban meghatározott orvos szakértõi vizsgálatokat, a sürgõsségi betegellátási egységben nyújtott és 6 órán belül befejezett ellátást, a külön jogszabályban meghatározott csecsemõkori szûréseket, továbbá a fekvõbeteg-ellátást indokoló betegséggel össze nem függõ onkológiai és citológiai szûréseket, amennyiben azok elvégzése a külön jogszabályban foglaltak szerint nem történt meg;

b) az olyan személy részére nyújtott ellátás, akit az ellátás napján - a rendelõ beutalása alapján - a rendelõt mûködtetõ egészségügyi intézmény valamely fekvõbetegosztályára felvettek;

c) a 29. § e) pontja szerinti gondozó szûrõvizsgálatai, valamint az általa gondozottak részére nyújtott szakellátás;

d) az olyan személy részére nyújtott ellátás, amelynek költségeit az egészségügyi szolgáltató a beutaló (vizsgálatot kérõ) szolgáltatóval közvetlenül elszámolja, vagy amely máshonnan megtérítésre kerül.

(5) A nyújtott ellátáshoz tartozó önálló elszámolási tételként azt a legmagasabb pontértékû tételt lehet kiválasztani, amely tételhez tartozó szakmai követelményrendszernek az ellátás megfelelt.

(6) Ha a szakrendelés egy személy részére több egymással össze nem függõ ellátást nyújt, akkor az ellátásokat az (5) bekezdésben foglaltak szerint külön-külön lehet elszámolni. A laboratóriumban végzett terheléses vizsgálatok elszámolása - külön beavatkozási kód hiányában - a vizsgálat szakmai szabályok szerinti ismételt jelentésével történik.

(7) A laboratóriumi és a kórbonctani-kórszövettani vizsgálatok teljesítménye akkor is elszámolható, ha az alapellátás vagy a járóbeteg-szakellátás orvosának rendelésére beküldött mintából történt a vizsgálatok elvégzése. Az ellátás idõpontjának a mintavétel idõpontját kell tekinteni.

(8) Ha a fekvõbeteg-ellátást nyújtó szolgáltató kérésére a beteg részére egészségügyi szolgáltatást más szolgáltató nyújt, ennek költségeit a szolgáltatók külön szerzõdés alapján számolják el. Az elszámolás során legfeljebb az adott szolgáltatásnak az OEP által alkalmazott aktuális finanszírozási paraméterei vehetõk figyelembe.

(9) Nem számolható el az adott rendelés tárgyhavi teljesítményébõl az a jelentett teljesítmény - a beteg közvetlen jelenlétét nem igénylõ, valamint a csoportos ellátás kivételével -, amellyel az összes tárgyhavi jelentés alapján az egy esetre jutó átlagos ellátási idõ alatta marad az 5 percnek.

(10)

(11) Az (1) bekezdés szerinti jelentést kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón kell megküldeni a finanszírozónak a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig.

(12) A 6. § (2) bekezdésének b) pontja alapján a forintérték meghirdetésre a 38. § (3) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.

(13)

30/A. § (1) A vértranszfúziós intézetektõl a felhasználó intézmények által igényelt a nemzeti vérkészlettel való gazdálkodás szabályairól szóló 114/2000. (VI. 29.) Korm. rendeletben meghatározott vér- és vérkészítmények (a továbbiakban együtt: vérkészítmény) térítési díját az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. A térítési díjak fedezetét a szolgáltatók teljesítményarányos finanszírozási díjazása tartalmazza. A felhasználó intézmény számla alapján közvetlenül fizeti meg a kiadó vértranszfúziós intézet részére az igényelt vérkészítmény(ek) díját.

(2) Amennyiben a felhasználó az (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget a követelés lejártától számított 8 napon belül (a továbbiakban: késedelem), az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) és a késedelembe esett szolgáltató 10 napon belül köteles egyeztetést lefolytatni. Az egyeztetést az OVSZ kezdeményezi a késedelemre történõ felhívással és a számla kiegyenlítésére vonatkozó felszólítással egyidejûleg. Az egyeztetés számlaegyeztetésbõl és a kiegyenlítésben történõ megállapodásból áll.

(3) Az egyeztetésre nyitva álló 10 napos határidõ eredménytelen elteltét követõen vagy a megegyezés ellenére sem teljesített fizetés esetén az OVSZ a számlaegyeztetésnek megfelelõ követelését - díjmegtérítés céljából - eljuttatja az OEP részére.

(4) Az OEP az OVSZ díjmegtérítési, valamint az OVSZ és a szolgáltató által a vérrel való ellátásra kötött szerzõdésben meghatározott kamat követelését 8 napon belül megküldi a felhasználó egészségügyi szolgáltatónak, és amennyiben a szolgáltató az értesítés kézhezvételétõl számított 10 napon belül pénzügyi bizonylattal nem igazolja fizetési kötelezettségének teljesítését, a soron következõ finanszírozási összeg átutalásakor a követelés mértékével csökkenti az intézmény számlájára átutalandó összeget, és a tartozásnak megfelelõ összeget átutalja az OVSZ részére. Amennyiben a követelés mértéke meghaladja az intézmény esedékes finanszírozási összegének 5%-át, az OVSZ követelésének teljesítése több részletben, a havi finanszírozás összegének legfeljebb 5%-áig terjedõen történik.

(5) Amennyiben fekvõbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató számára az OVSZ járóbeteg-szakellátási tevékenységet végez, annak díja a mindenkori járóbeteg-szakellátás teljesítményegységének forintértékén kerül meghatározásra az R. 2. mellékletében meghatározott pontértékekkel.

31. § (1) A 29. § e) pontja szerinti szolgáltatók az E. Alapban e feladatra elkülönített elõirányzatból fix összegû díjazásban és az elvégzett tevékenység alapján teljesítménydíjazásban részesülnek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szolgáltatókat a 2006. évi havi fix összegû díjazás 50%-a és az R. 15. számú mellékletében meghatározott tevékenységek elszámolása alapján járó teljesítménydíjazás illeti meg. A fix összegû díjazás csökkentése alapján a járóbeteg-szakellátás teljesítményvolumen szerinti finanszírozásának a 27. § (2) bekezdésében meghatározott alapját növelni kell a járóbeteg-szakellátás teljesítménydíjazásának a csökkenés idõpontjában érvényes díjtétele alapján.

(3)

(4) A teljesítménydíjazás a járóbeteg-szakellátás - ide nem értve a laborkassza - és az aktív fekvõbeteg-szakellátás valamint CT-MRI szakellátás (a továbbiakban: összevont szakellátás elõirányzata) terhére történik. Az elszámolható teljesítmények kódját az R. tartalmazza.

(5)

(6)

(7)

(8) A társadalombiztosítási és szociális ellátásokkal kapcsolatos orvosszakértõi tevékenység az R. 2. számú mellékletében meghatározott pontértékkel finanszírozható.

32. § (1) A CT, MRI vizsgálatok elszámolására a szakellátás orvosának beutalása alapján kerülhet sor. A finanszírozó a járóbeteg-szakellátás keretében végzett vizsgálatokat a szolgáltatóval kötött teljesítményvolumen szerzõdés alapján finanszírozza. A CT vagy MRI berendezés használatához kötött, az R. 2. számú mellékletében meghatározott beavatkozások finanszírozóhoz történõ jelentése kizárólag a készülékkel rendelkezõ munkahely kódján történhet.

(2) Az elszámolás havonta az R. 2. számú mellékletében megállapított pontszám alapján történik az R.-ben meghatározott szabályoknak megfelelõen.

(3) A szolgáltató a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak a CT-MRI vizsgálatok teljesítményét a 15. számú melléklet szerinti adattartalommal.

(4) A CT, MRI berendezés cseréje esetén az ellátást nyújtó szolgáltató TVK-ját módosítani kell a CT, MRI berendezés korábbi éves átlagos teljesítményének idõarányos részével, amennyiben az a TVK megállapításakor nem került figyelembevételre a bázisteljesítményben és amennyiben az R. 3. § (3) bekezdése szerint bekövetkezett változás idõpontjában a TVK módosításra került.

(5) Nem számolható el járóbeteg-szakellátási teljesítményként az aktív fekvõbetegosztályon kezelés alatt álló beteg részére nyújtott CT, MRI vizsgálat, ideértve az aktív fekvõbetegellátással összefüggésben a felvétel és az elbocsátás napján elvégzett vizsgálatot is.

33. § (1) A betegszállítás finanszírozása havonta, a szabályosan utalványozott betegszállítás céljából megtett hasznos és többletkilométerek alapján történik. Hasznos kilométerenként számolható el egyedi betegszállítás esetén a beteg felvételének helye és a betegszállító utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz, kapcsolt szállítás esetén az elsõ beteg felvétele és az utolsó beteg érkezési helye közötti legrövidebb, illetve indokolt esetben az attól eltérõ, a betegszállítás szempontjából legelõnyösebb útszakasz. Az elvégzett teljesítményekrõl a szolgáltató a 16. számú melléklet szerinti adattartalommal - kísérõjegyzékkel, számítógépes adathordozón - jelentést küld a REP-nek a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig. A beteg szállításáról a külön jogszabályban elõírt adattartalmú, az utalvány adataival megegyezõ, hiánytalanul kitöltött adatlapot kell vezetni. Az éves költségvetésben egy hónapra rendelkezésre álló keretösszegbõl a (2) bekezdés szerinti díjazás és a 34. § (3) bekezdés szerint elkülönített összeg levonása után - az országos teljesítmények figyelembevételével - az OEP állapítja meg az egy kilométerre jutó országos forintértéket. Egy szerzõdött gépjármû teljesítményeként havonta legfeljebb 10 000 hasznos kilométer és többletférõhelyenként legfeljebb 2000 többlet kilométer számolható el. A többletférõhely a gépjármû összes férõhelyeinek - ideértve a gépjármûvezetõ férõhelyét is - kettõvel csökkentett száma lehet.

(2) A szolgáltatót a - külön jogszabályok szerint - beutalásra jogosult orvos rendelése alapján elvégzett betegszállítás után kiegészítõ betegszállítási díj illeti meg, amelynek mértéke

a) betegkísérõ közremûködését igénylõ szállítás esetén betegenként 750 forint,

b) az a) pont szerinti betegkísérõ közremûködését nem igénylõ szállítás esetén betegenként 250 forint.

(3) Többletkilométerként több beteg együttes (kapcsolt) szállítása esetén a beteg felvételi és az utalványon megjelölt érkezési helye közötti legrövidebb útszakasz vehetõ figyelembe, a közösen megtett útszakasz kilométereinek 0,2-szerese számolható el többletteljesítményként. Kapcsolt szállítás esetén a hasznos és többletkilométerek a betegenként megtett kilométerek arányában oszlanak meg az egyes esetek között.

(4) Nem jelenthetõ teljesítményként az egészségügyi szolgáltató egy telephelyén belüli és telephelyei közötti betegszállítás. A tartalékjármûvel teljesített betegszállítás abban az esetben jelenthetõ, ha a finanszírozási szerzõdésben kapacitásként lekötött szállító jármûvet mûszaki vagy egyéb ok miatt üzemen kívül kellett helyezni.

(5) Az OEP az (1)-(3) bekezdések szerint kiszámított díjat a teljesítést követõ hónapban utalványozza.

(6) A betegszállítás finanszírozására irányuló szerzõdésben meg kell határozni - az egészségügyi miniszter és az OEP fõigazgatója által együtt kijelölt szakértõi bizottság javaslata alapján - a területi ellátási kötelezettséget, illetve a folyamatos ellátás biztosítását. A betegszállító szolgáltatók saját maguk, vagy megbízottjuk útján napi 24, heti 168 órában kötelesek a biztosítottak számára rendelkezésre állni.

(7) A finanszírozást igénylõ szolgáltatók erre irányuló igényüket a REP-hez nyújthatják be, amelyet a (6) bekezdésben megjelölt szakértõi bizottság bírál el és tesz javaslatot új szolgáltatók, illetve új kapacitások bevonására, valamint a meglévõ kapacitások módosítására és az ellátási területre. A bizottság javaslatát az OEP fõigazgatója hagyja jóvá, és egyetértés céljából megküldi az egészségügyi miniszternek.

(8) A betegszállításra finanszírozási szerzõdés az adott évi költségvetési törvényben az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport, 5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás jogcímen rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig

a) új szolgáltatóval,

b) új kapacitásra,

c) a meglévõ kapacitások módosítására

az egészségügyi miniszter egyetértésével köthetõ, illetve módosítható. Amennyiben az a)-c) pontok szerinti szerzõdéskötés éven túli kötelezettség-vállalást is eredményez, pénzügyminiszteri egyetértéssel köthetõ meg a finanszírozási szerzõdés.

(9) A betegszállítás megrendelõje a betegszállítás nem teljesítését, illetve olyan késedelmes teljesítését, mely a beteg állapotának olyan mértékû rosszabbodásához vezetett, hogy ennek következtében a betegszállítás már mentési feladatnak minõsült, haladéktalanul köteles írásban jelenteni a REP felé.

33/A. § (1) A mentési feladatot végzõ szolgáltatók finanszírozása - ide nem értve a koraszülött mentést végzõ szolgáltatókat - az 5. mellékletben a mentési feladatra meghatározott elõirányzat terhére a szolgáltatóval kötött szerzõdés szerinti fix összegû díjazással történik, melyet az OEP havonta a tárgyhónapot megelõzõ hónapban a 6. § (3) bekezdése szerint utalványoz.

(2) A szolgáltató az elvégzett mentési feladatokról a 23. számú melléklet szerinti adattartalommal havonta, a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig jelentést küld a REP-nek.

34. § (1) A boncolás végzéséhez szükséges szakmai minimumfeltételekkel nem rendelkezõ fekvõbeteg-gyógyintézetben, vagy a nem fekvõbeteg-gyógyintézetben elhunyt személy esetében az orvosi rendelvényre történõ, kórboncolási céllal végzett halottszállítás költségtérítése - a kórboncolást végzõ fekvõbeteg-szakellátási szolgáltatóval kötött szerzõdés alapján - a (2) bekezdés szerinti átalánydíjjal történik az elrendelést igazoló utalványnak, továbbá az elhunyt személy és a halottszállítási utalvány adatainak számítógépes adathordozón a finanszírozó részére történõ megküldését követõ hónapban, az egyéb kifizetésekkel egyidejûleg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti halottszállításért közigazgatási határon belül legfeljebb 8400 forint, közigazgatási határon túli esetben legfeljebb 12 600 forint szállítási díj illeti meg az (1) bekezdés szerinti intézetet, amennyiben a költséget igazoltan kifizette. A teljesítés hónapjának az igazolt kifizetés idõpontját kell tekinteni.

(3) A betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás finanszírozására elkülönített elõirányzat egyhavi összegébõl elõször a halottszállítás kerül finanszírozásra, a maradék összegbõl a betegszállítás a 33. § szerint kerül finanszírozásra.

Otthoni szakápolás finanszírozása

35. § (1) Az otthoni szakápolást végzõ szolgáltató és az otthoni hospice ellátást végzõ szolgáltató (a továbbiakban együtt: szakápolási szolgáltató) finanszírozása a külön jogszabály szerint kötött szerzõdés alapján, az 5. számú melléklet otthoni szakápolás kiadási elõirányzata terhére történik.

(2) A szakápolási szolgáltató vállalja a szerzõdésben meghatározott ellátási területre az otthoni szakápolás vagy otthoni hospice ellátás igénybevételére jogosult személy (a továbbiakban: biztosított) otthonában végzendõ szakápolást vagy hospice ellátást, és ezt a szerzõdési ajánlat benyújtásakor a mûködési területe szerint illetékes települési önkormányzatnak bejelenti. A szolgáltató a külön jogszabályban foglaltak alapján és a szakmai szabályok szerint végzi az ellátást.

(3) Otthoni szakápolást a 9. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) a háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján,

b) a járóbeteg- vagy fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szakorvosa közvetlenül, ha szerzõdése van a szakápolási szolgáltatóval [az a)-b) pont a továbbiakban együtt: kezelõorvos].

(4) Intézeti zárójelentésen akkor javasolható otthoni szakápolás, ha az intézet - a háziorvos értesítése mellett - elõzetesen lekötötte a biztosított részére a szakápolást. Az R. 9. számú mellékletében meghatározott egynapos beavatkozással összefüggésben nem rendelhetõ el otthoni szakápolás.

(5) Az otthoni hospice ellátást a 30. számú melléklet szerinti nyomtatványon elrendelheti

a) a járóbeteg- vagy fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató klinikai onkológusa vagy a daganatos megbetegedés lokalizációja szerint illetékes szakorvosa közvetlenül, vagy

b) az a) pont szerinti szakorvosnak vagy az otthoni hospice ellátást végzõ szolgáltató palliatív jártasságú szakorvosának vagy palliatív mobil csoport (mobil team) palliatív jártasságú szakorvosának a javaslata alapján a háziorvos.

(6) Otthoni hospice ellátás elrendelése esetén egyidejûleg otthoni szakápolás nem rendelhetõ el.

(7) Az OEP az otthoni szakápolás 5. számú melléklet szerinti elõirányzatának otthoni szakápolásra és otthoni hospice ellátásra elkülönített keretét a megyék között lakosságszám arányában osztja fel.

(8) A REP az otthoni szakápolás végzésére jogosult szolgáltató szerzõdési ajánlatát 30 napon belül elbírálja, elfogadás esetén az errõl küldött értesítést követõ 10 napon belül - a rendelkezésre álló kereten belül - megköti a finanszírozási szerzõdést. A szerzõdésben az elszámolható normatív vizitszám, illetve ellátási napok száma (a továbbiakban: kapacitás) és a díjazás összege évente - havi bontásban - a szolgáltató ellátási területéhez tartozó települések lakosságszáma alapján kerül meghatározásra. A finanszírozási szerzõdésben lekötött, illetve a havonta elszámolt teljesítményt az OEP háromhavonta felülvizsgálja, és a fel nem használt kapacitást átcsoportosítja oda, ahol arra igény jelentkezik. Havonta legfeljebb a tárgyhónapra lekötött kapacitásnak és a tárgyévi idõarányos kapacitásmaradvány 10%-ának megfelelõ teljesítmény számolható el, amennyiben az országos teljesítés a tárgyhónapban kevesebb, mint a havi elõirányzat. A REP a következõ évi szolgáltatói kapacitás megállapításánál az elõzõ évi teljesítményt is figyelembe veszi.

(9) A finanszírozási szerzõdésben egy teljes szakápolói munkaidõre legfeljebb napi 5 vizit, szakirányú terápiás szolgáltatás esetén napi 4 vizit köthetõ le. A részmunkaidõben foglalkoztatott dolgozó munkaidejére idõarányosan csökkentett kapacitás köthetõ le.

(10) Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre, otthoni hospice ellátás legfeljebb 50 napra rendelhetõk el, amelyek naptári évenként, ismételt orvosi vizsgálat alapján - új elrendelõ lap kitöltésével - az ápolási tevékenységek esetében további három, az otthoni hospice ellátás esetében további két alkalommal megismételhetõk. Szakirányú rehabilitációs tevékenységek - a logopédia kivételével legfeljebb két hónapos idõtartamú kúránként - legfeljebb 28 vizitre rendelhetõk el, amelyek naptári évenként egy alkalommal megismételhetõk. A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátást követõen ismételt ápolási tevékenységek új elrendelõ lap kitöltésével rendelhetõk el. Ápolási tevékenységek újabb megbetegedés esetén 14 vizitre ismételten elrendelhetõk, amelyek orvosi vizsgálat alapján - új elrendelõ lap kitöltésével - esetenként, naptári évenként további három alkalommal megismételhetõk. Az egy alkalomra elrendelt, az egyik naptári évrõl a következõ naptári évre áthúzódó ellátást abba a naptári évbe tartozó ellátásnak kell tekinteni, amelyik évben az ellátás igénybevétele megkezdõdött.

(11) Ha a beteg állapota szükségessé teszi, a kezelõorvos, a REP ellenõrzõ fõorvosának egyetértésével, egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további ellátást rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll.

(12) A kezelõorvos az ellátás befejezését az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.

(13) A finanszírozás - az ápolási kategóriánként képzett - vizitdíj alapján történik. A vizitdíjat a 3200 forintos alapdíj és a 12. számú melléklet szerinti szorzók alkalmazásával kell kiszámítani. Az otthoni hospice ellátás finanszírozási egysége az ellátási nap, amely az otthoni ellátáson kívül magában foglalja a folyamatos rendelkezésre állást is. A napidíj mértéke az otthoni szakápolás alapdíjának 120%-a.

(14) A REP és a szakápolási szolgáltató szerzõdése alapján a biztosított ellátására naponta egy vizit számolható el, az egy napon történt többszöri ellátás esetén is.

(15) Az a szakápolási szolgáltató, aki telephelyén kívül olyan településen lát el biztosítottat, ahol más szakápolási szolgáltató nem mûködik vagy külterületen lakó biztosítottat lát el, a REP-pel kötött szerzõdés alapján területi pótlékra jogosult. A területi pótlék összege a (13) bekezdés szerinti díj 10%-a. A (13) bekezdés szerinti díj 20%-ának megfelelõ összegû területi pótlék illeti meg a szolgáltatót, ha 2000 fõnél kisebb lakosságszámú településen történt a szakápolás, illetve az otthoni hospice ellátás. Az OEP a telephelyen kívüli településen végzett szakápolás esetén a területi pótlékot a szerzõdés szerinti havi keretösszegen felül számolja el.

(16) A szakápolási szolgáltató a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig - az otthoni szakápolás esetén a 10-11. számú melléklet, az otthoni hospice ellátás esetén a 31. számú melléklet szerinti adattartalommal - jelentést küld a REP-nek. A szakápolási szolgáltató minden hónap utolsó munkanapján részjelentést küld azokról az ellátásokról, amelyek a tárgyhónapban még nem fejezõdtek be.

(17) Az OEP a megállapított díjat a jelentés leadását követõ hónapban utalványozza.

Fekvõbeteg-szakellátás finanszírozása

36. § (1) Fekvõbeteg-szakellátás klinikán, kórházban, szanatóriumban, szakápolási intézményben, valamint fekvõbeteg-ellátást nyújtó országos intézetben (a továbbiakban együtt: intézmény) végzett minden ellátási esemény, amelynek során a biztosítottat az intézménybe felvették, és ott legalább 24 órán keresztül - nappali kórházi ellátás esetén legalább 6 órán keresztül - tartózkodik.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl, jelentés és finanszírozás szempontjából fekvõbeteg-ellátási esetnek minõsül a fekvõbeteg-intézményben ellátott biztosított részére

a) a 0 alsó határnapú HBCs szerinti ellátás,

b) a sürgõsségi betegellátásra vonatkozó szabályok szerint nyújtott, 6-24 órás ellátás,

c)

d) a 24 órán belül más intézetbe áthelyezett újszülöttek, továbbá

e) az osztályra történõ felvételt követõen 24 órán belül meghalt személyek részére nyújtott ellátás is.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl jelentés és finanszírozás szempontjából fekvõbeteg-ellátási esetnek minõsül a biztosított részére az R.-ben meghatározott intézményben nyújtott - az R. 9. számú mellékletében meghatározott - beavatkozás, amennyiben a beteget a felvétel napján, de legkésõbb 24 órán belül hazabocsátották (egynapos beavatkozás).

(4) Fekvõbeteg-szakellátás esetén minden osztályos ápolási esetrõl a 14. számú melléklet szerinti Adatlapot kell felvenni. Az Adatlapon - a zárójelentéssel azonos adattartalommal - kell feltüntetni

a) az intézmény és az ellátó osztály, valamint a beküldõ kódját;

b) az ellátott személy nevét, TAJ-számát;

c) az ellátási eset intézeti azonosítószámát (törzsszámát);

d) a felvétel és az elbocsátás idõpontját;

e) a betegségek megnevezését, kódját, valamint típusjelét;

f) az elvégzett orvosi beavatkozások jelét és kódját;

g) a kórházból történõ távozás módját;

h) a tételes elszámolás alá esõ eszközök megnevezését és kódját, továbbá az Adatlapon feltüntetett kiegészítõ adatokat.

(5) Az ápolást indokoló fõdiagnózisnak azt a diagnózist kell feltüntetni, amely az intézményi (osztályos) kezelést meghatározta, amelyhez az ellátási eset kapcsán nyújtott szolgáltatások tartoznak. Nem tüntethetõ fel olyan diagnózis ápolást indokoló fõdiagnózisként

a) amelyet a betegnél nem állapítottak meg,

b) amely kezeléséhez szükséges feltételekkel az egészségügyi szolgálat nem rendelkezik,

c) amelyet megállapítottak, de a kezelést alapvetõen nem ez határozta meg.

(6)

37. § (1) A fekvõbeteg-szakellátási intézet a 7. számú melléklet szerinti aktív és krónikus ellátást nyújthat. Az aktív ellátás végezhetõ mátrix szerkezetû fekvõbeteg-ellátó intézményben.

(2) A szerzõdésben - az Eb. tv.-ben és a Vhr.-ben foglaltakon túl - meg kell határozni

a) az aktív és krónikus fekvõbeteg-osztályokat, szakmánkénti bontásban;

b) az aktív és krónikus osztályok ágyszámát és kódszámát;

c) az egyes osztályok által nyújtott, finanszírozási szempontból kiemelt feladatokat, amelyek során tételes elszámolás alá esõ eszközök felhasználására kerül sor, illetve, amelyek tételes elszámolás alá esnek;

d) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekrõl szóló külön jogszabály szerinti mátrix szerkezetû intézetre szóló ÁNTSZ engedéllyel rendelkezõ intézet esetén az aktív fekvõbeteg-szakellátásra vonatkozó adatokat az intézetre összesítetten, továbbá a krónikus fekvõbeteg-szakellátási osztályokat részletesen;

e) a külön rendeletben meghatározott feltételekhez kötött ellátásokat;

f) a teljesítmény mennyiségét és a teljesítés idõbeli ütemezését;

g)

(3) A krónikus betegellátás szakmai csoportosítási szempontjait, súlyozási szorzóit és a jelentési kódokat a 8. számú melléklet tartalmazza. A finanszírozási szerzõdésben vállalt rehabilitációs szakfeladat mellett a krónikus ellátási szakfeladat és ápolási szakfeladat is, illetve a krónikus ellátási szakfeladat mellett az ápolási szakfeladat is - az adott szakfeladatnak megfelelõ szorzó alapján - finanszírozható, amennyiben a feladat(ok) ellátására az egészségügyi szolgáltató mûködési engedéllyel rendelkezik. A krónikus ellátások egységnyi teljesítményének számításához betegségcsoportonként kialakított szorzókat az egészségügyi miniszter rendeletben állapíthatja meg.

(4) A 8. számú melléklet szerinti krónikus rehabilitációs betegellátás súlyozási szorzói a finanszírozási összegek megállapítására csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátás finanszírozásához alkalmazhatók, amelyek rendelkeznek mûködési engedéllyel és megfelelnek a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai szempontoknak. A feltételek fennállását az illetékes REP az év negyedik negyedévében lefolytatott ellenõrzés alapján állapítja meg. Ha az ellenõrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a 8/A. számú mellékletben meghatározott szakmai feltételeknek, tevékenysége alacsonyabb szakmai szorzóval vagy krónikus szakfeladatnak megfelelõ szorzóval vagy ápolási szakfeladatnak megfelelõ szorzóval kerül finanszírozásra. Ha a szolgáltató magasabb színvonalú szakmai feltételeknek felel meg, akkor tevékenysége a szakmai minõsítésének megfelelõen kerül finanszírozásra. A szolgáltató a módosított besorolás szerinti teljesítménydíjra az ellenõrzést követõ év január 1-jétõl jogosult.

(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén

a) teljesítmény csak olyan osztályról - a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével - számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tízet;

b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;

c) a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat a felvétel hónapját követõ hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell;

d) a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követõ negyedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzójának alkalmazásával számolható el;

e) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályokat nem kell alkalmazni a tartós gépi lélegeztetést igénylõ, kómás, illetve tetraplégiában szenvedõ betegek ellátása esetében, azzal, hogy a teljes díj kifizetésére a REP ellenõrzõ hálózatának orvosa (fõorvosa) ellenõrzését követõen kerülhet sor, mely ellenõrzést az ellátó intézménynek kell kezdeményeznie;

f) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályok alkalmazása szempontjából a szolgáltatónál 00001 vagy 00015 kódszámú ellátásra az elbocsátást követõ naptól számított hat hónapon belül történt ismételt felvétel esetén a megelõzõ 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény idõtartamát is figyelembe kell venni.

(6)

(7) Az intézmény az aktív és a krónikus, a nappali kórházi, a kúraszerû, illetve az egynapos beavatkozási esetekrõl, továbbá a kórházban elhunyt beteg boncolásáról - a 14. számú melléklet szerinti adattartalommal - a tárgyhót követõ hónap 5. napjáig jelentést küld az OEP-nek. Az OEP megküldi az intézetek teljesítményét a feldolgozás eredményével együtt az egyéb térítési kategóriák szerinti finanszírozást végzõ szervezeteknek, továbbá a teljesítést követõ hónap 25. napjáig az egészségügyi szolgáltatók részére a saját jelentésük feldolgozásának eredményét.

(8) A krónikus betegellátásban a Funkciók Nemzetközi Osztályozása (a továbbiakban: FNO) szerinti funkcionális állapotot a 14. számú mellékletben kell jelenteni.

(9) A 24. számú mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltató az Eftv. alapján kapott krónikus kapacitásának legfeljebb 20 százalékán végzett aktív belgyógyászati szakellátás után kiegészítõ díjazásban részesülhet. A kiegészítõ díjazás alapja a 2006. évben elért, egy aktív ágyra vetített teljesítmény díj bevételének 20 százaléka, az aktív ellátásra is engedélyezett ágyszám figyelembevételével.

(10)

38. § (1)

(2) A krónikus ellátások súlyozott napi díja és az R. 3. számú melléklete szerinti homogén betegségcsoport(ok) (a továbbiakban: HBCs) súlyszám díja közti átszámítással a fekvõbeteg-ellátás teljesítmény értéke egységesen HBCs súlyszámban is kifejezhetõ.

(3) Az aktív és a krónikus fekvõbeteg-szakellátás teljesítmény szerinti finanszírozása elõre meghatározott országos díjjal történik. Az országos díjat akkor kell változtatni, ha az éves elõirányzat keretén belül az egyenletes, kiszámítható finanszírozás biztosítása azt indokolja. A változást az OEP kezdeményezésére az egészségügyi miniszter és a pénzügyminiszter közös közleményben teszi közzé.

(4)-(7)

39. § (1) A biztosított részére az intézménybe történõ felvételétõl az elbocsátásáig nyújtott ellátás egy ellátási esetnek számít, függetlenül attól, hogy ez idõ alatt az intézmény egy vagy több, szervezetileg önálló osztályán nyújtották az ellátást. Ehhez az ellátási esethez tartozik a felvétel napján az ugyanazon intézetben nyújtott járóbeteg-szakellátás és a határnapon belüli ismételt felvétel is. Krónikus fekvõbeteg-szakellátó intézmények számára azok a napok nem kerülnek finanszírozásra, melyeken a beteg finanszírozott járóbeteg-szakellátást másik egészségügyi szolgáltatónál vesz igénybe.

(2) Krónikus fekvõbeteg ellátás esetén - ide nem értve rehabilitációs ellátást és a krónikus nappali kórházi ellátást - az egy ellátási esetben havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás idõtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A rehabilitációs krónikus ellátás esetén hetente 48 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a megszakítás idõtartamára az egyébként járó napidíj 50 százalékára jogosult. A pszichiátriai aktív ellátás esetén az egy ellátási esetben a felsõ határnapot meghaladó idõszakban havonta legfeljebb 72 óráig tartó megszakítás is elszámolható azzal, hogy a szolgáltató a 40. § (8) bekezdése szerinti díj 50 százalékára jogosult. A 72 óráig, illetve a 48 óráig tartó megszakítás a beteg osztályos felvételét követõ 5 napon belül az otthonába bocsátását megelõzõ 5 napon belül nem számolható el.

(3) Az R. szerinti felsõ határnapon belüli, ugyanazon intézetbe történõ ismételt felvétel az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetekben nem számít az elõzõ kezeléssel összevonva egy ellátási esetnek.

40. § (1) Egy ellátási eset egy vagy több finanszírozási esetet képezhet a (2)-(6) bekezdésekben foglaltak szerint.

(2) Egy fekvõbeteg-osztályos ellátási eset egy finanszírozási esetnek minõsül, amelynek típusát a fekvõbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minõsítése határozza meg. Önálló finanszírozási esetnek minõsül a kórházban meghalt beteg boncolása is.

(3) Amennyiben egy beteget több aktív osztályon kezeltek - függetlenül az áthelyezés indokától - egy aktív finanszírozási esetként kell kezelni. Újabb aktív finanszírozási esetnek minõsül, ha az ellátási esetek között 30 napot meghaladó krónikus osztályon történõ elhelyezésre került sor.

(4) Az ellátásokat a (3) és az (5) bekezdésre is figyelemmel önálló finanszírozási esetekként kell elszámolni, amennyiben a beteget aktív és krónikus osztályon is kezelték.

(5) Egy intézményen belül az aktív osztályról a krónikus osztályra áthelyezett esetnél a normatív ápolási idõt követõen 5 napon belül, az intenzív rehabilitációs osztályra áthelyezett esetnél 3 napon, illetve, ha ez kevesebb a felsõ határnapon belül nem számolható el a krónikus osztályon nyújtott ellátás.

(6) A rövid ellátási (az alsó határnap letelte elõtt befejezett) eset után az intézmény nem jogosult a teljes HBCs díjra. Az alsó határnap alatti egy napra esõ díj a teljes HBCs díjnak az alsó határnap számával elosztott hányadosa.

(7) Az aktív osztályon a fõbeavatkozás és a mozgásszervi rehabilitáció szerinti ráépített HBCs is elszámolható, amennyiben a finanszírozási esetnél az aktív ellátáson túl az aktív osztályon rehabilitációra is sor került.

(8) Az aktív osztályon kezelt felsõ határnapot meghaladó idejû esetnél (a továbbiakban: hosszú ellátási eset) a felsõ határnapot meghaladó idõtartamra a napi díjazást a krónikus ellátás napi alapdíjának 75 százalékában kell megállapítani. Az intenzív osztályon a hosszú ellátási eset napi díja a krónikus ellátás napi alapdíjának a négyszerese.

(9) Nappali kórházi ellátás

a) fekvõbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató esetében az osztályos háttér ágyszáma szerint ellátható betegszám 50 százalékáig,

b)-c)

jelenthetõ.

(10)

(11) A (9) bekezdés szerinti teljesítmény 0,7-es szorzóval számolható el. Nem számolható el teljesítmény heti pihenõnapra, vasárnapra és munkaszüneti napokra.

(12) A szolgáltató a 14. számú melléklet szerinti adatlap 1-20. pontjának kitöltésével köteles a 37. § (6) bekezdése szerint jelentést küldeni az osztályra felvett betegek közül azokról, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejezõdött be. Az aktív fekvõbeteg-szakellátást nyújtó osztályról - a szülészeti-nõgyógyászati osztályt kivéve - naponta csak az osztály ágyszámának megfelelõ ápolási nap szerinti teljesítmény számolható el. A teljesített ápolási nap számításánál nem kell figyelembe venni az újszülött szülészeti osztályon történt ellátásának elsõ osztályos esetét, az egynapos ellátás, kúraszerû ellátás, valamint az R. 1. § (13) bekezdése szerinti személyek ellátásának eseteit. A felvétel és az eltávozás, áthelyezés napja egy napnak számít. A 100% feletti ágykihasználtságot eredményezõ ellátási eset (esetek) kizárólag attól a naptól kezdõdõen számolható (számolhatók) el, amely napon az ágykihasználtság 100% alá csökken.

(13) A megkezdett aktív fekvõbeteg-ellátás másik szolgáltató által felsõ határnapon belül történt folytatása esetén az áthelyezõ szolgáltató az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-ára jogosult. Amennyiben a megkezdett ellátás nem minõsül sürgõs esetnek, vagy nem tartozik az áthelyezõ szolgáltató szakmai kompetencia körébe, akkor az áthelyezõ szolgáltatót az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 25%-a illeti meg.

(14) Fekvõbeteg gyógyintézetbõl történõ elbocsátást követõen felsõ határnapon belül másik gyógyintézetben végzett aktív fekvõbeteg-ellátás esetén - az R. 14. számú mellékletében meghatározott esetek kivételével - az elszámolási szabályok szerinti súlyszám 50%-a számolható el.

(15) Az Eftv. 11. §-a alapján befogadott nappali és kúraszerû ellátásra szerzõdött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére - a finanszírozási szerzõdésben meghatározott szolgáltatás, illetve teljesítmény mennyiség mértékéig, a (11) bekezdésben foglaltak alkalmazásával - az R.-ben meghatározott nappali, illetve kúraszerû ellátások számolhatók el.

41. § (1) Krónikus fekvõbeteg-osztályokról csak az osztály ágyszáma és a tárgyhónap napjai számának szorzatával meghatározott ápolási nap számolható el a havi teljesítményjelentésben. Az intézmény köteles részjelentést adni azon betegekrõl, akiknek az ellátása a tárgyhónap végéig nem fejezõdött be. A krónikus fekvõbeteg-ellátásban teljes ápolási nap csak a beteg 24 órás kórházi benntartózkodása esetén számolható el. A felvétel és az elbocsátás napja egy napnak számít. A 39. § (2) bekezdése szerinti 72 óráig tartó megszakítást teljesített ápolási napként kell figyelembe venni.

(2) Az R. 10. számú mellékletében meghatározott - egymással összefüggõ kezelési sorozatot alkotó - befejezett vagy lezárt kúraszerû ápolási események elszámolása - ambuláns ellátás esetén is - a HBCs szerint történik.

42. § A finanszírozással kapcsolatos nem személyes adatok közérdekû adatoknak minõsülnek. Az adatokhoz való hozzáférés és ellenõrizhetõségük érdekében

a) az OEP a havi összesített teljesítményadatokról és a kifizetésekrõl az 5. melléklet szerinti bontásban, ellátástípusonként készített tájékoztatót - az utalványozással egyidejûleg - megküldi az Egészségügyi Minisztériumnak, amelyet az EüM és az OEP hivatalos tájékoztatóként közzétesz az Egészségügyi Közlönyben,

b) az OEP a finanszírozási adatok közül a 22. számú melléklet A) pontja szerinti adatokat honlapján közzéteszi, továbbá a C) pont szerinti adatokat megküldi az EüM részére,

c) a finanszírozási adatokról az OEP - a b) pontban foglaltak mellett - az EüM részére esetenként, igény szerinti csoportosításban összesítést és elemzést készít.

43. § (1) Az R. 1. mellékletében szereplõ - tételes elszámolás alá esõ - egyszer használatos eszközök és implantátumok felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált eszköz(ök) beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti felhasznált eszközökrõl és implantátumokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti egyes eszközökre és implantátumokra esõ éves országos keretszámot az OEP - az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével - határozza meg. Az eszközök felhasználására az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg. A finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(4) Az OEP az (1) bekezdés szerinti eszközöket és implantátumokat természetben is biztosíthatja, errõl azonban az intézeteket legalább 3 hónappal elõbb értesíti. Ellenkezõ esetben az intézetek maguk gondoskodnak a beszerzésrõl, az OEP az elszámolt eszközök térítésére felsõ korlátot állapíthat meg.

43/A. § (1) Az R. 1/A. mellékletében szereplõ tételes elszámolás alá esõ gyógyszerek felhasználásáról olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja a felhasznált gyógyszer beszerzését igazoló dokumentum(ok) és az ellátott esetek közötti megfeleltetést.

(2) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek felhasználásáról a szolgáltató a 17/A. melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak.

(3) Finanszírozó a szolgáltatótól az (1) bekezdés szerinti gyógyszerek finanszírozásához az R. 1/A. számú mellékletében meghatározott indikációkban a gyógyszeralkalmazás szakmai feltételeinek ellenõrzése céljából az adott gyógyszer alkalmazási elõírásában és a vizsgálati és terápiás eljárási rendben meghatározott kiegészítõ adatokat kérhet.

(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles elektronikus formában teljesíteni a finanszírozó felé. Hiányos vagy hibás adatszolgáltatás esetén a szolgáltatóra az 5. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadóak.

(5) Az (1) bekezdés szerinti gyógyszerekre esõ éves országos keretszámot az OEP - az egészségügyi miniszter egyetértésével - határozza meg. Adott gyógyszer felhasználására az OEP szolgáltatónként keretet állapít meg, a finanszírozó a megállapított keret mértékéig finanszírozza a felhasználást.

(6) Az OEP az (1) bekezdés szerinti gyógyszereket - közvetlenül vagy a gyártó/forgalmazó közremûködésével - természetben is biztosíthatja. Az OEP a természetben biztosított gyógyszerek felhasználása tekintetében is felsõ korlátot állapíthat meg.

44. § (1) Az R. 8. számú mellékletében szereplõ ellátások finanszírozása a költségigényesség függvényében egyedileg történik.

(2) A még országosan nem elterjedt, az R. 8. számú mellékletében foglalt nagy értékû mûtéti eljárások, beavatkozások éves országos keretszámát az OEP - az Egészségügyi Minisztérium egyetértésével - határozza meg. A mûtétek, eljárások végzésére az OEP szolgáltatónként keretösszeget állapít meg.

(3) Az (1) bekezdés szerinti ellátásokról a szolgáltató a finanszírozáshoz a 17. számú melléklet szerinti adatokat a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig megküldi a finanszírozónak.

44/A. § Az OEP az 5. számú mellékletben az Összevont szakellátáson belül a rendkívüli kiadásokra rendelkezésre álló elõirányzat mértékéig finanszírozza

a) az A(H1N1)v vírus által okozott járvánnyal kapcsolatban felmerülõ többletszolgáltatásokat,

b) a nem befogadott életmentõ, szervpótló kezeléseket (mûszív-kezelés),

c) a korai vetélést megelõzõ immunglobulin kezeléseket (IVIG kezelés),

d) az olyan eljárást, amely esetében a befogadási eljárás nem indítható el (kis esetszámban elõforduló, a finanszírozásba gazdaságosan be nem fogadható eljárás: speciális hallásjavító BAHA implantátum),

e) a befogadási eljárás megindításától a finanszírozás jogi feltételeinek megteremtéséig terjedõ idõben az eljárás tárgyát képezõ eszközt (prostata brachyterápia), és

f) a tételes elszámolású, egyszer-használatos eszközt befogadott indikáción kívüli indikációban (müszfinchter).

45. § (1) Az elõre nem tervezhetõ, rendkívüli, illetve egyedi eset az OEP fõigazgatójának döntése alapján bármely, az ellátásra szakmailag alkalmas szolgáltatónak - az esetre vonatkozó külön szerzõdés nélkül - finanszírozható. Amennyiben a szolgáltató igazolt többletköltsége az 5 millió forintot meghaladja a nem tervezhetõ, rendkívüli, illetve az egyedi eset az egészségügyi miniszter egyetértése esetén finanszírozható.

(2) A finanszírozás összegének (1) bekezdés szerinti kiegészítésére irányuló igényt - részletes költségkimutatással együtt - a szolgáltató az adott ellátás befejezését követõ 60 napon belül nyújthatja be, abban az esetben, amennyiben a betegellátás költsége a finanszírozott HBCs díj ötszörösét meghaladja.

45/A. § A fekvõbeteg-gyógyintézetben a napi élelmezési nyersanyagnorma általános forgalmi adó nélküli összege naponta és betegenként átlagosan legalább ötszázötven forint.

Egyéb ellátások

46. § (1) Az OEP a dialízis ellátások országosan egységes alapdíjára jutó forintértéket az éves költségvetési törvényben az e célra rendelkezésre álló keret és az országos teljesítmények alapján havonta állapítja meg a szerzõdés szerinti kezelõhelyek száma, valamint a mûködési idõ szerinti mértékig. A dializáló eljárásokat és a dializáló eljáráson belüli arányokat az R. 11. számú melléklete tartalmazza.

(2) Ha jogszabály lehetõvé teszi a dializáló kezelések kúraszerû ellátásként kerülnek finanszírozásra.

(3) A szolgáltató a 18. számú melléklete szerinti adatokat megküldi a tárgyhónapot követõ hónap 5. napjáig a finanszírozónak. Az OEP a díjakat kiszámítja, és a tárgyhónapot követõ hónapban az utalványt megküldi a Kincstárnak.

47. § (1) A szervtranszplantációs riadó jelentéséért és a szerv kivételéig történõ donorellátásáért, ideértve a mûtéti rendelkezésre állást is, egy szerv sikeres kivétele esetén (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 456 000 forint, több szerv sikeres kivétele esetén 600 000 forint díjazás jár. A szolgáltató a díjazás 70%-át köteles a szervkivételben közremûködõ személyek díjazására fordítani.

(2) A szervet átültetésre elõkészítõ munkacsoport tevékenységéért - ha azt transzplantáció követi - az OEP szervenként (páros szerv esetén a páros szervért együttesen) 420 000 forint, máj esetén 900 000 forint és tüdõ(k) esetén 135 000 forint díjazást folyósít.

48. § (1) Az érvényes finanszírozási szerzõdéssel lekötött és finanszírozott körbõl a legalább egy hónapig tartó rekonstrukció idejére, elõzetes bejelentés alapján az intézmény krónikus fekvõbeteg-szakellátást nyújtó egysége részére a teljesítésbõl ténylegesen kiesõ ágyakra legfeljebb három hónapra átmeneti díjazás nyújtható. Ennek mértéke a szünetelõ krónikus szakellátási ágyanként 1000 forint/nap. E díjazás a rekonstrukció kezdetének hónapját követõ harmadik-ötödik hónapban az egyéb kifizetésekkel egyidejûleg folyósítható az intézménynek. A finanszírozó köteles a folyósítás idején ellenõrzést végezni a szolgáltatónál. Az intézmény a rekonstrukció befejezését köteles 10 napon belül bejelenteni a finanszírozónak.

(2)

49. § Az 5. számú melléklet tartalmazza a gyógyító-megelõzõ ellátások jogcímei éves elõirányzatait ellátási formák szerinti bontásban. Az ellátási formákra külön soron feltüntetett elõirányzatok jogcímenként együttesen is kezelhetõk.

50. § Az irányított betegellátási rendszerben történõ kifizetésekre az irányított betegellátási rendszerrõl szóló kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

50/A-50/D. §

50/E. §

V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

51. §

52. § (1) E rendelet - a (2) bekezdés kivételével - a kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba, rendelkezéseit 1999. április 1-jétõl kell alkalmazni.

(2) A 25. § (3) bekezdése 1999. július 1. napján lép hatályba.

(3)-(10)

(11)

53. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 37. § (5) bekezdés e) pontja a 2010. március havi teljesítmények elszámolásától alkalmazható.

54. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történõ finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 12/A. § szerinti díjat elsõ alkalommal a 2010. október havi kifizetéseknél kell utalványozni.

1. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A) VÁLTOZÁSBEJELENTÉS A BEJELENTKEZETT BIZTOSÍTOTTAK NYILVÁNTARTÁSÁRÓL

Jelentési idõszak: 199.... év .......................................................... hó

Szolgáltató OEP kódja:

Szolgáltató neve: ..................................................................................................................................................................................................

helység (irányítószámmal): .................................................................................................................................................

utca/szám: ....................................................................................................................................................................................................

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve: ........................................................................................................................................................

Helyettesítés esetén

Helyettesítõ orvos kódja, neve: Helyettesítés kezdete:

Biztosított Társadalom-

Páciens
regiszter száma
neve születési ideje
(év, hó, nap)
biztosítási
Azonosító Jel
Változás ideje
(év, hó, nap)
Változás oka

Változás lehetséges okai

K1 Kijelentkezett - átjelentkezéssel

K2 Kijelentkezett - átjelentkezés nélkül

K3 Kijelentkezett - meghalt

K4 Kijelentkezett - érvényesség megszûnt

B5 Bejelentkezett - újonnan

B6 Bejelentkezett - átjelentkezéssel

Tárgyhónapban a rendelõben ellátottak száma: ................... fõ,
lakáson ellátottak száma: (orvos által): ............. fõ, (ápoló által): .............. fõ

Dátum: ............... év .............................................. hó ............. nap

......................................................................... ......................................................................

szolgáltató (mûködtetõ) háziorvos

B)

3. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Degresszió alkalmazása a teljesítménydíj-fizetés alapjául szolgáló pontszám megállapításánál

A) Háziorvosi ellátás

Amennyiben a tárgyhónapban készített összesítõ jelentés szerinti biztosítottak utáni korcsoportonkénti pontszám összege a 2400 (vegyes praxisnál a 2600) pontot meghaladja, a díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot az alábbi képlet, illetve táblázat alapján kell meghatározni:

ahol

d = degresszióval korrigált pontszám

h = pontszám határérték

1. felnõtt és gyermek szolgálat esetén 2400

2. vegyes szolgálat esetén 2600

3. degresszió alól mentesített szolgálat esetén a szerzõdés szerint

4. szakorvosjelölt alkalmazása esetén az 1., illetve 2. pont szerinti határértéknek legfeljebb 1200 ponttal növelt összege

n = TAJ-számmal nyilvántartásba vett biztosítottak korcsoportonkénti pontszám összege.

B) Háziorvosi ellátás praxisközösségben

A degresszió szerinti korrekció praxisközösség esetén a közösségben levõ háziorvosi szolgálatok, és az alkalmazott szakorvosjelöltek számától függõen az alábbiak szerint változik:

ahol

m = háziorvosi szolgálatok száma

h = A) pont szerint

j = szakorvosjelölt(ek) alkalmazása esetén a szolgálatonkénti munkaidõ alapján figyelembe vehetõ pontszám.

A teljesítményarányos díj kiszámításához a degresszióval korrigált pontszámértékeket kell szorozni a 11. § (13) bekezdése szerinti, illetve 14. § (3) bekezdése szerint számított szakképesítési szorzóval.

C) Fogászati ellátás

A korcsoportos degresszió számítása a fogászati alapellátásban 6000 korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám felett

ahol

d = degresszióval számolt korrigált korcsoportos pontszám

n = területi kötelezettséggel ellátott lakosok számának korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontértéke.

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

2400

Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1

2400 2 400,0 2 405,0 2 410,0 2 415,0 2 419,9 2 424,9 2 429,8 2 434,7 2 439,7 2 444,6 0,5

2500 2 449,5 2 454,4 2 459,3 2 464,1 2 469,0 2 473,9 2 478,7 2 483,5 2 488,4 2 493,2 0,5

2600 2 498,0 2 502,8 2 507,6 2 512,4 2 517,1 2 521,9 2 526,7 2 531,4 2 536,1 2 540,9 0,5

2700 2 545,6 2 550,3 2 555,0 2 559,7 2 564,4 2 569,0 2 573,7 2 578,4 2 583,0 2 587,7 0,5

2800 2 592,3 2 596,9 2 601,5 2 606,1 2 610,7 2 615,3 2 619,9 2 624,5 2 629,1 2 633,6 0,5

2900 2 638,2 2 642,7 2 647,3 2 651,8 2 656,3 2 660,8 2 665,3 2 669,8 2 674,3 2 678,8 0,5

3000 2 683,3 2 687,7 2 692,2 2 696,7 2 701,1 2 705,5 2 710,0 2 714,4 2 718,8 2 723,2 0,4

3100 2 727,6 2 732,0 2 736,4 2 740,8 2 745,2 2 749,5 2 753,9 2 758,3 2 762,6 2 766,9 0,4

3200 2 771,3 2 775,6 2 779,9 2 784,2 2 788,5 2 792,8 2 797,1 2 801,4 2 805,7 2 810,0 0,4

3300 2 814,2 2 818,5 2 822,8 2 827,0 2 831,3 2 835,5 2 839,7 2 843,9 2 848,2 2 852,4 0,4

3400 2 856,6 2 860,8 2 865,0 2 869,1 2 873,3 2 877,5 2 881,7 2 885,8 2 890,0 2 894,1 0,4

3500 2 898,3 2 902,4 2 906,5 2 910,7 2 914,8 2 918,9 2 923,0 2 927,1 2 931,2 2 935,3 0,4

3600 2 939,4 2 943,5 2 947,5 2 951,6 2 955,7 2 959,7 2 963,8 2 967,8 2 971,9 2 975,9 0,4

3700 2 979,9 2 984,0 2 988,0 2 992,0 2 996,0 3 000,0 3 004,0 3 008,0 3 012,0 3 016,0 0,4

3800 3 019,9 3 023,9 3 027,9 3 031,8 3 035,8 3 039,7 3 043,7 3 047,6 3 051,6 3 055,5 0,4

3900 3 059,4 3 063,3 3 067,2 3 071,2 3 075,1 3 079,0 3 082,9 3 086,7 3 090,6 3 094,5 0,4

4000 3 098,4 3 102,3 3 106,1 3 110,0 3 113,8 3 117,7 3 121,5 3 125,4 3 129,2 3 133,0 0,4

4100 3 136,9 3 140,7 3 144,5 3 148,3 3 152,1 3 155,9 3 159,7 3 163,5 3 167,3 3 171,1 0,4

4200 3 174,9 3 178,7 3 182,5 3 186,2 3 190,0 3 193,7 3 197,5 3 201,2 3 205,0 3 208,7 0,4

4300 3 212,5 3 216,2 3 219,9 3 223,7 3 227,4 3 231,1 3 234,8 3 238,5 3 242,2 3 245,9 0,4

4400 3 249,6 3 253,3 3 257,0 3 260,7 3 264,4 3 268,0 3 271,7 3 275,4 3 279,0 3 282,7 0,4

4500 3 286,3 3 290,0 3 293,6 3 297,3 3 300,9 3 304,5 3 308,2 3 311,8 3 315,4 3 319,0 0,4

4600 3 322,6 3 326,3 3 329,9 3 333,5 3 337,1 3 340,7 3 344,2 3 347,8 3 351,4 3 355,0 0,4

4700 3 358,6 3 362,1 3 365,7 3 369,3 3 372,8 3 376,4 3 379,9 3 383,5 3 387,0 3 390,6 0,4

4800 3 394,1 3 397,6 3 401,2 3 404,7 3 408,2 3 411,7 3 415,3 3 418,8 3 422,3 3 425,8 0,4

4900 3 429,3 3 432,8 3 436,3 3 439,8 3 443,3 3 446,7 3 450,2 3 453,7 3 457,2 3 460,6 0,3

5000 3 464,1 3 467,6 3 471,0 3 474,5 3 477,9 3 481,4 3 484,8 3 488,3 3 491,7 3 495,1 0,3

5100 3 498,6 3 502,0 3 505,4 3 508,8 3 512,3 3 515,7 3 519,1 3 522,5 3 525,9 3 529,3 0,3

5200 3 532,7 3 536,1 3 539,5 3 542,9 3 546,3 3 549,6 3 553,0 3 556,4 3 559,8 3 563,1 0,3

5300 3 566,5 3 569,9 3 573,2 3 576,6 3 579,9 3 583,3 3 586,6 3 590,0 3 593,3 3 596,7 0,3

5400 3 600,0 3 603,3 3 606,7 3 610,0 3 613,3 3 616,6 3 619,9 3 623,3 3 626,6 3 629,9 0,3

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

6000

Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1

6000 6 000,0 6 005,0 6 010,0 6 015,0 6 020,0 6 024,9 6 029,9 6 034,9 6 039,9 6 044,8 0,5

6100 6 049,8 6 054,8 6 059,7 6 064,7 6 069,6 6 074,5 6 079,5 6 084,4 6 089,3 6 094,3 0,5

6200 6 099,2 6 104,1 6 109,0 6 113,9 6 118,8 6 123,7 6 128,6 6 133,5 6 138,4 6 143,3 0,5

6300 6 148,2 6 153,0 6 157,9 6 162,8 6 167,7 6 172,5 6 177,4 6 182,2 6 187,1 6 191,9 0,5

6400 6 196,8 6 201,6 6 206,4 6 211,3 6 216,1 6 220,9 6 225,8 6 230,6 6 235,4 6 240,2 0,5

6500 6 245,0 6 249,8 6 254,6 6 259,4 6 264,2 6 269,0 6 273,8 6 278,5 6 283,3 6 288,1 0,5

6600 6 292,9 6 297,6 6 302,4 6 307,1 6 311,9 6 316,6 6 321,4 6 326,1 6 330,9 6 335,6 0,5

6700 6 340,3 6 345,1 6 349,8 6 354,5 6 359,2 6 364,0 6 368,7 6 373,4 6 378,1 6 382,8 0,5

6800 6 387,5 6 392,2 6 396,9 6 401,6 6 406,2 6 410,9 6 415,6 6 420,3 6 425,0 6 429,6 0,5

6900 6 434,3 6 438,9 6 443,6 6 448,3 6 452,9 6 457,6 6 462,2 6 466,8 6 471,5 6 476,1 0,5

7000 6 480,7 6 485,4 6 490,0 6 494,6 6 499,2 6 503,8 6 508,5 6 513,1 6 517,7 6 522,3 0,5

7100 6 526,9 6 531,5 6 536,1 6 540,6 6 545,2 6 549,8 6 554,4 6 559,0 6 563,5 6 568,1 0,5

7200 6 572,7 6 577,2 6 581,8 6 586,3 6 590,9 6 595,5 6 600,0 6 604,5 6 609,1 6 613,6 0,5

7300 6 618,2 6 622,7 6 627,2 6 631,7 6 636,3 6 640,8 6 645,3 6 649,8 6 654,3 6 658,8 0,5

7400 6 663,3 6 667,8 6 672,3 6 676,8 6 681,3 6 685,8 6 690,3 6 694,8 6 699,3 6 703,7 0,5

7500 6 708,2 6 712,7 6 717,1 6 721,6 6 726,1 6 730,5 6 735,0 6 739,4 6 743,9 6 748,3 0,4

7600 6 752,8 6 757,2 6 761,7 6 766,1 6 770,5 6 775,0 6 779,4 6 783,8 6 788,2 6 792,6 0,4

7700 6 797,1 6 801,5 6 805,9 6 810,3 6 814,7 6 819,1 6 823,5 6 827,9 6 832,3 6 836,7 0,4

7800 6 841,1 6 845,4 6 849,8 6 854,2 6 858,6 6 862,9 6 867,3 6 871,7 6 876,0 6 880,4 0,4

7900 6 884,8 6 889,1 6 893,5 6 897,8 6 902,2 6 906,5 6 910,9 6 915,2 6 919,5 6 923,9 0,4

8000 6 928,2 6 932,5 6 936,9 6 941,2 6 945,5 6 949,8 6 954,1 6 958,4 6 962,8 6 967,1 0,4

8100 6 971,4 6 975,7 6 980,0 6 984,3 6 988,6 6 992,9 6 997,1 7 001,4 7 005,7 7 010,0 0,4

8200 7 014,3 7 018,5 7 022,8 7 027,1 7 031,4 7 035,6 7 039,9 7 044,1 7 048,4 7 052,7 0,4

8300 7 056,9 7 061,2 7 065,4 7 069,7 7 073,9 7 078,1 7 082,4 7 086,6 7 090,8 7 095,1 0,4

8400 7 099,3 7 103,5 7 107,7 7 112,0 7 116,2 7 120,4 7 124,6 7 128,8 7 133,0 7 137,2 0,4

8500 7 141,4 7 145,6 7 149,8 7 154,0 7 158,2 7 162,4 7 166,6 7 170,8 7 175,0 7 179,1 0,4

8600 7 183,3 7 187,5 7 191,7 7 195,8 7 200,0 7 204,2 7 208,3 7 212,5 7 216,6 7 220,8 0,4

8700 7 225,0 7 229,1 7 233,3 7 237,4 7 241,5 7 245,7 7 249,8 7 254,0 7 258,1 7 262,2 0,4

8800 7 266,4 7 270,5 7 274,6 7 278,7 7 282,9 7 287,0 7 291,1 7 295,2 7 299,3 7 303,4 0,4

8900 7 307,5 7 311,6 7 315,7 7 319,8 7 323,9 7 328,0 7 332,1 7 336,2 7 340,3 7 344,4 0,4

(Kiegészítés a 3. számú melléklethez)

DEGRESSZIÓS TÁBLÁZAT

Pont-
szám
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 1

2600 2600,0 2605,0 2610,0 2615,0 2619,9 2624,9 2629,8 2634,8 2639,7 2644,6 0,5

2700 2649,5 2654,4 2659,3 2664,2 2669,1 2673,9 2678,8 2683,7 2688,5 2693,3 0,5

2800 2698,1 2703,0 2707,8 2712,6 2714,7 2722,1 2726,9 2731,7 2736,4 2741,2 0,5

2900 2745,9 2750,6 2755,4 2760,1 2764,8 2769,5 2774,2 2778,8 2783,5 2788,2 0,5

3000 2792,8 2797,5 2802,1 2806,8 2811,4 2816,0 2820,6 2825,2 2829,8 2834,4 0,5

3100 2839,0 2843,6 2848,2 2852,7 2857,3 2861,8 2866,4 2870,9 2875,4 2879,9 0,5

3200 2884,4 2888,9 2893,4 2897,9 2902,4 2906,9 2911,4 2915,8 2920,3 2924,7 0,4

3300 2929,2 2933,6 2938,0 2942,4 2946,9 2951,3 2955,7 2960,1 2964,5 2968,8 0,4

3400 2973,2 2977,6 2981,9 2986,3 2990,7 2995,0 2999,3 3003,7 3008,0 3012,3 0,4

3500 3016,6 3020,9 3025,2 3029,5 3033,8 3038,1 3042,4 3046,6 3050,9 3055,2 0,4

3600 3059,4 3063,7 3067,9 3072,1 3076,4 3080,6 3084,8 3089,0 3093,2 3097,4 0,4

3700 3101,6 3105,8 3110,0 3114,2 3118,3 3122,5 3126,7 3130,8 3135,0 3139,1 0,4

3800 3143,2 3147,4 3151,5 3155,6 3159,7 3163,9 3168,0 3172,1 3176,2 3180,3 0,4

3900 3184,3 3188,4 3192,5 3196,6 3200,6 3204,7 3208,7 3212,8 3216,8 3220,9 0,4

4000 3224,9 3228,9 3233,0 3237,0 3241,0 3245,0 3249,0 3253,0 3257,0 3261,0 0,4

4100 3265,0 3268,9 3272,9 3276,9 3280,9 3284,8 3288,8 3292,7 3296,7 3300,6 0,4

4200 3304,5 3308,5 3312,4 3316,3 3320,2 3324,2 3328,1 3332,0 3335,9 3339,8 0,4

4300 3343,7 3347,5 3351,4 3355,3 3359,2 3363,0 3366,9 3370,8 3374,6 3378,5 0,4

4400 3382,3 3386,1 3390,0 3393,8 3397,6 3401,5 3405,3 3409,1 3412,9 3416,7 0,4

4500 3420,5 3424,3 3428,1 3431,9 3435,7 3439,5 3443,3 3447,0 3450,8 3454,6 0,4

4600 3458,3 3462,1 3465,8 3469,6 3473,3 3477,1 3480,8 3484,5 3488,3 3492,0 0,4

4700 3495,7 3499,4 3503,1 3506,9 3510,6 3514,3 3518,0 3521,6 3525,3 3529,0 0,4

4800 3532,7 3536,4 3540,1 3543,7 3547,4 3551,1 3554,7 3558,4 3562,0 3565,7 0,4

4900 3569,3 3573,0 3576,6 3580,2 3583,9 3587,5 3591,1 3594,7 3598,3 3601,9 0,4

5000 3605,6 3609,2 3612,8 3616,4 3619,9 3623,5 3627,1 3630,7 3634,3 3637,9 0,4

5100 3641,4 3645,0 3648,6 3652,1 3655,7 3659,2 3662,8 3666,3 3669,9 3673,4 0,4

5200 3677,0 3680,5 3684,0 3687,5 3691,1 3694,6 3698,1 3701,6 3705,1 3708,6 0,4

5300 3712,1 3715,6 3719,1 3722,6 3726,1 3729,6 3733,1 3736,6 3740,1 3743,5 0,3

5400 3747,0 3750,5 3753,9 3757,4 3760,9 3764,3 3767,8 3771,2 3774,7 3778,1 0,3

5500 3781,5 3785,0 3788,4 3791,8 3795,3 3798,7 3802,1 3805,5 3808,9 3812,3 0,3

5600 3815,8 3819,2 3822,6 3826,0 3829,4 3832,8 3836,1 3839,5 3842,9 3846,3 0,3

5700 3849,7 3853,1 3856,4 3859,8 3863,2 3866,5 3869,9 3873,2 3876,6 3879,9 0,3

5800 3883,3 3886,6 3890,0 3893,3 3896,7 3900,0 3903,3 3906,7 3910,0 3913,3 0,3

5900 3916,6 3919,9 3923,3 3926,6 3929,9 3933,2 3936,5 3939,8 3943,1 3946,4 0,3

4. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Nem bejelentkezett biztosítottak ellátásának nyilvántartási adatai

Jelentési idõszak: 199.... év ................ negyedév

(199.... év ..................... hótól 199.... év ..................... hóig)

Szolgáltató OEP kódja:

Szolgáltató neve: ...................................................................................................................................................................

helység (irányítószámmal): .........................................................................................................................

utca/szám: ...........................................................................................................................................................................

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve: ..................................................................................................................................

Sorszám Biztosított neve Társadalombiztosítási Azonosító Jel* Ambuláns napló
sorszáma
Ellátás dátuma

Összesen:

* Külföldi állampolgár részére nyújtott ellátás esetén útlevélszám és állampolgárság megjelölése.

Dátum: ......... év .......................... hó ...... nap

.......................................................... ..........................................................

szolgáltató (mûködtetõ) háziorvos

5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Gyógyító-megelõzõ ellátások 2010. évi kiadási elõirányzatai

Millió forint

Megnevezés 2010. évi módosított elõirányzat

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

Praxisfinanszírozás 68 063,4

Eseti ellátás díjazása 511,3

Ügyeleti szolgálat 9 341,2

1. Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen 77 915,9

Iskolaegészségügyi ellátás 1 856,0

Védõnõi ellátás 15 440,8

Anya-, gyermek- és csecsemõvédelem 450,5

MSZSZ: gyermekgyógyászat 121,6

MSZSZ: nõgyógyászat 96,3

2. Védõnõ, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen 17 965,2

3. Fogászati ellátás 22 264,4

Gondozóintézeti gondozás

Nemibeteg gondozás 394,8

Tüdõgondozás 1 585,0

Pszichiátriai gondozás 796,1

Onkológiai gondozás 384,0

Alkohológia és drogellátás 253,7

4. Gondozóintézeti gondozás összesen 3 413,6

5. Betegszállítás és orvosi rendelvényû halottszállítás 5 780,2

8. Mûvesekezelés 22 932,2

10. Otthoni szakápolás 3 778,1

12. Mûködési költségelõleg 1 000,0

Célelõirányzatok

Bázisfinanszírozott fekvõbeteg szakellátás 10,0

Méltányossági alapon történõ térítések 39,2

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj 276,7

Eseti kereset-kiegészítés fedezete 11 200,0

13. Célelõirányzatok összesen 11 525,9

14. Mentés 22 469,0

15. Laboratóriumi ellátás 20 538,9

Összevont szakellátás

Járóbeteg szakellátás + CT, MRI 113 774,9

Fekvõbeteg szakellátás 399 403,3

- aktív fekvõbeteg szakellátás 343 307,9

- krónikus fekvõbeteg szakellátás 55 147,4

- bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP) 948,0

Extrafinanszírozás 17,7

Rendkívüli kiadások 610,0

Speciális finanszírozású fekvõbeteg 31 852,8

16. Összevont szakellátás összesen 545 658,7

21. Gyógyító-megelõzõ ellátás céltartalék 2 390,0

Összesen 757 632,1

6/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Ambuláns adatlap

1. Javítás: 2. Eredeti dátum:

3. Eredeti szakrendelõ: 4. Eredeti naplósorszám:

5. Naplósorszám: 6. Rendelõ neve:

7. Rendelõ azonosítója: 8. Beküldõ munkahely neve*:

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója: 10. Térítési kategória:
Részleges térítési díj:

9/b. Beutaló orvos kódja:

9/c. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat:

9/d. Beutaló kelte:

11. Ellátást végzõ orvos kódja: 12. Érvényes biztosítás országa vagy a páciens állampolgársága:

13. Személyazonosító jel: 14. Személyazonosító típusa:

15. Beteg neve: 16. Születési dátum:

17. Anyja neve**:

18. A beteg leánykori neve**:

19. Lakcím**:

20. Kezelés ideje: 21. Beteg neme:
22. Ellátás típusa:

23. Továbbküldés: 24. Baleset minõsítése**:
25. E-adatlap kitöltés

26. DIAGNÓZISOK** Kód

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

27. BEAVATKOZÁSOK Kód Me

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

27/a. Beavatkozások jellege

28. Laboratóriumi vizsgálat kérés:

29. Képalkotó vizsgálat kérés*: 30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés*:

31. Fizioterápiás ellátásra utalás*: 32. Útiköltség*:

33. Keresõképesség elbírálása*: 34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma**:

35. Felírt vények száma**: 36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ) vények száma**:

37. Elszámolási nyilatkozat

* Kitöltése nem kötelezõ.

** Laboratóriumi munkahelynél kitöltése nem kötelezõ.

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

............................................................................
az ellátásért felelõs orvos

pecsétszám

Kitöltési útmutató

1. Javítás

0 = új rekord

1 = javító rekord az intézet kezdeményezésére

2 = javító rekord az Egészségbiztosító felhívására

2. Eredeti dátum

Javítás során a javítandó rekord eredeti ellátási dátuma

3. Eredeti szakrendelõ

Javítás során a javítandó rekord eredeti szakrendelõ kódja

4. Eredeti naplósorszám

Javítás során a javítandó rekord eredeti naplósorszáma

5. Naplósorszám

A beteg naplósorszáma (elsõ 2 jegy kötetszám, 6 jegy köteten belüli sorszám)

6. Rendelõ neve

Az ellátást végzõ rendelõ neve. Elektronikusan nem továbbítandó

7. Rendelõ azonosítója

Az ellátást végzõ rendelõ azonosítója

8. Beküldõ munkahely neve

Elektronikusan nem továbbítandó

9/a. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

A beutaló orvos munkahelyének azonosítására szolgáló 9 jegyû kód. Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a REP ellenõrzõ orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992.

9/b. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyû orvosi bélyegzõ száma

9/c. Ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma. Egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával.

10. Térítési kategória

1 = magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása

3 = államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás

4 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása

5 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása

6 = fekvõ beteg részére végzett ellátás

9 = külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl támogatott ellátása

A = befogadott külföldi állampolgár

D = menekült, menedékes státuszt kérelmezõ

E = elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás

F = magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G = magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövõdmény ellátása

K = külföldi donor ellátása

M = magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R = magyar biztosítás alapján részleges térítés ellenében végzett ellátás, a részleges térítési díj összegének feltüntetése

S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása

11. Ellátást végzõ orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma

12. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

13. Személyazonosító jel

Lásd a kitöltési útmutatót

14. Személyazonosító típusa

0 = a személyazonosító jel nincs kitöltve

1 = TAJ szám

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3 = útlevélszám

5 = menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

15. A beteg neve

Elektronikusan nem továbbítandó

16. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

17. Anyja neve

A beteg anyjának a nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

18. A beteg leánykori neve

A beteg leánykori nevét kell megadni. Elektronikusan nem továbbítandó

19. Lakcím

Az ellátott lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

20. Kezelés ideje

A kezelés dátuma. Az óra és perc mezõk kitöltése csak sürgõsségi ellátás során kötelezõ

21. A beteg neme

1 = férfi

2 = nõ

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a vizsgálatkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg.

22. Az ellátás típusa

1 = elsõ szakellátás az adott betegséggel kapcsolatban

2 = visszarendelés

3 = szakorvosi konzílium

4 = elsõsegélynyújtás

5 = tartósan gondozott beteg kontroll vizsgálata

6 = szûrés

7 = gondozásba vétel

8 = gondozott beteg ellátása

9 - nappali ellátás

23. Továbbküldés

0 = továbbküldés nem történt

1 = más járóbeteg-szakrendelésre küldve

2 = háziorvosi szolgálathoz irányítva

3 = a beküldõ háziorvoshoz irányítva

4 = meghalt

5 = saját szakorvosi rendelésre visszarendelve

6 = a beküldõ szakrendeléshez visszairányítva

7 = fekvõbeteg-gyógyintézetbe utalva

8 = házi szakápolásra utalva

24. Baleset minõsítése

00 = nem baleset, nem foglalkozási betegség

11= munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16 = ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20 = foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21 = közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel

22 = közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31 = háztartási baleset

32 = sportbaleset

34 = állat okozta baleset

40 = közterületen történt baleset

41 = baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem ismertek

42 = idegenkezûség következtében létrejött baleset

43 = fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

25. E-adatlap kitöltés

0 = nincs kitöltve

1 = kitöltve (E térítési kategóriánál kitöltése kötelezõ)

26. Diagnózisok

Betegség kódolása BNO 10 szerint

27. Beavatkozások

Beavatkozások kódolása OENO kód szerint

Mennyiség (Me)

A végzett beavatkozás mennyisége

27/a. Beavatkozások jellege (J)

A. akut beavatkozás

V. választott idõpontban végzett beavatkozás

C. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövõdmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövõdmény miatt szükséges, választott idõpontban végzett beavatkozás

K. kúraszerû ellátás keretében végzett beavatkozás

28. Laborvizsgálat kérés (kitöltése kötelezõ)

0 = nem történt laboratóriumi vizsgálatkérés

1 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok

2 = szerológia

3 = labor (haematológia vércsoport) és kémiai vizsgálatok és szerológia együtt (1+2)

4 = tenyésztéses mikrobiológiai vizsgálat

5 = tenyésztés és rezisztencia vizsgálat

6 = izotóp laborvizsgálat (in vitro)

7 = izotóp laborvizsgálat (in vivo)

8 = vizsgálat kérés vérellátótól

9 = egyéb speciális laborvizsgálat

29. Képalkotó vizsgálat kérés

0 = nem történt vizsgálat

1 = csak mellkas röntgen vizsgálat

2 = egyéb natív röntgen vizsgálat

3 = kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

4 = angiográfia

5 = többféle natív és/vagy kontrasztanyagos röntgen vizsgálat (kivéve angiográfia)

6 = angiográfia és egyéb képalkotó vizsgálat együtt

7 = ultrahang

8 = izotóp

9 = egyéb képalkotó vizsgálat

30. CT-MRI-PET vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = CT vizsgálat kérés

2 = MRI vizsgálat kérés

3 = PET vizsgálat kérés

4 = CT-MRI-PET vizsgálat kombinációja

31. Fiziotherápiás vizsgálat kérés

0 = nem történt

1 = száraz egyéni therápia

2 = száraz csoportos therápia

3 = nedves egyéni therápia

4 = nedves csoportos therápia

5 = száraz és nedves együttes therápia

6 = elektrotherápia

7 = nedves és elektromos therápia együtt

8 = fény- és klímatherápia együtt

32. Útiköltség-térítési igény

0 = útiköltség-térítéssel kapcsolatos esemény nem történt

1 = az útiköltség-térítés indokoltságát a rendelés igazolta

2 = szakorvosi rendelés útiköltség utalványt állított ki

3 = betegszállítás rendelése

33. Keresõképesség elbírálása

0 = keresõképesség elbírálása nem történt

1 = keresõképtelenség megállapítása korábban keresõképes személynél

2 = keresõképtelen személy kontrollja és további keresõképtelenség megállapítása

3 = keresõképtelen személy kontrollja és újbóli keresõképesség megállapítása

4 = keresõképtelenség lezárása halál miatt

5 = keresõképtelenség lezárása egyéb ok miatt

34. Felírt gyógyászati segédeszköz vények száma (kitöltése kötelezõ)

A felírt gyógyászati ellátási vények számát kell megadni

35. Felírt vények száma (kitöltése kötelezõ)

A felírt vények darabszámát kell megadni a gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ) felírás kivételével

36. Felírt gyógyászati ellátás (gyógyfürdõ) vények száma (kitöltése kötelezõ)

A felírt gyógyászati ellátás vények számát kell megadni

37. Elszámolási nyilatkozat

10 = az elszámolási nyilatkozat átadása megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat átadása nem történt meg

50 = a biztosított Vhr. 25/A. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejezõdött be (összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseménye)

60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani

38-39.

6/B. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Ellátó orvos bélyegzõszáma ................................................. aláírása

Fogorvosi ambuláns napló

Napló sor-
szám


Dátum

Kezelés idõ-
pontja


Küldõ
szolgá-
lati
egység
kódjaBeutaló
orvos
pecsét-
száma


Beuta-
lást
meg-
alapozó
ellátást
igazoló
irat
Beteg
neve

Társa-
dalom-
bizto-
sítási
Azono-
sító
Jele


Állam-
polgár-
ság

Azono-
sító jel
típusaSzüle-
tési év,
hó, nap

Lakás

A
kezelt
fog jelzése

Fogfel-
szín
jelzése

Diag-
nózis
Térítési
kategó-
riaRész-
leges
térítési
díjElszá-
molási
nyilat-
kozat

Fogorvosi beavatkozások kódja Mennyisége


Táp-
pénzbe
vétel
szak-
orvosi
indoka


Keresõ-
képte-
lenség
(kezde-
te-vége)
dátuma
Meg-
jegyzés

Térítési kategóriák: 01. Biztosított járóbeteg. 02. Menekült járóbeteg. 03. Államközi szerzõdés alapján, sürgõs szükség esetén ellátott járóbeteg. 04 = Egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján a társadalombiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása. 05. Magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes. 06. Fekvõbeteg részére végzett vizsgálatok. 7. Biztosított térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében ellátott járóbeteg, amelynek jogcímei szerinti betûjelek: 7G = gyermek, 7I = idõskorú 60 év feletti, 7R = rokkant nyugdíjas, 7S = sürgõsségi ellátás, 7T = terhes anya, 7K = közgyógyellátott, 7U = üzemi balesetes írandók be. 7B. Egyéb alapbetegséggel kapcsolatos fog- és szájbetegségek kezelése. 08. Biztosított ellátására egy éven belüli közúti baleset sérülése következményeként került sor. 09. Költségvetésbõl támogatott ellátás. 0A. Befogadott külföldi állampolgár. 0D. Menekült, menedékes státuszt kérelmezõ. 0E. Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás. 0F. Orvostudományi kutatásokkal, gyógyszerek, vizsgálati készítmények klinikai vizsgálatával összefüggõ beavatkozások. S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása.

Elszámolási nyilatkozat:

10 = az elszámolási nyilatkozat átadása megtörtént

20 = az elszámolási nyilatkozat átadása nem történt meg

50 = a biztosított Vhr. 25/A. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejezõdött be (összetartozó kezelési sorozat nem utolsó eseménye)

60 = a Vhr. 25/A. §-ának (6) bekezdés alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani.

Szolgáltató OEP kódja: Szolgáltató neve:

................................................................................ ................................................................................

Havi jelentés a fogászati rendelés teljesítményeirõl

A rekord felépítése

(egy rekord egy tevékenységkódot tartalmaz)

Megnevezés

1 elszámolt idõszak (év, hó)

2 szolgálati egység kódja

3 kezelést végzõ orvos pecsétszáma

4 naplósorszám

5 kezelés dátuma (év, hó, nap)

6 kezelés idõpontja (óra, perc)

7 küldõ szolgálati egység kódja

8 beutaló orvos pecsétszáma

9 beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

10 kezelt személy azonosítószáma

11 személyazonosító típusa

12 érvényes biztosítás országának vagy a páciens állampolgárságának kódja

13 kezelt születési ideje (év, hó, nap)

14 kezelt neme

15 kezelt fog jelölése

16 kezelt fogfelszín jelölése

17 BNO kód (diagnózis)

18 tevékenységkód (beavatkozás kód)

19 térítési kategória

20 részleges térítési díj

21 elszámolási nyilatkozat

22 táppénzbevétel szakorvosi indokkal (kód)

23 keresõképtelenség (kezdete-vége) dátuma

24 az OEP hibaszûrése miatt kizárt hiba kódja

A file nevét az alábbi szabályok szerint kell képezni:

1 „F

2-5 „a mûködtetõ négyjegyû OEP kódja

6-7 „a hónap sorszáma

Dátum: ........................................ év.................................................... hó................... nap

....................................................................................
az ellátásért felelõs orvos azonosítója és aláírása

7. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A fekvõbeteg-ellátás finanszírozásának minõsítési szempontjai

1. Aktív ellátás

A finanszírozás módja szerint aktív ellátásnak minõsül az az ellátás, amelynek célja az egészségi állapot mielõbbi helyreállítása. Az aktív ellátás idõtartama, illetve befejezése többnyire tervezhetõ, és az esetek többségében rövid idõtartamú.

2. Krónikus ellátás

A finanszírozás módja szerint krónikus ellátásnak minõsül az, amelynek célja az egészségi állapot stabilizálása, fenntartása, illetve helyreállítása. Az ellátás idõtartama, illetve befejezése általában nem tervezhetõ, és jellemzõen hosszú idõtartamú.

3. Mátrix kórházi ellátás

A betegellátás az aktív fekvõbeteg-szakellátó intézetben klinikai típusú és mûtétes egységekben történik az ÁNTSZ engedélye szerint. A kórház ezen belül nem különül el osztálystruktúrákra, hanem a mindenkori ellátási igény szerint végzi az ellátást.

8. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Krónikus ellátások

Kódja Megnevezése Szorzója

00001 Ápolási tevékenység 1,0

00015 Krónikus ellátás 1,2

00019 Rehabilitációs ellátás* „A” minõsítésû** 1,7

00020 „B” minõsítésû** 1,4

00021 Minõsítés nélküli 1,2

00017 Központi idegrendszeri sérültek és tartós légzésbénultak rehabilitációs ellátása 3,6

00022 Pályázati úton befogadott hospice ellátás 1,7

* A nappali kórházi ellátás esetében a fekvõbeteg-ellátást nyújtó háttérosztály minõsítése szerinti szakmai szorzó alkalmazható.

** A 37. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés szerinti minõsítés.

8/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A rehabilitációs minõsítési kritériumok

Feltétel „A” minõsítésû rehabilitáció kritériumai „B” minõsítésû rehabilitáció kritériumai Minõsítés nélküli rehabilitáció
„C” kritériumai

1. Osztályvezetõ az osztályt legalább 5 éves, igazolt rehabilitációs szakmai gyakorlattal rendelkezõ rehabilitációs szakorvos vezeti az osztályt rehabilitációs szakorvos vezeti az osztály vezetõje nem szükséges, hogy rehabilitációs szakorvos legyen

2. Rehabilitációs szakorvos létszám (beleértve a törzsképzését már teljesített, illetve a ráépített képzésben résztvevõ szakorvosjelöltet*) 1 FTE** vagy több/50 ágy 0,75 vagy több, de kevesebb,
mint 1 FTE**/50 ágy
kevesebb,
mint 0,75 FTE**/50 ágy

3. Orvos létszám összesen (beleértve az 1. és a 2. pontban megnevezetteket) 20 ágyig 1 FTE** 25 ágyig 1 FTE** 30 ágyig 1 FTE**

minden osztályon további 30 ágyanként 1 FTE**

4/A. Összes, az adott osztály rehabilitációs profiljának megfelelõ rehabilitációs szaktevékenységben résztvevõ szakdolgozó*** > 1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy
0,6-1 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy
< 0,6 összes, a rehabilitációs szaktevékenységben résztvevõ
szakdolgozó/5 ágy

4/B. Mozgásszervi, neurológiai, illetve stroke rehabilitáció esetén a 4/A. pontban megnevezett összes szakdolgozó közül a gyógytornászok
létszáma
> 0,6 gyógytornász/5 ágy 0,4-0,6 gyógytornász/5 ágy < 0,4 gyógytornász/5 ágy

5. Átlagos ápolási idõ 18 napnál több 16-18 nap 11-15 nap

6. Éves halálozás 5% alatt

* A rehabilitációs szakorvosjelöltek 0,5 FTE-ként számolhatók be.

** FTE = teljes 40 órás munkaidõre számított heti munkaidõ aránya.

*** 4/A. pont szerinti szakdolgozónak minõsül: dietetikus, egészségnevelõ, ergoterapeuta, gyógytestnevelõ, gyógytornász, humánkineziológus, konduktor, logopédus, mentálhigiénikus, pszichológus, szociális munkás, szociálpedagógus, szomatopedagógus, egyéb gyógypedagógus, fizioterápiás szakasszisztens, kardiológiai szakasszisztens a kardiológiai és légzés rehabilitáció esetében, diabetológiai szakasszisztens a belgyógyászati és gastroenterológiai rehabilitáció esetében, stomaterápiás nõvér a gastroenterológiai rehabilitáció esetében.

Az egyes rehabilitációs osztályoknak a fenti feltételek teljesítése alapján történõ minõsítése a következõk szerint alakul:

Feltétel


minõsítés
1.
Osztályvezetõ
2.
Rehabilitációs szakorvos létszám
3.
Orvos létszám összesen
4/A. + 4/B.
Összes szakdolgozó létszám
5.
Átlagos ápolási idõ
6.
Éves
halálozás

A A A A A A,B A

A A A A B A A

A A B A A A A

B A,B A A,B A A,B B

B A,B A A,B B A B

B A,B B A,B A A B

B A,B A B A A,B A,B

B A,B A B B A A,B

B A,B B B A A A,B

B B A A,B A A,B A,B

B B A A,B B A A,B

B B B A,B A A A,B

B A,B A A,B A C A,B

B A,B A A,B B B,C A,B

B A,B B A,B A B,C A,B

B A,B B A,B B A,B A,B

B A,B A A,B C A,B A,B

B A,B C A,B A A,B A,B

Megjegyzés:

Amennyiben a rehabilitációs osztály a fentiek szerinti „A” vagy „B” minõsítésnek nem felel meg, a Minõsítés nélküli rehabilitációba sorolandó.

A halálozás és az átlagos ápolási idõ tekintetében az október 1. és szeptember 30. közötti idõszak tekintendõ a finanszírozási év adatának.

9. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Szolgáltató OEP kódja: Elrendelõ lap sorszáma: ..........................

SZAKÁPOLÁSI ELRENDELÕ LAP

Otthoni szakápolást végzõ szolgáltató neve: ...........................................................................................

címe: ...........................................................................................

A beteg neve: .....................................................................................................

lakóhelye: .............................................................................................

telefonszáma: .......................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele:

születési adatai: .............. év .......................... hó ......... nap

Fekvõbeteg-intézeti ápolást kiváltó diagnózis (BNO-10)*

Kórházi kezelés idõtartama: .....................................-tól ...................................-ig*

Szakápolás elrendelés dátuma:

A beteg szakápolásba vételének dátuma:

Meghosszabbítás esetén az elsõ szakápolásba vétel dátuma:

Hányadik „folyamatos elrendelés”

Alapbetegség (BNO-10)

Kísérõbetegség(ek), szövõdmény(ek) (BNO-10)

Szakápolás elrendelését indokló diagnózis (BNO-10)

Ellátást befolyásoló tényezõk (Z00-Z99)

Elrendelt vizitek és napok száma (otthoni szakápolás esetén 1 elrendelésnél maximum 14 vizit, otthoni hospice ellátás esetén 1 elrendelésnél maximum 50 nap):

Gyakorisága: ..........................................................................................................................................

A beteg ápolásáért felelõs szakápoló neve: ...........................................................................................

Az ellátás típusa: szakápolás

szakirányú terápiás szolgáltatás (gyógytorna , fizioterápia , logopédia )

A beteg állapota: teljes ápolásra szoruló beteg részleges ápolásra szoruló beteg önellátó beteg

Az orvos szakápolásra vonatkozó elrendelése a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerint ellátható tevékenységbõl.

(A megfelelõt kérjük X-szel megjelölni.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Elrendelést javasoló orvos neve**: ................................................. Pecsét száma: ......................

Elrendelõ orvos neve: ......................................................................................... Pecsét száma: ...........................

Az elrendelõ orvos munkahelyének azonosítója:

Háziorvosi szolgálat kódja: vagy Intézet azonosítója:

P. H.

Dátum: ....................................... év ................ hó ........ nap ..................................................................

aláírás

Az otthoni szakápolást elfogadom, és egyben kijelentem, hogy más szolgáltatótól térítésmentesen szakápolást nem veszek igénybe. Tudomásul veszem, hogy 1 térítésmentes vizit 3 óránál hosszabb nem lehet.

Dátum: ........................... év ............... hó ....... nap beteg (törvényes képviselõ) aláírása: .......................................

* Kitöltése minden esetben kötelezõ. Adatai: a jelenlegi ellátást indokló diagnózis miatti utolsó kórházi kezelésre vonatkoznak.

** Kitöltése a 4-es és 11-es tevékenységi kör esetén kötelezõ

10. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Szolgáltató OEP kódja Elszámolási lap sorszáma:

SZAKÁPOLÁSI EGYÉNI ELSZÁMOLÓ LAP

Elszámolási idõszak: □□□□ év □□ hónap

Otthoni szakápolást végzõ szolgálat

neve: .......................................................................................................................... telefon: .....................................

címe: .............................................................................................................................................................................

A szakápolásért felelõs szakápoló neve: ......................................................................................................................

A beteg neve: ....................................................................................................... Neme: Férfi

címe: .............................................................................................................................................................................

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Születési adatai: ................. év .......................................... hó ............. nap

Fekvõ beteg intézeti ápolást indokló diagnózis (BNO-10)

Kórházi kezelés idõtartama: ......................................................tól ..........................................ig

Alapbetegség: (BNO-10)

Kísérõ betegség(ek) (BNO-10)

Szakápolást indokló fõdiagnózis (BNO-10)

Ellátást befolyásoló tényezõk (Z00-Z99)

Szakápolásba vétel idõpontja: ..................... év ............................................ hó ................. nap

Ápolási eset lezárásának idõpontja: ............. év ........................................... hó ................. nap

Elrendelt vizitek száma: ........... Eddig elszámolt vizitek száma: .............. Hányadik folyamatos elrendelés: ...........

A beteg állapota: □ teljes ápolásra szoruló beteg □ részleges ápolásra szoruló beteg □ önellátó beteg

Nap Ellátás típusa Fõ tevékenység Ápoló TAJ száma Nap Ellátás típusa Fõ tevékenység Ápoló TAJ száma

01 17

02 18

03 19

04 20

05 21

06 22

07 23

08 24

09 25

10 26

11 27

12 28

13 29

14 30

15 31

16

Vizitek száma összesen:

A fõ tevékenységek megoszlása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Területi pótlék: igen nem

Dátum: ................ év ......................................... hó ............ nap

........................................................ ........................................................

Szolgáltató cégszerû aláírása P. H. Ellátást végzõ(k) aláírása

11. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Szolgáltató OEP kódja: □□□□□□□□

Szolgáltató neve: ................................................................................................................................................................................

HAVI ÖSSZESÍTÕ JELENTÉS OTTHONI SZAKÁPOLÁSI VIZITEKRÕL

Megyekód:

Megye megnevezése: .........................................................................................................................................................................

A finanszírozási szerzõdés száma:

A szolgáltató címe: ............................................................................................................................................................................

Telefon: ..............................................................................................................................................................................................

Elszámolási idõszak: .............. év .......................................... hó

Az elszámolt idõszakra beküldött „Egyéni elszámolási lap”-ok száma: db

Az elszámolt idõszakra beküldött „Szakápolási elrendelõ lap”-ok száma: db

Az elszámolt idõszakra elvégzett tevékenységek az otthoni szakápolási tevékenységrõl szóló 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet 1. számú melléklete szerinti ellátható feladatokból.

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Vizitdíj-összesítés a betegellátás típusának és a beteg önellátó képességének figyelembevételével.


Szakápolás 1-14 vizit

Alapdíj szorzók

Vizitek száma
Területi pótlékkal
elszámolt vizitek
száma
Vizitek díja
(db x alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg 1

Segítségre szoruló beteg 0,9

Önálló beteg 0,8

Összesen:


Szakápolás 15 vizittõl

Alapdíj szorzók

Vizitek száma
Területi pótlékkal elszámolt vizitek száma Vizitek díja
(db x alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg 0,9

Segítségre szoruló beteg 0,7

Önellátó beteg 0,5

Összesen:


Szakirányú tevékenységi vizit

Alapdíj szorzók

Vizitek száma
Területi pótlékkal elszámolt vizitek száma Vizitek díja
(db x alapdíj)

Teljes ápolásra szoruló beteg 0,9

Segítségre szoruló beteg 0,8

Összesen:

Hospice ellátás 1-50 nap Alapdíj szorzó Napok száma Napidíj összesen
(napidíj x napok száma)

Ellátás száma: 1,2

Mindösszesen vizitszám: db Ft

Dátum: ............. év............................................ hó ............ nap

................................................................
szolgáltató cégszerû aláírása

12. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

SZAKÁPOLÓI, SZAKIRÁNYÚ TERÁPIÁS VIZITEK FINANSZÍROZÁSA

A) A vizitdíj megállapítása a betegellátás típusa, valamint a beteg önellátó képessége szerint

Szakápolási ellátás Szakirányú terápiás szolgáltatások

A beteg önellátó képességének foka elrendelhetõ vizitek száma

1-14-ig további 1-14-ig további

Teljes ápolást igénylõ esetben 1,0 0,9 0,9 0,8

Részleges ápolást igénylõ esetben 0,9 0,7 0,8 0,7

Önellátásra képes beteg esetében 0,8 0,5 - -

B) Területi pótlék

A szolgáltató a 34. § (13) bekezdése szerinti területi pótlékra jogosult.

Szakápolási fokozatok:

Teljes ápolásra szorulónak kell tekinteni azt a beteget, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei közül hármat vagy annál többet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és szakápolásra szorul.

Részleges ápolásra szorul az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységei közül legalább két tevékenységet más személy igénybevétele nélkül nem képes elvégezni, és betegsége miatt szakápolásra szorul.

Önellátó az a beteg, aki a mindennapi életvitel alaptevékenységeit más személy igénybevétele nélkül képes elvégezni, de ugyanakkor betegsége/krónikus betegsége miatt otthonában szakápolási feladatok elvégzésére van szüksége pl. stomakezelés, gégetisztítás, lábszárfekély kezelése, mûtét utáni seb kezelése, parenterális táplálás és gyógyszerelés.

13. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

14. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ADATLAP
kórházi (osztályos) ápolási esetrõl

1. A kórház neve: 2. Osztály neve:

3. Osztály azonosítója: 4. Térítési kategória: 4/A. Részleges térítés:

4/B. Részleges térítési díj összege: 5. Személyazonosító típusa:

6. Személyazonosító jel: 7. Törzsszám:

8. A beteg neve: 9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága:

10. Anyja neve: 11. A beteg születési neve:

12. A beteg neme: 13. Születés dátuma:

14. A kísért beteg törzsszáma: 14/A. A beteg kíséretének oka:

16. Lakcím: 16/A. Lakcím típusa:

17/A. Beutaló orvos munkahelyének 17/B. Beutaló orvos kódja:

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló 18. A felvétel jellege: 19. A felvétel típusa:

20. A felvétel idõpontja: 22. A távozás idõpontja:

23. A beteg további sorsa: 24. Az ellátó orvos kódja: 25. E-adatlap kitöltés:

26. DIAGNÓZISOK

Megnevezés T Kód D

-1 1

-2 3

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

27. BEAVATKOZÁSOK

Megnevezés Intézet/osztály azonosítója Dátum J N S F M A T Kód L db

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

29. Újszülött súlya (g): 30. Baleset minõsítése:

31. Felhasználói mezõk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

32. Elszámolási nyilatkozat

Dátum: ................ év ............................................ hó ......... nap

............................................................................
az ellátásért felelõs orvos

Kitöltési útmutató

1. Kórház neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Az ellátást végzõ kórház neve

2. Osztály neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A mezõbe az ellátást végzõ osztály neve kerül

3. Osztály azonosítója

Az ellátást végzõ kórházi osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja

4. Térítési kategória

1. magyar biztosítás alapján végzett térítésmentes ellátás

2. magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása

3. államközi szerzõdés alapján végzett sürgõs ellátás

4. egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján az egészségbiztosítás terhére el nem számolható ellátást igénybe vevõ személyek térítésköteles ellátása

5. magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása

9. külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl támogatott ellátása

A. befogadott külföldi állampolgár

D. menekült, menedékes státuszt kérelmezõ

E. elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás

F. magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást is tartalmazó ellátása

G. magyar biztosítással rendelkezõ betegnek az Ebtv. 18. § (6) bekezdésének l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozása miatt bekövetkezett szövõdmény ellátása

K. külföldi donor ellátása

M. magyar biztosítás alapján méltányosságból átvállalt térítés ellenében végzett ellátás

R. magyar biztosítás alapján, az Ebtv. 23. §-a szerint részleges térítés ellenében végzett ellátás

S. a Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása

4/A. Részleges térítés jogcíme

Az alábbi nyolc közül amelyik jogcímek fennállnak, azoknak a mezõjébe kell az adott kódot beírni:

A. az ellátást végzõ orvos megválasztása

B. biztosított beutaló nélküli ellátása

C. beutalási rendtõl eltérõ igénybevétel

D. eltérõ tartalmú ellátás a beteg kérésére

E. egyéb kényelmi szolgáltatás a beteg kérésére

F. ápolás céljából történõ elhelyezés, ápolás

G. miniszteri rendelet szerinti szanatóriumi ellátás

H. külsõdleges nemi jellegek megváltoztatása

4/B. Részleges térítési díj összege (Ft)

R térítési kategória esetén a maximum érték eléréséig kitöltése kötelezõ

5. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 3 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

5. menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

6. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelõ egyéb azonosító

7. Törzsszám

A beteg 9 jegyû törzsszámát kell megadni

8. A beteg neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

9. Érvényes biztosítás országa vagy a beteg állampolgársága

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni

10. Anyja neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg anyjának a nevét kell megadni

11. A beteg születési neve

(Elektronikusan nem továbbítandó)

A beteg születési nevét kell megadni

12. A beteg neme

1. férfi

2. nõ

Amennyiben nem állapítható meg, akkor a felvételkori, vagy a nyilvántartott, vagy a születéskori neme adandó meg

13. Születési dátuma

A beteg születési dátuma évszázaddal együtt

14. A kísért beteg törzsszáma

14/A. A beteg kíséretének oka

1. Beteggel érkezõ hozzátartozó

2. Anya - újszülött kapcsolat (a kitöltést végzõ osztályos ellátás során történõ szülések esetén kell alkalmazni)

3. Donor - transzplantált beteg kapcsolat

4. Egyéb

16. Lakcím

A beteg lakcíme (irányítószám, város/község, utca, házszám), amennyiben a dokumentált lakcímtõl eltér a tartózkodási hely, akkor bemondás alapján az utóbbit kell figyelembe venni

16/A. Lakcím típusa

1. Lakóhely

2. Tartós elhelyezést biztosító szociális intézmény

17/A. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

Finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a szerzõdés szerinti szervezeti egység azonosító kódja, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a mûködési engedély szerinti szervezeti egységkód, a REP ellenõrzõ orvosainak beutalása esetén 999999991, az orvos saját maga, vagy közeli hozzátartozója beutalása esetén 999999992

17/B. Beutaló orvos kódja

A beutaló orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma

17/C. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

A beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma, egyéb, nem finanszírozott egészségügyi szolgáltató orvosának beutalása esetén a beutalás napi dátuma, vezetõ nullával

18. A felvétel jellege

1. más fekvõbeteg gyógyintézetbõl visszahelyezve

2. más fekvõbeteg gyógyintézetbõl áthelyezve

3. intézeten belüli fekvõbeteg-ellátó szervezeti egységbõl áthelyezve

4. háziorvos, egyéb alapellátó beutalta

5. más intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

6. saját intézet járóbeteg-szakellátó munkahelye beutalta

7. beutaló nélkül, mentõvel

8. beutaló nélkül

9. saját osztály visszarendelte

A. adaptációs szabadságról visszavéve

C. az elõzõ rekord folytatása

D. az Adatlapot kitöltõ osztályon született újszülött

E. bírósági, igazságügyi-orvosszakértõi beutalás

19. A felvétel típusa

A. Az egészségügyi ellátás szempontjából

1. sürgõs ellátás, beleértve a pszichiátrirai beteg sürgõsségi felvételét rendõrségi közremûködés nélkül

2. nem sürgõs ellátás, ideértve a pszichiátriai beteg sürgõsségi felvételét rendõrségi közremûködés nélkül

3. egynapos ellátás

4. kúraszerû ellátás

5. aktív ellátás krónikus osztályon

6. pszichiátrirai beteg sürgõsségi felvétele rendõrségi közremûködéssel

B. Jogi elbírálás alapján (pszichiátriai beteg ellátása során kitöltése kötelezõ)

D. önkéntes - a beteg saját kérelmére

E. önkéntes - a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg nem tiltakozott

F. önkéntes - a nyilatkozattételre jogosult személy kérelmére, a beteg tiltakozott

J. nem önkéntes - sürgõsségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elõírt kötelezõ gyógykezelés nélkül

K. nem önkéntes - sürgõsségi felvétel, bírósági felülvizsgálat által elõírt kötelezõ gyógykezeléssel

[Eütv. 199. § (5) bekezdés]

L. nem önkéntes - kötelezõ gyógykezelés bírósági beutalás alapján (Eütv. 200. §)

20. A felvétel idõpontja

A felvétel dátuma (óra, perc pontossággal). Az a regisztrált idõpont, amikor a felvételt végzõ orvos a beteg felvételének szükségességérõl dönt

22. A távozás idõpontja

A távozás idõpontja az óra megadásával. Az óra, perc kitöltése csak áthelyezésre kerülõ, illetve exitált betegnél kötelezõ. A távozás idõpontja az, amikor a beteg az intézet azon osztályának területét hagyja el véglegesen, ahol a zárójelentését kiadták

23. A beteg további sorsa

1. belsõ kórházi áthelyezés

2. más fekvõbeteg gyógyintézetbe történõ áthelyezés

3. otthonába bocsátva

4. meghalt

5. részszámla

6. otthonába adaptációs szabadságra bocsátva

7. önkényesen távozott

8. szociális otthonba távozott

C. folytató rekord következik

24. Az ellátó orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma. Annak a szervezeti egységnek a vezetõje, ahol a beteg zárójelentését kiadják

25. E-adatlap kitöltés

0. nincs kitöltve

1. kitöltve (E térítési kategóriánál kötelezõ)

26. Diagnózisok

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Diagnózis típusa (T)

0. beutaló/iránydiagnózis

1. ápolást indokló fõdiagnózis alapjául szolgáló betegség

2. áthelyezést indokló fõdiagnózis

3. ápolást indokló fõdiagnózis

4. szövõdmény

5. kísérõ betegség

6. a halál közvetlen oka a klinikus szerint

7. kórbonctani alapbetegség

8. a halál közvetlen oka a kórbonctan szerint

9. kórbonctani kísérõ betegség

A. megelõzõ ok a kórbonctan szerint

B. a halál alapjául szolgáló betegség a klinikus szerint

C. nosocomiális eredetû szövõdmény a kezelés következtében

D. egyéb szövõdmény a kezelés következtében

E. sérülések és mérgezések külsõ okai

F. funkcionális (FNO) kód

K. kiegészítõ kód a „*” jelû BNO kóddal a „3” típusú diagnózisra

M. daganatos megbetegedések morfológiai kódja

V. az egészségügyi szolgálat igénybevételét befolyásoló tényezõk

Kód

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

Oldaliság (D)

S. bal oldali szerv

D. jobb oldali szerv

U. mindkét oldalon lévõ szerv

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

27. Beavatkozások

Megnevezés

(Elektronikusan nem továbbítandó)

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakter az ellátásért felelõs intézet kódja, a többi karakter nulla

Dátum

A beavatkozás kezdési idõponja, óra, perc pontossággal

Beavatkozás jellege (J)

A. akut beavatkozás

B. daganatellenes terápiás kezelés protokoll alapján, gyógyszerkészítménnyel, a beteg otthonában, az onkológiai centrum felügyeletében

C. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövõdmény miatt szükséges akut beavatkozás

D. magyar biztosítással rendelkezõ beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövõdmény miatt szükséges, választott idõpontban végzett beavatkozás

V. választott idõpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhetõ

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertõzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt

2. nosocomiális fertõzés történt

Beavatkozás minõsítése az ellátásban elfoglalt helye szerint (M)

1. adjuváns beavatkozás

2. elsõ vonalbeli kezelés

3. másod vonalbeli kezelés

4. harmad vonalbeli kezelés

5. reoperáció

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövõdmény miatt végzett beavatkozás

5. donorból történõ szervkivétel

6. kórház által vásárolt, de tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

7. beteg által vásárolt implantátum

8. tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

9. promóciós implantátum

A. kórház által vásárolt, nem tételesen finanszírozott beépített anyag, implantátum

B. OGYI engedély alapján indikáción túli gyógyszer alkalmazásával történt beavatkozás

C. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján végzett orvosi beavatkozás

D. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedéllyel biztosított implantátum

E. magyar biztosított részére egyedi méltányossági engedély alapján, nem indikáción túli gyógyszer alkalmazása

F. tételesen finanszírozott gyógyszeres kezelés

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

S. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

29. Újszülött súlya

Újszülött testsúlya felvételkor grammban, újszülött esetén kitöltése kötelezõ

30. Baleset minõsítése

00. nem baleset, nem foglalkozási betegség

11. munkahelyi baleset munkahely területén és/vagy munkavégzés közben

16. ellátást nyújtó egészségügyi intézményben történt baleset

20. foglalkozási megbetegedés miatti egészségügyi ellátás

21. közúti baleset KRESZ hatálya alá tartozó gépjármûvel

22. közúti baleset tömegközlekedési eszközön

31. háztartási baleset

32. sportbaleset

34. állat okozta baleset

40. közterületen történt baleset

41. baleset feltételezhetõ, de a körülményei nem ismertek

42. idegenkezûség következtében létrejött baleset

43. fentiekbe be nem sorolható egyéb baleset

31. Felhasználói mezõk

Az országos intézetek rendelkezése szerint szakmánként eltérõen kell kitölteni

32. Elszámolási nyilatkozat

10. az elszámolási nyilatkozat átadása megtörtént

20. az elszámolási nyilatkozat átadása nem történt meg

50. a biztosított Vhr. 25/A. § (4)-(5) bekezdése szerinti ellátása nem fejezõdött be (másik osztályon folytatódik az ellátás, kúraszerû ellátás, részszámla)

60. a Vhr. 25/A. § (6) bekezdése alapján az elszámolási nyilatkozatot nem kell kiállítani

Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ

15. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

CT/MRI jelentés adattartalma

1. Idõszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a vizsgálatot végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója

3. Elvégzett vizsgálat térítési kategóriájának kódja

4. Elvégzett vizsgálat kódja

5. Elvégzett vizsgálat pontértéke

6. Felhasznált kontrasztanyag mennyisége

7. Személyazonosító jel

8. Személyazonosító jel típusa

9. Beteg állampolgársága

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Vizsgálat idõpontja (év, hónap, nap, óra, perc)

12. Vizsgálattípus kódja

13. Vizsgálat jellegének kódja

14. A vizsgálatra küldõ orvos pecsétszáma

15. A vizsgálatra küldõ intézmény szervezeti egységének 9 jegyû azonosítója, a beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

16. A beutalón szereplõ, vizsgálatot indikáló diagnózis BNO kódja

17. Vizsgálat utáni diagnózis BNO kódja

18-19.

20. Elszámolási nyilatkozat

Dátum: .................. év ............................................ hó ............. nap

...........................................................
szolgáltató

16. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi betegszállítási teljesítményjelentés adattartama

Betegszállítási jelentés

1. Jelentési idõszak

2. Megye kódja

3. Betegszállító szolgáltató kódja

4. Betegszállító állomás azonosító kódja

5. Betegszállítási adatlap sorszáma

6. Szállítás típusa

7. Betegszállítási eset típusa

8. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele vagy egyéb azonosítója

9. Térítési kategória

10. Betegszállító jármû forgalmi rendszáma

11. Esemény dátuma

12. Betegfelvétel ideje

13. Betegátadás ideje

14. Km-óra állása beteg felvételekor

15. Km-óra állása beteg átadásakor

16. Hasznos km száma

17. A kapcsolt betegszállításért járó többlet km

18. Kíséret típusának jele

19. Megrendelõ orvos kódja

20. Kísérõ azonosítója, TAJ

21. A szállítás indokául szolgáló BNO

22. Betegfelvevõ egészségügyi intézmény kódja

23. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja

24. Betegfelvétel helye (közig. kódja)

25. Betegátadás helye (közig. kódja)

Dátum: ................ év .............................. hó ........... nap

.....................................
szolgáltató

17. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A tételes elszámolású eszközök és nagy értékû mûtéti beavatkozások jelentésének adattartalma

1. Idõszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a tevékenységet végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója

3. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás térítési kategóriájának kódja

4. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás csoportkódja

5. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás kódja

6. Tender keretében biztosított eszköz esetén az egyes eszközök típus szerinti alábontását azonosító mezõ

7. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás mennyisége

8. A felhasznált eszköz/elvégzett beavatkozás értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal

9. Személyazonosító jel

10. Személyazonosító jel típusa

11. Beteg állampolgársága

12. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

13. A beavatkozás idõpontja (év, hónap, nap)

14. Mûtéti napló száma

15. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

16. Az eszköz felhasználását/az elvégzett beavatkozást indikáló diagnózis BNO kódja

17. Eszköz/implantátum felhasználása során végzett beavatkozás OENO kódja

18. A felhasznált/beépített eszköz beszerzési számlájának egyedi azonosítója (számlaszám) és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

20. Beutaló orvos kódja

21. Beutaló orvos munkahelyének azonosítója

22. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

23-24.

25. Elszámolási nyilatkozat

Dátum: .................. év .......................... hó ....... nap

.............................................

szolgáltató

17/A. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A tételes elszámolású gyógyszerek jelentésének adattartalma

1. Idõszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja, a tevékenységet végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója

3. A beavatkozást/kezelést elrendelõ és elvégzõ orvos(ok) kódja (pecsétszáma)

4. A gyógyszeres beavatkozás/kezelés térítési kategóriájának kódja

5. A felhasznált gyógyszer 5 jegyû jelentõ kódja és TTT kódja

6. A beteg személyazonosító jele, a személyazonosító jel típusa

7. A beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

8. A beteg állampolgársága

9. A beavatkozás/kezelés idõpontja (év, hónap, nap)

10. Kórházi törzsszám vagy ambuláns naplószám

11. A beavatkozást/kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

12. Szakmai protokoll és/vagy kezelési ciklus szerint végezhetõ beavatkozás/kezelés esetén annak OENO kódja

13. A felhasznált és nem felhasznált gyógyszer mennyisége, a mennyiség egysége

14. A felhasznált gyógyszer kiszerelési egysége, felhasznált kiszerelési egység mennyisége

15. A felhasznált gyógyszer értéke 1000 forintban, háromtizedes pontossággal (csak intézeti saját beszerzés esetében)

16. A terápiás adag meghatározásához szükséges paraméter értéke és egysége

17. A gyógyszer beadásának módja

18. A felhasznált gyógyszer beszerzési számlájának (intézeti saját beszerzés esetében) vagy szállítólevelének (természetben biztosított gyógyszer esetében) egyedi azonosítója és kelte

19. A számlát/szállítólevelet kiállító cég megnevezése

20. Beutalást megalapozó ellátást igazoló adat

Dátum: ............ év.......................... hó ....... nap

.......................................

szolgáltató

18. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

A mûveseállomások által végzett dialíziskezelések jelentésének adattartama

1. Idõszak, amelyre a jelentés vonatkozik

2. Jelentést küldõ szolgáltató megye kódja, OEP kódja, kezelést végzõ szervezeti egység 9 jegyû azonosítója

3. Az elvégzett kezelés térítési kategóriájának kódja

4. Az elvégzett dialíziskezelés típusának kódja

5. A dialíziskezelés során beültetett katéter jelentésére szolgáló azonosító

6. Mobil kezelések jelentésére szolgáló mezõ

7. Az OEP által teljesen vagy részlegesen finanszírozott a tevékenység

8. Személyazonosító jel

9. Személyazonosító jel típusa

10. Beteg születési dátuma (év, hónap, nap) és nemének kódja

11. Beteg állampolgársága

12. Az elvégzett dialíziskezelés idõpontja (év, hónap, nap), kezdetének és befejezésének ideje (óra, perc)

13. Az ellátás jellegére utaló kódszám

14. Mobil kezelést indikáló orvos azonosítója (pecsétszáma)

15. A beteget a szolgáltató állomásra irányító szervezeti egység 9 jegyû azonosítója (akut kezelés esetén a beutaló orvos munkahelyének 9 jegyû kódja, mobil kezelés esetén azon szervezeti egység 9 jegyû kódja, ahol a kezelést végzik, amennyiben a beteg visszarendelt, rendszeresen az adott állomáson kezelt beteg, a szolgáltató saját 9 jegyû kódja), és az ellátást igazoló adat (a beutalást megalapozó ellátás nyilvántartására szolgáló betegforgalmi napló sorszáma, fekvõbeteg gyógyintézet orvosának beutalása esetén a beteg törzsszáma.)

16. A szolgáltató által vezetett betegnyilvántartással való kapcsolatra szolgáló mezõ (értékét az adott szolgáltatónál használt kódrendszer határozza meg)

17. A beteg tartózkodási helyének irányítószáma

18. Kezelést indikáló diagnózis BNO kódja

19. A beteg transzplantációs várólistán szerepel-e

20. A beteg transzplantált beteg-e vagy sem

21. A beteg elsõ dialíziskezelésének ideje

22. A kezelés során felhasznált erythropoetin (EPO) mennyisége NE havonta

23. Az EPO-kezelést részben indokoló haematokrit% érték havonta

24. Az EPO-kezelést indokoló haemoglobin érték g/dl-ben havonta

25. Szérum vas érték umol/l negyedévente

26. Ferritin szint ug/1 negyedévente

27. Transferrin negyedévente

28. Hypochrom vvt% negyedévente

29. Albumin g/l negyedévente

30. Kt/V negyedévente

31. URR negyedévente (dializált betegeknél)

32. PCR/g/tskg negyedévente (dializált betegeknél)

33. Számított GRF ml/perc negyedévente (predializált betegeknél)

34. PTH félévente

35. Testsúlykg havonta (kezelés elõtti és utáni érték átlaga)

36. Vasterápia (igen:1; nem:2; p.o.:4; iv.: 13, 14, 20) havonta

37. Iv. vas adag/hó; darab ampulla havonta

38. Betegállapot (kód) havonta

39. Mobil kezelés esetén a fekvõbetegként kezelt beteg kórházi törzsszáma

40. Elszámolási nyilatkozat

41. Az EPO készítmény TTT kódja

42. A kezelés során alkalmazott gép egyedi azonosítója

Dátum: .................. év ............................................ hó ............. nap

...........................................................
szolgáltató

19. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

20. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Háziorvosi betegforgalmi tevékenység tételes jelentése

Jelentési idõszak: 200..... év .................................. hó

Szolgáltató OEP kódja

Szolgáltató neve:

helység (irányítószámmal)

utca/szám

Háziorvosi szolgálat kódja:

Háziorvos kódja, neve:

Háziorvosi program azonosítója és verziója

Ellátottak száma

A jelentés rekordképének verziószáma

Jelentés készítésének idõpontja

Jelentés típusa

Betegforgalmi napló sorszáma

Személyazonosító típusa

Társadalombiztosítási Azonosító Jel

Páciens törzskarton sorszáma

Gondozás

Az ellátás dátuma

Az ellátás helye

Az ellátás formája

Térítési kategória

Érvényes biztosítás országa, vagy a beteg állampolgársága

EU adatlap kitöltés

igen

nem

Ellátás oka

Diagnózis BNO kód

Továbbküldés oka

Továbbküldést indokoló diagnózis BNO kódja

Továbbküldés iránya

Továbbküldés eszköze

Az Utazási Költségtérítési Utalvány sorszáma

Gyógyszer vagy gyógyászati segédeszköz

A rendelést indokoló diagnózis BNO kódja

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz TTT-kódja

A rendelt gyógyszer mennyisége (0000.0000) formában

A rendelés jogcíme

Közgyógyellátási igazolvány száma

Közgyógyellátási igazolvány érvényességi dátuma

Szûrés kód

Szûrés diagnózis BNO kód, OENO kód

Kitöltési útmutató

A jelentés rekordképének verziószáma

Tartalma:

Az OEP által meghatározott rekordkép verziószáma, mely rekordkép alapján a jelentés készült.

Jelentés készítésének idõpontja

Tartalma:

Az az idõpont (másodperc pontosságú idõpecsét), amikor a jelentést megfelelõ jelentéskészítõ program elõkészített.

Jelentés típusa

Tartalma:

A jelentés típusa kóddal jelölve

0 = Gondozás változás jelentés

1 = Szûrés jelentés

2 = Gondozás státus jelentés

3 = Tételes betegforgalmi jelentés

Ellátottak száma

Tartalma:

A jelentés hónapjában ellátottak száma

Háziorvosi program azonosítója és verziószáma

Tartalma:

Háziorvosi szakellátási programfejlesztõk szabad felhasználására. A szoftvereik, illetve szoftververziójuk azonosítására. Amennyiben nem kerül kitöltésre, spacek-kel kell feltölteni.

Betegforgalmi napló sorszáma

A biztosított törzskartonjának sorszáma

A Biztosítottak bejelentkezésének sorrendjében kiadott folyamatos sorszám, amely a beteg törzskartonját azonosítja az adott háziorvosi szolgálatnál. Fontos, hogy kijelentkezés esetén ne kerüljön újra kiadásra, a háziorvosi szolgálat nyilvántartásán belül egyedi legyen.

Tartalma:

Eseti ellátás esetén „0”-val kitöltve.

Személyazonosító típusa

Tartalma:

0 = TAJ-szám mezõ nincs kitöltve

1 = TAJ-szám mezõ ki van töltve

2 = 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ-száma

3 = útlevélszám (külföldi állampolgár)

5 = menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma

6 = ismeretlen TAJ-számú elhunyt személy

7 = ismeretlen beteg

Az orvos országos nyilvántartási száma

Tartalma:

Az orvos személyazonosító bélyegzõjének 5 jegyû száma

Gondozás

Tartalma:

000 = nem gondozott

01A = Gyermek obesitas-hypertonia

02A = Gyermek szív- és érrendszeri betegség

04A = Gyermek asthma-allergia

05A = Gyermek mozgásszervi kórállapot

06A = Gyermek daganatos betegségek

07A = Gyermekpszichiátriai betegségek

01B = Felnõtt hypertonia

02B = Felnõtt ischaemiás szívbetegség

03B = Felnõtt diabetes mellitus

04B = Felnõtt asthma bronchiale

05B = Felnõtt mozgásszervi kórállapot

06B = Felnõtt daganatos betegségek

07B = Felnõtt pszichiátriai betegségek

Az ellátás helye

Tartalma:

1 = rendelõben

2 = beteg lakásán (állandó vagy ideiglenes lakhelyén)

3 = tanácsadóban

4 = egyéb helyen

A = baleseti ellátás a baleset helyszínén

Praxis-paciens viszonya (Ellátás formája)

Tartalma:

1 = bejelentkezett biztosított

2 = eseti (ambuláns) ellátás

Térítési kategória

Tartalma:

00 = biztosított térítés ellenében végzett ellátása

01 = magyar biztosítás alapján végzett ellátás

02 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menekült ellátása

03 = államközi szerzõdés alapján végzett ellátás

04 = egyéb, magyar biztosítással nem rendelkezõ vagy más hatályos rendelkezés alapján magyar egészségügyi ellátásra nem jogosult személyek egyéb OEP által nem térített ellátása

05 = magyar biztosítással nem rendelkezõ menedékes ellátása

09 = Külföldön élõ magyarok központi költségvetésbõl támogatott ellátása

OA = Befogadott külföldi állampolgár

OD = Menekült, menedékes státust kérelmezõ

OE = Elszámoláson alapuló nemzetközi szerzõdés alapján történõ ellátás, Közösségi szabály alapján történõ ellátás

S = A Magyar Köztársaság területén tartózkodó beteg 4. § (10) és (11) bekezdése szerinti, más forrásból meg nem térülõ sürgõsségi ellátása

Állampolgárság

Tartalma:

Elsõdlegesen, ha a beteg érvényes egészségbiztosítással rendelkezik, akkor az egészségbiztosítási rendszert fenntartó állam kódját, egyébként a beteg állampolgárságának kódját kell megadni.

Az ellátás oka

Tartalma:

0 = akut megbetegedés definitív ellátása

1 = krónikus betegség

2 = krónikus betegség fellángolása

3 = gondozás

4 = adminisztratív ok (pl. mentõutalvány, keresõképtelenséget igazoló utalvány kiállítása, hatósági vizsgálat)

5 = szûrés

6 = tanácsadás

A = baleseti ellátás

B = balesettel kapcsolatos ellátás

C = akut megbetegedés gyanúja

D = hatósági vizsgálat

E = védõoltás

Továbbküldés oka

Tartalma:

0 = nem történt továbbküldés

1 = labordiagnosztika

2 = képalkotó diagnosztika

3 = egyéb diagnosztika

4 = konzílium

5 = terápia

6 = adminisztratív ok

7 = saját labor- és eszközdiagnosztika

Továbbküldés iránya

Tartalma:

az ellátást végzõ intézmény azonosítója

Továbbküldés eszköze

Tartalma:

1 = Útiköltség utalvánnyal

2 = OEP által finanszírozott betegszállító gépjármûvel

3 = Nem térített utazással

4 = Laborminta

5 = Utazási Költségtérítési Utalvánnyal

Gyógyszer, gyógyászati segédeszköz

Tartalma:

G = gyógyszer

S = gyógyászati segédeszköz

F = gyógyfürdõ

A rendelt gyógyszer, illetve a rendelt segédeszköz TTT kódja

Tartalma:

A rendelt gyógyszer, gyógyászati segédeszköz OEP TTT szerinti kódja

A rendelést indokoló diagnózis

Tartalma:

A rendelést indokoló diagnózis

A rendelés jogcíme

Tartalma:

001 = Közgyógyellátási igazolványra

002 = Eü rendelkezésre (Eü. kiemelt)

003 = Eü térítés köteles (Eü. emelt)

004 = HM jogcímen

005 = Üzemi baleset jogcímen

011 = EÜ90 expediálása közgyógyellátási igazolványra

012 = Közgyógyellátási igazolványra történõ eladás (kiemelt)

ALT = Általános (Normatív)

0NT = Nem támogatott gyógyszer

991 = Külön engedélyes gyógyszer (egyedi támogatás)

Szûrés kód

Tartalma:

Szûrési tevékenységgel kapcsolatos kódok a hatályos 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet és a rekordképben mellékelt táblázat alapján.

Szûrés diagnózis BNO kód

Tartalma: Szûrés eredményét jelzõ BNO kód

Negatív szûrés esetén: U9990

Pozitív szûrés esetén: A vezetõ diagnózis BNO kódja

21. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

„E” térítési kategória alapján történõ ellátás jelentése

E-adatlap

1. Érvényes biztosítás országa (országkód) 2. Formanyomtatvány betû és szánjele

3. Vezetéknév

4. Utónevek

5. Születési dátum (nap/hó/év) / /

6. Külföldi biztosítási szám/Személyi azonosító szám

7. Külföldi biztosító azonosító száma -

8. Kártya azonosító száma

9. Kártya lejárati ideje / /

10. Formanyomtatvány érvényessége (-tól; -ig) (év/hó/nap) / / - / /

11. Külföldi biztosító neve

12. Külföldi biztosító címe

13. Munkahely azonosító 14. Ellátás azonosító (törzsszám/napló sorszám)

15. Az ellátás idõpontja (év/hó/nap) / /

16. A felvétel idõpontja (év/hó/nap) 17. A távozás idõpontja (év/hó/nap)

22. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Az OEP adatközlése a finanszírozási adatokról

A) Az OEP honlapján közzéteszi:

1. Havi jelentések:

a) az OEP által kiutalt tárgyhavi teljesítmény szerinti finanszírozás adatai,

b) EüM-OEP tájékoztató a gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozásának tárgyhavi kifizetéseirõl idõsorosan is,

c) járóbeteg-szakellátás havi tevékenységérõl szóló összesítés,

d) fekvõbeteg-szakellátás havi tevékenységérõl szóló összesítés.

2. Dokumentumok:

a) aktuális tájékoztatók,

b) finanszírozási rendeletmódosítások,

c) adatlapok,

d) kézikönyvek (szabálykönyvek),

e) kódlisták.

3. Kódállományok:

a) BNO törzs,

b) ambuláns beavatkozási törzs,

c) fekvõ beteg beavatkozási törzs,

d) fogászati beavatkozási törzs,

e) gyógyszertörzs,

f) besorolási kézikönyv.

4. Statisztikai adatok

5. Fekvõ- és járóbeteg-intézetek, valamint háziorvosi, fogorvosi szolgálatok teljesítményadatai OEP elszámolás szerint (online rendszer)

B)

C) Jelentési kötelezettség a EüM részére:

1. Háziorvosi szolgálatok teljesítményadatai OEP elszámolás szerint, havonként

2. Gondozók szolgáltató egységenkénti tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai, havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

3. Házi szakápoló szolgálatok tevékenysége, teljesítmény- és finanszírozási adatai, negyedéves és éves összesítésben

4. Járóbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (szakrendelésenként, szakambulanciánként) teljesítmény- és finanszírozási adatai, tevékenysége (OENO, eset, beavatkozás, pont stb.) havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

5. CT, MR szolgáltató egységenkénti teljesítmény- és finanszírozási adatai, negyedéves, féléves és éves összesítésben

6. Fekvõbeteg-szakellátás szolgáltató egységenkénti (osztályonként) teljesítmény- és tevékenység adatok ((HBCS, eset, súlyszám, CMI, krónikus nap, súlyozott krónikus nap stb.) negyedéves, féléves és éves összesítésben

7. Fekvõbeteg-szakellátás szakmánkénti és országos HBCs teljesítményadatok, havi, negyedéves, féléves és éves összesítésben

8. Egészségügyi szolgáltatók szerzõdésének fõbb adatai

9. Védõnõi, iskola- és ifjúság-egészségügyi teljesítményadatok negyedéves, féléves és éves összesítésben

10. Egyéb alapellátási (teljesítmény) adatok negyedéves, féléves és éves összesítésben (háziorvosi betegforgalmi adatok, fogászati stb.)

11. Irányított betegellátásban részt vevõ szervezõk teljesítmény- és finanszírozási adatai

12. Tételes és nagy értékû finanszírozás körébe tartozó beavatkozásokról és eszközökrõl, negyedéves, féléves és éves összesítésben

23. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Havi mentési teljesítményjelentés adattartama

I. Mentõ gépjármûvek összesítõ adatai

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás kódja

3. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

4. Aktuális napi dátum

5. Km-óra állása a szolgálat megkezdésekor

6. Km-óra állása a szolgálat leadásakor

7. Napi összes repülési idõ

II. A mentõállomás adatai

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás kódja

3. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

4. Csere mentõjármû forgalmi rendszáma/csere légi mentõjármû azonosítója

III. Esetre vonatkozó mentési jelentés

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap sorszáma

4. Mentõjármû típusa

5. A beteg születési dátuma

6. A beteg társadalombiztosítási azonosító jele

7. A beteg állampolgársága

8. Térítési kategória

9. Mentõjármû forgalmi rendszáma/légi mentõjármû azonosítója

10. Mentési esemény dátuma

11. Betegfelvétel ideje

12. Betegátadás ideje

13. Km-óra állása a beteg felvételekor

14. Km-óra állása a beteg átadásakor

15. Hasznos km száma

16. Hasznos légi órák száma

17. Mentés típusa

IV. Mentett betegre vonatkozó adatok jelentése

1. Jelentési idõszak

2. Mentõállomás azonosító kódja

3. Mentési adatlap száma

4. Mentésirányító kódja

5. Mentést végzõ kísérõ(k) azonosítója

6. A mentés indokául szolgáló diagnózis

7. Betegfelvevõ egészségügyi intézmény kódja

8. Betegátadó egészségügyi intézmény kódja

9. Betegfelvétel helye (település közigazgatási kódja)

10. Betegátadás helye (település közigazgatási kódja)

Dátum: ........... év ............................... hó ........ nap

................................................

szolgáltató

24. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Budapest, Szent Rókus Kórház

Kapuvár, Lumniczer S. Kh. Ri.

Miskolc, Szent Ferenc Kórház

Nagykõrös, V. Ö. Rehab. Szakkh. Ri.

Palotahosp Kft., Várpalota

Sárvár, V. Kh. Ri.

Sopron, Állami Szanatórium

Szikszó, II. Rákóczi Ferenc Kórház

Zirc, V. Erzsébet Kh.

25. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Aktív fekvõbeteg-szakellátás teljesítményvolumene elosztásának szempontjai, valamint a 2007. év II. félévére vonatkozó alapdíj és országos teljesítményvolumen mértéke

1. Felosztható teljesítményvolumen: A 2007. március 31-én érvényes és az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi CXXXII. törvény (Eftv.) alapján kialakult új struktúra ágykapacitásának megfelelõ éves teljesítményvolumen különbözetének 50%-a.

2. Az 1. pont szerinti teljesítményvolumen megoszlása

2.1. nem tervezhetõ ellátásokra 41,7%

2.2. tervezhetõ ellátásokra 58,3%

3. A tervezhetõ ellátásokra jutó 2.2. pont szerinti értékbõl

3.1. aktív fekvõbeteg-szakellátásra 15%

3.2. krónikus fekvõbeteg-szakellátásra 30%

3.3. járóbeteg-szakellátásra 40%

3.4. egynapos beavatkozások bõvítésére 5%

3.5. tartalék 10%

4. Területi ellátási kötelezettség alapján felosztható keret: a 2.1. és a 3.1. pont szerinti teljesítményvolumen összege.

5. A 3.5. pont szerinti tartalék a 41/2007. (III. 13.) Korm. rendelet 1. §-ának (9) bekezdése alapján a folyamatos ellátás biztosítása vagy egyéb ellátási érdekbõl szükséges az egészségügyi miniszter által engedélyezett eltérõ finanszírozás fedezetére szolgál. A tartalék felhasználásáról az OEP havonta a finanszírozási tervvel egyidejûleg tájékoztatja az egészségügyi minisztert és a pénzügyminisztert.

6. A járóbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2007. II. félévére: 36,1 milliárd pontszám.

7. Az aktív fekvõbeteg-szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2007. II. félévére: 1 044 540 súlyszám, amely tartalmazza a 3.5. pont szerinti tartalékot.

8. A CT, MRI szakellátás országos teljesítményvolumenének mértéke 2007. II. félévére 4,2 milliárd pontszám.

26. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

ADATLAP orvosbiológiai kutatásokról

1. Protokoll szám:

2. Engedély kelte:

3. Orvosbiológiai kutatás megnevezése:

4. A vizsgálat kezdete: 5. A vizsgálat befejezése:

6. A vizsgálatot végzõ szolgáltató neve: 7. A vizsgálatot végzõ szolgáltató
azonosítója:

8. Térítési kategória: 9. Személyazonosító típusa:

10. Személyazonosító jel: 11. Ellátás típusa:

12. Vizsgálatot végzõ orvos kódja:

13. DIAGNÓZISOK Kód

14. Az orvosbiológiai kutatás érdekében végzett, és/vagy szövõdményeként szükségessé vált beavatkozások

Ellátás azonosító Intézet/osztály azonosítója Dátum J N S F A T Kód L db

Dátum: ............................ év ........................ hó ...... nap ..............................................................
az ellátásért felelõs orvos

Kitöltési útmutató

1. Protokoll szám

OGYI engedélyen feltüntetett protokoll szám

(dátum nélkül)

2. Engedély kelte

Év, hó, nap

3. Orvosbiológiai kutatás megnevezése

Az engedélyen feltüntetett „határozat” szerint

4. A vizsgálat kezdete

Év, hó, nap

5. A vizsgálat befejezése

Év, hó, nap

6. A vizsgálatot végzõ szolgáltató neve

A vizsgálatot végzõ szolgáltató neve

7. A vizsgálatot végzõ szolgáltató azonosítója

A vizsgálatot végzõ szolgáltató finanszírozási szerzõdés szerinti 9, illetve 4 jegyû karakteres kódja

8. Térítési kategória

F magyar biztosítással rendelkezõ beteg, az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozást tartalmazó ellátása

G magyar biztosítással rendelkezõ beteg, az Ebtv. 18. § (6) bekezdés l) pontja szerinti, kizárólag orvosbiológiai kutatás keretében végzett beavatkozás miatt bekövetkezett szövõdmény ellátása

9. Személyazonosító típusa

0. a személyazonosító jel nincs kitöltve

1. TAJ szám

2. 6 hónapnál fiatalabb gyermek képzett TAJ száma

3. útlevélszám

5. menedékes, kérelmezõ, befogadó igazolvány száma

6. ismeretlen TAJ számú elhunyt személy, illetve ismeretlen beteg

10. Személyazonosító Jel

TAJ szám, illetve a személyazonosító típusának megfelelõ egyéb azonosító

11. Ellátás típusa

1 fekvõbeteg

2 járóbeteg

3 mindkettõ

12. A vizsgálatot végzõ orvos kódja

Az orvos 5 jegyû pecsétnyomójának száma

13. Diagnózisok

A betegség kódolása BNO 10, illetve FNO szerint

14. Az orvosbiológiai kutatás érdekében végzett, és/vagy szövõdményeként szükségessé vált ellátások
Beavatkozások

Ellátás azonosítója

Törzsszám, ambuláns naplósorszám

Intézet/osztály azonosítója

A beavatkozást végzõ osztály finanszírozási szerzõdés szerinti 9 karakteres kódja. Ha a kúraszerû onkológiai ellátás a szakmai szabályok alapján a beteg otthonában történik, akkor az elsõ négy karakter az ellátásért felelõs intézet kódja, a többi karakter nulla

Beavatkozás jellege (J)

C Akut beavatkozás

D Választott idõpontban végzett beavatkozás

Nosocomiális környezet (N)

0. nem értelmezhetõ

A. aszeptikus környezet

C. szeptikus környezet

Sebgyógyulás (S)

1. sebgyógyulás per primam intentionem

2. nem fertõzött seroma, haematoma

3. sebgennyesedés

4. varrat insufficientia

5. folyamatban levõ, zavartalanul gyógyuló seb elbocsátáskor

Nosocomiális fertõzés (F)

1. nosocomiális fertõzés nem volt

2. nosocomiális fertõzés történt

Anesztézia technikája (A)

OENO kódok

Beavatkozás típusa (T)

1. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatt végzett beavatkozás

2. a kórházi ápolást indokló fõdiagnózis miatti további beavatkozás

3. kísérõ betegség miatt végzett beavatkozás

4. szövõdmény miatt végzett beavatkozás

Kód

A mûtét vagy beavatkozás OENO kódja

Oldaliság (L)

5. bal oldali beavatkozás

D. jobb oldali beavatkozás

U. mindkét oldalon végzett beavatkozás

N. az oldaliság nem értelmezhetõ

db

Az elvégzett beavatkozás darabszáma

Az Adatlap minden pontja kötelezõen kitöltendõ!